All posts by Peristiwa bahasa

PENJAWAT AWAM PERLU MENINGKATKAN KUALITI BAHASA

Oleh ZURAINI HAJI ABU BAKAR

Oktober 2011, Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) disambut lagi. Setiap kali BBK, pelbagai acara  kebahasaan dan kesusasteraan diadakan di setiap negeri bagi memeriahkan lagi sambutan tersebut. Antara acara kebahasaan yang diadakan setiap tahun termasuklah Syarahan Tokoh Bahasa.

Pada 11 Oktober 2011, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya sekali lagi mengadakan Syarahan Tokoh Bahasa, di Dewan Sri Melati, Kompleks Perbadanan  Putrajaya, bersempena dengan sambutan BBK peringkat Putrajaya. Kali ini, syarahan telah disampaikan oleh pejuang bahasa yang  tidak asing lagi dalam memperjuangkan dan memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Profesor Dr. Awang Sariyan,  Penasihat Persatuan Linguistik Malaysia dan Penyandang Pertama Kursi Pengajian Melayu Malaysia-China, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia/ Beijing Foreign Studies University (BFSU).

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

BAHASA MELAYU LUWES TIDAK MENJEJASKAN JATI DIRI

Oleh DIARANI MAT ADAM

Pada 24 Oktober 2011, bertempat di Dewan Semarak, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya (UM), berlangsung Syarahan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM). Syarahan yang dialu-alukan oleh Dr. Hajah Fadilah Jasmani, Ketua Bahagian Peristilahan dan Leksikologi ini menampilkan seorang pensyarah dari Universiti Brunei Darussalam (UBD) yang aktif dalam bidang kebahasaan, iaitu Dr. Hajah Dayang Fatimah Haji Awang Chuchu.

Fatimah yang menyampaikan syarahan bertajuk “Keluwesan, Jati Diri dan Aktiviti Pengantarabangsaan Bahasa Melayu” merupakan penyampai syarahan kali keempat. Penyampai Syarahan MABBIM yang pertama, iaitu pada tahun 2008 ialah Haji Awang Mohd. Zaini Haji Awang Omar, juga dari Brunei Darussalam. Manakala Profesor Dr. Nor Hashimah Jalaluddin dari Malaysia merupakan penyampai syarahan kali kedua yang telah diadakan pada tahun 2009.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

Memandaikan Bangsa dengan Bahasa Sendiri

Oleh Siti Hadijah Umor

Penterjemahan merupakan proses atau aktiviti yang dilakukan khususnya bagi memindahkan maklumat daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Kemahiran bahasa menjadi elemen penting dalam proses penterjemahan untuk mendapatkan kualiti penterjemahan yang maksimum.

Aktiviti penterjemahan mampu menjanakan pendapatan yang lumayan kepada penterjemah walaupun dilakukan secara sambilan. Walau bagaimanapun, di Malaysia pasarannya belum begitu dikenali oleh penerbit swasta. Sehubungan dengan itu, pasaran yang dinamik dalam perkhidmatan terjemahan perlu diwujudkan di Malaysia supaya dapat dipasarkan kepada kumpulan perkhidmatan yang lebih besar.

Pada 19 hingga 21 Julai lalu, telah berlangsung Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-13 di Shah Alam. Persidangan dwitahunan yang bertemakan “Globalisasi melalui Penterjemahan: Pemangkin Kecemerlangan Ilmu dan Teknologi” itu telah dirasmikan oleh Dato’ Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi II. Selain Malaysia, program ilmu tersebut diikut serta oleh 333 orang peserta dan pembentang dari pelbagai negara, antaranya termasuklah Indonesia, Brunei, Yemen, Hong Kong, Arab Saudi, Jordan, Taiwan, Iran, dan Kanada.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa September 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Kepustakaan Bahasa Melayu Harus Ditingkatkan

Oleh Zuraini Abu Bakar

Abdullah menyarankan agar industri buku dan terjemahan di negara kita dipertingkat dengan mengaitkan ucapan perasmian Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada 25 April 2011 oleh YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang menyarankan supaya Malaysia menerbitkan 26 ribu judul buku setahun. Saranan itu menjadi satu cabaran bagi para penerbit, para penterjemah umumnya dan Persatuan Penterjemah Malaysia khususnya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa September 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.