Pengalaman Bahasa Yunani Sebagai Bahasa Eropah Klasik

OLEH: AWANG AZMAN AWANG PAWI

Dalam konteks dunia alam Melayu, perkataan Yunani merujuk kepada negara Greece. Perkataan Yunani ini sebenarnya berasal daripada bahasa Aran, iaitu al-yunaan. Ia merupakan sebutan nama Arab bagi merujuk negara Greece. Perkataan al-yunaan ini pula berasal daripada perkataan lonia, yang merupakan salah sebuah wilayah dalam kumpulan bangsa Greece Purba. Bahasa Yunani sendiri berkaitan rapat dengan bahasa Macedonia klasik yang mempunyai unsur dialek Yunani. Malah ada juga pendapat yang menyatakan bahawa bahasa Yunani berkaitan rapat dengan bahasa Armenia atau menghampiri rumpun bahasa Indo-Irani dan hal ini masih lagi diperdebatkan. Kini bahasa ini masih dituturkan di Cyprus, negara bekas Yugoslavia, Russia, khususnya Macedonia, Bulgaria, Bulgaria, Albania dan Turki.

Bahasa Yunani ini merupakan salah satu cabang bahasa Indo-Eropah tertua yang bersifat bebas sejak 1400 SM yang terkandung dalam dokumen Yunani Mycenaea. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa Greek dalam bahasa Inggeris. Ia menggunakan istilah Graeci, iaitu kata panggilan yang digunakan oleh orang Rom bagi merujuk kepada kesemua orang Yunani walaupun nama tersebut merujuk khusus kepada satu kaum di barat laut Yunani. Bahasa ini juga dikenali sebagai Hellenic yang digunakan dalam karya Iliad untuk merujuk kaum Thessalia. Terdapat hubungan sejarah Yunani dengan dengan empayar Rom Timur yang berpusat di Constantinople.

Bahasa Yunani awal dapat dilihat dalam penghasilan karya epic Homer dan hal ini penting dalam sejarah Eropah untuk memahami pemikiran, falsafah bahasa dan budaya Indo-Eropah Purba. Tradisi tatabahasa Yunani asli dihasilkan oleh penduduk Iskandariah pada zaman Helenistik. Dalam sejarah bahasa, bahasa Yunani ini penting bagi melihat perspektif perubahan dan dinamika antara bahasa yang awal di dunia ini. Berdasarkan perkembangan sejarah dan politik, perkembangan bahasa Yunani dapat dibahagikan kepada 5 peringkat, iaitu bahasa Yunani Mycenaea (sekitar 1500-1150), Yunani klasik (800-300 SM), Yunani Helenistik termasuk Yunani Kitab Baru (300 SM-200 M), Yunani Pertengahan yang terdiri daripada Yunani Byzantine (300-1100 M) dan Yunani Zaman Pertengahan (1100-1600 M) dan Yunani Moden (1600 hingga kini).

Bahasa dan Pandangan Dunia

Oleh: Zulkifli Salleh

“Setiap bahasa mengandungi unsur tanggapan dunia,” kata Antonio Gramsci, intelektual Itali yang memperkenalkan istilah hegemoni. Beliau menambah, “jika benar bahawa setiap bahasa mengandungi unsur tanggapan dunia dan budaya, benarlah bahawa daripada bahasa seseorang, kita dapat menilai tahap kompleksiti tanggapan individu berkenaan tentang dunia.” Dalam pada itu, Gramsci mengingatkan bahawa “meskipun tidak mudah untuk mempelajari beberapa bahasa asing bagi membolehkan seseorang itu menjalin hubungan dengan budaya lain, sekurang-kurangnya wujud keperluan untuk mempelajari bahasa kebangsaan dengan betul.” (The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916 – 1935, diedit oleh David Forgacs.).

