All posts by Dewan Bahasa

Perlukah Belajar Bahasa Melayu di Institut Pengajian Tinggi?

Profesor Madya Dr. Zarina Othman merupakan Felow Bersekutu di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Kemahiran Bahasa di Pusat Pengajian Umum (PPU), Universiti Kebangsaan Malaysia. Berdasarkan jawatan tersebut, beliau dilantik sebagai penyelaras pembinaan Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa yang merupakan hasil usaha Kementerian Pengajian Tinggi (kini dikenali sebagai Kementerian Pendidikan) untuk mewujudkan satu modul yang seragam bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran kursus Bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa pada peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Usaha ini dilaksanakan bagi menjayakan hasrat kementerian untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Untuk itu, editor Dewan Bahasa baru-baru ini menemu bual beliau bagi memperoleh penjelasan lanjut tentang modul yang diusahakan itu di samping mendapatkan pandangan berhubung dengan kepentingan penawaran kursus Bahasa Melayu pada peringkat pengajian tinggi.

S1:      Pada 6 April 2012, Mesyuarat Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa penawaran dan pelaksanaan Kursus Pengajian Umum diselaraskan kepada semua IPT (institusi pengajian tinggi) dalam negara termasuk IPTS (institusi pengajian tinggi swasta), IPTA (institusi pengajian tinggi awam) dan Politeknik. Penyelarasan ini dibuat bagi menyeragamkan pengajaran kursus mata pelajaran wajib di IPTA dan IPTS dengan mengambil kira keperluan pembelajaran pelajar tempatan dan antarabangsa. Bahasa Melayu merupakan satu daripada mata pelajaran yang terlibat dalam penyelarasan ini. Apakah pandangan Dr. tentang perkara ini?

Saya memang bersetuju dengan saranan menteri untuk dilaksanakan pengajaran kursus Bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib.di IPTA dan IPTS. Pihak kementerian mahu supaya semua pelajar yang melanjutkan pelajaran di Malaysia mendapat peluang untuk belajar Bahasa Melayu secara rasmi di universiti tempat mereka belajar. Kursus ini dikendalikan secara berasingan oleh pihak universiti masing-masing. Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) contohnya, mengambil pelajar masuk dan kemudian pelajar tersebut akan belajar Bahasa Melayu dan pada penghujung pengajian, pelajar mesti ada kelulusan dalam Bahasa Melayu. Jika seseorang itu pelajar Sarjana atau Doktor Falsafah, oleh sebab masa pengajiannya tidak lama, jadi mereka digalakkan untuk mengambil kursus Bahasa Melayu di semester pertama dan kedua supaya tidak berlaku kes pelajar tidak dapat mengikuti viva selagi tidak memenuhi syarat ini.

Sebelum ini penyelarasan belum dilaksanakan secara seratus peratus kerana ada universiti yang menawarkan kursus Bahasa Melayu ini hanya dalam satu semester dan ada juga yang menawarkannya dalam dua semester seperti di UKM, iaitu Bahasa Melayu I dan Bahasa Melayu II kepada pelajar antarabangsa. Untuk pelajar dari negara serantau seperti Brunei, Singapura, Indonesia dan Selatan Thai, mereka tidak mengambil kursus Bahasa Melayu sebagai bahasa asing, tetapi mereka wajib lulus mengambil kursus Bahasa Melayu Akademik I dan Bahasa Melayu Akademik II. Kursus ini berbeza dengan Kursus Bahasa Melayu sebagai bahasa asing dari segi silibus. Fokusnya pula lebih kepada penulisan dan gaya penulisan bahasa Malaysia. Bagi menjayakan usaha memartabatkan bahasa Melayu, UKM tidak menerima penggunaan bahasa Melayu dengan lenggok bahasa Melayu di negara asal masing-masing dalam penulisan akademik seperti tesis, begitu juga untuk melatih pelajar berkomunikasi dengan pensyarah dengan menggunakan bahasa Melayu.

