Category Archives: Bicara Bahasa

Hijrahkan Bahasa

 

Apabila disebut tentang perkataan hijrah, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran sudah pastinya kegiatan perpindahan, sama ada oleh seseorang atau kumpulan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sebab-sebab tertentu. Bagi umat Islam, sudah pastinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah akibat penentangan terang-terangan kaum Quraisy terhadap agama Islam di samping ancaman terhadap nyawa baginda merupakan peristiwa yang amat signifikan dan diingati tahun demi tahun. Malah, hijrah digalakkan untuk melebarkan skop pandangan serta pemikiran agar manusia tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung.

       Namun, apabila ditautkan hijrah dengan bahasa, pasti hal yang sedemikian ini menimbulkan persoalan tentang bentuknya dan signifikannya. Sememangnya untuk menautkan hijrah dan bahasa mampu menjerumuskan seseorang dalam polemik keliru yang merimaskan. Bolehkah bahasa berhijrah? Bagaimana pula konsep hijrahnya? Apa pula signifikannya? Persoalan yang sedemikian ini pasti akan berlegar-legar dalam minda. Untuk menjawabnya, pertama, usah disinonimkan bahasa seperti manusia yang memiliki bentuk dan sifat yang wujud. Kedua, perluas minda untuk melihat konsep hijrah dari sudut takrif yang lebih luas dan di luar pentafsiran tipikalnya.

       Bahasa, menurut takrifan kamus Merriam Webster, ialah kaedah sistematik untuk menyampaikan buah fikiran atau perasaan melalui penggunaan isyarat, bunyi, gerakan atau petanda konvensional yang difahami maksudnya. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat pula bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yg dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Tuntasnya bahasa wahana perhubungan dan tidak statik. Bahasa bergerak dan tersebar selagi penuturnya mampu bergerak. Bahasa dipelajari, difahami, dikuasai dan diamalkan dan tidak ada had sebanyak mana bahasa yang boleh dikuasai selagi seseorang itu memiliki keupayaan untuk berbuat demikian.

Mohidin Haji Malek

Menegakkan Tiang Seri Perpaduan

 

Bukan mudah untuk membina sebuah negara bangsa dengan kemajmukan latar belakang bangsa, budaya, agama, bahasa, amalan
dan cara hidup. Apatah lagi dengan mengambil kira sentimen perkauman yang amat rapuh dan umpama bom jangka yang menanti masa untuk meletup. Namun demikian, tidak mustahil perkara itu tercapai sekiranya terbentuk konsensus dan persefahaman yang utuh yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan yang menjadi teras pembentukan sebuah negara bangsa.

Negara seperti yang kita fahami ialah produk abad ke-19. Pada zaman moden, negara diiktiraf sebagai komuniti politik yang menjamin keabsahan persempadanan sesebuah negara dan membentuk negara berkenaan menjadi negara bagi seluruh rakyatnya. Tanggapan negara bangsa memberikan penekanan terhadap hubungan antara negara dengan bangsa. Kewarganegaraan sewajarnya berperanan untuk menyebatikan diri warga kepada negara dan dengan hal yang demikian menjadi faktor yang menjamin keberadaan setiap warga di samping bersatu membentuk sebuah negara yang maju dan berprestij.

Sejarah pahit dijajah telah mengajar kita untuk menghargai erti keberadaan dalam urusan tadbir urus negara. Lembar baharu sewaktu mencapai kemerdekaan menyedarkan kita tentang perlunya setiap suku kaum bersatu dan menyisihkan sikap keakuan untuk memperjuangkan hak yang berlandaskan kepentingan kaum masing-masing. Melihat akan kepentingan yang sedemikian itulah, Perlembagaan Persekutuan menggariskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara. Bahasa merupakan wahana yang mampu menautkan dan mengeratkan silaturahim antara kaum yang pelbagai dan pemilihan bahasa Melayu untuk menzahirkan aspirasi pembangunan sebuah negara bangsa sememangnya telah dipersetujui secara konsensus.

Mohidin Haji Malek

 

Mengetuk Pintu Bahasa

 

Bijak pandai ada berkata, untuk mengenal hati budi sesebuah bangsa, selamilah bahasanya. Lidah bijak pandai bukanlah sembang-sembang biasa di kedai-kedai atau warung-warung kopi. Bijak pandai meneliti dan mentafsir dengan mata hati tanpa rasa prejudis sebelum sesuatu ungkapan diutarakan. Andai ditelaah dan dikaji dengan mendalam, kebanyakan kenyataan yang dilontarkan ada kewajaran dan ketepatannya. Dalam konteks ungkapan di atas, kita perlu melihat pelbagai sisi dan dimensi sebelum apa-apa juga pandangan yang ingin kita lontarkan.