Para penutur dwibahasa dikatakan memiliki banyak kelebihan, iaitu prospek pekerjaan yang lebih baik, rangsangan kognitif, bahkan melindungi mereka daripada demensia. Kajian terbaharu menunjukkan bahawa manusia melihat dunia dalam perspektif berbeza bergantung pada bahasa pertuturan mereka. Panos Athanasopoulos yang menulis dalam The Independent pada akhir April, menyatakan bahawa 15 tahun lalu menyaksikan sejumlah besar penyelidikan tentang minda penutur dwibahasa, dengan majoriti bukti menunjukkan kelebihan ketara bagi mereka yang menggunakan lebih daripada satu bahasa. Penggunaan bahasa secara silih berganti umpama latihan otak yang mendorongnya menjadi fleksibel.

Dalam makalah “How the Language You Speak Changes Your View of the World,” Athanasopoulos menegaskan bahawa sebagaimana senaman mendatangkan faedah biologi, keupayaan menguasai dua atau lebih bahasa mendatangkan faedah kognitif kepada otak. Keluwesan mental ini memberikan faedah besar, terutamanya pada penghujung kehidupan. Dalam kalangan penutur dwibahasa tanda tipikal penuaan dan gejala penyakit seperti demensia atau Alzheimer berlaku lewat .

Ibn Khaldun: Pencetus Dekonstruktif

OLEH: MOHAMAD ALINOR ABDUL KADIR

Minat untuk membicarakan tajuk ini terbit daripada penelaahan terhadap Derrida sekitar lebih 10 tahun lepas. Penelaahan tersebut amat mengujakan kerana Garver (penterjemah buku Derrida) menyatakan bahawa segala perbincangan yang dibawakan oleh Derrida sebenarnya telah dibahaskan oleh Ibn Khaldun, 600 tahun yang lalu. Menurut Ibn Khaldun, sesuatu bahasa yang dituturkan oleh sesebuah masyarakat ditakrifkan sebagai ‘kelakuan berkaedah” atau “malaka sina’iyya”. Ibn Khaldun juga menganggap bahawa tatabahasa dan mantik atau logik adalah penghalusan daripada retorik. Pandangan ini dirasakan tepat, sebab logik menganggap bahawa huruf atau perkataan membentuk nama atau ayat yang membawa makna seperti yang terakam, dan kebenarannya tidak boleh dipertikaikan. Hal inilah yang disanggah oleh Wittgenstein, pada awalnya terhadap pandangan logikisme Frege-Russell dalam falsafah matematik, dan kemudiannya terhadap masalah tatabahasa dan logik secara umum. Perbincangan tentang Wittgenstein akan disentuh kemudian. Garver tidak mengkaji bagaimanakah konsep “malaka sina’iyya” tersebut berkembang dalam tamadun Islam, apatah lagi tamadun Melayu. Apakah fahaman yang ditakrifkan oleh Ibn Khaldun ini diasaskan oleh Sekolah Basrah atau Sekolah Baghdad yang berdebat panjang tentang falsafah bahasa Arab? Debat antara Abu Sa’id al-Sirafi dengan Abi Bishr Matta (Margoliouth) menunjukkan betapa lemahnya logik Greek tatkala diusahakan untuk diterima pakai dalam tatabahasa Arab. Unsur-unsur seperti yang disebut Ibn Khaldun itu banyak kali muncul dalam debat ini.