Berbeza dengan pelajar dari Selatan Thailand yang mengambil Bahasa Melayu Akademik, pelajar di Utara Thailand akan mengambil Bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Pelajar dari Brunei, Singapura dan Indonesia pula sekiranya mereka ada sijil yang menunjukkan mereka memiliki kelulusan yang setara dengan kelulusan Bahasa Melayu kita, mereka akan dikecualikan dari mengambil kursus Bahasa Melayu. Kelulusan ini tidak kira sama ada diperoleh di negara asal mereka atau mereka pernah berkursus Bahasa Melayu di sini. Kita juga ada menemu duga pelajar ini untuk memastikan tahap mereka. Jika mereka dikecualikan dari mengikuti kursus tahap satu, mungkin mereka tidak dikecualikan dari tahap dua. Saya bangga apabila UKM melaksanakan tindakan sebegitu kerana pada saya itu merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu.

Mutu Bahasa Melayu Kita Hanya Setaraf Sijil Pelajaran Malaysia

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Pada 6 September 2013 yang lalu, Laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 telah dilancarkan oleh Timbalan Pendana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Dalam laporan tersebut ada satu perangkaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan yang menarik untuk diperhatikan. Perangkaan tersebut secara jelas memaparkan peratusan pelajar yang mencapai sekurang-kurangnya tahap kepujian dalam peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2010. Berdasarkan perangkaan ini didapati hanya 75 peratus murid mencapai sekurang-kurangnya gred kepujian dalam SPM pada tahun 2010. Daripada jumlah ini, prestasi murid bumiputera dilihat lebih baik dengan catatan sebanyak 84 peratus berbanding 63 peratus bagi murid Cina dan 57 peratus bagi murid India. Jika keputusan ini dijadikan penanda aras kepada pencapaian bahasa Melayu generasi muda yang bakal mewarisi negara pada suatu kelak, masih banyak tindakan yang perlu diambil untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini demikian kerana dengan berbekalkan gred kepujian inilah seseorang berpeluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Kelulusan inilah juga yang bakal menjadi “tiket” untuk seseorang diterima bekerja dalam sektor awam di negara ini.

Setelah sekian lama bahasa Melayu menjadi mata pelajaran teras dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di negara ini, masih relevankah kelulusan minimum ini dijadikan kayu ukur utama bagi menilai kemahiran berbahasa kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia? Mengapakah untuk bahasa Inggeris kita berusaha sedaya upaya mewujudkan penilaian Malaysian University English Test (MUET)? Tidakkah kelulusan bahasa Inggeris pada peringkat SPM sudah memadai? Adakah hal ini disebabkan oleh sebahagian besar kursus di institusi pengajian tinggi diajarkan dalam bahasa tersebut? Persoalannya kini di manakah letaknya nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu apabila seseorang menjejakkan kaki ke menara gading?

Namun begitu, tahniah diucapkan kepada pihak universiti yang prihatin dengan hasrat kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dengan menawarkan kursus Bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa. Dalam masa yang sama, kita tidak seharusnya alpa dengan pencapaian kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar tempatan semata-mata kerana mereka telah lama didedahkan dengan mata pelajaran ini sewaktu di peringkat sekolah. Kita tidak mahu melihat pada suatu nanti ada dalam kalangan pelajar antarabangsa yang lebih mahir berbahasa kebangsaan berbanding pelajar tempatan lantaran kealpaan kita hari ini.

_________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, November 2013.

Masih Relevankah Bulan Bahasa Kebangsaan?

Datuk Dr. Haji Awang bin Sariyan merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau merupakan tokoh yang disegani dalam bidang bahasa dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang berkenaan, bukan sahaja sebagai ahli akademik di dalam dan luar negara malah pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Jabatan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan beliau tentang program tahunan terbesar Dewan Bahasa dan Pustaka, Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) yang dianjurkan pada bulan Oktober setiap tahun dan kini diangkat menjadi agenda besar negara pada peringkat kebangsaan.

