PU4

Tsunami Bahasa di Malaysia

Oleh Kamal Shukri Abdullah Sani.

Pada 31 Ogos 2011 lalu, genaplah 54 tahun Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British. Daripada sebuah negara yang tergolong dalam kumpulan negara dunia ketiga, negara pertanian dengan hasil seperti getah, kelapa bali dan nanas, kini Malaysia telah melangkah laju sebagai negara industri dengan pelbagai hasil eksport berorientasikan teknologi dan pembuatan.

Bertuah dan beruntungnya kita menjadi warganegara Malaysia. Namun, satu perkara yang sepatutnya merunsingkan kita semua ialah isu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan tegasnya bahasa Melayu. Tentang perkara paling asas, iaitu nama bahasa Melayu sahaja, kita sering berbolak-balik. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Malaysia, sekejap bahasa Melayu. Gunakanlah sahaja istilah yang benar, betul dan sah, iaitu “bahasa Melayu” (mengikut Perlembagaan Persekutuan).

Adakah kita berasa benci atau tidak selesa untuk belajar jika namanya bahasa Melayu, dan hanya akan suka dan selesa untuk belajar jika namanya bahasa Malaysia? Mungkin ada yang berkata ini perkara kecil. Jika kecil, mengapakah pula kita “bersusah-susah” untuk memberikan nama lain dan tidak betul pula? Sebenarnya, ada sesuatu pada nama. Nama ialah maruah. Oleh itu semua rakyat Malaysia patut berbangga dengan bahasa Melayu.

Tiada seorang pun rakyat Malaysia yang berhak membenci mana-mana bahasa atau nama bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, ataupun bahasa Inggeris. Lihatlah, di mana-mana pun istilah bahasa Inggeris digunakan. Tidak pernah bahasa Inggeris menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, ataupun bahasa New Zealand. Penguasaan banyak bahasa memang sesuatu yang amat bermanfaat. Di Malaysia, bahasa Melayu mesti dijunjung dan bahasa Inggeris dikendong, dan janganlah dilakukan sebaliknya pula.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Kesalahan Imbuhan dalam Terjemahan Bahasa Cina

Oleh Goh Sang Seong

Imbuhan mendukung fungsi nahu yang membawa makna. Dengan kata lain, sekiranya imbuhan yang digunakan dalam teks terjemahan salah, maka makna asal teks sumber yang ingin disampaikan juga akan turut terjejas.

Terdapat empat bentuk kesalahan imbuhan yang dikenal pasti dalam teks terjemahan bahasa Cina, iaitu perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu, perkataan berimbuhan yang disalahejakan, imbuhan yang salah daripada aspek fungsi sehingga menjejaskan maknanya, dan imbuhan yang salah kerana posisinya dalam kolokasi.

Kesalahan perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud.

Terdapat penggunaan perkataan berimbuhan yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Contohnya:

1. “Pakcik Lim katakan mereka orang Melayu!” tiba-tiba Xiao Ling pula bersampuk.

2. Beransur-ansurlah Song Jiang dan bala tenteranya menyeberang ke tebing utara Sungai Huanghe. Lalu Li Jun sekalian diarahkan mengetua kapal-kapal perang untuk berkumpul di Sungai Wei, Weizhou, di hadapan.

3. Proses penerbitan bermula dari awal proses percetakan, penjalanan mesin cetak hingga penerbitan dihasilkan.

Dalam ayat (1) hingga (3), kesemua kata dasar yang digunakan sebagai padanan dalam teks sasaran tepat maknanya. Namun, mutu terjemahan dari aspek kekemasan tatabahasa kurang diyakini. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam ayat (1), perkataan “bersampuk” tidak tepat. Imbuhan yang menandakan kata kerja “sampuk” sebagai kata kerja tak transitif adalah “meN-“ dan bukan “beR-“. Dalam ayat (2) pula, penerbitan kata nama “ketua” menjadi kata kerja transitif yang diikuti objek “kapal-kapal perang” sepatutnya diberikan apitan dan menjadi “mengetuai”, bukannya “mengetua” yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Perkataan “penjalanan” dalam ayat (3) pula tidak tepat kerana yang hendak dimaksudkan ialah mesin itu berjalan. Jadi, padanan yang lebih sesuai ialah “perjalanan”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Gangguan Bahasa Ibunda