Isu ini pernah disentuh dahulu, namun menyimpang, seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Alinor (2006), iaitu tentang bagaimana seorang sarjana Yahudi bernama Jehuda ben David Hayyuq menyedari bahawa akar kata Arab boleh dimanfaatkan untuk memahami akar kata Ibrani atau Hebrew. Sebelum beliau, sarjana-sarjana Yahudi tidak mengetahui (atau sengaja tidak peduli disebabkan permusuhan) bahawa bahasa Arab dan bahasa Ibrani mengikuti prinsip trilateral atau tiga-huruf. Kajian beliau disambung kemudiannya oleh Wilhelm Gesenius yang amat disanjung sekitar 1870-an. Pada tahun 1910, Noldeke menerbitkan teori ini melalui makalahnya yang tersiar dalam Beitrage zur semitischen Sprachwissenscaft (ms 109-207) dan Brockelmann dalam Grundrib der Verleichenden Grammatik der Semitsichen Sprachen. Kedua-dua kajian ini disambung oleh Delitzsch, Bloomfield, Bottcher, August, Muller, Stade, Phillipi, Dietrich, Furst, Kautzsch, Lambert, Maier, dan yang lain sehinggalah ke Chomsky (mulai 1951). Sukar untuk memastikan, tanpa usul periksa, bahawa teori tatabahasa terbitan atau generatif Chomsky merupakan bentuk yang maju bagi teori akar perkataan Arab/Ibrani, walaupun sejarah mengaitkannya. Teori Chomsky ini telah berkembang biak, dipakai kini oleh semua bahasa dunia termasuk tatabahasa Arab Moden. Dikesan sebanyak 16 tesis sarjana dan doktor falsafah dalam bidang bahasa atau linguistik memanfaatkan teori Chomsky untuk disesuaikan dengan bahasa Arab (data 1949- 1963 di Eropah). Dalam alam Melayu, teori Chomsky ini juga turut mempengaruhi tatabahasa Melayu. Namun, sesuatu yang patut diambil teladan ialah Za’ba pernah berusaha memanfaatkan teori akar perkataan Arab dalam pembangunan tatabahasa Melayu. Garver cuma melihat perkembangan konsep Ibn Khaldun tersebut kemudiannya dalam tamadun Barat moden. Bagi Garver, aliran Ibn Khaldun ini bertentangan dengan aliran Leibniz-Boole-Frege-Russell yang mengusulkan konsep simbol atau bahasa sejagat.

JENAMA TEMPATAN: MENYUAR ARENA PASARAN GLOBAL

OLEH: SHAHIR AIMAN

Penjenamaan (branding) merupakan salah satu aspek penting dalam dunia perniagaan, sama ada yang berskala besar, sederhana atau kecil. Strategi jenama berkesan memberikan nilai tambah pada produk, perkhidmatan atau perniagaan dalam rangka pasaran yang semakin kompetitif. Dalam erti kata lain, jenama produk, perkhidmatan atau perniagaan ialah aku janji syarikat kepada pengguna. Jenama mampu memberikan gambaran awal kepada pengguna tentang produk atau perkhidmatan, di samping bertindak sebagai penanda aras mutu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan berbanding pesaing lain di pasaran. Tuntasnya, penjenamaan ialah identiti bagi sesuatu produk, perkhidmatan atau perniagaan yang mampu melahirkan persepsi dan pengalaman yang tersendiri dan berterusan dalam minda pengguna.

Terdapat pelbagai kaedah penjenamaan. Antaranya termasuklah menggunakan nama seperti “Toyota”, istilah seperti “Corolla”, simbol seperti yang digunakan oleh jenama “Nike”, tanda campuran warna seperti TV3, dan slogan seperti “Das Auto”. Hal ini bergantung pada kehendak dan keperluan syarikat pengeluar berdasarkan cita rasa dan penerimaan semasa pengguna. Secara tersirat, melalui proses penjenamaan ini, pengeluar menyatakan bahawa “Belilah barangan keluaran kami.”

Dari segi etimologi, istilah branding berasal daripada perkataan brandr dalam bahasa Norse lama yang mendukung maksud, “menyelar tanda atau simbol pemilik pada, sama ada lembu, hamba abdi, balak atau pinggan mangkuk dengan menggunakan besi panas”. Konsep ini ialah sebagai pernyataan kepunyaan atau hak milik seseorang, terutama sekali bagi barangan yang mempunyai nilai. Amalan seumpama ini dikesan mula dipraktikkan sejak tahun 2000 sebelum masehi. Namun, pada sekitar abad ke-18, berlaku transisi takrifan pernyataan daripada “Jangan sentuh hak milik saya” kepada “Belilah barangan keluaran kami”.

