All posts by Dewan Bahasa

Cabaran Menghasilkan Buku Ilmiah Berbahasa Melayu

Oleh Jeniri Amir

Jika anda berkunjung ke negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggeris, anda pasti akan menyaksikan buku dalam bahasa kebangsaan negara tersebut menguasai rak kedai buku di ibu kota, bandar utama dan lapangan terbang. Jarang-jarang buku berbahasa Inggeris mendapat tempat di rak buku berkenaan kerana yang mendominasi ruang ialah buku dalam bahasa ibunda negara itu. Jika tidak percaya, kunjungi sahaja negara seperti Indonesia, Thailand, Jepun, Korea, China, Turkey, Georgia, Perancis, Jerman, Sepanyol, Vietnam dan lain-lain. Itulah yang dapat saya saksikan di negara tersebut dan saya mengagak mungkin keadaan yang sama juga berlaku di negara lain yang tidak menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama atau bahasa rasmi. Lain pula ceritanya di Singapura, United Kingdom atau Amerika Syarikat.

Di manakah silapnya apabila keadaan sebaliknya berlaku di negara kita yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara? Di Malaysia, buku berbahasa Melayu, khususnya buku ilmiah terpinggir bagai melukut di tepi gantang. Sebaliknya, buku dalam bahasa Inggeris diperagakan dengan gah di kedai buku ternama di ibu kota dan juga di lapangan terbang. Ketika pasaran buku di negara kita tampak meriah dengan kehadiran buku agama dan novel popular, buku ilmiah seolah-olah tenggelam dalam arus deras buku-buku ini.

Benarkah tidak ada tempat bagi buku ilmiah di negara kita? Apakah cabaran dalam menulis dan menerbitkan buku ilmiah berbahasa Melayu di negara ini? Apakah harapan kita terhadap penerbitan buku ilmiah berbahasa Melayu? Isu penerbitan buku berbahasa Melayu dalam bidang kritikal seperti perubatan, kejuruteraan dan lain-lain sudah sekian lama dibincangkan tetapi belum ada jalan penyelesaian sehingga kini.  Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2013 Peringkat Kebangsaan baru-baru ini mengesyorkan agar penerbitan buku ilmiah dalam bahasa Melayu diperkasakan. Beliau ingin melihat lebih banyak buku ilmiah berbahasa Melayu diterbitkan, dan penulis buku ilmiah diberi pengiktirafan sewajarnya. Penulisan dan penerbitan buku ilmiah sering dikaitkan dengan pensyarah dan penerbit universiti meskipun pihak lain seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Institut Terjemahan dan Buku Negara (ITBM) dan beberapa agensi kerajaan turut memainkan peranan.

Menulis itu Amal Jariah

Profesor Dr. Nik Hazlina Nik Hussain merupakan penyelaras di di Unit Perkembangan Kesihatan Wanita, Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP), Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kelantan. Namun dalam kesibukan menjalankan tugas, beliau masih berkesempatan menghasilkan beberapa buah buku dalam bidang kepakaran beliau, iaitu Perbidanan dan Sakit Puan semata-mata untuk memenuhi keperluan masyarakat terhadap buku berbahasa Melayu dalam bidang kritikal. Berkat kesungguhan beliau dalam memenuhi tanggungjawab ini, maka terhasillah  beberapa buah buku yang diusahakan secara bersama-sama dengan rakan sejawatan di Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kelantan. Untuk itu, Dewan Bahasa baru-baru ini berpeluang untuk menemu bual beliau untuk mencungkil pengalaman yang dilalui oleh beliau sewaktu menghasilkan manuskrip buku-buku berkenaan. Pengalaman berharga yang dikongsikan ini diharapkan dapat menyuntik semangat lebih ramai pensyarah untuk menghasilkan karya berbahasa Melayu terutamanya dalam bidang kritikal.

S1:      Bagaimanakah bermulanya bibit-bibit hubungan kerjasama antara pihak Prof. dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam penerbitan buku?

Idea tersebut tercetus sejak tahun 2008 lagi. Pada masa itu wakil Bahagian Buku Umum, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) berkunjung ke PPSP untuk memberikan taklimat. Seusai taklimat tersebut, sekumpulan pensyarah yang berminat menulis buku berkumpul untuk mendapatkan idea berkenaan projek penulisan buku umum.

Ketika itu kami kurang berkeyakinan untuk menulis sebagai penulis solo. Maklumlah kami belum biasa kerana tiada pengalaman. Namun begitu, hajat kami besar untuk mencuba semoga ilmu dan pengalaman yang tersurat di fikiran dapat dikongsi dan dimanfaatkan oleh orang ramai dan menjadi sedekah amal jariah kami pada hari kemudian. Impian kami juga adalah untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada peringkat pengajian tinggi.

Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami menyahut cabaran tersebut. Kami bersepakat untuk menulis sebuah buku yang berjudul Kesihatan Wanita Meniti Usia Emas. Karya tersebut ditulis oleh sekumpulan penulis seramai 17 orang kesemuanya yang terdiri daripada pensyarah Pusat Pengajian Sains Perubatan (PPSP), Pusat Pengajian Sains Pergigian (PPSG) dan Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK). Buku ini memberikan maklumat kepada pembaca tentang aspek penjagaan kesihatan sebagai persediaan untuk menghadapi usia emas. Malangnya, karya ini mengambil masa yang agak lama. Hampir empat tahun baru dapat diterbitkan. Editor yang menanganinya bertukar-tukar. Para penulis judul ini pula sibuk dengan tugasan masing-masing dan tidak dapat memberikan komitmen bagi menyiapkan penulisan lebih awal. Alhamdulillah, akhirnya karya ini berjaya juga diterbitkan dan telah dilancarkan pada bulan Januari 2012.

Projek penulisan buku umum antara DBP dengan USM menjadi lebih rancak lagi pada tahun 2009 dan 2010.  Pada masa itu, pihak Ketua Editor dan  para editor Bahagian Sains dan Teknologi DBP memberikan komitmen yang sepenuhnya bagi menjayakan projek ini. Hampir 10 sesi bengkel bersiri telah dijalankan bagi mendedahkan aspek peluang penerbitan dan penulisan di samping untuk tujuan pemurnian manuskrip. Hasil usaha sama ini telah menghasilkan banyak kertas cadangan judul dan buku-buku dalam bidang perubatan, pergigian dan kesihatan.

Agenda Penggantian Buku Import dalam Bidang Kritikal

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Kini kita sudah berada di tahun 2014 dan hanya tinggal enam tahun lagi kita akan melangkah ke tahun 2020, tahun yang bakal memperlihatkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju mengikut acuan sendiri. Negara maju ditunjangi kukuh oleh budaya ilmu dalam kalangan masyarakatnya dan disokong kuat oleh sumber manusia yang mencukupi dalam segenap bidang termasuklah bidang kritikal seperti seni bina, perubatan, farmasi dan pergigian.

Bagi menggalakkan lebih ramai generasi muda menyertai kerjaya sektor ini, negara memerlukan lebih banyak buku berbahasa Melayu dalam bidang berkenaan supaya penyebaran ilmu dapat diperluas dalam bahasa kebangsaan yang ternyata lebih mudah dihayati dan difahami. Agenda memperbanyak buku dalam bahasa kebangsaan ini merupakan usaha yang dapat menyokong kelancaran pelaksanaan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) yang baru diperkenalkan oleh kerajaan bagi menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Agenda besar ini boleh diibaratkan kepentingannya sama seperti usaha negara melaksanakan penggantian kereta import dengan melahirkan kereta buatan Malaysia pertama, iaitu Proton Saga pada awal tahun 1980-an dahulu.

Anugerah Buku 2013 yang diperkenalkan oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara (YPBN), Anugerah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM), Anugerah PERSAMA yang dianjurkan oleh Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)  dan lain-lain merupakan pengiktirafan yang mampu menyuntik semangat dan minat para karyawan untuk menghasilkan buku berbahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuklah bidang kritikal. Inilah gelanggang untuk para sarjana dan cendekia negara mempamerkan kepakaran dalam bidang masing-masing dengan mengungkapkan ilmu yang ditekuninya selama ini dalam bahasa kebangsaan menerusi buku yang dihasilkan. Sumbangan besar tenaga pakar bidang ini merupakan sumbangan yang cukup bermakna kepada negara dalam menyahut seruan kerajaan yang kini beriltizam untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Sempena dengan kehadiran tahun 2014 ini, satu daripada azam yang  seharusnya tersemat dalam diri setiap para sarjana dan ilmuwan adalah menghasilkan sekurang-kurangnya sebuah buku berbahasa Melayu dalam bidang masing-masing sebagai amal jariah dirinya kepada masyarakat dalam melengkapi taksonomi ilmu dalam bahasa Melayu.

_________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Januari 2014.

Penterjemahan Memperkasakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu

Oleh Awang Sariyan

Dalam era globalisasi dan ledakan teknologi maklumat, sebaran bahan ilmu dalam bahasa-bahasa utama dunia dilihat amat dekat dan begitu meluas sasarannya. Kepentingan dan keperluan pemodenan bangsa dan negara dapat dipertingkatkan melalui kegiatan penterjemahan ilmu daripada bahasa-bahasa antarabangsa yang maju dari segi pembinaan ilmu, seperti bahasa Inggeris, Perancis, Jepun, Jerman, Sepanyol, Arab dan Mandarin.

