Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Fokus.

Bahasa Berseni dalam Karya Sastera

Agenda Bahasa, Pilihan Utama

Oleh Nimoiz T.Y

Perkataan seni berasal daripada kata “sani” yang bermaksud ketulusan hati atau jiwa yang luhur. Bagi Plato, seni merupakan karya yang berasal daripada peniruan bentuk alam. Sebagai tambahan, Sidi Gazalba menyatakan bahawa seni itu indah dan indah itu baik. Secara jelasnya, seni berbahasa merujuk seni penulisan, terutama dalam membentuk kerangka gagasan keilmuan. Sesuatu penulisan yang penuh berseni lazimnya akan dipandang tinggi pada mata masyarakat berbanding dengan tulisan yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, tidak hairanlah ada orang yang meletakkan garis sempadan antara sastera serius dengan sastera popular. Karya sastera popular lazimnya berorientasikan material . Sastera serius pula lebih kepada pembinaan modal insan dan jati diri bangsa.

Cerpen, novel, puisi dan drama merupakan antara genre sastera yang popular. Setiap pecahan karya sastera ini memiliki tatatingkat dan nilai seni yang tersendiri. Menilai karya puisi tidak sama dengan menilai novel atau drama. Hal ini dikatakan demikian kerana puisi memerlukan sentuhan bahasa kreatif dan imaginatif. Tidak seperti penulisan fiksyen atau drama, puisi menggunakan kata terpilih yang disusun dalam bentuk yang paling menarik. Hal ini samalah dengan definisi puisi oleh Samuel Taylor Coleridge, iaitu “kata-kata terbaik dalam susunan terbaik”. Ramayana dan Mahabharata dari India merupakan contoh sastera lama dalam bentuk puisi. Karya sastera terus mendapat tempat di hati masyarakat kerana dapat membentuk entiti kebudayaan tempatan, walaupun dalam masa yang sama, ada orang yang menidakkan sumbangan sastera dalam konteks pembangunan ekonomi dan fizikal negara.

Bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan. Sastera tidak akan hidup tanpa bahasa. Bahasa sastera pula akan hambar tanpa sentuhan seni yang efisien. Dalam medium penerbitan, terdapat banyak karya sastera yang hadir dengan sentuhan bahasa yang baik. Namun begitu, karya tersebut seakan-akan kaku tanpa suntikan seni. Seni dalam sastera umpama tablet yang akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Jika tablet seninya terlebih dos, sasteranya akan kabur dan mungkin akan hilang terus. Hal inilah yang akan menjauhkan sastera daripada khalayak. Sebaik-baiknya, seni dalam sastera harus dikawal supaya tidak terlebih atau terkurang.

Karya sastera yang dianggap memiliki sentuhan seni paling tinggi ialah puisi. Antara penulis terawal yang dikatakan menulis puisi Melayu moden termasuklah Omar Mustafa dengan puisi yang dipercayai terawal, berjudul Angan-angan dengan Gurindam (Utusan Melayu, 18 Januari 1913). Untuk menghasilkan puisi yang baik, bahasa yang berseni amat diperlukan. Pemilihan kata yang tidak selektif sudah tentu akan menjadikan sesuatu puisi itu kosong, hambar dan tidak mempunyai kesan sensitiviti. Pada dekad mutakhir, ada penulis yang melebihkan aspek emosi dan maksud yang ingin disampaikan, dengan alasan puisi merupakan elemen kritikan. Namun begitu, seni masih menjadi pegangan utuh kerana puisi yang ditulis secara improvisasi (spontan dan tidak dirancang) lazimnya lemah dari aspek seni.