 

Nama Indah: Kekal Dalam Ingatan, Jadi Sebutan

OLEH: ZAIDI ISMAIL

Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik pula akan dikenang dan terus menjadi sebutan.

           Begitulah pentingnya nama bagi diri seseorang. Oleh sebab itulah, setiap ibu bapa akan memilih nama yang baik-baik untuk anak-anak mereka. Selain orang, nama juga digunakan untuk perkara-perkara yang lain, termasuklah nama perniagaan atau syarikat, premis dan produk.

           Dalam hal ini, kuasa untuk menamakannya terletak pada pemilik sesuatu perniagaan dan premis, ataupun pengeluar sesuatu produk. Tidaklah dinafikan bahawa sesiapa pun dapat menamai sesuatu mengikut selera masing-masing, tetapi tidak semua orang mempunyai kreativiti untuk memberikan nama yang indah dan berkesan. Oleh sebab itu, nama dan penamaan ini dianggap sebagai seni yang melibatkan beberapa aspek bahasa, seperti semantik, morfologi dan fonologi, serta budaya dan sejarah.

           Penggunaan nama yang indah dan berkesan merupakan lambang jati diri ataupun citra bagi sesuatu yang dinamai. Keberkesanannya, akan membantu menarik perhatian khalayak terhadap sesuatu yang dinamai. Dalam hal penamaan ini, bahasa Melayu yang berkualiti perlulah diutamakan penggunaannya. Antara cirinya termasuklah menggunakan bahasa baku, tulisan Rumi atau Jawi yang betul, istilah dan ungkapan yang tepat, serta bahasa yang indah dan kreatif. Sumber penamaannya, boleh sahaja berasaskan flora dan fauna, sumber alam dan persekitaran, serta budaya tempatan. Misalnya, Restoran Melati, Puri Cendana, dan Laman Budaya. Nama yang berasaskan nilai-nilai tempatan adalah setanding dengan nama asing sekiranya diperkenalkan secara bersungguh-sungguh.

           Apabila dikaitkan dengan citra dan jati diri, bangsa Jepun dan Korea merupakan antara bangsa yang mengutamakan citra dan jati dirinya dalam hal penamaan sesuatu produk. Jika Jepun berbangga dengan produknya yang bernama Toyota, Honda dan Sony, Korea pula berbangga dengan produknya yang bernama Kia, Hyundai dan Samsung. Selain mementingkan nama yang bercitrakan jati diri kebangsaan, aspek mutu juga mereka utamakan dan pertahankan.

          Dalam hal ini, semasa negara kita mula terlibat secara langsung dalam industri kenderaan, negara kita juga turut menggunakan nama yang bercitra tempatan, iaitu bermula dengan pengeluaran kereta nasional pertama Malaysia yang dikenali dengan nama Proton. Setelah itu, lahir pula pengeluaran kenderaan nasional kedua yang dikenali dengan nama Produa

Pancarkan Citra Semangat Kebangsaan

“Para penyelidik dan saintis tempatan perlu menggalas cabaran bagi menghasilkan produk berjenama Malaysia yang mampu bersaing dalam pasaran global. Persaingan global tidak menjanjikan jaminan produk yang dihasilkan menembusi pasaran global kecuali ia benar-benar berkualiti dan bertaraf dunia serta mengikut kehendak pasaran.” Demikian antara saji pati ucapan Canselor Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Prof. Datuk Dr. Kamarudin Hussin pada perasmian seminar Kesedaran Harta Intelek Negeri Perlis 2010.

