Category Archives: Bahasa dan Masyarakat

Bahasa Memancarkan Budi Bahasa

Oleh AMINUDIN MANSOR

Bahasa yang dituturkan oleh seseorang merupakan pancaran akal budi dan rasa hati. Melalui bahasa, seseorang itu akan menuturkan apa-apa yang tersurat dan tersirat dari hati dan fikiran.

Bahasa yang baik akan memberikan manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Bahasa juga menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan dalam hubungan dengan orang lain. Pembangunan dan kemajuan yang sempurna itu merupakan paduan antara pembangunan dan kemajuan kerohanian dengan kebendaan.

Budi bahasa merupakan antara unsur kerohanian yang penting. Kepentingan budi bahasa dalam pembangunan dan kemajuan menyumbang kepada pembentukan tamadun. Secara jelas, bahasa menjadi media sosial, media perdagangan, media politik, media penyebaran ilmu pengetahuan, media pendidikan dan yang lebih utama, media penyebaran dakwah Islamiah.

Al-Quran memberikan sumbangan yang besar kepada bahasa manusia, terutamanya kepada bahasa Arab. Al-Quran menaikkan taraf bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama dunia dan menjadikan beberapa bahasa tempatan muncul sebagai lingua franca, baik di Afrika, Eropah mahupun Asia. Sumbangan al- Quran terhadap bahasa Parsi, Turki dan Melayu begitu jelas sekali.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Pendidikan dan Bahasa dalam Hubungan Etnik

Oleh JENIRI AMIR

Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia, hasil permuafakatan perlembagaan oleh pemimpin menjelang kemerdekaan negara. Meskipun demikian, perkembangan dan penggunaan bahasa ibunda tidak terjejas kerana turut dijamin di bawah perlembagaan.

Di bawah Perlembagaan Malaysia, tidak ada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajarkan bahasa lain, selain untuk tujuan atau maksud rasmi. Sebagai lingua franca di Nusantara sejak berkurun-kurun lamanya, bahasa ini sudah merakyat dalam kalangan penduduk di rantau ini kerana mudah dipelajari dan dikuasai. Lagipun, sistem ejaan, istilah dan sebutannya lebih tekal berbanding dengan bahasa lain. Kini, bahasa Melayu merupakan antara sembilan bahasa di dunia yang dituturkan oleh lebih daripada 300 juta penutur, selain bahasa Mandarin, Sepanyol, Inggeris, Bengali, Hindi, Portugis, Rusia dan Jepun.

Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan telah dinyatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961, iaitu untuk menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja bagi memenuhi keperluan negara. Sebenarnya, langkah perintis ke arah menyemai dan memupuk perpaduan sosial dalam kalangan kanak-kanak, melalui sistem pendidikan, tercermin melalui Laporan Barnes 1950. Laporan Barnes mencadangkan dua sistem persekolahan pada peringkat sekolah rendah, iaitu sekolah Melayu dan sekolah Inggeris, yang mencerminkan jati diri kebangsaan.

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, manakala di sekolah menengah dicadangkan hanya bahasa Inggeris digunakan. Sekolah Cina dan sekolah Tamil dicadangkan untuk dimansuhkan secara berperingkat-peringkat, namun kedua-dua bahasa berkenaan akan diajarkan sebagai satu mata pelajaran di sekolah kebangsaan. Kini, dengan perubahan masa, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin turut diperkenalkan di sekolah kebangsaan dengan keyakinan bahawa penting juga untuk pelajar yang berminat mempelajari bahasa itu bagi memudahkan mereka berinteraksi dengan kaum terbabit. Lagipun, kini bahasa Mandarin menjadi penting ekoran kebangkitan negara China sebagai harimau baharu ekonomi dunia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Seni Penyimpangan Bahasa dalam Stilistik

Oleh Nur Fatiha Fadila

Nils Erik Enkvist mendefinisikan gaya sebagai penyimpangan daripada norma. Mana Sikana turut bersetuju dan menyatakan bahawa “menyalahi norma” itu sebagai deviasi terhadap tatabahasa dan sistem bahasa itu sendiri.

Walau bagaimanapun, penyimpangan dari sudut tatabahasa tidaklah bermaksud pengguna bahasa lepas bebas dalam memanipulasikan bahasa. Deviasi dilakukan dengan penuh kesedaran. Hal ini memerlukan penulis mempunyai daya kreatif yang tajam serta berkeupayaan bahasa yang tinggi.

Dharmawijaya menyatakan bahawa penyimpangan atau deviasi bahasa bererti penggunaan bahasa yang memperlihatkan kelainan daripada kebiasaan atau kelaziman sistemnya yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat bahasa itu sendiri. Kerap kali pula kelainan daripada kelaziman itu disebut sebagai penyimpangan daripada norma dan menyalahi tatabahasa.

Persoalan penyimpangan bahasa merupakan satu gaya yang begitu dominan yang didorong oleh faktor dunia pencipta dan dunia sastera itu sendiri.

