Memartabatkan Bahasa, Memurnikan Maklumat

 

Dunia media semakin berkembang sejak dijejaki kemunculannya
seawal tahun 550 sebelum Masihi, selepas raja Parsi, iaitu Maharaja
Cyrus menawan Media. Bermula sebagai wahana pengumpulan
maklumat risikan, peluasan peranannya kini mencapai tahap
yang menukarkan wajah dunia menjadi arena tanpa sempadan. Daripada penyampaian maklumat melalui kaedah menghantar utusan sehinggalah media sosial, proses penyampaian maklumat semakin dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Warga dunia mampu menerima apa-apa jua maklumat dalam sekelip mata. Hal yang sedemikian ini memudahkan bukan sahaja proses komunikasi, malah proses perkongsian ilmu, ekonomi, politik, dan pelbagai bidang lain.

        Tidak hairanlah andai bidang media merupakan bidang yang
menjadi wahana penting mencorak pemikiran dan sahsiah masyarakat. Kebergantungan terhadap media menyaksikan kepentingan penyaringan maklumat dan berita kadang-kadang dipinggirkan. Penerimaan bulat-bulat maklumat acap kali menimbulkan situasi genting yang membibitkan kegusaran yang akhirnya mengakibatkan kepada timbulnya pergeseran pandangan yang kurang sihat.

         Dalam konteks ini, bahasa berperanan penting dalam proses
penyampaian maklumat. Kepekaan dan kebijaksanaan menyampaikan maklumat agar tidak terpesong daripada konteks asalnya merupakan elemen penting yang harus diberikan penekanan. Oleh hal yang demikian, kemahiran berbahasa merupakan nadi penyampaian maklumat yang tepat, sahih dan
persis. Apatah lagi sekiranya maklumat atau berita yang disampaikan dipetik daripada sumber luar negara yang memerlukan kemahiran dalam sekurangkurangnya dua bahasa, iaitu bahasa sumber dan bahasa sasar.

Mohidin Haji Malek

Megah Bahasa Perkasa Bangsa

Oleh Dilah Tuah

     Kebanggaan setiap bangsa terhadap bahasanya tidak pernah serupa. Di Barat, orang Perancis sanggup bermatia-matian mempertahankan mata wang pound sterling mereka. Manakala di India, beberapa buah bandar raya besar telah diubah namanya, sesuai dengan sebutan dan semangat bahasa kebangsaan di sana. Misalnya, Bombay yang diberikan nama oleh penjajah Portugis, telah ditukar menjadi Mumbai dalam bahasa Marathi pada tahun 1995. Seterusnya, Madras menjadi Chennai dalam bahasa Tamil pada 1996 dan Calcutta menjadi Kolkata dalam bahasa Banggali pada 2001. Perubahan di India ini amat signifikan untuk meletakkan semula identiti nasional dan nilai citra tempatan pada nama-nama bandar, tempat dan jalan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika peribumi sendiri tidak mendaulatkan penggunaan bahasa kebangsaan, siapa lagi yang akan memartabatkannya? Justeru, rasa megah untuk bertutur dan menggunakan bahasa kebangsaan, harus ada dalam jiwa setiap bangsa yang merdeka.

    Perkembangan muktahir ini bukan hanya berlaku di India. Di Afrika, beberapa buah negara yang terdiri daripada pelbagai puak dan suku telah bersepakat untuk menerima bahasa Kiswahili sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini sedemikian kerana bahasa Kiswahili dituturkan meluas di Tanzania, Kenya, Uganda, Zanzibar, Republik Demokratik Congo, Zambia, Mozambique, Malawi, Rwanda, Burundi, Somalia dan Kepulauan Comoro. Menurut Rose Athumani (2015) dalam artikelnya yang bertajuk “Africa: Nations Must Be Proud of Their National Languages” (Tanzania Daily News), bahasa Kiswahili merupakan bahasa rasmi Kesatuan Afrika (African Union). Perkara ini bermula semasa Persidangan Kesatuan Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, apabila Presiden Mozambique, Joaquim Chissano mengendalikan mesyuarat dalam bahasa Kiswahili untuk tujuan membangkitkan semangat kebangsaan terhadap identiti dan bahasa Afrika. Malah, pada Julai 2015, Presiden Jakaya Kikwete yang menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Ethopia, Heilemariam Dessalegn telah berucap dalam bahasa Kiswahili, sebagai usaha beliau untuk mempromosikan bahasa kebangsaan dalam kalangan pemimpin di benua Afrika.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Januari

