All posts by Bahasa dan masyarakat

Unsur Sakral dalam Bahasa

Oleh MUNIF ZARIRRUDDIN FIKRI NORDIN

Bahasa antara lain ditakrifkan sebagai lambang arbitrari yang mengandungi makna. Berdasarkan takrif ini, bahasa terdiri daripada dua komponen asas, iaitu lambang dan makna.

Lambang merujuk apa-apa bentuk pengungkapan secara lisan atau apa-apa bentuk coretan secara bertulis. Makna pula merujuk mesej atau maklumat yang terkandung dalam lambang berkenaan.

Oleh sebab lambang dan makna merupakan komponen asas, hubungan antara kedua-duanya ialah hubungan simbiotik yang saling melengkapi. Dengan kata lain, tiada lambang tanpa makna, dan begitu juga sebaliknya, tiada makna tanpa lambang.

Terdapat pelbagai faktor yang membentuk simbiosis lambang dan makna. Salah satu faktor yang dimaksudkan ialah agama.

Dalam perbincangan ini, makna agama berbataskan makna kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-Nya, serta penerimaan ajaran dan perintah-Nya dengan penuh pengetahuan dan ketaatan. Dalam Islam, kepercayaan kepada Tuhan tergolong dalam aspek akidah, manakala penerimaan ajaran dan perintah-Nya termasuk dalam aspek syariah dan akhlak.

Dalam simbiotik melambang dan makna, agama berfungsi bukan hanya dalam pembekalan maklumat deskriptif dan spekulatif, seperti unsur ketuhanan, tetapi juga berfungsi dalam penyediaan prinsip normatif tentang penggunaan lambang bagi unsur ketuhanan tersebut. Maklumat deskriptif dan spekulatif ialah makna yang diperihalkan dan dihuraikan, sementara prinsip normatif pula ialah adab penggunaan bahasa dalam pemerihalan dan penghuraian tersebut.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

Kad Undangan Perkahwinan Pengukuh Bahasa dan Tradisi Melayu

Oleh Sharil Nizam Sha’ri

Pemberian dan kiriman kad undangan ke majlis perkahwinan masih dipraktikkan dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Majlis perkahwinan yang kini diadakan tanpa mengira waktu atau musim cuti sekolah menjadi wadah penggunaan kad jemputan kepada para tetamu undangan.

Bagi sesetengah individu, kad undangan dianggap biasa dan tidak bermakna. Lain pula halnya dengan pasangan pengantin yang menganggap kad tersebut mempunyai nilai dan merupakan pengikat kasih sayang antara mereka. Di samping itu, kad undangan juga dapat mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan merapatkan hubungan sesama sanak saudara, jiran tetangga dan sahabat handai untuk hadir bagi meraikan majlis penyatuan dua jiwa. Tanpa disedari, kad undangan perkahwinan mempunyai keunikan bahasa yang tersendiri yang jarang-jarang dijadikan fokus kajian oleh penyelidik.

Menurut Atikullah Abdullah dan Mohd. Shukri Hanafi, biarpun negara dan masyarakat menghadapi era globalisasi yang menyaksikan pelbagai bentuk budaya hidup baharu dan menjanjikan pelbagai perubahan dalam aspek k-ekonomi, k-masyarakat, pendidikan dan sebagainya, ternyata penggunaan kad undangan dalam masyarakat Melayu masih relevan dan “tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan”.

Menurut Faisal Rosman dan Che Ibrahim Salleh, secara umumnya, bahasa yang terkandung dalam kad undangan perkahwinan menepati definisi bahasa. Bahasa ialah penggunaan bunyi, tanda dan simbol tulisan secara sistematik dan konvensional dalam masyarakat manusia untuk berkomunikasi dan penyataan kendiri. Bahasa juga merupakan kod dan di situ idea tentang dunia digambarkan melalui sistem isyarat konvensional yang arbitrari bagi tujuan komunikasi, kerjasama, interaksi dan pengenalan diri. Penjelasan ini menunjukkan bahawa bahasa ialah satu set prinsip sarwajagat yang sangat khusus, yang merupakan sifat intrinsik minda manusia dan sebahagian anugerah baka spesies manusia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012

Bahasa dan Budaya Mengukuhkan Semangat Kekitaan

Oleh Ami Masra

Dalam kehidupan bermasyarakat, menyemai dan memupuk semangat kekitaan sangat penting bagi mengekalkan perpaduan yang sudah sedia terjalin. Bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Bayangkan, jika tiada semangat kekitaan, sudah tentu persefahaman dan kerjasama dalam masyarakat tidak wujud.

Setiap individu yang tinggal dalam masyarakat hendaklah mempunyai semangat kekitaan. Melalui semangat kekitaan, kehidupan dapat dimanfaatkan dengan lebih bermakna lagi. Kehidupan masyarakat akan lebih aman dan tenteram apabila semangat ini dapat diwujudkan pada setiap masa. Perpaduan bangsa dapat dilakukan melalui bahasa.

Kajian pakar sains sosial membuktikan bahawa perpaduan dan permuafakatan penduduk yang sentiasa menjaga bahasa akan mewujudkan suasana aman, harmoni dan sejahtera. Keunikan hidup di Malaysia banyak bergantung pada perpaduan dan permuafakatan antara kaum. Perpaduan dan permuafakatan ini bermula daripada semangat kekitaan yang wujud dengan mengekalkan budi bahasa dalam kehidupan masyarakat di kawasan perumahan, sama ada di desa ataupun di kota. Misalnya, orang menggunakan bahasa untuk berbicara tentang ajaran Islam yang mementingkan perpaduan, permuafakatan, keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Islam. Orang Mukmin diumpamakan sebagai binaan yang menyokong antara satu sama lain dan bahasa pula menjadi penghubung dan penguat muafakat.

