Category Archives: Bicara Bahasa

Bahasa Melayu Mampu Menjadi Bahasa Ilmu

Tanggal 11 September 2012 melakarkan peristiwa penting apabila Tan Sri Muhyiddin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri yang merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, melancarkan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelan ini memperlihatkan usaha negara bagi mentransformasikan sistem pendidikan negara. Pujian harus diberikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) khususnya dan kerajaan sendiri amnya kerana pelan ini sejajar dengan usaha untuk melahirkan modal insan yang memiliki minda kelas pertama bagi mencapai sasaran negara untuk muncul sebagai negara maju menjelang 2020.

Sungguhpun demikian, KPM juga mengharapkan maklum balas daripada rakyat Malaysia mengenai laporan tersebut sebelum laporan akhir disediakan pada bulan Disember 2012 ini. Setiap aspek dalam pendidikan perlu dinilai dan dipertimbangkan, khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa. Perhatian perlu diberikan kepada tulisan Profesor Emeritus Dato’ Dr. Nik Safiah dalam ruangan Agenda Bahasa pada bulan ini. Beliau menyatakan bahawa usaha mengukuhkan kedudukan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan negara adalah wajar. Namun begitu, di samping mengakui kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa global, pada masa yang sama bahasa kebangsaan kurang diberikan perhatian dan penekanan dalam pelan ini.

Pada hakikatnya, bahasa merupakan medium utama untuk menyampaikan ilmu dalam sistem pendidikan. Penekanan yang seimbang perlu diberikan apabila berbicara mengenai keupayaan sesuatu bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kerajaan perlu sentiasa menyokong institusi ilmu yang berusaha memartabatkan bahasa Melayu. Misalnya, Dewan Bahasa dan Pustaka yang berjuang untuk merealisasikan visi bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Apalah maknanya slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” dilaung-laungkan jika kita tidak mampu merealisasikannya. Apalah pula ertinya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sekiranya hanya tinggal sebagai bahasa komunikasi di negara yang berdaulat.

Oleh SITI ZUBAIDAH SEKAK

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, November 2012.

Apalah Makna Bahasa Kebangsaan Jika Tidak Bermartabat

Keinginan kita untuk melihat bahasa kebangsaan benar-benar dimartabatkan  memang belum menjadi kenyataan. Bahasa kebangsaan masih tidak dihargai sebagaimana sewajarnya. Sebaliknya, sebahagian besar anggota masyarakat menganggap bahawa bahasa Inggeris lebih tinggi martabat atau darjatnya daripada bahasa kebangsaan. Dalam pelbagai acara rasmi, para pemimpin, misalnya, didapati masih cenderung berucap dalam bahasa Inggeris walaupun khalayaknya terdiri daripada bangsa atau kaum sendiri. Kehadiran seorang berdua bangsa asing sering dijadikan alasan untuk mewajarkan penggunaan bahasa Inggeris. Di sektor swasta pula, penggunaan bahasa Inggeris seolah-olah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan atas alasan perhubungan luar negara dan perdagangan antarabangsa.

Kecenderungan menggunakan bahasa Inggeris dalam acara atau pertemuan rasmi, dalam media massa, atau dalam pelbagai kegiatan bahasa memperlihatkan bahawa anggota masyarakat belum benar-benar menempatkan bahasa kebangsaan di kedudukan yang sewajarnya.

Usaha memartabatkan bahasa Melayu sebenarnya telah dijalankan sekian lama. Selama lebih setengah abad, bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui tiga fungsi, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa ilmu. Melalui pelbagai akta, bahasa Melayu telah diletakkan pada tahap yang tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi. Namun, pengurangan fungsi dan peminggiran bahasa Melayu dalam bidang tertentu akibat perkembangan dan kemajuan kehidupan pada masa ini telah menjejaskan martabat bahasa Melayu. Dalam bidang pendidikan, misalnya, terutama sebagai sarana pemerolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan moden, bahasa Melayu tidak lagi memiliki kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat.

