Category Archives: Bicara Bahasa

Mengetuk Pintu Bahasa

 

Bijak pandai ada berkata, untuk mengenal hati budi sesebuah bangsa, selamilah bahasanya. Lidah bijak pandai bukanlah sembang-sembang biasa di kedai-kedai atau warung-warung kopi. Bijak pandai meneliti dan mentafsir dengan mata hati tanpa rasa prejudis sebelum sesuatu ungkapan diutarakan. Andai ditelaah dan dikaji dengan mendalam, kebanyakan kenyataan yang dilontarkan ada kewajaran dan ketepatannya. Dalam konteks ungkapan di atas, kita perlu melihat pelbagai sisi dan dimensi sebelum apa-apa juga pandangan yang ingin kita lontarkan.

         Bahasa diumpamakan sebagai jiwa sesebuah bangsa. Hal yang sedemikian ini membawa maksud bahawa bahasa itu roh yang mencitrakan keperibadian sesuatu bangsa. Apabila seseorang itu berkata-kata, keperibadiannya tergambar melalui pemilihan kata, pembentukan ayat, penyisipan kias dan perumpamaan, intonansi, jeda, perasaan, dan sebagainya. Citra peribadi ini akan berkembang sekiranya masyarakat sekelilingnya berkomunikasi secara serupa. Seterusnya perkembangan itu akan melebar sehingga peringkat yang lebih luas dan pengaruhnya tidak akan terhenti setakat itu sahaja. Malah, tidak mustahil andai kata peluasan pengaruhnya melewati garis persempadanan negara.

          Dengan mengambil iktibar perkembangan bahasa Melayu zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, nilai kesopanan dan kesantunan berbahasa merupakan elemen yang menyerlah. Hal yang sedemikian ini menyebabkan bahasa Melayu dipandang tinggi oleh kalangan pedagang yang mendapati bahawa berkomunikasi dengan penduduk tempatan amat mudah dan menyenangkan. Kemegahan berbahasa dalam kalangan penduduk tempatan mengukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang murni dan berwibawa. Dimensi ini jarang-jarang diketengahkan, namun amat besar impak dan peranannya untuk memastikan kemandirian sesuatu bahasa.

Mohidin Haji Malek

Siasah Bahasa, Bahasa Siasah?

 

Siasah dan bahasa ialah dua wahana yang berbeza, namun apabila diperkatakan dalam ranah yang sama, mampu membangkitkan pelbagai persepsi. Malahan, mungkin mencetuskan polemik yang berpanjangan. Adakah bahasa mempunyai agenda siasah tersendiri atau mampukah siasah mengekalkan keluhuran dan kedaulatan bahasa?

       Siasah bahasa dan bahasa siasah membawa dua pengertian yang berbeza walaupun kedua-dua frasa berkenaan terdiri daripada dua perkataan yang sama tetapi disongsangkan kedudukannya. Kata “siasah”, menurut Kamus Dewan edisi keempat, membawa dua pengertian. Pertamanya, pengetahuan tentang hal-hal kenegaraan atau politik, dan keduanya, kebijaksanaan untuk mencapai sesuatu maksud.

         Lantaran itu, apabila memperkatakan tentang siasah bahasa, apakah kita merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan percaturan politik untuk mengembangkan bahasa atau kebijaksanaan mencapai sesuatu maksud berwacanakan bahasa Berbeza halnya dengan bahasa siasah yang khusus merujuk bahasa yang digunakan dalam bidang politik atau kenegaraan. Apaapapun, isu utama ialah bahasa.

        Bahasa Melayu yang termaktub sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara acap kali menerima tamparan hebat apabila hal-hal yang berkaitan dengan ranah pembangunan, kemajuan, ekonomi, matematik, multimedia, sains dan teknologi diperkatakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, di samping wahana komunikasi antarabangsa. Rata-rata menyatakan bahawa bahasa Melayu tidak berkeupayaan dan tidak setanding dengan bahasa Inggeris untuk menzahirkan impian dan hasrat memacu negara ke aras yang membanggakan. Amat mendukacitakan sekali apabila soal kedudukan bahasa Melayu turut diseret ke kancah politik sehingga menyaksikan peminggiran secara “terhormat” bahasa Melayu. Walhal pada ketika negara mencapai kemerdekaan, agenda bahasa Melayu menjadi inti pati utama matlamat menyatukan rakyat berbilang kaum. Hal ini sering dilupakan kerana masyarakat era teknologi maklumat disarankan berpandangan jauh dan mengelakkan daripada bernostalgia. Mengingati sesuatu yang menjadi asas pembentukan sebuah negara yang berdaulat dan harmoni bukanlah nostalgia yang tidak membawa apa-apa makna. Malah, hal yang sedemikian itu mampu memperteguh semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini.

Mohidin Haji Malek

Puritan Bahasa?

