Category Archives: Bicara Bahasa

Usah Ditangisi Susu Nan Tumpah

 

Disember, bulan akhir tahun, muncul lagi. Masa berlalu teramat pantas dengan rencah peristiwa yang menghangatkan dan mengocakkan kolam kehidupan masyarakat. Pastinya ketika ini kehangatan isu pembentangan belanjawan 2017 masih menjadi tajuk bual bicara popular pelbagai lapisan masyarakat, dari yang serendah-rendah sehingga setinggi-tinggi darjatnya. Kegembiraan, kepuasan, kehampaan, kekecewaan, mahupun kedukaan terlakar pada wajah-wajah mereka yang sama ada secara langsung mendapat faedah, yang terpinggir dan tertinggal, atau mereka yang hanya sipi sipi tertempias habuan pembentangan belanjawan berkenaan.

           Usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar menyaksikan jumlah yang begitu besar diperuntukkan melalui pembentangan belanjawan berkenaan. Amat berbeza sekali berbanding dengan jumlah yang diperuntukkan untuk memperkasakan penguasaan bahasa Melayu. Hal yang sedemikian ini merisaukan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu yang melihat agihan ini menggambarkan ketidakseimbangan yang terlalu ketara, di samping tamsilan bahawa dasar kini menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris mengatasi bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Adakah hal yang sedemikian ini mengisyaratkan bahawa bahasa Melayu semakin tergugat kedudukannya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara? Apakah bahasa Melayu dilihat tidak relevan dan tidak berkeupayaan untuk memacu pembangunan negara? Adakah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara akan “dipintas” oleh bahasa Inggeris?

            Sememangnya hal yang sedemikian ini akan menimbulkan polemik berpanjangan yang pastinya akan membawa pergeseran pandangan yang kritikal. Hal yang sedemikian ini harus dilihat secara rasional dan memerlukan perencanaan langkah yang bijak. Berdasarkan agihan peruntukan yang dibentangkan dengan mengambil kira belanjawan berkenaan diluluskan tanpa sebarang pindaan, gerakan memperkasakan bahasa Melayu harus direncanakan secara strategik dan menyeluruh oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal yang sedemikian ini, soal kecil atau besar agihan peruntukan bukanlah soal utama. Telah terbukti dalam sejarah perperangan bahawa jumlah askar bukan penentu kemenangan, namun kebijaksanaan dan keberanian pemimpin perang merupakan inti pati yang mampu menghadirkan kejayaan. Berlandaskan hakikat ini, perencanaan dan pelaksanaan program yang bersepadu dan berkesan menjadi tonggak utama untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jumlah agihan yang diperuntukkan, jika dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, tidak mustahil impaknya akan lebih besar.

Mohidin Haji Malek

Bahasa Melayu dan Semangat Keserantauan

 

Dengan slogan “Satu Visi, Satu Identiti, Satu Komuniti”, ASEAN atau penuhnya Kesatuan Negara-negara Asia Tenggara yang pembentukannya bertitik tolak daripada Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 dengan keanggotaan lima buah negara pada ketika itu, telah menongkah arus cabaran sebagai kesatuan yang berteraskan matlamat mencapai satu visi, keamanan, kestabilan, dan kemakmuran serantau dalam ikatan perkongsian untuk mencapai pembangunan yang dinamik. Melalui Deklarasi Cebu pada tahun 2015, termeterai satu kesepakatan untuk mewujudkan satu komuniti ASEAN yang merangkumi tiga tiang seri utama, iaitu Komuniti Keselamatan Politik ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosiobudaya ASEAN. Setiap satu tonggak ini mempunyai rangka tindakan tersendiri dan digabungkan dengan Rangka Strategik Inisiatif Integrasi ASEAN dan Pelan Kerja Fasa II Inisiatif Integrasi ASEAN (2009 – 2015) hingga terbentuklah Hala Tuju Komuniti ASEAN 2009 – 2015.

        Dengan pertambahan jumlah keanggotaannya kepada 10 buah negara hingga kini, ASEAN dilihat sebagai satu kesatuan padu dan utuh untuk menjamin keamanan, kestabilan, dan kemakmuran rantau Asia Tenggara yang mampu menganjak pembangunan negara anggota dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan sosiobudaya. Namun demikian, aspek kesepaduan dan kesepakatan yang diimpikan terencat dalam konteks bahasa yang dinobatkan sebagai bahasa penyatuan dan bahasa rasmi kesatuan ini.

