Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Agenda Bahasa.

Mengungkap “Bahasa Seni” dalam Sajak

Agenda Bahasa, Pilihan Utama

Oleh Hasan Baseri Budiman

Sajak merupakan lukisan imaginasi yang terbentuk daripada susunan kata yang digubah dalam bahasa yang indah. Sebagai karya estetika, sajak merupakan karya seni yang memiliki imej keindahan yang mampu memukau jiwa apabila kena dengan gaya gubahannya, termasuklah paduan harmonis seni bahasanya. Bahasa ialah elemen yang menentukan jati diri penyair. Penyair yang kehilangan seni bahasanya akan kehilangan segala-galanya. Salah satu tugas penting seseorang penyair adalah untuk terus memelihara, memperkaya dan mempertahankan bahasanya kerana seni berbahasa ialah perjuangan untuk menegakkan jati diri sajak.

Bahasa yang indah bagi penyair sepatutnya bahasa yang boleh memberikan kebebasan kepadanya untuk mengembangkan dan mengolahnya menjadi media komunikasi yang mudah dan lancar. Selama ini pun, keadaan yang diperlukan oleh penyair untuk menghasilkan sajak yang bagus hanya lahir daripada bahasa yang merdeka, yang bebas, yang lentur, yang tidak terkurung dan tidak terperangkap dalam pelbagai aturan dan tatabahasa yang kaku dan beku. Sajak “Kekasih” karya Usman Awang, misalnya, tidak mungkin lahir sebagai sajak yang puitis kalau penggunaan bahasanya tidak merdeka.

Akan kupintal buih-buih
menjadi tali
mengikatmu

Akan kuanyam gelombang-gelombang
menjadi hamparan
ranjang tidurmu

Akan kujahit bayu gunung
menjadi baju
pakaian malammu

Kemerdekaan bahasa sajak tersebut lahir daripada jiwa syahdu penyair Usman, tentang apa-apa yang dilihat matanya, dirasakan dan dicecap lidah dan kulitnya, yang dicium hidungnya, difikirkan otak dan sesuatu yang disimpan dalam hatinya. Ekspresi jiwa itulah yang telah membolehkan Usman menghadirkan rasa indah dan rasa kagum untuk berkongsi bersama-sama yang sudi menikmatinya. Sajak yang indah seharusnya berkomunikasi secara langsung dengan alam.

Oleh itu, seni bahasa sajak yang mengapresiasi unsur alam secara puitis tidak harus disalahtafsirkan jika ada waktunya disusun dalam sebaris kata yang agak janggal. Hal ini dikatakan demikian kerana seni bahasa sajak sebenarnya sudah dibekalkan dengan kebebasan penyair, iaitu lesen atau izin tidak tertulis yang diberikan kepada penyair untuk bebas memanipulasikan kata demi menimbulkan kesan tertentu dalam karyanya, walaupun terpaksa menyimpang daripada kaedah dasar bahasa yang mungkin melibatkan makna kosa kata, bunyi bahasa, makna atau tatakalimat.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi Wahana Budaya Intelektual

Agenda Bahasa

Oleh ABDULLAH HASSAN

Kebanyakan kita sudah menguasai bahasa Melayu dan dapat menggunakannya bagi berkomunikasi dalam hubungan keluarga, dengan sahabat, dengan petugas di pejabat, dan dalam konteks jual beli dan lain-lain bagi memenuhi keperluan harian kita.

Walaupun begitu, banyak orang berasa agak “sukar” mencuba berkata-kata apabila perlu berkomunikasi dengan pegawai pentadbiran di pejabat kerajaan atau syarikat, atau apabila diminta berucap dalam majlis rasmi atau semasa berada dalam konteks lain seperti itu.