S1:      BBK mula diperkenalkan semenjak tahun 1960-an lagi. Apakah tujuan asal kempen ini dilaksanakan sehingga kini diangkat sebagai satu daripada agenda besar pada peringkat kebangsaan?

Pada tahun 1960-an, kita tahu bahawa pada saat negara kita baru mencapai kemerdekaan. Salah satu tonggak pembinaan negara kita ialah penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, iaitu bahasa perhubungan awam seluruh warganegara pelbagai keturunan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu untuk bidang pendidikan dan aspek kehidupan yang lain. Oleh sebab itu, diadakan gerakan bahasa kebangsaan yang mulanya dikenali sebagai Minggu Bahasa Kebangsaan dan kemudian Bulan Bahasa Kebangsaan pada zaman Allahyarham Tun Syed Nasir Ismail sebagai Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada ketika itu. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesedaran dan penglibatan seluruh masyarakat dalam pelbagai sektor kehidupan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Itu tujuan asal pada ketika itu dan objektif itu sampai sekarang berterusan oleh sebab kita melihat keadaan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu itu sampai sekarang pun belum mencapai tahap yang cukup memuaskan.

Banyak lagi ruang pembaikan, penambahbaikan dan penglibatan, bahkan dalam keadaan sekarang ini berlaku penurunan, iltizam dan penyertaan masyarakat kerana banyak faktor, antaranya globalisasi dan soal kemalapan semangat kebangsaan. Pada peringkat awal, mereka semua terlibat dalam suasana kemerdekaan untuk membina negara tetapi apabila negara sudah mula makmur dan maju, orang sudah mengecap nikmat kemerdekaan, kebanyakan orang seakan-akan sudah melupakan tonggak-tonggak dan asas-asas negara seperti bahasa kebangsaan. Mereka menganggap perkara ini sudah selesai tetapi sebenarnya tidak selesai kerana selagi kita hidup dan selagi tamadun berkembang, bahasa itu perlu dilestarikan. Apabila kita meninggalkan bahasa kebangsaan, kempen-kempen ini perlu digerakkan supaya jangan sampai Dasar Bahasa Kebangsaan sebagai satu dasar negara yang penting terabai, kerana dasar itu sama pentingnya dengan Dasar Ekonomi, Dasar Pertahanan dan dasar-dasar lain. Objektif itu pada keseluruhannya masih tetap berterusan, hanya soalnya sekarang cabarannya semakin gawat dan ini menyebabkan saya kira BBK tidak boleh dihentikan. Memandangkan cabaran semakin hebat, BBK ini masih tetap relevan.

Semarakkan Cinta Kita pada Bahasa Kebangsaan

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Bulan Oktober kembali lagi. Jika bulan Ogos diingati kerana padanya terdapat tarikh keramat kemerdekaan negara, bulan Oktober sebenarnya tidak kurang pentingnya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana pada bulan Oktober inilah berlangsungnya Bulan Bahasa Kebangsaan, satu agenda tahunan negara yang khusus diadakan untuk memugar rasa cinta kita kepada bahasa kebangsaan. Meskipun sambutannya tidak begitu gah seperti sambutan ulang tahun kemerdekaan, namun sambutan ini cukup bererti bukan sahaja kepada pencinta bahasa kebangsaan tetapi kepada setiap individu yang mengaku dirinya sebagai warganegara Malaysia.

Walaupun dipanggil dengan pelbagai nama semenjak diperkenalkan, kempen ini tetap meneruskan tradisinya sebagai kesinambungan kepada kempen bahasa dan sastera kebangsaan yang diadakan semenjak tahun 1960-an. Pada peringkat awal pengenalan, kempen ini dikenali sebagai Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Seterusnya, kempen ini dijenamakan semula dengan nama yang berbeza, iaitu Gerakan Cintailah Bahasa Kita (GCBK) pada tahun 1987 hingga 1996, Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Swasta (GBKSS) (1996 – 2005), Minggu Sastera (1987 – 1998) dan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) (1999 – 2008). Bermula pada tahun 2009, gerakan ini dinamai sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan selaras dengan usaha melestarikan gagasan 1Malaysia yang bermatlamat untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini menandakan bahawa bahasa merupakan satu daripada unsur terpenting dalam menjayakan aspirasi kerajaan ini.

