Category Archives: Reaksi Bahasa

Bahasa Politik dan Keceloparan Penuturnya

Oleh Muhammad Saiful Haq Hussin

Bahasa politik yang merujuk penggunaan dan pemilihan diksi dalam penulisan dan ucapan yang bersifat “retorik” sejak akhir-akhir ini kelihatan semakin meluas dengan pelbagai penggunaan kosa kata yang membawa konotasi buruk sehingga melahirkan perasaan bimbang dalam kalangan masyarakat. Kekeliruan timbul sekiranya pendefinisian kosa kata politik itu disinonimkan dengan parti politik yang membawa pelbagai ideologi yang berasaskan kepentingan kelompok dan puak serta kumpulan masing-masing.

Seni berbahasa secara mudahnya merupakan seni yang menggunakan bahasa dan disiplin ilmunya berkaitan rapat dengan asas penggunaan bahasa yang berkesan dalam komunikasi, sama ada secara lisan ataupun bertulis. Namun begitu, pada asalnya seni berbahasa merujuk seni pengucapan yang berkesan, yakni yang berkaitan dengan lisan.

Seni berbahasa juga merujuk kebolehan seseorang individu itu menguasai kemahiran berbahasanya dalam bentuk lisan atau penulisan. Malangnya, maksud yang difahami oleh kebanyakan orang jauh tersasar daripada maksud yang sebenarnya apabila maksud seni dalam berbahasa yang berkaitan secara langsung dengan politik itu telah disalahertikan sebagai sesuatu yang menimbulkan asosiasi kepada perbuatan yang tidak jujur, curang dan merosakkan.

Dalam hal ini, sebenarnya seni berbahasa lebih menjurus kepada kebolehan dan keterampilan untuk mempengaruhi khalayak kepada perkara yang dikehendaki. Dalam memenuhi tuntutan tersebut kelihatan masing-masing pihak akan bertindak tanpa memikirkan piawaian yang telah ditetapkan, sama ada dari sudut hukum-hakamnya mahupun dari sudut adat dan penghayatan falsafah moralnya. Berpegang pada disiplin retorik, bahasa digunakan sebagai wadah penerangan berbentuk pemujukan dan rayuan untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu atau mencapai matlamat yang dihajati dan lain-lain.

Menurut John Lyons, tulisan merupakan sejenis tanda atau lambang, sebagaimana halnya dengan bahasa itu sendiri. Tanda pula ialah sesuatu yang mewakili yang lain, iaitu yang mewakili maknanya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2012.

Bahasa dalam Mesej Rerangkap

Oleh HASAN BASERI BUDIMAN

Penulis bukanlah penonton tegar yang 24 jam akan berada di hadapan televisyen (TV). Namun, setiap kali menonton TV, penulis sering sahaja dihidangkan dengan virus kecelaruan bahasa yang cukup meremukkan hati. TV yang sepatutnya menjadi media tidak rasmi bagi rakyat Malaysia mempelajari bahasa Melayu yang betul, tiba-tiba sahaja menjadi tempat paling popular untuk mempromosikan gaya bahasa dan bentuk sistem ejaan yang tunggang-langgang.

Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia (AKM) 1998 yang telah memberikan laluan kepada penggabungan penyiaran, telekomunikasi dan internet bukan sahaja sudah tidak mematuhi syarat keperluan kandungan perlesenan AKM 1998 untuk stesen TV tidak berbayar tetapi turut merosakkan bahasa Melayu. Kandungan yang disiarkan sepatutnya 60 peratus dalam bahasa Melayu dan 60 peratus daripada kandungan, bukan dalam bahasa Melayu hendaklah rancangan tempatan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Oleh MOHD ISA ABD. RAZAK

Antara aspek praktikum dalam program diploma atau ijazah sarjana muda, pendidikan termasuklah penulisan rancangan pelajaran harian. Aspek terpenting dalam rancangan pelajaran harian itu ialah penulisan objektif pembelajaran yang teknikal sifatnya. Apabila berlaku sedikit sahaja kesilapan, keseluruhan usaha pengajaran dan pembelajaran dianggap gagal. Pelajar berasa gerun untuk menghadapi situasi ini. Kegerunan itu dapat dihindari sekiranya pelajar benar-benar memahami maksud istilah objektif.

Kamus Dewan Edisi Keempat mencatatkan tiga makna bagi perkataan objektif, iaitu “sesuatu yang khusus yang ingin dicapai”, “berasaskan kenyataan atau fakta sebenar” dan “tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka sendiri”. Makna “sesuatu yang khusus yang ingin dicapai” diterima pakai dalam bidang pendidikan, khususnya dalam penulisan rancangan pelajaran harian.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

“E-mel”, “E-mel” atau “Mel-e”

Oleh MOHD. ISA ABD. RAZAK

Kita sering menemukan ejaan “emel”. Selain itu, ada juga yang menggunakan ejaan “mel-e”. Kedua-dua bentuk ejaan tersebut sebenarnya tidak tepat. Ejaan yang baku ialah “e-mel”. Tanda sempang digunakan untuk menghubungkan suku kata “e” dengan suku kata “mel”. Ejaan yang baku ini tersenarai dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (KDEK), Kamus Pelajar dan Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi-Sebutan Jawi Edisi Kedua (DKBM).

Dalam KDEK, bawah entri “e-mel”, diterbitkan satu kata terbitan, iaitu “meng-e-melkan”. Demikian juga halnya dalam DKBM, ada satu kata terbitan, iaitu “menge-melkan”. Dalam Kamus Pelajar, pula ada dua kata terbitan, iaitu “meng-e-melkan” dan “penge-melan”. Dalam KDEK dan Kamus Pelajar, untuk kata terbitan “e-mel”, dua tanda sempang digunakan. Dalam DKBM, hanya satu tanda sempang digunakan. Ejaan manakah yang betul?

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.