Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Dewan Bahasa.

Ke Manakah Hala Tuju Pengajian Melayu?

Agenda Bahasa

Tajuk seperti ini pernah diperkatakan oleh banyak sarjana dalam bidang Pengajian Melayu, seperti Mohd Taib Osman, Ismail Hussein, Roolvink, Carr-Saunders, Rustam Sani, Nik Safiah Karim, Muhammad Haji Salleh dan ramai lagi. Namun demikian, tajuk klise ini terus diperkatakan lantaran Pengajian Melayu kini masih berhadapan dengan pelbagai cabaran dan sedang mengharung badai gelombang. Membicarakan tajuk seperti ini menjadikan isu ini terus segar, lalu membuatkan pihak yang terlibat sentiasa memikirkan langkah untuk menangani cabaran ini seterusnya menyusun strategi dan tindakan.

Sebelum penubuhan Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya Singapura pada tahun 1953, bidang ilmu ini khasnya yang berkaitan dengan masyarakat dan budaya Melayu, sebenarnya terlebih dahulu menarik minat para pegawai kolonial seperti Skeat, Blagden, Winstedt, Wilkinson, Swettenham dan lain – lain untuk mengkaji segala aspek tradisi persuratan Melayu.

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, Mei 2014.

Episod Baharu Pengajian Melayu

Bicara Bahasa, Nota Editor

Rencana yang ditulis oleh Tan Sri Dr. Rais Yatim, Penasihat Sosiobudaya Kerajaan Malaysia dan Presiden Universiti Islam Antarabangsa di Utusan Malaysia pada 1 April 2014 yang lalu tentu mengejutkan banyak pihak. Dalam rencana tersebut, beliau membangkitkan maklumat terkini yang sedang berlaku di Universiti Leiden di Hague, Belanda tentang pengecilan jabatan kajian dunia Melayu/Indonesia. Akibatnya, sebahagian daripada artifak berhubung dengan seni budaya dan khazanah manuskrip lama berkaitan dengan dunia Melayu yang tersimpan di sana sedang dinilai dan dirancang untuk diserah oleh pihak berkuasa universiti tersebut. Khabarnya, tindakan ini merupakan susulan daripada perkembangan mutakhir yang memperlihatkan berlakunya penguncupan populariti Pengajian Melayu/Indonesia akibat penurunan permintaan terhadap penyelidikan pascasiswazah yang berkaitan dengan Melayu dan Indonesia. Perkembangan ini mungkin bertentangan dengan situasi yang berlaku di China kerana Pengajian Melayu/Indonesia di Universiti Beijing dan beberapa pusat pengajian lain di negara itu dilaporkan sedang meningkat.

Isu ini seharusnya membuka mata institusi yang menawarkan kursus Pengajian Melayu di negara ini supaya melihat situasi ini sebagai peluang dan bukannya ancaman kepada Pengajian Melayu. Mungkin inilah masanya untuk pihak berwewenang dan ahli akademik dalam bidang ini berganding bahu untuk mengalihkan pusat penyelidikan yang dahulunya dijuarai oleh dunia Barat ke rantau ini. Usaha pemindahan ini umpama sirih pulang ke gagang kerana di sinilah tempat asal khazanah bahan kajian dunia Melayu Nusantara. Jika dahulu, kajian dalam Pengajian Melayu banyak dihasilkan berdasarkan kaca mata penjajah, tetapi dengan komitmen ahli akademik tempatan, skop kajian dapat diperluas dengan berorientasikan sudut pandang yang berbeza.

Dalam hal ini, Malaysia dapat menawarkan diri sebagai peneraju kepada perkembangan baharu ini kerana terbukti bahawa khazanah alam Melayu sememangnya kaya dengan keunikan dan keistimewaan yang bersifat Malaysiana yang mampu diketengahkan untuk paparan mata dunia. Yayasan Warisan Negara dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka telah mengambil inisiatif awal untuk mengesan dan mengumpul khazanah warisan Melayu di luar negara berhubung dengan adat, budaya, sejarah, dan pentadbiranbagi mengangkat kearifan peribumi.Sebenarnya banyak kearifan peribumi yang berpotensi untuk dikomersialkan dan seterusnya dimanfaatkan demi kepentingan sejagat.

Untuk itu, bidang Pengajian Melayu perlu “dihibridkan” dengan bidang-bidang lain seperti keusahawanan, farmasi, dan bioteknologi bagi mewujudkan tasawur baharu kepada pengajian ini supaya tetap malar segar dalam mendepani arus globalisasi. Selain memberikan nilai tambah kepada kursus yang ditawarkan dan meningkatkan daya saing graduan lulusan bidang ini dalam sektor pekerjaan, pendekatan berani ini secara tidak langsung akan dapat mempromosikan budaya dan bahasa Melayu ke seantero dunia.