Mohidin Haji Malek

Serlahan Kebitaraan Bangsa

 

“Perkataan melangkau usia manusia, institusi dan ketamadunan. Kata-kata mampu membangkitkan citra, menjalinkan pertautan, mengimbau kenangan, menyuntik inspirasi dan memacu denyutan. Kata-kata menebarkan gema pemikiran merata-rata. Perkataan boleh menyakitkan, menenangkan, memberikan inspirasi, menjatuhkan martabat, menuntut, menghasut, meredakan, mengajar, romantis, memutarbelitkan, menyatukan, dan memisahkan. Kata-kata amat berkuasa”. Demikian petikan bicara Imago Muscio, penulis, pembicara, dan penyokong feminisme dari Amerika yang antara lain menulis buku Autobiography of a Blue Eyed Devil: My Life and Times in a Racist Imperialist Society, (Seal Press, 2005).

           Sememangnya kata-kata berperanan besar dalam kehidupan seharian manusia. Ujaran bicara yang terluah atau terakam berperanan besar bagi menentukan hala tuju, di samping menjadi aras penanda kearifan dan kegemilangan tamadun sesebuah bangsa. Memang bertepatanlah pepatah orang tua-tua yang berbunyi, bahasa melambangkan bangsa.

         Bangsa Melayu sememangnya memiliki seni berbahasa yang tinggi yang melambangkan kecendekiaan dan kearifan mereka dalam berkomunikasi. Ketinggian budi yang terserlah melalui bidalan, pantun, seloka, kiasan, peribahasa, dan gurindam mencitrakan sikap berhati-hati untuk menjaga perhubungan yang terjalin antara mereka. Hal yang sedemikian inilah antara faktor penyatuan yang menjadi tunjang kejayaan membangunkan sebuah tamadun yang begitu gemilang suatu masa dahulu.

         Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat Melayu dahulu dan kini telah banyak berubah akibat proses pemodenan dan kemajuan dalam bidang teknologi. Sistem sosiobudaya dan amalan hidup mengalami transformasi yang menyaksikan kian terhakisnya budaya berbudi bahasa, khususnya dalam kalangan generasi era teknologi maklumat. Pengagungan terhadap bahasa, budaya, cara hidup, dan pemikiran asing yang didakwa lebih canggih dan beradaya saing, meminggirkan kearifan tempatan yang sekian lama menjadi penanda aras ketinggian tamadun bangsa.

Mohidin Haji Malek

Cuitan dari Seberang

 

Cadangan pembentukan Malaysia membawa penyertaan Sabah (Borneo Utara), Sarawak, dan Singapura sebagai gabungan yang menzahirkan lahirnya sebuah negara bernama Malaysia. Namun, pada tahun 1965, Singapura berpisah dari Malaysia akibat ketidakpuasan hati Lee Kuan Yew yang menyalahkan Tunku Abdul Rahman atas kegagalan konsep Malaysian Malaysia. Pun demikian, Sabah dan Sarawak kekal dalam gabungan yang diilhamkan oleh Tunku. Hal ini berlandaskan Perkara 7 dalam Perjanjian 18 dan 20 Perkara Sarawak dan Sabah yang tidak memungkinkan kedua-dua negeri berkenaan berpisah dari Malaysia.

       Menyentuh isu bahasa, Perkara 2 dalam Perjanjian 20 Perkara bagi Sabah, digariskan bahawa bahasa Melayu harus dijadikan bahasa kebangsaan persekutuan. Penggunaan bahasa Inggeris harus diteruskan untuk tempoh sepuluh tahun selepas
Hari Malaysia. Bahasa Inggeris harus digunakan sebagai bahasa rasmi Borneo Utara untuk semua tujuan berkaitan dengan negeri dan persekutuan, tanpa had masa. Manakala, bagi Sarawak ditetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa rasmi di persekutuan dan bahasa Inggeris pula hendaklah digunakan dalam tempoh sepuluh tahun selepas Hari Kemerdekaan Malaysia.

       Bermula tahun 1971, Sabah telah mengiktiraf penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negeri ini. Kerajaan negeri Sabah pada ketika itu mengumumkan enakmen yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Di Sarawak, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan usul penggunaan bahasa Melayu, selain bahasa Inggeris, sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran pada tahun 1974. Pada bulan Mei 1985, isu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal dibahaskan sebelum pengisytiharannya dibuat di Dewan Undangan Negeri.

Mohidin Haji Malek

Logamaya Jiwa Merdeka

 

Ogos menjengah lagi dan semangat patriotisme kembali menghuni
sejenak jiwa rakyat, umpama hadirnya Aidilfitri. Ruapan dan gejolak
rasa menyambut ulang tahun kemerdekaan negara diterjemahkan
lewat kibaran Jalur Gemilang pada premis kediaman, pejabat,
kilang, tempat ibadat, pagar, tiang, kenderaan, dan tempat-tempat lain. Gema lagu patriotik berkumandang melalui media elektronik bagi menyuburkan jiwa yang kering dan kontang semangat kebangsaannya. Kemuncaknya, pengiraan detik tengah malam, konsert ambang merdeka, serta permainan bunga api. Siangnya pula perbarisan raksasa yang penuh gilang-gemilang.