                Penghasilan produk berjenama Malaysia untuk dipasarkan pada peringkat global memerlukan piawaian mutu yang tinggi. Hal inilah yang menjadi faktor penentu kebolehpasaran produk tersebut di samping mengangkat nama negara sebagai pengeluar produk yang berkualiti. Pun demikian, persepsi masyarakat umum tentang produk berjenama Malaysia masih pada tahap yang rendah lantaran dodoian produk luar negara yang dianggap lebih berprestij dan jaminan mutu yang tiada tolak bandingnya. Agenda promosi terancang dengan pancingan moto dan visual yang ‘menggemparkan’ dilihat sebagai salah satu kejayaan strategi pemasaran produk berkenaan. Kematangan dalam menaakul cita rasa serta kehendak pelanggan tempatan dan antarabangsa menjadi faktor teraju kelangsungan jangka hayat sesuatu produk di pasaran. Agenda sedemikian bukannya tidak terdapat pada pengeluar produk tempatan. Malah, usaha mempromosi serta mengatur strategi daya saing global produk keluaran tempatan dirancang oleh kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN), dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), selaras dengan matlamat memacu aktiviti pembangunan industri ke arah pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi mencapai status negara maju menjelang 2020.

               Di samping itu, minat yang semakin meluas pasaran dunia tentang produk halal merupakan asas penyebaran secara meluas produk jenama tempatan. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (Mihas) yang memasuki tahun ke-12 penganjurannya pada tahun 2015, mencatatkan perkembangan yang memberangsangkan dari segi sambutan penyertaan negara-negara luar. Kesedaran tentang aspek kebersihan dan ketinggian mutu dalam hasil produk halal menarik minat, bukan sahaja negara-negara Islam, malah, negara-negara bukan Islam. Permintaan yang amat tinggi terhadap produk makanan dan minuman halal yang dicatatkan pada Mihas 2014 menggambarkan bahawa produk halal mampu menarik minat pengguna waima pada peringkat global sekalipun. Terpulang kepada pengusaha produk tempatan untuk merebut peluang yang telah sedia tersaji.

              Tuntasnya, tanggapan bahawa produk jenama tempatan tidak mempunyai daya saing global yang tinggi adalah tidak benar. Nama bukan penentu kebolehpasaran sesuatu produk. Penjenamaan yang keinggerisan sifatnya bukan jaminan untuk memancing pelanggan. Pengawalan mutu, promosi, serta pemasaran yang strategik merupakan antara faktor utama kejayaan sesuatu produk menempa nama di pentas pasaran global. Jenama tempatan pancaran citra semangat kebangsaan.

Penterjemahan: Kesantunan dan Kesesuaian

Oleh: Wan Halizawati Wan Mahmood

Penterjemahan sebagai suatu aktiviti linguistik memang tidak dapat dipisahkan daripada elemen dan konsep budaya. Pemahaman mengenai budaya dan implikasinya amat penting dalam melakukan kerja-kerja penterjemahan. Kepelbagaian bahasa dan variasi budaya di dunia menjadikan proses penterjemahan itu suatu tugas yang sukar dan mencabar.

Apabila faktor budaya menjadi salah satu elemen penentu dalam kerja penterjemahan, maka penterjemah, tidak dapat tidak, akan terlepas pandang dalam mengambil kira aspek kesantunan dan kesesuaian dalam kerja yang dihasilkan, baik menterjemah teks bertulis mahupun teks media dan audiovisual. Aspek kesantunan dan kesesuaian mungkin bersifat sejagat dalam sebuah komuniti sosial, namun, prinsipnya tidak boleh sesekali diaplikasikan secara universal terhadap kesemua kelompok masyarakat di dunia memandangkan prinsip tersebut ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya yang berbeza.

Situasi kesantunan dalam penterjemahan dari sisi yang berbeza, iaitu dalam tajuk akhbar, surat-surat rasmi dan perniagaan, terjemahan skrin, amalan budaya, dan penggunaan bentuk kata dan ungkapan perlu diteliti bagi melihat kesesuaian terjemahan.