 

Pembicaraan isu bahasa dalam jurisprudens Malaysia dilihat sebagai
sesuatu yang sensitif tidak berkesudahan. Hal ini dikatakan demikian kerana hal bahasa sering dikaitkan dengan isu bangsa atau keturunan. Apatah lagi dalam konteks sebuah negara yang memperlihatkan kemajmukan dalam pelbagai ranah kehidupan. Walaupun kejelasan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu tertera dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, hal yang sedemikian itu tidak membawa impak yang besar berbanding penetapan kewarganegaraan, hak penjagaan anak-anak mahupun hak bersuara dalam konteks penerbitan.

         Mendalami isu bahasa dalam ranah perundangan pasti membangkitkan rasa kurang senang dalam kalangan pihak tertentu, lebih-lebih lagi penegasan penggunaannya seperti yang diperuntukkan dalam kerangka perundangan tertinggi negara. Lantas, mereka yang menegakkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara digelar sebagai “puritan” bahasa, istilah yang kurang menyenangkan halwa telinga. Benarkah pejuang bahasa bersikap puritan? Puritankah tindakan untuk menegakkan keluhuran Perlembagaan Persekutuan seperti yang dituntut dalam Rukun Negara? Bukankah setiap warganegara yang melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara secara zahirnya mengaku janji untuk mempertahankan setiap klausa dan fasal yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan? Puritankah perbuatan sedemikian? Andai kata setiap jasad yang berjanji untuk menegakkan keluruhan perlembagaan dianggap puritan, sesuatu langkah perlu diambil untuk membetulkan persepsi berkenaan dan mengembalikan jurisprudens negara berada pada tahap yang diakui adil dan saksama.

Mohidin Haji Malek

Memartabatkan Bahasa, Memurnikan Maklumat

 

Dunia media semakin berkembang sejak dijejaki kemunculannya
seawal tahun 550 sebelum Masihi, selepas raja Parsi, iaitu Maharaja
Cyrus menawan Media. Bermula sebagai wahana pengumpulan
maklumat risikan, peluasan peranannya kini mencapai tahap
yang menukarkan wajah dunia menjadi arena tanpa sempadan. Daripada penyampaian maklumat melalui kaedah menghantar utusan sehinggalah media sosial, proses penyampaian maklumat semakin dipermudah dengan kecanggihan teknologi. Warga dunia mampu menerima apa-apa jua maklumat dalam sekelip mata. Hal yang sedemikian ini memudahkan bukan sahaja proses komunikasi, malah proses perkongsian ilmu, ekonomi, politik, dan pelbagai bidang lain.

        Tidak hairanlah andai bidang media merupakan bidang yang
menjadi wahana penting mencorak pemikiran dan sahsiah masyarakat. Kebergantungan terhadap media menyaksikan kepentingan penyaringan maklumat dan berita kadang-kadang dipinggirkan. Penerimaan bulat-bulat maklumat acap kali menimbulkan situasi genting yang membibitkan kegusaran yang akhirnya mengakibatkan kepada timbulnya pergeseran pandangan yang kurang sihat.

         Dalam konteks ini, bahasa berperanan penting dalam proses
penyampaian maklumat. Kepekaan dan kebijaksanaan menyampaikan maklumat agar tidak terpesong daripada konteks asalnya merupakan elemen penting yang harus diberikan penekanan. Oleh hal yang demikian, kemahiran berbahasa merupakan nadi penyampaian maklumat yang tepat, sahih dan
persis. Apatah lagi sekiranya maklumat atau berita yang disampaikan dipetik daripada sumber luar negara yang memerlukan kemahiran dalam sekurangkurangnya dua bahasa, iaitu bahasa sumber dan bahasa sasar.

Mohidin Haji Malek

Melentur Lidah, Memperkasakan Semangat

 

       Selamat tahun baharu 2017. Pastinya ramai yang menaruh harapan agar tahun baharu ini menjanjikan perkembangan yang positif dalam apa-apa jua bidang, sama ada yang langsung melibatkan diri sendiri, mahupun yang menjangkau kehidupan seluruh warga ibu pertiwi yang tercinta, Malaysia.

     Membenihkan kecintaan terhadap apa-apa jua yang menyantuni kehidupan kita sewajarnya dimulakan dari peringkat awal. Perasaan cinta terhadap Tuhan, raja, tanah air, bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya, perlu dipupuk dalam setiap atma warganegara untuk menzahirkan aspirasi pembentukan jati diri satu bangsa Malaysia yang tersohor dan bermaruah. Bangsa yang tersohor dan bermaruah ialah perlambangan ketinggian tamadun dan budaya ilmu sesebuah negara.