Oleh Mohd. Helmi Ahmad

Bahasa berperanan penting dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan bahasa untuk pelbagai tujuan, seperti untuk perhubungan, berkomunikasi, menyatakan pendapat, mendapatkan maklumat, meluahkan perasaan dan berhibur.

Untuk tujuan tersebut, manusia menggunakan sama ada bahasa ibunda ataupun bahasa kedua sebagai perantaranya. Bahasa ibunda merupakan bahasa pertama yang diperoleh sejak lahir, manakala bahasa kedua diperoleh melalui pembelajaran. Setiap manusia akan memperoleh bahasa pertamanya dahulu sebelum mempelajari bahasa kedua.

Kanak-kanak yang normal akan memperoleh bahasa pertamanya dalam jangka waktu umur antara dua hingga enam tahun. Pemerolehan bahasa tetap berlaku walaupun bahasa yang didengar oleh kanak-kanak tidak gramatis atau mengandungi kesalahan struktur dan kosa kata.

Menurut Chomsky, kanak-kanak yang memperoleh rangsangan bahasa akan memberikan tindak balasnya. Mindanya lengkap dengan alat pemerolehan bahasa yang semula jadi. Chomsky menamakan alat ini LAD atau Language Acquisition Device (peranti perolehan bahasa). LAD merupakan ciri khas minda manusia yang tidak terdapat pada makhluk lain. LAD mengandungi tatabahasa sejagat. Oleh itu, banyak ciri tatabahasa bahasa pertama yang tidak perlu dipelajari secara sedar. Dengan konsep tatabahasa sejagat, diandaikan bahawa struktur dan pola bahasa yang ada dalam minda kanak-kanak sama bagi semua bahasa di dunia dan bersifat universal.

Menurut Chomsky lagi, oleh sebab semua orang mempunyai LAD, maka kanak-kanak tidak perlu menghafal dan meniru pola ayat bahasa ibundanya untuk menguasai bahasa tersebut. Kanak-kanak dapat menuturkan ayat yang baharu dengan menerapkan kaedah tatabahasa yang diketahuinya secara tidak sedar daripada LAD.

Lain pula halnya dengan kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa sebagai bahasa kedua. Kanak-kanak akan mengalami kesukaran kerana semasa mempelajari bahasa kedua, mereka tidak membentuk konsep yang baharu kecuali konsep itu di luar budaya. Ditambah pula sistem bahasa yang sedia ada sentiasa mengganggu sistem bahasa yang dipelajari.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU2

Bahasa untuk Imigran

Oleh Zulkifli Salleh

Dafna Linzer dalam The Slate menulis pengalamannya yang sukar untuk memohon kewarganegaraan Amerika Syarikat. Dalam “The Problem with Question 36,” pada Februari lalu, beliau menulis, “Ketika temu duga kewarganegaraan, pemohon disoal secara rawak 10 soalan daripada ujian dan mesti dijawab enam dengan betul. Sebagai tambahan kepada soalan tersebut, diadakan ujian pembacaan dan tulisan untuk kecekapan bahasa Inggeris. Saya menjawab enam soalan berturut-turut dengan betul dan berpindah kepada bahagian peperiksaan.” Seterusnya Dafna, rakyat Kanada, menulis, “Penutur asal bahasa Inggeris tidak dikecualikan daripada bahagian ini dan saya diminta membaca dengan kuat ayat yang berikut, “Columbus Day in October.” Kemudian, saya diminta menulis ayat dalam bahasa Inggeris. Luar biasa, ayat yang sama, “Columbus Day is in October.”