Membaca Bukan Sekadar Hobi

Bual Bahasa

Dr. Yahya Othman

Beliau banyak membuat kajian tentang pengajaran membaca dan pedagogi bahasa dan berpengalaman luas sebagai pendidik. Beliau baru sahaja pulang daripada berkhidmat di negara Brunei Darussalam sebagai pensyarah kanan Pendidikan Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam dan kini ditempatkan Jabatan Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Untuk itu, Dewan Bahasa baru-baru ini berkesempatan untuk menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan tentang kecenderungan membaca rakyat Malaysia kini dan sejauh mana kemahiran bahasa ini berjaya diterapkan dalam masyarakat setakat ini untuk memenuhi keperluan sebagai negara maju menjelang tahun 2020.

Membaca merupakan satu daripada kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Sejauh manakah kemahiran ini diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah?

Membaca ini kalau kita lihat dalam pengajaran di sekolah merupakan satu daripada perkara penting yang ada dalam pelajaran Bahasa Melayu. Pada peringkat sekolah rendah dan menengah, membaca ialah salah satu kemahiran bahasa yang perlu dikuasai. Jadi, kalau kita merujuk sukatan pelajaran, memang tertera jelas bahawa antara objektif yang perlu dicapai oleh murid ialah menguasai kemahiran membaca. Pada peringkat sekolah rendah, seseorang mesti dapat membaca dengan lancar dahulu Tahap 1, manakala mereka mesti menguasai makna teks yang dibaca pada Tahap 2. Di sekolah rendah juga, penekanan diberi kepada kemahiran berfikir melalui kemahiran merumus, meringkaskan dan menjawab soalan yang bukan sahaja pada aras rendah tetapi juga pada aras tinggi.

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, April 2014.

Membaca Merangsang Pemikiran Aras Tinggi?

Agenda Bahasa

Membaca bukan sekadar hobi. Menurut Farida Rahim, membaca bukan sekadar membunyikan tulisan tetapi melibatkan aktiviti berfikir, psikolingusitik dan metakognitif. Membaca merupakan proses mendapatkan maklumat dan pengetahuan bagi tujuan membentuk makna. Dalam pengajaran bahasa, membaca merupakan satu daripada kemahiran bahasa yang mesti dikuasai dan melibatkan penggunaan otak kiri. Apakah pula hubung kait antara aktiviti membaca dengan aktiviti berfikir secara kreatif dan kritis yang lazimnya menggunakan otak kanan? Adakah budaya membaca yang sekian lama cuba disemarakkan dalam masyarakat selari dengan kemahiran berfikir aras tinggi yang kini sedang giat diterapkan dalam sistem pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025?

Sejak sekian lama, sistem pendidikan negara memberikan penekanan terhadap pembangunan kandungan pengetahuan yang kukuh menerusi mata pelajaran Sains, Matematik dan bahasa. Kini, penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) yang dijadikan sasaran utama tidak lagi dianggap mencukupi bagi seseorang. Oleh itu, untuk keperluan masa hadapan, tumpuan bukan hanya terhad kepada usaha memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi perlu diperluas kepada usaha membangun kemahiran berfikir aras tinggi. Peningkatan kadar literasi rakyat dari tahun ke tahun mungkin boleh dijadikan petunjuk kepada kejayaan pendidikan negara melahirkan generasi yang celik huruf. Namun persoalannya, cukupkah indeks ini menjadi bukti kepada kesediaan rakyat menyahut hasrat negara untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020 nanti?

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, April 2014.

Membaca Bukan dengan “Mata Zahir”

Bicara Bahasa, Nota Editor

Membaca aktiviti biasa bagi sesetengah orang tetapi mungkin tidak biasa bagi individu yang lain. Sedarkah kita bahawa membaca mampu menjadi aktiviti yang “luar biasa” apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Dengan meningkatnya kadar literasi dan jumlah bahan yang dibaca oleh rakyat Malaysia, tentu kebanyakan daripada kita menganggap tabiat membaca sudah membudaya dalam masyarakat. Namun demikian, dapatan Kajian Olahan Semula Profil Membaca Rakyat Malaysia pada tahun 2010 yang menyaksikan peningkatan pembacaan kepada lapan buah buku dalam setahun oleh golongan berusia antara 10 hingga 40 tahun itu sebenarnya masih belum boleh dibanggakan. Hal ini demikian kerana kebanyakannya lebih gemar membaca akhbar berbanding dengan bahan bacaan lain yang lebih bersifat ilmiah.