Menurut Dharmawijaya, terdapat sembilan jenis penyimpangan bahasa yang sering ditemui, iaitu penyimpangan leksikal, semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dialek, register, historis dan grafologi. Namun demikian, tidak semua jenis penyimpangan ini terdapat dalam sesebuah karya. Dharmawijaya, tokoh penyair yang cemerlang dalam membentuk idiosinkrasi dan melakukan penyimpangan bahasa dengan baik menerusi puisinya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Bahasa Latah: Puji dan Caci

Oleh Wan Robiah Meor Osman

“Oh pocot mak nenek engkau!”, kata yang terkeluar daripada si pelatah secara bawah sedar apabila diusik atau dikejutkan secara sengaja oleh seseorang dan tujuannya hanyalah sekadar hiburan untuk menggamatkan suasana. Keadaan melatah ini juga merupakan hiburan yang lazim melatari majlis keramaian masyarakat Melayu, seperti majlis pertunangan, perkahwinan, cukur jambul dan terima menantu.

Kebanyakan aksi latah menjadi sinonim dengan majlis keramaian yang berorientasi kegembiraan dan kegirangan. Aksi ini jarang-jarang atau sukar dijumpai bagi majlis berorientasikan kedukaan, seperti kematian, kenduri bacaan tahlil dan doa selamat. Oleh itu, bolehlah dikatakan bahawa perlakuan latah merupakan aktiviti sampingan yang menghiburkan orang yang mengusik dan menontonnya.

Perlakuan latah sering dikaitkan dengan masyarakat Melayu, khususnya dan masyarakat Asia Tenggara umumnya. Kebanyakan aksi latah ini sering dilakukan oleh perempuan yang berusia dan tinggal di kampung. Fenomena bahasa latah ini jarang-jarang ditemukan dalam kalangan lelaki, begitu juga dengan warga kota kini.

Latah dikatakan sejenis penyakit saraf yang boleh menyebabkan seseorang tidak menyedari apa-apa yang sedang dilakukan dan kebiasaannya didapati pada perempuan yang berumur. Menurut pakar psikologi, Dr. William S. Buroughs, latah ialah situasi terkejut yang melampau yang dialami oleh seseorang dan sering ditemukan di Asia Tenggara pada sesetengah bangsa sahaja dan kebanyakannya wanita. Perlakuan latah ini juga dikatakan kebiasaan yang tidak berkaitan dengan penyakit tetapi dipercayai berkaitan rapat dengan fungsi sistem saraf pusat, psikologi dan persekitaran sosial.

Pakar perunding psikiatri, Profesor Dr. Mohd. Razali Salleh, pula menyatakan bahawa latah bukanlah tergolong dalam kategori kecelaruan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana latah tidak memudaratkan individu yang melatah atau orang lain jika dibandingkan dengan masalah kesihatan yang lain. Latah disifatkan sudah sebati dengan jiwa dan budaya masyarakat di Malaysia dan menjadi fenomena biasa yang menghiburkan.

Perlakuan latah ialah tindakan pantas atau spontan akibat kejutan. Perlakuan ini boleh dikategorikan kepada dua bentuk, iaitu dari segi perkataan dan tingkah laku. Kedua-duanya akan menyebabkan individu terlibat mengulangi perkataan yang diperkatakan atau meniru aksi orang yang mengusiknya secara berulang-ulang dan berterusan sehinggalah individu yang mengusiknya berhenti. Kebiasaannya orang yang melatah ini akan berasa letih setelah selesai aksi latah. Namun demikian, terdapat juga individu yang melatah bukan kerana usikan orang tetapi kejutan sendiri, seperti barang yang terjatuh, terlanggar sesuatu atau terlihat sesuatu yang memeranjatkan. Apabila situasi ini berlaku, individu tersebut secara spontan akan menuturkan perkataan yang lazim digunakan semasa melatah.

Pertuturan melatah dalam masyarakat Melayu boleh dikategorikan kepada dua bentuk, iaitu sama ada pujian ataupun cacian. Faktor yang menyebabkan seseorang individu itu menggunakan salah satu atau kedua-dua bentuk ini sukar dikenal pasti dan diketahui. Kebanyakan situasi melatah bergantung pada pengalaman, persekitaran sosial dan kebiasaan penggunaan perkataan. Kecenderungan individu memilih perkataan berbentuk pujian atau cacian kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan. Jika individu tersebut biasa menggunakan perkataan yang positif, apabila melatah tanpa diusik, iaitu kejutan sendiri, maka perkataan yang akan dikeluarkan secara spontan selalunya berdasarkan perkataan yang lazim digunakan, begitu juga sebaliknya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

Unsur Sakral dalam Bahasa

Oleh MUNIF ZARIRRUDDIN FIKRI NORDIN

Bahasa antara lain ditakrifkan sebagai lambang arbitrari yang mengandungi makna. Berdasarkan takrif ini, bahasa terdiri daripada dua komponen asas, iaitu lambang dan makna.

Lambang merujuk apa-apa bentuk pengungkapan secara lisan atau apa-apa bentuk coretan secara bertulis. Makna pula merujuk mesej atau maklumat yang terkandung dalam lambang berkenaan.