Cerpen pula dikatakan muncul pada abad ke-19 di Eropah serentak dengan terhasilnya majalah. Di Malaysia, cerpen pertama yang diterbitkan berjudul Kecelakaan Pemalas, ditulis oleh Al-Madrasi atau Nur Ibrahim, yang dimuatkan dalam Pengasuh sekitar dekad 1920-an. Baik cerpen mahupun novel atau drama, setiap genre sastera ini memerlukan sentuhan seni yang tersendiri. Bahasa berseni dikatakan hadir dalam sastera kerana ditulis oleh pengkarya dengan sentuhan seni yang tinggi. Terdapat pelbagai bentuk yang boleh diterapkan dalam sastera bagi menyampaikan perasaan atau amanat penulis, baik secara langsung mahupun tidak langsung. Misalnya, penggunaan bahasa berkias untuk mengkritik sistem politik, ekonomi atau sosial dalam sesebuah tamadun bangsa.

Dalam karya sastera, penulis menggunakan unsur metafora, simile, anafora dan banyak lagi sebagai ganti ungkapan langsung. Di situlah letaknya keunikan karya sastera. Yang paling penting, karya sastera memerlukan sentuhan kreativiti yang tersendiri. Oleh itu, tidak hairanlah apabila karya puisi merupakan karya yang penuh dengan bahasa berseni yang indah, sesuai dengan peniruan alam seperti definisi seni oleh Plato.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

Mengungkap “Bahasa Seni” dalam Sajak

Agenda Bahasa, Pilihan Utama

Oleh Hasan Baseri Budiman

Sajak merupakan lukisan imaginasi yang terbentuk daripada susunan kata yang digubah dalam bahasa yang indah. Sebagai karya estetika, sajak merupakan karya seni yang memiliki imej keindahan yang mampu memukau jiwa apabila kena dengan gaya gubahannya, termasuklah paduan harmonis seni bahasanya. Bahasa ialah elemen yang menentukan jati diri penyair. Penyair yang kehilangan seni bahasanya akan kehilangan segala-galanya. Salah satu tugas penting seseorang penyair adalah untuk terus memelihara, memperkaya dan mempertahankan bahasanya kerana seni berbahasa ialah perjuangan untuk menegakkan jati diri sajak.

Bahasa yang indah bagi penyair sepatutnya bahasa yang boleh memberikan kebebasan kepadanya untuk mengembangkan dan mengolahnya menjadi media komunikasi yang mudah dan lancar. Selama ini pun, keadaan yang diperlukan oleh penyair untuk menghasilkan sajak yang bagus hanya lahir daripada bahasa yang merdeka, yang bebas, yang lentur, yang tidak terkurung dan tidak terperangkap dalam pelbagai aturan dan tatabahasa yang kaku dan beku. Sajak “Kekasih” karya Usman Awang, misalnya, tidak mungkin lahir sebagai sajak yang puitis kalau penggunaan bahasanya tidak merdeka.

Akan kupintal buih-buih
menjadi tali
mengikatmu

Akan kuanyam gelombang-gelombang
menjadi hamparan
ranjang tidurmu

Akan kujahit bayu gunung
menjadi baju
pakaian malammu

Kemerdekaan bahasa sajak tersebut lahir daripada jiwa syahdu penyair Usman, tentang apa-apa yang dilihat matanya, dirasakan dan dicecap lidah dan kulitnya, yang dicium hidungnya, difikirkan otak dan sesuatu yang disimpan dalam hatinya. Ekspresi jiwa itulah yang telah membolehkan Usman menghadirkan rasa indah dan rasa kagum untuk berkongsi bersama-sama yang sudi menikmatinya. Sajak yang indah seharusnya berkomunikasi secara langsung dengan alam.

Oleh itu, seni bahasa sajak yang mengapresiasi unsur alam secara puitis tidak harus disalahtafsirkan jika ada waktunya disusun dalam sebaris kata yang agak janggal. Hal ini dikatakan demikian kerana seni bahasa sajak sebenarnya sudah dibekalkan dengan kebebasan penyair, iaitu lesen atau izin tidak tertulis yang diberikan kepada penyair untuk bebas memanipulasikan kata demi menimbulkan kesan tertentu dalam karyanya, walaupun terpaksa menyimpang daripada kaedah dasar bahasa yang mungkin melibatkan makna kosa kata, bunyi bahasa, makna atau tatakalimat.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi Wahana Budaya Intelektual

Agenda Bahasa

Oleh ABDULLAH HASSAN

Kebanyakan kita sudah menguasai bahasa Melayu dan dapat menggunakannya bagi berkomunikasi dalam hubungan keluarga, dengan sahabat, dengan petugas di pejabat, dan dalam konteks jual beli dan lain-lain bagi memenuhi keperluan harian kita.