Kebelakangan ini, para pemimpin Eropah semakin memperlihatkan ketegasan terhadap kaum imigran atau pendatang yang menetap di negara mereka, tetapi tidak cuba berintegrasi dengan penduduk asal. Di Jerman, Cancelor Angela Merkel memaklumkan bahawa fahaman pelbagai budaya benar-benar gagal di negara itu. Maka, beliau menggesa kaum imigran, kebanyakannya orang Turki, yang menggunakan bahasa Jerman dan bukan bahasa asal mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Bahasa Membina Keperibadian Bangsa

Oleh Victor Pogadaev

Bahasa dan manusia tidak dapat dipisahkan, bagaikan lagu dengan irama. Bahasa tidak boleh wujud di luar manusia dan manusia sebagai homo sapiens tidak wujud di luar bahasa. Jadi, manusia tidak mungkin diselidiki di luar bahasa, manakala bahasa tidak boleh diselidiki di luar manusia.

Bahasa merupakan alat pemahaman yang mencerminkan dunia di sekitar manusia. Bahasa juga mencerminkan budaya yang dicipta oleh manusia, menyimpannya untuk manusia, dan menghantarkannya daripada manusia kepada manusia yang lain, juga daripada ibu bapa kepada anak cucunya. Melalui bahasa, manusia memahami dunia dan budaya. Tidak kurang pentingnya juga bahasa merupakan alat budaya, digunakan untuk membina insan, menentukan kelakuannya, cara hidup, pandangan hidup, mentaliti, keperibadian kebangsaan, dan ideologi.

Dalam situasi tertentu, manusia menjadi “hamba” kepada bahasa ibundanya. Sejak kecil, manusia berada di bawah pengaruh dan kuasa bahasa ibunda dan bersama-samanya menguasai budaya komuniti bahasa di lokasi dia berada secara kebetulan, tanpa apa-apa pilihan. Seperti dinyatakan oleh saintis Rusia E.M. Veresyagin dan V.G. Kostomarov dalam bukunya Yazik i Kul’tura (Bahasa dan Budaya), “Manusia tidak dilahirkan berkaum Rusia, Jerman atau Jepun dan lain-lain melainkan ia menjadi berkaum itu sebagai akibat beradanya dalam komuniti kaum berkenaan.”

Walau bagaimanapun, kita mesti ingat juga tentang peranan besar yang dimainkan oleh sebuah bahasa berhubung rapat dengan budaya dalam pendidikan dan pembinaan keperibadian manusia. Ahli psikologi Rusia, B.G. Ananiev, menyatakan bahawa keperibadian ialah hasil daripada budaya yang boleh dipinda. Anak yang dilahirkan sejak minit pertama, mendengar bunyi bakal bahasa ibundanya. Bahasalah yang memperkenalkan dunia sekitar kepada dia, memaksanya menerima pemahaman dan gambaran dunia yang “dilukis” sebelum dia muncul. Bersamaan dengan itu, melalui bahasa, manusia menerima pengertian tentang dunia dan masyarakat yang dia menjadi ahlinya. Melalui bahasa, kita juga dapat mengenal budaya, budi bahasa, sistem nilai, akhlak, dan kelakuan manusia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU3

Bahasa Komunikasi Iklan

Oleh Roslan Daud

Perkataan “ekspresif” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan, tulisan atau lukisan yang dapat melahirkan sesuatu maksud yang meliputi perasaan dan tujuan, sama ada melalui cetakan atau catan. Bahasa iklan pula dapat diertikan sebagai bahasa yang digunakan sebagai medium penyampaian maklumat bagi tujuan mempromosikan barangan dan perkhidmatan, selain memujuk, memuji dan merayu.