      Dalam zaman yang mencabar, sikap keempunyaan di samping kemegahan sebagai warga sebuah negara yang berdaulat, merupakan elemen utama untuk menghadapi apa-apa jua rintangan dan hambatan yang terentang di hadapan. Sikap yang dipupuk dan dibentuk melalui kesefahaman dan penyatuan berlandaskan komunikasi berkesan dalam satu bahasa menjamin pencapaian kesepakatan yang merupakan tonggak kekuatan sesuatu bangsa.

Mohidin Haji Malek

Usah Ditangisi Susu Nan Tumpah

 

Disember, bulan akhir tahun, muncul lagi. Masa berlalu teramat pantas dengan rencah peristiwa yang menghangatkan dan mengocakkan kolam kehidupan masyarakat. Pastinya ketika ini kehangatan isu pembentangan belanjawan 2017 masih menjadi tajuk bual bicara popular pelbagai lapisan masyarakat, dari yang serendah-rendah sehingga setinggi-tinggi darjatnya. Kegembiraan, kepuasan, kehampaan, kekecewaan, mahupun kedukaan terlakar pada wajah-wajah mereka yang sama ada secara langsung mendapat faedah, yang terpinggir dan tertinggal, atau mereka yang hanya sipi sipi tertempias habuan pembentangan belanjawan berkenaan.

           Usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar menyaksikan jumlah yang begitu besar diperuntukkan melalui pembentangan belanjawan berkenaan. Amat berbeza sekali berbanding dengan jumlah yang diperuntukkan untuk memperkasakan penguasaan bahasa Melayu. Hal yang sedemikian ini merisaukan para pencinta dan pejuang bahasa Melayu yang melihat agihan ini menggambarkan ketidakseimbangan yang terlalu ketara, di samping tamsilan bahawa dasar kini menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris mengatasi bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Adakah hal yang sedemikian ini mengisyaratkan bahawa bahasa Melayu semakin tergugat kedudukannya sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara? Apakah bahasa Melayu dilihat tidak relevan dan tidak berkeupayaan untuk memacu pembangunan negara? Adakah peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara akan “dipintas” oleh bahasa Inggeris?

            Sememangnya hal yang sedemikian ini akan menimbulkan polemik berpanjangan yang pastinya akan membawa pergeseran pandangan yang kritikal. Hal yang sedemikian ini harus dilihat secara rasional dan memerlukan perencanaan langkah yang bijak. Berdasarkan agihan peruntukan yang dibentangkan dengan mengambil kira belanjawan berkenaan diluluskan tanpa sebarang pindaan, gerakan memperkasakan bahasa Melayu harus direncanakan secara strategik dan menyeluruh oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal yang sedemikian ini, soal kecil atau besar agihan peruntukan bukanlah soal utama. Telah terbukti dalam sejarah perperangan bahawa jumlah askar bukan penentu kemenangan, namun kebijaksanaan dan keberanian pemimpin perang merupakan inti pati yang mampu menghadirkan kejayaan. Berlandaskan hakikat ini, perencanaan dan pelaksanaan program yang bersepadu dan berkesan menjadi tonggak utama untuk memartabatkan bahasa Melayu. Jumlah agihan yang diperuntukkan, jika dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, tidak mustahil impaknya akan lebih besar.

Mohidin Haji Malek

Bahasa Melayu dan Semangat Keserantauan

 

Dengan slogan “Satu Visi, Satu Identiti, Satu Komuniti”, ASEAN atau penuhnya Kesatuan Negara-negara Asia Tenggara yang pembentukannya bertitik tolak daripada Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 dengan keanggotaan lima buah negara pada ketika itu, telah menongkah arus cabaran sebagai kesatuan yang berteraskan matlamat mencapai satu visi, keamanan, kestabilan, dan kemakmuran serantau dalam ikatan perkongsian untuk mencapai pembangunan yang dinamik. Melalui Deklarasi Cebu pada tahun 2015, termeterai satu kesepakatan untuk mewujudkan satu komuniti ASEAN yang merangkumi tiga tiang seri utama, iaitu Komuniti Keselamatan Politik ASEAN, Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosiobudaya ASEAN. Setiap satu tonggak ini mempunyai rangka tindakan tersendiri dan digabungkan dengan Rangka Strategik Inisiatif Integrasi ASEAN dan Pelan Kerja Fasa II Inisiatif Integrasi ASEAN (2009 – 2015) hingga terbentuklah Hala Tuju Komuniti ASEAN 2009 – 2015.

        Dengan pertambahan jumlah keanggotaannya kepada 10 buah negara hingga kini, ASEAN dilihat sebagai satu kesatuan padu dan utuh untuk menjamin keamanan, kestabilan, dan kemakmuran rantau Asia Tenggara yang mampu menganjak pembangunan negara anggota dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan sosiobudaya. Namun demikian, aspek kesepaduan dan kesepakatan yang diimpikan terencat dalam konteks bahasa yang dinobatkan sebagai bahasa penyatuan dan bahasa rasmi kesatuan ini.

Mohidin Haji Malek