Oleh sebab itu, keyakinan terhadap wibawa bahasa Melayu perlu terus dibina dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Menurut Dr. Awang Sariyan, peningkatan martabat bahasa Melayu sebagai teras pembinaan bangsa Malaysia memerlukan perencanaan semula dalam beberapa aspek dan pada waktu yang sama memerlukan peneguhan dasar yang berkaitan dengannya. Antara langkah yang perlu diambil termasuklah penegasan dasar bahasa dan penguatkuasaan dasar bahasa secara bersepadu seperti pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi hendaklah ditegaskan semula supaya semua urusan rasmi dan majlis rasmi pada peringkat negara mengutamakan penggunaan bahasa Melayu, selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu memang harus menjadi keutamaan. Jika tidak, apalah maknanya menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara sekiranya dalam pelbagai kegiatan kebahasaan, kita masih tetap mendahulukan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu!

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2012.

Oleh ZUBAIDI ABAS

___

Merealisasikan Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu dikatakan memiliki jumlah penutur yang dianggarkan lebih 300 juta orang. Dengan jumlah itu, bahasa Melayu dikatakan menjadi bahasa keempat dalam turutan bahasa terbesar di dunia selepas bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Kita mungkin boleh berbangga dengan kedudukan bahasa Melayu berdasarkan jumlah penuturnya itu. Namun, jumlah penutur semata-mata bukan jaminan bahawa bahasa Melayu dapat menjadi bahasa komunikasi bersama masyarakat antarabangsa.

Banyak faktor lain yang menjadikan suatu bahasa itu sebagai bahasa utama dunia. Menurut Asmah Haji Omar, jumlah penutur bukanlah satu-satunya faktor yang memberikan kewibawaan sosial kepada suatu bahasa. Walaupun bahasa Cina dan bahasa Rusia mempunyai jumlah penutur yang sangat besar, mempunyai khazanah pustaka ilmu yang baik, dan diberi tempat dalam Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan dunia tidak setaraf dengan pengaruh yang ada pada bahasa Inggeris.

Namun begitu, mungkin tidak sedikit yang memandang hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa itu bagai “angan-angan yang menerawang langit”. Menurut mereka, di tanah air sendiri bahasa Melayu kian terpinggir, apatah lagi untuk berada di pentas dunia. Mungkin ada kebenarannya. Orang kita sendiri lebih menghargai bahasa asing. Mereka berasa begitu bangga berbahasa Inggeris daripada berbahasa Melayu. Dengan berbahasa Inggeris, mereka berasa diri lebih maju, moden, dan hebat. Sikap dan pandangan yang mengagung-agungkan kehebatan dan kelebihan bahasa asing itu tentu sahaja memberikan kesan terhadap usaha mengembangkan bahasa Melayu bukan sahaja di negara sendiri, tetapi juga pada peringkat antarabangsa.

Sebenarnya, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan untuk menjadikan hal itu suatu kenyataan. Kita harus mengusahakan agar bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa utama dunia. Penubuhan beberapa pusat pengajian Melayu di luar negara yang bertujuan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat antarabangsa dan pembentukan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) yang bertanggungjawab menyelaraskan kegiatan pengembangan bahasa Melayu di luar negara, misalnya, merupakan usaha yang menjurus kepada matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan luas pada peringkat antarabangsa. Usaha yang dilakukan itu bakal meletakkan bahasa Melayu sebagai salah sebuah bahasa yang penting di dunia.

Oleh ZUBAIDI ABAS

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012.

Merdeka Bahasa, Merdeka Minda

Oleh Zaidi Ismail

Pada 31 Ogos, genaplah 55 tahun negara kita mencapai kemerdekaannya. Dari awal kemerdekaannya hingga kini, bahasa Melayu terus memainkan peranannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.

Bahasa inilah yang sepatutnya digunakan dan diutamakan, baik dalam lisan mahupun tulisan, terutamanya dalam situasi rasmi. Bahasa yang digunakan itu pula perlulah bahasa yang betul bukannya bahasa yang bercampur aduk dengan bahasa asing atau disebut juga sebagai “bahasa rojak”. Bahasa yang dianggap “sekerat belut, sekerat ular” ini sepatutnya tidak digunakan sama sekali. Penggunaannya menggambarkan kita seolah-olah miskin kosa kata sehingga terpaksa mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing dalam satu-satu ungkapan.

Begitu juga dalam hal penamaan, seperti nama produk, tempat dan perkhidmatan, bahasa Melayulah yang perlu diutamakan bukannya bahasa asing. Kita wajib menonjolkan nama indah yang berteraskan bahasa Melayu bercitra tempatan. Penggunaan nama yang indah dan berkesan merupakan lambang jati diri atau citra bagi sesuatu yang dinamai keberkesanannya akan membantu menarik perhatian khalayak.