Melentur Lidah, Memperkasakan Semangat

 

       Selamat tahun baharu 2017. Pastinya ramai yang menaruh harapan agar tahun baharu ini menjanjikan perkembangan yang positif dalam apa-apa jua bidang, sama ada yang langsung melibatkan diri sendiri, mahupun yang menjangkau kehidupan seluruh warga ibu pertiwi yang tercinta, Malaysia.

     Membenihkan kecintaan terhadap apa-apa jua yang menyantuni kehidupan kita sewajarnya dimulakan dari peringkat awal. Perasaan cinta terhadap Tuhan, raja, tanah air, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya, perlu dipupuk dalam setiap atma warganegara untuk menzahirkan aspirasi pembentukan jati diri satu bangsa Malaysia yang tersohor dan bermaruah. Bangsa yang tersohor dan bermaruah ialah perlambangan ketinggian tamadun dan budaya ilmu sesebuah negara.

      Dalam zaman yang mencabar, sikap keempunyaan di samping kemegahan sebagai warga sebuah negara yang berdaulat, merupakan elemen utama untuk menghadapi apa-apa jua rintangan dan hambatan yang terentang di hadapan. Sikap yang dipupuk dan dibentuk melalui kesefahaman dan penyatuan berlandaskan komunikasi berkesan dalam satu bahasa menjamin pencapaian kesepakatan yang merupakan tonggak kekuatan sesuatu bangsa.

Mohidin Haji Malek

Strategi Pembelajaran Bahasa

Oleh VIJAYALETCHUMY SUBRAMANIAM
SHOBEHAH

Belajar bahasa ialah proses penguasaan bahasa, sama ada dalam bahasa pertama ataupun bahasakedua. Proses penguasaan bahasa merangkumi penguasaan bahasa secara pemerolehan atau secara
pembelajaran (Pranowo,1996). Strategi pembelajaran bahasa asing merupakan segala tindakan atau perancangan yang diaplikasikan untuk mencapai tujuan, dan tujuan dalam konteks ini ialah aktiviti belajar sehingga menguasai sesuatu bahasa secara persendirian atau secara berkumpulan. Oleh sebab itu, pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasikan tujuan pembelajaran yang disasarkan, Hamzah (2010). Untuk mengaplikasikan strategi dalam proses pembelajaran bahasa, perkara yang perlu diberikan perhatian ialah hakikat bahawa pelajar telah menetapkan tujuan belajar bahasa sasarannya. Semakin jelas tujuan pencapaian yang diingini, maka semakin efektiftindakan strategi yang dipilih dan dilaksanakannya. Pelajar juga berpotensi untuk mengembangkanstrategi yang sedia digunakan agar proses penguasaan bahasa asing menjadi lebih singkat dan mampu bertutur atau berkomunikasi dengan penutur natif secara lancar.

          Kebiasaannya, pelajar akan menyusun strategi pembelajaran
bahasa (SPB) yang sedia ada kemudian mengadaptasikannya agar mencapai tahap pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal sedemikian, pelajar harus mengesan strategi baharu yang lebih efektif atau strategi sedia ada yang perlu digantikan serta mengawasi keberkesanannya supaya mencapai tahap penguasaan bahasa asing yang diingini. Jelas kelihatan, tindakan pengawalan dan pengubahsuaian strategi dari semasa ke semasa harus dilakukan secara persendirian. Setelah pelaksanaan atau pengaplikasian strategi pembelajaran, maka proses peninjauan dan evolusi keseluruhan boleh dijalankan melalui analisis tugasan, ujian, atau keberkesanan komunikasi.

Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa Oxford (1990) dan Inventori Strategi Pembelajaran (SILL) Versi 7.0 Oxford (1989)

Perkataan strategi pembelajaran bermaksud sikap dan langkah yang diambil oleh seseorang untuk belajar (Oxford, 1989.) Semua
pelajar menggunakan strategi untuk membantu mereka mencapai kejayaan, tetapi tidak semua pelajar sedar akan strategi pembelajaran yang digunakan. Rebecca Oxford juga mengatakan : “… the most successful learners tend to use learning strategies that are appropriate to the material, to the task, and to their own goals, needs, and stage of learning”, (Oxford, 1989). Walaupun terdapat perbezaan pandangan, pendapat, dan cadangan para pengkaji tentang skema untuk mengklasifikasikan strategi pembelajaran, Oxford (1990) telah membuat penambahbaikan dan pemantapan maksud dan istilah strategi pembelajaran.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Usah Ditangisi Susu Nan Tumpah

 

Disember, bulan akhir tahun, muncul lagi. Masa berlalu teramat pantas dengan rencah peristiwa yang menghangatkan dan mengocakkan kolam kehidupan masyarakat. Pastinya ketika ini kehangatan isu pembentangan belanjawan 2017 masih menjadi tajuk bual bicara popular pelbagai lapisan masyarakat, dari yang serendah-rendah sehingga setinggi-tinggi darjatnya. Kegembiraan, kepuasan, kehampaan, kekecewaan, mahupun kedukaan terlakar pada wajah-wajah mereka yang sama ada secara langsung mendapat faedah, yang terpinggir dan tertinggal, atau mereka yang hanya sipi sipi tertempias habuan pembentangan belanjawan berkenaan.

           Usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar menyaksikan jumlah yang begitu besar diperuntukkan melalui pembentangan belanjawan berkenaan. Amat berbeza sekali berbanding dengan jumlah yang diperuntukkan untuk memperkasakan penguasaan bahasa Melayu. Hal yang sedemikian ini merisaukan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu yang melihat agihan ini menggambarkan ketidakseimbangan yang terlalu ketara, di samping tamsilan bahawa dasar kini menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris mengatasi bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Adakah hal yang sedemikian ini mengisyaratkan bahawa bahasa Melayu semakin tergugat kedudukannya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara? Apakah bahasa Melayu dilihat tidak relevan dan tidak berkeupayaan untuk memacu pembangunan negara? Adakah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara akan “dipintas” oleh bahasa Inggeris?

            Sememangnya hal yang sedemikian ini akan menimbulkan polemik berpanjangan yang pastinya akan membawa pergeseran pandangan yang kritikal. Hal yang sedemikian ini harus dilihat secara rasional dan memerlukan perencanaan langkah yang bijak. Berdasarkan agihan peruntukan yang dibentangkan dengan mengambil kira belanjawan berkenaan diluluskan tanpa sebarang pindaan, gerakan memperkasakan bahasa Melayu harus direncanakan secara strategik dan menyeluruh oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal yang sedemikian ini, soal kecil atau besar agihan peruntukan bukanlah soal utama. Telah terbukti dalam sejarah perperangan bahawa jumlah askar bukan penentu kemenangan, namun kebijaksanaan dan keberanian pemimpin perang merupakan inti pati yang mampu menghadirkan kejayaan. Berlandaskan hakikat ini, perencanaan dan pelaksanaan program yang bersepadu dan berkesan menjadi tonggak utama untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jumlah agihan yang diperuntukkan, jika dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, tidak mustahil impaknya akan lebih besar.

Mohidin Haji Malek

Mampukah Bahasa Melayu menjadi BAHASA RASMI ASEAN?