         Bahasa diumpamakan sebagai jiwa sesebuah bangsa. Hal yang sedemikian ini membawa maksud bahawa bahasa itu roh yang mencitrakan keperibadian sesuatu bangsa. Apabila seseorang itu berkata-kata, keperibadiannya tergambar melalui pemilihan kata, pembentukan ayat, penyisipan kias dan perumpamaan, intonansi, jeda, perasaan, dan sebagainya. Citra peribadi ini akan berkembang sekiranya masyarakat sekelilingnya berkomunikasi secara serupa. Seterusnya perkembangan itu akan melebar sehingga peringkat yang lebih luas dan pengaruhnya tidak akan terhenti setakat itu sahaja. Malah, tidak mustahil andai kata peluasan pengaruhnya melewati garis persempadanan negara.

          Dengan mengambil iktibar perkembangan bahasa Melayu zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, nilai kesopanan dan kesantunan berbahasa merupakan elemen yang menyerlah. Hal yang sedemikian ini menyebabkan bahasa Melayu dipandang tinggi oleh kalangan pedagang yang mendapati bahawa berkomunikasi dengan penduduk tempatan amat mudah dan menyenangkan. Kemegahan berbahasa dalam kalangan penduduk tempatan mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang murni dan berwibawa. Dimensi ini jarang-jarang diketengahkan, namun amat besar impak dan peranannya untuk memastikan kemandirian sesuatu bahasa.

Mohidin Haji Malek

Siasah Bahasa, Bahasa Siasah?

 

Siasah dan bahasa ialah dua wahana yang berbeza, namun apabila diperkatakan dalam ranah yang sama, mampu membangkitkan pelbagai persepsi. Malahan, mungkin mencetuskan polemik yang berpanjangan. Adakah bahasa mempunyai agenda siasah tersendiri atau mampukah siasah mengekalkan keluhuran dan kedaulatan bahasa?

       Siasah bahasa dan bahasa siasah membawa dua pengertian yang berbeza walaupun kedua-dua frasa berkenaan terdiri daripada dua perkataan yang sama tetapi disongsangkan kedudukannya. Kata “siasah”, menurut Kamus Dewan edisi keempat, membawa dua pengertian. Pertamanya, pengetahuan tentang hal-hal kenegaraan atau politik, dan keduanya, kebijaksanaan untuk mencapai sesuatu maksud.

         Lantaran itu, apabila memperkatakan tentang siasah bahasa, apakah kita merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan percaturan politik untuk mengembangkan bahasa atau kebijaksanaan mencapai sesuatu maksud berwacanakan bahasa Berbeza halnya dengan bahasa siasah yang khusus merujuk bahasa yang digunakan dalam bidang politik atau kenegaraan. Apaapapun, isu utama ialah bahasa.

        Bahasa Melayu yang termaktub sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara acap kali menerima tamparan hebat apabila hal-hal yang berkaitan dengan ranah pembangunan, kemajuan, ekonomi, matematik, multimedia, sains dan teknologi diperkatakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, di samping wahana komunikasi antarabangsa. Rata-rata menyatakan bahawa bahasa Melayu tidak berkeupayaan dan tidak setanding dengan bahasa Inggeris untuk menzahirkan impian dan hasrat memacu negara ke aras yang membanggakan. Amat mendukacitakan sekali apabila soal kedudukan bahasa Melayu turut diseret ke kancah politik sehingga menyaksikan peminggiran secara “terhormat” bahasa Melayu. Walhal pada ketika negara mencapai kemerdekaan, agenda bahasa Melayu menjadi inti pati utama matlamat menyatukan rakyat berbilang kaum. Hal ini sering dilupakan kerana masyarakat era teknologi maklumat disarankan berpandangan jauh dan mengelakkan daripada bernostalgia. Mengingati sesuatu yang menjadi asas pembentukan sebuah negara yang berdaulat dan harmoni bukanlah nostalgia yang tidak membawa apa-apa makna. Malah, hal yang sedemikian itu mampu memperteguh semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.

Mohidin Haji Malek

Puritan Bahasa?

 

Pembicaraan isu bahasa dalam jurisprudens Malaysia dilihat sebagai
sesuatu yang sensitif tidak berkesudahan. Hal ini dikatakan demikian kerana hal bahasa sering dikaitkan dengan isu bangsa atau keturunan. Apatah lagi dalam konteks sebuah negara yang memperlihatkan kemajmukan dalam pelbagai ranah kehidupan. Walaupun kejelasan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu tertera dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, hal yang sedemikian itu tidak membawa impak yang besar berbanding penetapan kewarganegaraan, hak penjagaan anak-anak mahupun hak bersuara dalam konteks penerbitan.