Berbanggalah kita dengan citra bangsa kita kerana kalau tidak kita, siapa lagi yang akan berbangga dengannya. Jika bangsa Jepun berbangga dengan produk berjenama Jepun, tidak ada sebab kita tidak boleh berbangga dengan produk berjenama kemelayuan atau kemalaysiaan untuk memperkenalkan bangsa dan negara yang menghasilkannya.

Sekiranya kita masih tidak mengutamakan bahasa Melayu atau masih menggunakan bahasa yang bercampur aduk, secara tidak langsung hal ini menggambarkan seolah-olah bahasa kita “belum merdeka”. Walhal, kita telah pun 55 tahun mengecap nikmat kemerdekaan ini. Merdekakanlah minda kita daripada ketidakpercayaan dan ketidakyakinan kepada bahasa kita sendiri.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Bahasa Jenama:Biarlah Indah dan “Menyegarkan”

Apalah ada pada nama. Ungkapan tersebut sering diungkapkan oleh orang yang tidak mengambil kisah tentang nama. Walhal, nama merupakan lambang jati diri ataupun citra bagi sesuatu yang dinamai.

Oleh sebab itulah, setiap ibu bapa akan memilih nama yang baik-baik untuk anak mereka. Selain orang, nama juga digunakan untuk hal yang lain, seperti nama produk dan perkhidmatan, syarikat dan bangunan. Dahulu, pada peringkat awal kereta nasional Malaysia muncul di pasaran, kereta tersebut dinamai dengan nama yang bercitra kebangsaan, bermula dengan Saga, Iswara, Wira, Waja dan Perdana. Namun demikian, nama seperti itu seolah-olah kurang memberikan nilai komersialnya dan tidak dapat menembusi pasaran antarabangsa sehingga perlu dinamai dengan “gaya bahasa baharu”, seperti Preve.

Dalam hal nama dan penamaan ini, bahasa Melayu yang indah dan berkesan serta berkualiti sepatutnya tidak “dilepas pandang” kerana nama dalam bahasa Melayu yang berteraskan budaya tempatan juga setanding dengan nama asing sekiranya diperkenalkan secara bersungguh-sungguh. Penggunaan nama yang indah dan berkesan merupakan lambang jati diri ataupun citra bagi sesuatu yang dinamai. Keberkesanannya, akan membantu menarik perhatian khalayak terhadap sesuatu yang dinamai.

Jika bangsa Jepun berbangga dengan jenama Honda, Toyota dan Nissan, dan bangsa Korea berbangga dengan jenama Kia dan Hyundai, kenapa kita tidak boleh berbangga dengan jenama seperti Wira, Waja dan Perdana? Selain mengutamakan aspek kualiti sesuatu produk, apalah salahnya kita turut mengutamakan aspek jenama yang bercitra bahasa dan budaya tempatan untuk memperkenalkan bangsa dan negara yang menghasilkannya?

Untuk membantu pihak yang terlibat dalam hal penamaan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan beberapa buah buku panduan, seperti Garis Panduan Menamai Syarikat, Bangunan, Kawasan Perumahan, Tempat Awam dan Jalan, Nama Khas dan Iklan dan Nama Indah (Siri Lembar Bahasa). Semua buku ini bolehlah dirujuk untuk dijadikan panduan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Bahasa Melayu dalam Media Baharu: Sejauh Manakah Diutamakan?

Oleh Zaidi Ismail

Kini, media yang paling popular ialah media internet. Di dalamnya ada pelbagai bentuk media yang dianggap sebagai media baharu, seperti laman web, majalah dan akhbar dalam talian, blog, dan laman sosial.

Media tersebut secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu media rasmi dan media peribadi. Media rasmi, seperti laman web, biasanya dibina oleh sesebuah organisasi atau pertubuhan untuk memperkenalkan organisasi berkenaan kepada khalayak yang lebih luas. Bagi organisasi yang menyediakan sesuatu perkhidmatan pula, media ini juga dapat digunakan oleh khalayak untuk mendapatkan perkhidmatan secara dalam talian. Akhbar dan majalah dalam talian juga termasuk dalam media rasmi. Blog dan laman sosial, seperti Facebook, Myspace dan Twitter, pula merupakan media baharu yang lebih bersifat peribadi. Media ini biasanya dibina oleh seseorang untuk tujuan peribadi.