         Memadaikah terjemahan semangat patriotisme melalui sambutan yang sedemikian sifatnya? Tekalkah semarak api nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan bangsa Malaysia, khususnya golongan generasi muda, ataupun kobar semangat itu umpama gah dan gemilangnya acara sambutan yang pada penghujungnya menghadirkan sampah sarap untuk dikutip dan dibersihkan oleh pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan? Apakah erti kemerdekaan dan harga itu difahami sepenuhnya oleh setiap warga? Atau mungkin perkataan “merdeka” bersinonim dengan bulan Ogos atau tidak ubah umpama kata pikat (punch line) yang ditautkan dengan iklan sesuatu produk atau perkhidmatan?

         Merdeka terlalu luas cakupannya dan bukan sekadar bermaksud bebas daripada belenggu penjajahan kuasa asing. Merdeka turut menyentuh aspek pemikiran, tindakan, amalan, anutan, kepercayaan, kesetiaan, kehormatan, keluhuran, kecintaan, dan sebagainya. Apakah maknanya sambutan kemerdekaan setiap tahun andai kata erti kemerdekaan itu tidak dijiwai sepenuhnya dan akhirnya menghadirkan warga sebuah negara merdeka yang masih terjajah intelek, emosi dan spiritualnya akibat virus taasub dan pengagungan terhadap “kelebihan dan keistimewaan” warisan penjajah?

Mohidin Haji Malek

Meluhurkan Warisan Leluhur

 

Perlembagaan ialah undang-undang dasar pemerintahan negara.
Dengan kata lain, perlembagaan menentukan cara atau sistem
pemerintahan sesebuah negara. Malaysia merupakan salah sebuah
negara yang mengamalkan konsep konstitusionalisme, iaitu sistem
atau prinsip pemerintahan berdasarkan perlembagaan. Perlembagaan yang digubal apabila negara memperoleh kemerdekaan daripada pemerintahan British bertujuan memastikan tadbir urus sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai latar kaum, budaya, amalan, dan adat resam mampu terlaksana dengan lancar dan harmoni. Lantaran itu, unsur-unsur tertentu yang dilihat sebagai komponen penting untuk memastikan kesefahaman, kesepaduan, kesepakatan, dan keharmonian diberikan penekanan dan perhatian khusus.

        Namun, untuk mendukung keluhuran Perlembagaan, tidak seharusnya wujud sikap dwistandard, apatah lagi dalam kalangan pemerintah, pentadbir, pendukung, dan pelaksana. Apa jua perkara yang dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan harus dipertahankan tanpa ada sifat prejudis, terutama sekali dalam hal mempertahankan keluhuran empat unsur tradisi yang merupakan roh kontrak sosial yang menjadi faktor utama untuk menjamin kestabilan, keutuhan, permaufakatan, kesepaduan dan keharmonian senantiasa terpelihara. Akan tetapi, sejak akhir-akhir ini, terkesan sikap dwistandard dan ketidakselarasan sesetengah pihak untuk mempertahankan keluhuran perlembagaan. Kobar semangat begitu tinggi dan laungan patriotik untuk mendukung hal yang dimaktubkan dalam perlembagaan lantang gemanya. Hujah diletakkan atas landasan menjaga kepentingan kaum yang majmuk sifatnya.

Mohidin Haji Malek

60 Tahun: Bahasa Melayu Memimpin, Dipimpin Atau Terpimpin?

Dewan Bahasa kau obor kebangsaan
Restu dari jiwa pahlawan
Nyala membakar semangat rakyat
Kau abadi dan keramat

Demikian antara seni kata lagu Dewan Bahasa yang diilhamkan oleh
Sasterawan Negara Allahyarham Usman Awang dan liriknya digubah
oleh Saudara Saiful Bahari, pencitraan penubuhan sebuah organisasi
yang menegakkan kedaulatan bahasa sebuah bangsa yang merdeka.
Tidak ramai yang mengetahui seni kata dan lirik lagu ini kerana jarang-jarang berkumandang di media elektornik apatah lagi menghuni carta lagu-lagu popular. Namun demikian, setelah 60 tahun usia Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), lagu itu tetap malar segar, dengan nafas baharu, meniupkan semangat juang demi memartabatkan bahasa dan sastera kebangsaan.

         Enam puluh tahun bukanlah jangka masa yang pendek. Dalam tempoh yang sedemikian panjang, DBP telah mengharungi pengalaman perit getir dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi, dan bahasa pelbagai bidang dalam ranah pendidikan, pentadbiran, perundangan, ekonomi, dan sebagainya. Cabaran bertali arus ada ketikanya mengundang “ombak tsunami” yang menggoncang bahtera perjuangan dan menguji ketabahan dan kebitaraan nakhoda yang mengemudinya.

Mohidin Haji Malek