Sesuatu bangsa itu tidak boleh membangun dan berjaya jika hidup bersendirian. Oleh itu, sebagai individu kita hendaklah bersama-sama hidup bergotong-royong, bantu-membantu, hormat-menghormati dan berkasih sayang. Mengamalkan bahasa dan budaya yang baik akan dapat merealisasikan keadaan ini. Setiap individu juga perlu mengamalkan hidup bermasyarakat dengan menyertai aktiviti gotong-royong, menghadiri majlis rumah terbuka, menghadiri majlis perkahwinan dan aktiviti lain yang dijalankan oleh penduduk setempat. Dalam hubungan ini, bahasa memainkan peranan sebagai alat komunikasi yang berkesan. Misalnya, melalui majlis rumah terbuka Aidilfitri yang diadakan setiap tahun, ahli masyarakat dapat berkenal-kenalan, merapatkan silaturahim, menjalinkan kemesraan dan mengeratkan persaudaraan.

Untuk mengeratkan hubungan kasih sayang, kita mestilah menggunakan bahasa yang bersopan santun. Mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat akan merasakan diri mereka terpinggir. Akhirnya, mereka akan hidup seperti kera sumbang dalam masyarakat tersebut. Kehidupan yang dipinggirkan oleh ahli masyarakat akan menyebabkan diri rasa terasing dan tersisih.

Konsep mengamalkan bahasa dan budaya, serta semangat kekitaan sudah tentu akan mewujudkan suasana aman, harmoni dan sejahtera dalam kehidupan penduduk yang bermasyarakat. Konsep ini sebenarnya sudah lama diamalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu lama di desa. Hal ini seharusnya diterapkan dan diamalkan di bandar dan di kota sebagai amalan yang baik. Bahasa yang diamalkan dalam semangat kekitaan akan menjalin kasih sayang dan rasa persaudaraan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2012.

Kesalahan Pelbagai Kata dalam Terjemahan Bahasa Cina-Bahasa Melayu

Oleh GOH SANG SEONG

Kamus, sumber rujukan penting untuk penterjemah. Kesalahan tatabahasa yang berlaku dalam terjemahan bahasa Cina−bahasa Melayu berpunca daripada beberapa faktor. Pertama, terdapatnya perbezaan hokum tatabahasa antara bahasa Cina dengan bahasa Melayu yang kurang diketahui oleh penterjemah sehingga penterjemah terikut-ikut dengan hukum tatabahasa bahasa Cina.

Hal ini ternyata menunjukkan bahawa penterjemah bukan sekadar perlu memahami mesej teks sumber, malahan penterjemah perlu menguasai tatabahasa bahasa sumber dan bahasa sasaran agar pemindahan mesej dengan cara yang berkesan ke dalam bahasa sasaran terjamin. Yang pasti, tatabahasa yang tepat dan kemas amat menentukan mutu terjemahan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

PANTUN: MAINAN MORFOLOGI MASYARAKAT ALAM MELAYU

Oleh ROSLAN DAUD

Bermula dari ketidaksengajaan dan hasrat masyarakat untuk berhibur dan berkongsi idea, laman bicara dirimbuni kata yang lebat memayungi makna, mencambahkan kuntum bahasa yang cukup harum mewangi, sehinggalah menjadi sebuah pantun. Kini, pantun turut diselitkan dalam acara hiburan yang menghiburkan dan membuatkan pendengarnya tersenyum. Perbuatan saling memberi, menerima, dan membalas, hingga akhirnya masyarakat sedar bahawa pantun merupakan warisan budaya yang wujud sejak alam Melayu memiliki raja dan masih diingati sehingga kini.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

BAHASA MELAYU ORANG SIAM KELANTAN

Oleh PHAOSAN JEHWAE

Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, agama dan suku bangsa. Kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Malaysia juga merupakan tanah air bagi beberapa kaum etnik yang lain, antaranya termasuklah kaum Siam yang jumlah penduduknya tidak mencapai satu peratus daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Kaum Siam terdapat di beberapa buah negeri yang bersempadan dengan Thailand, seperti Kedah dan Kelantan.

Kelantan dibangunkan atas dasar kerjasama pelbagai kaum. Kepelbagaian kaum, agama dan suku bangsa bukan menjadi penghalang dalam pembangunan negeri Kelantan. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu, iaitu bahasa rasmi negara Malaysia, memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

Unsur Alam dalam Nama orang Melayu

Oleh RAJA YUSOFF ARIFFIN

Dahulu, orang Melayu cenderung mengambil unsur alam untuk menamai anak mereka. Hal sedemikian dilakukan kerana unsur alam amat mudah diingati, enak didengari, dan sangat hampir dengan kehidupan masyarakat ketika itu.

Hal ini turut terjadi kerana pada zaman dahulu, masyarakat sangat menghargai alam, dan tidak “gila” atau tega melakukan pelbagai pencemaran alam, baik secara langsung mahupun tidak langsung, dan dalam keadaan sedar atau di luar sedar. Sikap menghargai alam dalam kalangan masyarakat zaman dahulu itu juga berkaitan dengan kesedaran betapa pentingnya alam yang kaya dengan flora dan fauna, yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Misalnya, ada tumbuh-tumbuhan tertentu dapat digunakan dengan meluas, seperti batang wali.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.