Penterjemahan ilmu daripada bahasa-bahasa utama dunia dilihat sejajar dengan hasrat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan, khususnya dalam menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu budaya tinggi yang mencakupi semua bidang utama, iaitu ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan, perundangan, teknologi maklumat, perubatan, dan lain-lain. Kegiatan penterjemahan ini mempunyai hubungan yang erat dengan industri perbukuan yang dapat mempertingkatkan pembangunan penulisan, penerbitan, pemasaran dan pembacaan bagi kepentingan ilmu serta budaya literasi dalam bahasa Melayu. Pembangunan industri perbukuan ini sejajar dengan matlamat Dasar Buku Negara, di samping dapat mempercepat usaha Memartabatkan Bahasa Melayu serta menggerakkan Pelan Memartabatkan Bahasa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi. Impaknya dapat melahirkan warganegara yang berketerampilan dalam pelbagai bidang yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

Pada masa yang sama, dalam usaha mengantarabangsakan bahasa dan sastera kebangsaan serta tamadun bangsa, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menyokong dan menggalakkan penterjemahan karya-karya asal dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Walaupun terdapat kendala yang menghambat proses penterjemahan ilmu daripada bahasa-bahasa utama dunia namun pihak kerajaan telah menyediakan prasarana yang kukuh untuk menggiatkan usaha ini dengan terdirinya Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) dan beberapa pusat kecemerlangan ilmu di institusi pengajian tinggi awam di negara ini. Negara kita harus mencontohi negara-negara maju yang lain dalam usaha menjana ilmu moden khususnya, sehinggakan negara-negara tersebut muncul sebagai kuasa utama dalam bidang-bidang yang signifikan dengan pembangunan negara.

Penterjemahan Pemecah Tembok Ilmu

Dr. Mohd Sukki Othman merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Beliau juga merupakan penceramah yang sering muncul dalam rancangan keagamaan di radio dan televisyen seperti Tanyalah Ustaz dan al-Kulliyyah. Selain itu, beliau pernah menghasilkan beberapa buah buku teks, buku rujukan dan buku sokongan pendidikan dalam bidang Pendidikan Islam dan Bahasa Arab untuk kegunaan sekolah rendah dan menengah. Karya hasil tulisan beliau juga banyak tersiar di akhbar dan majalah di samping buku untuk bacaan umum dan kanak-kanak. Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan beliau tentang isu fokus Dewan Bahasa pada bulan ini yang menyentuh peranan kegiatan penterjemahan dalam usaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa asing kepada bahasa Melayu bagi memberikan peluang kepada setiap anggota masyarakat memahami ilmu yang disampaikan.

S1:      Bidang penterjemahan dikatakan berfungsi sebagai wahana untuk menyebarkan ilmu dalam kalangan masyarakat. Bagaimanakah Dr. melihat kepentingan penterjemahan dalam hal ini?

Penterjemahan merupakan bidang yang sangat penting dan relevan pada sepanjang masa. Hal ini kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai bahasanya yang tersendiri yang digunakan sebagai bahasa pertuturan atau bahasa penulisan. Untuk memahami sesuatu masyarakat, sama ada dari sudut budaya, pemikiran, cara berfikir dan sebagainya, kita perlu memahami bahasa sesuatu kelompok masyarakat itu. Di sinilah terletaknya kepentingan penterjemahan yang bertujuan memindahkan maklumat dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Oleh itu, kegiatan penterjemahan bukan sekadar membabitkan pemindahan perkataan antara dua bahasa, tetapi menjurus kepada pemindahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan dan sebagainya dalam sesuatu masyarakat. Ringkasnya, terjemahan merupakan alat komunikasi dan wasilah untuk memindahkan ilmu pengetahuan, budaya masyarakat serta teknologi ke dalam masyarakat yang lain.

Ilmu pengetahuan dan bahasa sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya saling berkaitan antara satu sama lain kerana ilmu pengetahuan dipindahkan melalui bahasa yang digunakan sama ada bahasa penulisan mahupun bahasa pertuturan. Sebagai contoh, pemindahan ilmu dari tamadun Islam lampau berlaku melalui terjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Melayu. Meskipun ajaran agama Islam termasuk persoalan syariat dapat diperoleh dalam bahasa Arab, namun hanya sebilangan kecil sahaja masyarakat Melayu yang memahami bahasa Arab sedangkan keperluan untuk memahami syariat itu meliputi seluruh anggota masyarakat Islam. Di sinilah terletaknya kepentingan kegiatan penterjemahan dalam usaha memindahkan maklumat dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang memerlukan.