Oleh sebab lambang dan makna merupakan komponen asas, hubungan antara kedua-duanya ialah hubungan simbiotik yang saling melengkapi. Dengan kata lain, tiada lambang tanpa makna, dan begitu juga sebaliknya, tiada makna tanpa lambang.

Terdapat pelbagai faktor yang membentuk simbiosis lambang dan makna. Salah satu faktor yang dimaksudkan ialah agama.

Dalam perbincangan ini, makna agama berbataskan makna kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-Nya, serta penerimaan ajaran dan perintah-Nya dengan penuh pengetahuan dan ketaatan. Dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan tergolong dalam aspek akidah, manakala penerimaan ajaran dan perintah-Nya termasuk dalam aspek syariah dan akhlak.

Dalam simbiotik melambang dan makna, agama berfungsi bukan hanya dalam pembekalan maklumat deskriptif dan spekulatif, seperti unsur ketuhanan, tetapi juga berfungsi dalam penyediaan prinsip normatif tentang penggunaan lambang bagi unsur ketuhanan tersebut. Maklumat deskriptif dan spekulatif ialah makna yang diperihalkan dan dihuraikan, sementara prinsip normatif pula ialah adab penggunaan bahasa dalam pemerihalan dan penghuraian tersebut.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

Kad Undangan Perkahwinan Pengukuh Bahasa dan Tradisi Melayu

Oleh Sharil Nizam Sha’ri

Pemberian dan kiriman kad undangan ke majlis perkahwinan masih dipraktikkan dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Majlis perkahwinan yang kini diadakan tanpa mengira waktu atau musim cuti sekolah menjadi wadah penggunaan kad jemputan kepada para tetamu undangan.

Bagi sesetengah individu, kad undangan dianggap biasa dan tidak bermakna. Lain pula halnya dengan pasangan pengantin yang menganggap kad tersebut mempunyai nilai dan merupakan pengikat kasih sayang antara mereka. Di samping itu, kad undangan juga dapat mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan merapatkan hubungan sesama sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai untuk hadir bagi meraikan majlis penyatuan dua jiwa. Tanpa disedari, kad undangan perkahwinan mempunyai keunikan bahasa yang tersendiri yang jarang-jarang dijadikan fokus kajian oleh penyelidik.

Menurut Atikullah Abdullah dan Mohd. Shukri Hanafi, biarpun negara dan masyarakat menghadapi era globalisasi yang menyaksikan pelbagai bentuk budaya hidup baharu dan menjanjikan pelbagai perubahan dalam aspek k-ekonomi, k-masyarakat, pendidikan dan sebagainya, ternyata penggunaan kad undangan dalam masyarakat Melayu masih relevan dan “tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan”.

Menurut Faisal Rosman dan Che Ibrahim Salleh, secara umumnya, bahasa yang terkandung dalam kad undangan perkahwinan menepati definisi bahasa. Bahasa ialah penggunaan bunyi, tanda dan simbol tulisan secara sistematik dan konvensional dalam masyarakat manusia untuk berkomunikasi dan penyataan kendiri. Bahasa juga merupakan kod dan di situ idea tentang dunia digambarkan melalui sistem isyarat konvensional yang arbitrari bagi tujuan komunikasi, kerjasama, interaksi dan pengenalan diri. Penjelasan ini menunjukkan bahawa bahasa ialah satu set prinsip sarwajagat yang sangat khusus, yang merupakan sifat intrinsik minda manusia dan sebahagian anugerah baka spesies manusia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012

Stilistik: Wahana Penghasilan Karya Kreatif

Oleh Julia Juis

Setiap individu yang tahu membaca mampu menulis sajak dan aneka genre penulisan, seperti cerpen, drama atau novel. Mereka yang bijak menulis dapat mencoret barisan kata lalu mengiktiraf tulisan tersebut sebagai sajak.

Walau bagaimanapun, tidak semua individu berkebolehan mencipta puisi, cerpen, drama atau novel yang mempunyai darjah estetika tinggi. Dalam bidang kesusasteraan, makna harfiah puisi ialah kelompok seni penulisan, merangkumi puisi tradisional, seperti pantun, syair, gurindam, qit’ah, rubah, masnawi, nazam serta puisi moden, iaitu sajak, yang bermula dengan kemunculan “Angan-angan dengan Gurindam” karya Omar Mustafa pada 18 Januari 1913 menerusi akhbar Utusan Melayu.

Namun demikian, Sasterawan Negara Dr. Muhammad Haji Salleh muncul dengan konsep “puisi” yang lebih menarik. Sekiranya Coleridge mendefinisikan poem atau sajak sebagai kata-kata terbaik dalam susunan terbaik, Muhammad memberikan nilai makna kata puisi dan sajak yang lebih mendalam. Semua orang dapat menulis sajak tetapi bukan semua sajak boleh diangkat sebagai puisi. Hal ini dikatakan demikian kerana takah nilai puisi adalah sangat tinggi berbanding dengan sajak lantaran aspek keindahan bahasa, gaya bahasa serta segala rupa estetika bentuk dan makna puisi yang dihasilkan. Hal ini menjadikan penghasilan puisi tidak semudah usaha menghasilkan sajak. Analogi ini dapat juga digunakan dalam semua genre penulisan yang ada.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012.