Oleh RAJA MASITTAH RAJA ARIFFIN
NORAZLINA HAJI MOHD KIRAM

Kesanggupan dan keupayaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN merupakan isu pokok yang perlu dilihat dari sudut sejarah perkembangan bahasanya, geografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam konteks sejarah, bahasa Melayu berkembang pesat sejak zaman Srivijaya dan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Aceh dan Johor-Riau. Arus perkembangan dan kegemilangan bahasa Melayu telah terpancar di segenap pelosok gugusan pulau di Asia Tenggara, dan merangsang untuk digunakan sebagai bahasa perhubungan. Faktor geografi dan sosial memainkan peranan penting dalam perkembangan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dalam urusan seharian dan urusan perdagangan dalam kalangan penutur Melayu yang tinggal di kawasan sepanjang Selat Melaka, yang pada suatu ketika dahulu menjadi sebuah kawasan lalu lintas bukan sahaja para pedagang dari India, China, Kepulauan Maluku, Makasar, Ternate, pulau Jawa dan sebagainya, tetapi juga mubaligh agama dari arah timur, barat, utara dan selatan Selat Melaka. Mulai abad ke-13 dan ke-14, bahasa Melayu sudah pun berfungsi sebagai lingua franca, iaitu sebagai bahasa perdagangan, bahasa penyebaran dan bahasa pendidikan agama Islam. Sebagai bahasa yang pernah menjadi lingua franca kepada rakyat di rantau ini, kegemilangan tersebut harus dikembalikan semula.

         Usaha mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi ASEAN telah lama diperkatakan, diperdebatkan dan dicadangkan oleh pelbagai pihak. Seawal tahun 1970-an (setelah tertubuhnya ASEAN pada 8 Ogos 1967), Universiti Malaya telah mengambil inisiatif mewujudkan Rancangan Pengajian Asia Tenggara (RAPAT), mulai sesi 1976/1977; saranan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN turut dikemukakan pada tahun 1980 (Awang Sariyan, 1982:25); demikian juga dalam rumusan Pertemuan Sasterawan Nusantara Ketiga pada 5-6 Disember 1981 di Dewan Bahasa dan Pustaka merakamkan bahawa bahasa Melayu perlu dipertingkatkan sebagai bahasa Nusantara. Perkara yang sama juga pernah dibicarakan dalam Pertemuan Pakar Sastera Rakyat di Filipina pada 27 September 1991 yang menjelaskan bahawa bahasa yang dituturkan dalam kebanyakan cerita sastera rakyat ialah bahasa Melayu (Aripin Said, 1991), dan ini bermakna bahasa Melayu telah dijiwai rakyat di rantau ini. Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) telah mengusulkan penggunaan bahasa Melayu pada peringkat ASEAN (Aripin Said, 1992:17), dan dari semasa ke semasa, perkara ini kerap dibicarakan. Bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN sebenarnya sudah lama wujud, malah sebelum ASEAN diberikan nama ASEAN pada kadar yang terbatas (Amdun, 1992:20).

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Bahasa Melayu dan Semangat Keserantauan

 

Dengan slogan “Satu Visi, Satu Identiti, Satu Komuniti”, ASEAN atau penuhnya Kesatuan Negara-negara Asia Tenggara yang pembentukannya bertitik tolak daripada Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 dengan keanggotaan lima buah negara pada ketika itu, telah menongkah arus cabaran sebagai kesatuan yang berteraskan matlamat mencapai satu visi, keamanan, kestabilan, dan kemakmuran serantau dalam ikatan perkongsian untuk mencapai pembangunan yang dinamik. Melalui Deklarasi Cebu pada tahun 2015, termeterai satu kesepakatan untuk mewujudkan satu komuniti ASEAN yang merangkumi tiga tiang seri utama, iaitu Komuniti Keselamatan Politik ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosiobudaya ASEAN. Setiap satu tonggak ini mempunyai rangka tindakan tersendiri dan digabungkan dengan Rangka Strategik Inisiatif Integrasi ASEAN dan Pelan Kerja Fasa II Inisiatif Integrasi ASEAN (2009 – 2015) hingga terbentuklah Hala Tuju Komuniti ASEAN 2009 – 2015.

        Dengan pertambahan jumlah keanggotaannya kepada 10 buah negara hingga kini, ASEAN dilihat sebagai satu kesatuan padu dan utuh untuk menjamin keamanan, kestabilan, dan kemakmuran rantau Asia Tenggara yang mampu menganjak pembangunan negara anggota dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan sosiobudaya. Namun demikian, aspek kesepaduan dan kesepakatan yang diimpikan terencat dalam konteks bahasa yang dinobatkan sebagai bahasa penyatuan dan bahasa rasmi kesatuan ini.

Mohidin Haji Malek

MEMPERKAYA WAWASAN PEMBACA