Walaupun begitu, banyak orang berasa agak “sukar” mencuba berkata-kata apabila perlu berkomunikasi dengan pegawai pentadbiran di pejabat kerajaan atau syarikat, atau apabila diminta berucap dalam majlis rasmi atau semasa berada dalam konteks lain seperti itu.

Kita perlu menguasai bahasa Melayu tinggi untuk keperluan komunikasi dalam konteks rasmi dan hormat yang dikatakan di atas, sama ada di tempat kerja atau dalam majlis rasmi, dan konteks lain.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi, Bahasa Terbina

Agenda Bahasa

Oleh JENIRI AMIR

Apabila seorang nelayan di kawasan pesisiran dan petani di kawasan pedalaman berbual tentang kegiatan seharian, mereka cenderung menggunakan kosa kata, ungkapan dan ayat yang berlegar di sekitar pengalaman dan kegiatan harian mereka. Mereka tidak memerlukan ayat yang kompleks, berbanding dengan golongan professional termasuklah pensyarah di universiti. Bahasa yang digunakan oleh nelayan atau petani menjurus kepada bahasa terhad, manakala bahasa pensyarah dan pengarang cenderung menggunakan bahasa terbina. Bahasa terhad digunakan dalam suasana tidak rasmi dan untuk tujuan bersosial, manakala bahasa terbina digunakan untuk mengungkapkan pemikiran dan konsep kompleks.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Menelusuri Sejarah Bahasa Melayu Tinggi

Agenda Bahasa

Oleh ROSLAN DAUD

Sesungguhnya, perjalanan bahasa Melayu tinggi sudah terlalu lama, iaitu selari dengan perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Penemuan tulisan membuktikan bahawa wujudnya sistem bahasa dalam masyarakat Nusantara.

Disebabkan oleh salah satu catatan dalam tulisan Cina yang  berbunyi “Mo-lo-yeu” ditemui pada tahun 644 dengan 645 Masihi (M), maka bahasa itu dinamai bahasa Melayu. Walaupun kerajaan Molo-yeu ini tidak dapat dibuktikan sama ada di Semenanjung Tanah Melayu, Jambi atau lain-lain, namun bahasa ini wujud dalam persekitaran Nusantara.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi dalam Ranah Pembinaan Negara Bangsa

Agenda Bahasa

Oleh NIK NOR AHMARIZAM NIK AHMAD

Mutakhir ini, penggunaan bahasa Melayu tinggi dalam kalangan masyarakat 1Malaysia, belum boleh dikatakan mencapai tahap yang membanggakan. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ada pengguna bahasa Melayu, terutamanya golongan belia dan remaja yang belum memahami peranan bahasa Melayu tinggi dalam ranah pembinaan Negara bangsa, iaitu selaras dengan tema sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2011 (BBK), “1Bahasa, 1Bangsa, 1Negara”.

BBK yang diadakan saban tahun adalah untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Melayu dalam alaf baharu ini. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris atau disebut bahasa rojak masih tetap berlaku dalam kalangan masyarakat 1Malaysia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

ANUGERAH TOKOH PEJUANG BAHASA MELAYU ANTARABANGSA

Agenda Bahasa

Oleh AWANG SARIYAN

Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2011 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd. Yassin di Melaka pada 13 Oktober 2011 lalu bukan sahaja menyaksikan ketekalan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat negara, bahkan turut membuka lembaran penting perkembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Pengurniaan Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa Melayu Antarabangsa kepada Profesor Wu Zong Yu dalam majlis itu menandai pengiktirafan kerajaan Malaysia kepada usaha mengantarabangsakan bahasa dan persuratan Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.