         Mendalami isu bahasa dalam ranah perundangan pasti membangkitkan rasa kurang senang dalam kalangan pihak tertentu, lebih-lebih lagi penegasan penggunaannya seperti yang diperuntukkan dalam kerangka perundangan tertinggi negara. Lantas, mereka yang menegakkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara digelar sebagai “puritan” bahasa, istilah yang kurang menyenangkan halwa telinga. Benarkah pejuang bahasa bersikap puritan? Puritankah tindakan untuk menegakkan keluhuran Perlembagaan Persekutuan seperti yang dituntut dalam Rukun Negara? Bukankah setiap warganegara yang melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara secara zahirnya mengaku janji untuk mempertahankan setiap klausa dan fasal yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan? Puritankah perbuatan sedemikian? Andai kata setiap jasad yang berjanji untuk menegakkan keluruhan perlembagaan dianggap puritan, sesuatu langkah perlu diambil untuk membetulkan persepsi berkenaan dan mengembalikan jurisprudens negara berada pada tahap yang diakui adil dan saksama.

Mohidin Haji Malek

Memartabatkan Bahasa, Memurnikan Maklumat

 

Dunia media semakin berkembang sejak dijejaki kemunculannya
seawal tahun 550 sebelum Masihi, selepas raja Parsi, iaitu Maharaja
Cyrus menawan Media. Bermula sebagai wahana pengumpulan
maklumat risikan, peluasan peranannya kini mencapai tahap
yang menukarkan wajah dunia menjadi arena tanpa sempadan. Daripada penyampaian maklumat melalui kaedah menghantar utusan sehinggalah media sosial, proses penyampaian maklumat semakin dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Warga dunia mampu menerima apa-apa jua maklumat dalam sekelip mata. Hal yang sedemikian ini memudahkan bukan sahaja proses komunikasi, malah proses perkongsian ilmu, ekonomi, politik, dan pelbagai bidang lain.

        Tidak hairanlah andai bidang media merupakan bidang yang
menjadi wahana penting mencorak pemikiran dan sahsiah masyarakat. Kebergantungan terhadap media menyaksikan kepentingan penyaringan maklumat dan berita kadang-kadang dipinggirkan. Penerimaan bulat-bulat maklumat acap kali menimbulkan situasi genting yang membibitkan kegusaran yang akhirnya mengakibatkan kepada timbulnya pergeseran pandangan yang kurang sihat.

         Dalam konteks ini, bahasa berperanan penting dalam proses
penyampaian maklumat. Kepekaan dan kebijaksanaan menyampaikan maklumat agar tidak terpesong daripada konteks asalnya merupakan elemen penting yang harus diberikan penekanan. Oleh hal yang demikian, kemahiran berbahasa merupakan nadi penyampaian maklumat yang tepat, sahih dan
persis. Apatah lagi sekiranya maklumat atau berita yang disampaikan dipetik daripada sumber luar negara yang memerlukan kemahiran dalam sekurangkurangnya dua bahasa, iaitu bahasa sumber dan bahasa sasar.

Mohidin Haji Malek

Melentur Lidah, Memperkasakan Semangat

 

       Selamat tahun baharu 2017. Pastinya ramai yang menaruh harapan agar tahun baharu ini menjanjikan perkembangan yang positif dalam apa-apa jua bidang, sama ada yang langsung melibatkan diri sendiri, mahupun yang menjangkau kehidupan seluruh warga ibu pertiwi yang tercinta, Malaysia.

     Membenihkan kecintaan terhadap apa-apa jua yang menyantuni kehidupan kita sewajarnya dimulakan dari peringkat awal. Perasaan cinta terhadap Tuhan, raja, tanah air, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya, perlu dipupuk dalam setiap atma warganegara untuk menzahirkan aspirasi pembentukan jati diri satu bangsa Malaysia yang tersohor dan bermaruah. Bangsa yang tersohor dan bermaruah ialah perlambangan ketinggian tamadun dan budaya ilmu sesebuah negara.

      Dalam zaman yang mencabar, sikap keempunyaan di samping kemegahan sebagai warga sebuah negara yang berdaulat, merupakan elemen utama untuk menghadapi apa-apa jua rintangan dan hambatan yang terentang di hadapan. Sikap yang dipupuk dan dibentuk melalui kesefahaman dan penyatuan berlandaskan komunikasi berkesan dalam satu bahasa menjamin pencapaian kesepakatan yang merupakan tonggak kekuatan sesuatu bangsa.

Mohidin Haji Malek