Oleh sebab itu, kempen ini mula diangkat martabatnya menjadi agenda tahunan besar negara dengan pelibatan pelbagai pihak di semua peringkat sama ada kerajaan pusat mahupun kerajaan negeri. Hal ini menunjukkan bahawa tanggungjawab memperkasakan bahasa kebangsaan bukan semata-mata tergalas di bahu Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi sewajarnya dipikul bersama-sama oleh setiap lapisan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan. Dengan mengamalkan resepi “yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing”, usaha memartabatkan bahasa kebangsaan pasti dapat dijayakan dengan mudah. Sesungguhnya, BBK merupakan pendekatan yang signifikan dalam usaha menyemarakkan semangat permuafakatan dalam menyuburkan rasa cinta dan kemegahan rakyat terhadap bahasa kebangsaan.

____________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2013.

Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Sukuan Umpama Irama dengan Lagu

Dr. Jeniri Amir merupakan ahli akademik yang sentiasa membicarakan hal ehwal politik Malaysia khasnya Sarawak dan penulis prolifik yang banyak menghasilkan karya berbentuk makalah dan buku yang membicarakan isu berkaitan tentang bahasa, sastera dan penulisan. Beliau kini menyandang jawatan Pensyarah Kanan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan beliau tentang kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa sukuan dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Sarawak dan Sabah terutama selepas pembentukan Malaysia.

DB: Bolehkah Dr. nyatakan kepentingan bahasa sukuan dalam konteks dunia hari ini?

Bahasa sukuan merupakan lambang jati diri kewujudan suku kaum atau etnik di negara ini. Bahasa sukuan bukan sahaja berperanan sebagai suatu ciri yang menampilkan identiti sesuatu kaum, tetapi juga sebagai alat komunikasi utama dalam kalangan anggota etnik berkenaan seperti yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Malah, bahasa sukuan dijadikan perantara dalam perhubungan antara orang yang berlainan bahasa ibunda di sesetengah tempat.  Biasanya  bahasa kaum yang dominan di sesuatu kawasan digunakan dengan agak meluas di kawasan berkenaan. Misalnya, di kawasan Sri Aman, Betong dan Saratok, Sarawak banyak orang Cina dan Melayu menguasai bahasa Iban dan menggunakan bahasa itu sebagai lingua franca. Bahasa sukuan dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Persidangan Umum Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa Bersatu (UNESCO) telah mengisytiharkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibunda Sedunia pada setiap tahun. Bahasa sukuan yang diiktiraf melalui Hari Bahasa Ibunda ini menepati fungsi bahasa sebagai asas perpaduan dalam negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum.

Bahasa sukuan turut menjadi keperluan asas sesuatu kelompok masyarakat dalam pembinaan negara bangsa. Oleh itu, pelestarian bahasa sukuan perlu diteruskan kerana bahasa sukuan dapat dianggap sebagai warisan peribumi yang berperanan dalam mengekalkan perpaduan. Bahasa sukuan mempunyai peranan sebagai bahasa komunikasi yang berkesan di peringkat akar umbi antara pelbagai suku kaum di Sabah dan Sarawak.

Kata Dialek

Oleh S. Nathesan

Satu daripada jenis perkataan yang terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu ialah kata dialek. Dialek juga dikenali sebagai loghat dalam bahasa Melayu. Kata dialek termasuk dalam kosa kata yang tidak formal dalam bahasa. Dialek dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu dialek geografi atau daerah dan dialek sosial.

