Category Archives: Penterjemahan

f-nama-DB1

Evolusi Penterjemahan

Oleh : Wan Halizawati Wan Mahmood

 Terjemahan merupakan suatu aktiviti kuno yang telah lama bertapak dalam sistem peradaban manusia dan menjadi suatu cara komunikasi untuk mencapai sesuatu maksud. Melalui penterjemahan, bentuk komunikasi asal dipindahkan ke persekitaran atau latar yang berbeza supaya kandungan bentuk tersebut dapat dipersembahkan dalam cara yang mencapai maksud asal dengan menjadikan penterjemah sebagai mekanisme perantara. Pada awal kewujudannya, amalan penterjemahan ini dianggap sebagai suatu cara untuk mempelajari bahasa asing atau membaca teks bahasa asing.

             Dalam beberapa dekad yang lampau, bidang penterjemahan melalui fasa perkembangan dan mengalami perubahan yang begitu radikal. Perubahan ini bertitik tolak daripada situasi dunia kini yang dianggap sebagai sebuah perkampungan global. Cara komunikasi manusia kini berlaku dengan pantas dalam pelbagai sektor seperti media, perundangan, politik, pelancongan, kewangan dan ekonomi. Perkembangan skop komunikasi ini telah melahirkan beberapa lagi mod, bentuk, media, dan saluran komunikasi untuk menyampaikan maklumat dan maksud kepada orang ramai.

Kaedah Mudah Mempromosikan Khidmat Penterjemahan

Oleh : Anis Shahirah Abdul Sukur

Peluang untuk menterjemah sebenarnya terbuka luas dan tidak terhad pada kerja di syarikat penerbitan sahaja. Lihat di sekeliling anda atau layari laman sesawang di internet. Anda akan mendapati hampir kesemua produk dan perkhidmatan yang menggunakan bahasa sebagai medium perantara berpotensi untuk diterjemahkan, antaranya termasuklah iklan, buku, katalog, berita akhbar, dokumen syarikat, sijil, laman sesawang, dan brosur bank.

Beberapa contoh yang dinyatakan ini memberikan maklumat bahawa khidmat penterjemah sememangnya diperlukan di serata dunia. Namun begitu, khidmat ini perlu dipromosikan agar khalayak awam mengetahuinya. Dalam konteks ini, penterjemah dikehendaki menguasai kemahiran untuk mempromosikan perkhidmatan yang ditawarkannya.

Sebenarnya usaha mempromosikan khidmat penterjemahan sama sahaja seperti mempromosikan sesuatu jenama. Langkah pertama, penterjemah perlu mengenal pasti kelebihan yang hendak dihebahkan bagi menarik perhatian bakal pengguna perkhidmatan atau klien. Kelebihan seperti memiliki sijil menterjemah dan pengalaman menterjemah teks dalam bidang tertentu misalnya, dapat meningkatkan kebolehpercayaan terhadap kelayakan dan kredibiliti seseorang penterjemah.