Kita perlu menguasai bahasa Melayu tinggi untuk keperluan komunikasi dalam konteks rasmi dan hormat yang dikatakan di atas, sama ada di tempat kerja atau dalam majlis rasmi, dan konteks lain.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi, Bahasa Terbina

Agenda Bahasa

Oleh JENIRI AMIR

Apabila seorang nelayan di kawasan pesisiran dan petani di kawasan pedalaman berbual tentang kegiatan seharian, mereka cenderung menggunakan kosa kata, ungkapan dan ayat yang berlegar di sekitar pengalaman dan kegiatan harian mereka. Mereka tidak memerlukan ayat yang kompleks, berbanding dengan golongan professional termasuklah pensyarah di universiti. Bahasa yang digunakan oleh nelayan atau petani menjurus kepada bahasa terhad, manakala bahasa pensyarah dan pengarang cenderung menggunakan bahasa terbina. Bahasa terhad digunakan dalam suasana tidak rasmi dan untuk tujuan bersosial, manakala bahasa terbina digunakan untuk mengungkapkan pemikiran dan konsep kompleks.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Menelusuri Sejarah Bahasa Melayu Tinggi

Agenda Bahasa

Oleh ROSLAN DAUD

Sesungguhnya, perjalanan bahasa Melayu tinggi sudah terlalu lama, iaitu selari dengan perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Penemuan tulisan membuktikan bahawa wujudnya sistem bahasa dalam masyarakat Nusantara.

Disebabkan oleh salah satu catatan dalam tulisan Cina yang  berbunyi “Mo-lo-yeu” ditemui pada tahun 644 dengan 645 Masihi (M), maka bahasa itu dinamai bahasa Melayu. Walaupun kerajaan Molo-yeu ini tidak dapat dibuktikan sama ada di Semenanjung Tanah Melayu, Jambi atau lain-lain, namun bahasa ini wujud dalam persekitaran Nusantara.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

Bahasa Melayu Tinggi dalam Ranah Pembinaan Negara Bangsa

Agenda Bahasa

Oleh NIK NOR AHMARIZAM NIK AHMAD

Mutakhir ini, penggunaan bahasa Melayu tinggi dalam kalangan masyarakat 1Malaysia, belum boleh dikatakan mencapai tahap yang membanggakan. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ada pengguna bahasa Melayu, terutamanya golongan belia dan remaja yang belum memahami peranan bahasa Melayu tinggi dalam ranah pembinaan Negara bangsa, iaitu selaras dengan tema sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 2011 (BBK), “1Bahasa, 1Bangsa, 1Negara”.

BBK yang diadakan saban tahun adalah untuk menyemarakkan penggunaan bahasa Melayu dalam alaf baharu ini. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris atau disebut bahasa rojak masih tetap berlaku dalam kalangan masyarakat 1Malaysia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

ANUGERAH TOKOH PEJUANG BAHASA MELAYU ANTARABANGSA

Agenda Bahasa

Oleh AWANG SARIYAN

Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2011 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd. Yassin di Melaka pada 13 Oktober 2011 lalu bukan sahaja menyaksikan ketekalan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat negara, bahkan turut membuka lembaran penting perkembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Pengurniaan Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa Melayu Antarabangsa kepada Profesor Wu Zong Yu dalam majlis itu menandai pengiktirafan kerajaan Malaysia kepada usaha mengantarabangsakan bahasa dan persuratan Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

WU ZONG YU, LAKSAMANA CHENG HO KEDUA

Agenda Bahasa

Oleh AZMAN ISMAIL

Penelitian oleh ahli linguistik Amerika Syarikat, Noam Chomsky, tentang gen dan bahasa mendapati bahawa individu atau masyarakat yang memiliki kemampuan memahami sesebuah bahasa secara lengkap akan lebih berupaya mengenali ciri kelompok yang memiliki bahasa tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana berdasarkan aspek kajian semantik dan etimologi kata, bahasa merupakan cerminan watak, sifat, perangai dan budi pekerti penggunanya.

Salah satu bahasa yang digunakan oleh sebahagian masyarakat di dunia ialah bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang paling berpengaruh di Asia Tenggara dan bahasa kebangsaan empat negara di rantau ini, iaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Bahasa Melayu juga merupakan salah satu daripada lima bahasa dunia yang mempunyai jumlah penutur terbesar, selepas bahasa Inggeris, Mandarin, Sepanyol dan Arab.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.