Sejauh manakah bahasa Melayu diutamakan dalam media tersebut? Indirawati Zahid dalam makalahnya, “Bahasa Melayu Terpinggir dalam Media Baharu?”, menyatakan bahawa jenis bahasa yang digunakan dan kualitinya akan ditentukan oleh pembina media itu sendiri. Oleh itu, pengguna bahasa mempunyai kuasa yang besar dalam menentukan kualiti bahasa yang akan digunakan dan diterima pakai.

Persoalan peminggiran bahasa Melayu secara menyeluruh sebenarnya tidak berlaku kerana rata-rata pembina atau pengasas media baharu masih tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai medium utamanya. Yang agak terpinggirnya adalah kualiti bahasa Melayu yang digunakan untuk berinteraksi dalam laman sosial dan blog peribadi, seperti pengguna bahasa rojak, bahasa pasar dan slanga serta singkatan kata sesuka hati.

Penggunaan bahasa dalam media ini sukar dikawal kerana tiada peraturan bahasa yang “mengikatnya”. Kualiti penggunaan bahasa dalam media ini banyak bergantung pada kesedaran dan tahap pengetahuan bahasa penggunanya. Sebagai langkah awal, penggunaan bahasa dalam media baharu itu perlulah dipantau sebagaimana yang dilakukan terhadap kandungan bahan atau tulisan yang disiarkan dalam media tersebut. Sekiranya tiada pemantauan dan teguran dilakukan, masalah kecelaruan penggunaan bahasa dalam media ini akan semakin parah.

Kesannya nanti, bahasa Melayu mungkin tidak akan dipandang tinggi lagi oleh masyarakat dan sukarlah untuk menjadikannya sebagai salah satu bahasa utama dunia yang berwibawa. Hal ini turut menjejaskan kewibawaan bangsa yang menuturkannya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

PRPM Wahana Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

Oleh Zaidi Ismail

Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau ringkasnya PRPM merupakan kemudahan yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk pengguna internet membuat rujukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu.

Dengan menggunakan enjin carian PRPM, pengguna boleh mencari maklumat secara holistik yang merentasi semua pangkalan data DBP, laman DBP, laman bahasa dan laman persuratan Melayu di mana-mana sahaja dalam masa yang singkat asalkan ada kemudahan internet. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang berkaitan dengan pencarian bahan dan maklumat persuratan Melayu yang terbatas dari segi ruang dan masa dapat diatasi.

Abang Patdeli Abang Muhi dalam makalahnya “PRPM: Suatu Inovasi Capaian Maklumat Persuratan Melayu” menyatakan bahawa PRPM merupakan antara program transformasi dan inovasi berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang telah diusahakan oleh DBP. Kemudahan dalam internet ini menyediakan pelbagai maklumat dan rujukan yang berkaitan dengan persuratan Melayu. Segala maklumat persuratan Melayu yang dibekalkan melalui PRPM itu pula boleh dicapai secara percuma.

Maklumat tersebut dikategorikan berdasarkan domain tertentu yang ditetapkan oleh DBP. Sebanyak 11 domain terdapat dalam PRPM, iaitu Kamus dan Istilah, Panduan, Perkhidmatan, Artikel, Karyawan, Puisi, Tesaurus, Karya, Ensiklopedia, Buku dan Khidmat Nasihat. Domain Kamus dan Istilah merupakan domain yang paling menjadi tumpuan pengguna PRPM. Melalui domain ini, pengguna akan memperoleh makna sesuatu kata yang bersumberkan Kamus Dewan Edisi Keempat, Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Sains, Kamus Teknologi Maklumat dan Daftar Istilah MABBIM.

Selain berfungsi sebagai enjin carian yang mudah, cepat dan tepat, PRPM turut memperbanyak dan memperluas maklumat dalam bahasa Melayu, sekali gus membolehkan para pengguna dari seantero dunia untuk mencari dan memperoleh maklumat tentang persuratan Melayu yang absah daripada sumber pembekal maklumat yang sahih dan berwibawa. PRPM ini juga dapatlah dianggap sebagai salah satu wahana pengantarabangsaan bahasa Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012.