Pengiklanan dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu bentuk pemberitahuan dan bentuk promosi produk. Matlamat utama adalah untuk menyampaikan maklumat secara berkesan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah supaya difahami oleh pembaca atau pendengar. Contohnya, pemberitahuan tentang tawaran tender, tawaran kerja atau suatu pengumuman.

Bagi iklan promosi produk pula, bahasa yang digunakan berbentuk pujian dan pujukan, malah boleh dikatakan rayuan secara halus. Hal ini dilakukan dengan memaparkan kebaikan dan kelebihan produk yang berkaitan supaya pengguna dapat mengubah fikiran dan seterusnya mencuba menggunakan produk yang diiklankan.

Perlu ditegaskan bahawa bahasa yang disampaikan melalui komunikasi pengiklanan tidak terhad kepada tulisan, ungkapan mahupun ayat semata-mata, malahan lebih luas daripada itu. Penggunaan ilustrasi, multimedia dan warna merupakan bahasa bukan verbal yang jarang-jarang diterjemahkan secara terang-terangan oleh khalayak.

Contoh terbaik ialah iklan jalur lebar P1 Wimax yang menggunakan satu patah perkataan sahaja, iaitu “POTONG!”. Perkataan itu bermaksud seruan kepada pengguna supaya menghentikan perkhidmatan jalur lebar yang dimiliki syarikat lain. Iklan ini telah bersaing dengan beberapa syarikat telekomunikasi, seperti Telekom Malaysia dengan Streamyx dan Maxis dengan Maxis Wired Broadband untuk memenangi hati pengguna internet agar menggunakan perkhidmatan mereka. Ternyata iklan ini mampu mengangkat reputasi syarikat telekomunikasi ini pada tahap yang tersendiri.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Brakilogi dalam Bahasa Arab

Oleh Munif Zarirruddin Fikri Nordin

Aristotle menyifatkan bahasa sebagai seni. Unsur seni ini telah mempelbagaikan ciri yang ada pada bahasa, baik dari segi kosa kata sehinggalah semantik dan retorik. Unsur seni ini juga menjadikan bahasa sebagai subjek dan medium yang indah, cantik, menarik, baik dan unik. Salah satu ciri yang melengkapkan unsur seni ini ialah brakilogi.

Apakah yang dimaksudkan dengan brakilogi? Brakilogi ialah penggunaan kata yang sedikit dalam penyampaian makna yang banyak. Dengan kata lain, brakilogi memiliki sifat ringkas, tetapi tepat dan padat. Lawan brakilogi ialah pleonasme, iaitu penggunaan kata yang berlebihan dalam penyampaian makna yang dikehendaki. Dalam bahasa Arab, selain pleonasme, lawan brakilogi juga ialah kesetaraan, iaitu penggunaan kata yang setara dengan kadar makna yang disampaikan.

Dalam bahasa Arab, brakilogi, pleonasme dan kesetaraan merupakan bentuk gaya bahasa yang menghubungkan kuantiti kata dengan kadar makna. Pemilihan satu daripada ketiga-tiga bentuk berkenaan bergantung pada sesuatu faktor, seperti konteks, latar penyampai, latar penerima, kandungan maklumat dan jenis maklumat.

Brakilogi dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-ijaz, dan diperincikan dalam perbahasan retorik Arab (al-balaghah al-‘arabiyyah). Bab yang khusus tentang al-ijaz ialah ilmu al-ma‘ani, iaitu kajian yang berkisar tentang dua perkara. Pertama, membahaskan keselarasan antara kata (struktur bahasa dan bentuk susunan ayat) dengan keadaan pendengar dan situasi percakapan (dan penulisan) supaya bertepatan dengan tujuan yang hendak disampaikan. Kedua, membahaskan makna (hakiki atau bukan hakiki) yang dibentuk oleh unsur bahasa (yang terdapat dalam struktur bahasa dan bentuk susunan ayat).

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

MEMPERKAYA WAWASAN PEMBACA