Penterjemahan dan Tuntutan Amanah Ilmu

Oleh Mohd Riduwan Wahab

Baru-baru ini Persidangan Penterjemahan Antarabangsa berlangsung lagi buat kali ke-14. Ini merupakan petanda bahawa bidang penterjemahan masih lagi berperanan di negara ini sebagai wahana penting dalam usaha memecahkan tembok ilmu, iaitu bahasa asing yang selama ini dianggap sebagai penghalang kepada masyarakat di segenap lapisan untuk menguasai ilmu dalam sesuatu bidang. Kepentingannya lebih dirasai apabila kerajaan baru-baru ini memperkenalkan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi menggantikan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

Tambahan pula, ucapan Timbalan Perdana Menteri ketika menyempurnakan perasmian Bulan Bahasa Kebangsaan 2013 Peringkat Kebangsaan pada 8 Oktober 2013 yang lalu secara jelas menegaskan iltizam tinggi kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Selaras dengan dasar MBMMBI, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan, termasuk dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Untuk itu beliau menggalakkan ahli akademik menghasilkan lebih banyak penulisan dalam bahasa Melayu di samping menggesa Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) supaya menggiatkan usaha penterjemahan karya antarabangsa ke dalam bahasa Melayu.

Oleh itu, ahli akademik dan pakar bidang sewajarnya menyahut seruan kerajaan ini kerana pada bahu mereka tergalas amanah untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat umum dalam bahasa kebangsaan yang lebih mudah difahami oleh mereka. Dengan ini, ilmu tidak lagi hanya berlegar sekadar di bilik kuliah dan diperdebatkan di seminar dan persidangan antarabangsa oleh segelintir golongan cerdik pandai semata-mata. Matlamat yang lebih penting adalah supaya ilmu itu dapat “diterjemahkan” dalam bentuk teknologi dan dimasyarakatkan dalam bahasa yang mereka fahami, seterusnya mampu dimanfaatkan hatta oleh golongan petani di desa. Dalam hal ini, penciptaan istilah perlu dibudayakan dalam diri ahli akademik bagi memenuhi tuntutan perkembangan ilmu yang pesat supaya kelambatan proses penterjemahan tidak lagi dijadikan alasan oleh sesetengah pihak untuk menafikan potensi bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu.

_________

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Disember 2013.

Penilaian Kemahiran Bahasa Melayu Setaraf MUET: Suatu Keperluan

Oleh Ahmad Zaidi Nordin

Langkah pihak berwewenang mewajibkan pelajar yang ingin memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi (IPT) supaya menduduki peperiksaan Malaysian University English Test (MUET) dilihat sebagai usaha yang baik dalam memperkukuh bahasa berkenaan pada peringkat pengajian tinggi. Namun begitu, ironinya usaha tersebut dilihat seperti terlalu mengagungkan bahasa Inggeris apabila kelulusan peperiksaan ini dijadikan syarat utama pelajar untuk memasuki universiti. Kesannya secara tersirat, pelajar yang tidak tahu berbahasa Inggeris akan tertutup peluangnya untuk melangkah ke menara gading.

MUET yang diadakan pada bulan Mac, Julai dan November setiap tahun ini mempunyai empat kertas yang setiap satunya menilai kemahiran yang berbeza. Pelajar perlu menjawab hingga lulus Kertas 1 untuk kemahiran mendengar, Kertas 2 untuk kemahiran bertutur, Kertas 3 untuk kemahiran membaca, dan Kertas 4 untuk kemahiran menulis.

Persoalannya di sini perlukah pelajar dinilai semula dengan keempat-empat kemahiran ini yang sememangnya telah dinilai tahap kemahiran bahasa Inggeris mereka pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)? Adakah kelulusan bahasa Inggeris dalam kedua-dua peperiksaan tersebut belum cukup untuk menjadi syarat kemasukan ke IPT? Apakah pula fungsi dan peranan peperiksaan bahasa Inggeris pada peringkat Matrikulasi dan Politeknik kepada pelajar lepasan institusi ini?

Melihat perkembangan semasa ini, mengapakah tidak timbul pula cadangan untuk mewujudkan suatu penilaian khusus untuk menguji kecekapan berbahasa Melayu pelajar sebelum memasuki IPT yang kedudukannya setaraf MUET? Pewujudannya tentu dapat menyedarkan pelajar tentang kepentingan bahasa Melayu walaupun kononnya mereka telah mahir berbahasa Melayu yang cemerlang apabila mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada peringkat SPM. Inilah masa yang cukup sesuai untuk menjayakan hasrat ini tatkala kerajaan memberikan laluan yang luas untuk sebarang usaha memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris dalam bidang pendidikan. Komponen penilaian khas bahasa Melayu ini boleh dirangka berdasarkan komponen pengujian MUET, iaitu:

1)    menguji kemahiran mendengar untuk tujuan pemahaman;

2)    menguji kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu dengan kesantunan berbahasa atau nahu yang bersesuaian;

3)    menguji kemahiran membaca dengan lancar dan skima yang betul; dan

4)    menguji kemahiran menulis, iaitu menghasilkan ayat-ayat yang betul strukturnya atau menulis karangan dengan sempurna.