Umumnya, dialek geografi difahami sebagai bahasa yang dituturkan di kawasan tertentu sahaja, seperti dialek Kelantan di negeri Kelantan, dialek Terengganu di negeri Terengganu, dan dialek Kedah di negeri Kedah. Dialek sosial ialah kelainan bahasa yang digunakan oleh ahli sesuatu kumpulan atau lapisan masyarakat, seperti bahasa istana yang digunakan oleh golongan diraja.

Penggunaan kata dialek terhad kepada percakapan dalam kalangan kumpulan penutur tertentu sahaja. Misalnya, kata “ketangi” (malu kerana kalah tanding atau kena tipu, Glosari Dialek Johor, 2013) dalam dialek Johor digunakan dalam kalangan masyarakat Johor sahaja, dan biasanya hanya difahami oleh kumpulan penutur tersebut. Demikian juga kata “santap” hanya digunakan oleh golongan istana.

Menurut Trudgill, P. dalam Sociolinguistics: An Introduction, dialek merujuk pelbagai jenis bahasa yang berbeza-beza, yang dibezakan dari segi perbendaharaan kata, tatabahasa dan sebutan. Seperti yang dijelaskan oleh Trudgill, setiap dialek memiliki kosa kata yang tersendiri. Oleh hal yang demikian, dialek yang terdapat di Malaysia juga masing-masing mempunyai kosa kata yang tersendiri.

_____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2013.

Bahasa Kebangsaan Penyebab Pupusnya Bahasa Sukuan?

Oleh Norazuna Norahim

Keterancaman bahasa ialah suatu proses yang memakan masa yang panjang dan disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling mempengaruhi. Oleh itu, dasar bahasa kebangsaan tidak harus terus dilabel sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan kepupusan bahasa sukuan di negara ini. Sentimen sedemikian timbul akibat situasi sosiopolitik di negara Barat yang mengamalkan dasar yang bersifat penyerapan atau asimilasi menyeluruh. Dasar ini menuntut komuniti pendatang yang menduduki negara mereka supaya mengadaptasi diri mereka sepenuhnya kepada bahasa dan budaya kumpulan majoriti. Imigran yang tidak menguasai bahasa utamanya akan tersisih daripada sistem pendidikan dan sektor pekerjaan jika tidak menguasai bahasa utama negara tersebut.

Sebaliknya, landskap sosiolinguistik di Malaysia amat berlainan dan Dasar Bahasa Kebangsaan di negara ini tidak menuntut asimilasi bahasa dan budaya secara menyeluruh. Fungsi Dasar Bahasa Kebangsaan adalah untuk mewujudkan bahasa sepunya bagi tujuan perpaduan dan integrasi nasional. Dasar kesatuan dalam kepelbagaian yang diamalkan ini merupakan asas bagi mewujudkan kestabilan negara. Dasar ini digubal bersesuaian dengan latar sosiopolitik di negara ini untuk memenuhi tuntutan dan keperluan sesebuah negara yang merdeka. Oleh hal yang demikian, Dasar Bahasa Kebangsaan tidak sewajarnya dengan mudah dikatakan sebagai penyebab kepupusan bahasa sukuan. Malah, dalam konteks di Sarawak, Dasar Bahasa Kebangsaan ternyata berjaya meningkatkan kesefahaman dan mewujudkan integrasi antara pelbagai kaum di Sarawak.

Tidak dapat dinafikan bahawa Dasar Bahasa Kebangsaan ini telah meningkatkan martabat bahasa Melayu. Kesannya ialah fungsi bahasa Melayu dapat diperluas dalam pelbagai domain rasmi dan tidak rasmi, serta tersebar ke seluruh pelosok negara. Dasar ini juga meletakkan bahasa Melayu sebagai satu daripada pilihan bahasa perantara untuk tujuan interaksi antara kaum dan sesama kaum. Peranan bahasa kebangsaan ini tidak harus dipandang mudah. Tidak mungkin perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya tidak diwujudkan satu bahasa yang difahami oleh semua bangsa.

______

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2013.