Aktiviti membaca dapat menjadi “luar biasa” apabila perkara yang dibaca bukan setakat bait-bait kata yang tertulis pada pandangan zahir, tetapi tembus ke lapisan makna yang tersurat hingga mampu menjentik minda yang sekian lama “berkarat”. Kebolehan menghubungkan pemikiran yang digagaskan oleh penulis melalui bahan yang dibaca dengan pengetahuan sedia ada tentunya mampu mencetuskan idea baharu di luar kebiasaan. Inilah kuasa luar biasa yang terselindung di balik aktiviti yang biasa dianggap sebagai hobi.

Sesungguhnya bagi golongan tertentu seperti golongan Ulul Albab misalnya, membaca lebih besar impaknya. Hal ini demikian kerana, melalui “pembacaan” mereka terhadap tanda keagungan Maha Pencipta itulah, maka tercetusnya kebijaksanaan yang menggerakkan hati mereka mencari hikmah di balik segenap kejadian dan mengutip mutiara pengajaran daripada setiap peringatan.

Mampukah generasi yang bakal mengisi Wawasan 2020 nanti berpemikiran sedemikian? Hasrat ini bukan suatu perkara yang mustahil apabila aktiviti membaca digabungjalinkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi dan dijadikan agenda arus perdana bermula dari peringkat akar umbi hingga peringkat yang tertinggi. Semoga penerapan kemahiran berfikir aras tinggi yang sedang giat diterapkan dalam masyarakat hari ini berupaya melahirkan generasi yang bukan sekadar celik huruf tetapi celik hati dan minda ketika berhadapan dengan situasi mencabar seperti yang dialami sewaktu merungkai misteri kehilangan MH370.

Hanya kerana Bahasa, Banyak Pengguna Terpedaya

Bual Bahasa

Mohd Yusof Abdul Rahman

Beliau terlibat aktif dalam pergerakan kepenggunaan semenjak tahun 1992 dan berpengalaman dalam menerajui Persatuan Pengguna Selangor dan Wilayah Persekutuan semenjak tahun 2002 hingga kini. Selaku Pengarah Komunikasi di Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia (FOMCA), beliau sering dilantik menganggotai pelbagai jawatankuasa yangmelibatkan kepentingan pengguna. Pengalaman beliau yang luas ini telah melayakkan beliau untuk dinobatkan sebagai penerima anugerah Tokoh Pengguna Peringkat Negeri Selangor pada tahun 2003.

Sesuai dengan Sambutan Hari Hak-hak Pengguna Sedunia pada 15 Mac setiap tahun, baru-baru ini, editor Dewan Bahasa berkesempatan untuk menemuramah beliau bagi mendapatkan pandangan tentang kedudukan bahasa kebangsaan dalam sektor perniagaan, terutamanya dalam dokumen perjanjian jual beli dan paparan iklan. Menerusi wawancara ini juga, beliauberkongsi pendapat tentang sejauh mana peranan yang dapat dimainkan oleh bahasa kebangsaan dalam mewujudkan pengguna yang “celik” maklumat dan bijak dalam membuat keputusan.

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, Mac 2014.

“Mencelikkan” Pengguna dengan Bahasa Kebangsaan

Agenda Bahasa

Satu daripada lapan hak pengguna ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Hak ini antara lain melindungi pengguna daripada penerangan, pengiklanan, pelabelan dan amalan lain yang palsu, menipu atau menyeleweng. Oleh itu, pengguna mesti diberi maklumat yang mencukupi dan tepat untuk membuat keputusan. Persoalannya sejauh manakah keberkesanan maklumat ini jika tidak disampaikan secara sempurna melalui wahana bahasa yang dapat difahami dengan baik oleh pengguna?

Walaupun penyampaian maklumat meliputi aspek pengiklanan, pada umumnya, maklumat utama dan terperinci bagi sesuatu transaksi kewangan yang melibatkan pengguna dizahirkan melalui surat cara perjanjian. Surat cara perjanjian ini biasanya digunakan dalam urusan jual beli rumah atau hartanah, sewa beli kenderaan, jual beli secara kredit, pembiayaan perumahan, pembelian polisi insurans dan langganan televisyen berbayar, talian telefon, internet atau jalur lebar. Maklumat yang terkandung dalam surat cara perjanjian bertulis ini, dalam konteks undang-undang dinamakan sebagai terma kontrak. Terma kontrak merupakan elemen utama dalam pembentukan sesuatu kontrak yang sah dan merangkumi semua tanggungjawab pihak yang berkontrak. Kegagalan mematuhi mana-mana terma kontrak oleh pihak yang terlibat pasti ada implikasi undang-undang termasuklah kemungkinan dibawa ke muka pengadilan.

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, Mac 2014.