All posts by Peristiwa bahasa

Bahasa Kebangsaan Memupuk Semangat Perpaduan

Oleh ZAIDI ISMAIL

“Selaras dengan perkara 152, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa kebangsaan 1967 yang menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan penggunaannya sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran negara, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk memperkasa dan memperluas penggunaan bahasa kebangsaan yang baik, betul dan santun dalam Perkhidmatan Awam.” kata YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia semasa merasmikan “Seminar Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan dalam Pendidikan” pada 28 Jun lalu, di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur.

Selanjutnya, kata Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin, “Kerajaan sentiasa tegas dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akan memastikan bahasa tersebut menjadi bahasa komunikasi, bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dan bersatu padu. Saya yakin, sistem pendidikan kita mempunyai peranan besar dalam memperkasakan bahasa kebangsaan dan memupuk semangat perpaduan nasional. Melalui penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan, rakyat di negara kita bukan sahaja dapat menguasai bahasa kebangsaan dengan lebih baik, tetapi juga menghayati nilai-nilai perpaduan dan jati diri nasional yang ingin diterapkan.”

Prof. Datuk Wira Dr. Abdul Latiff Abu Bakar, Ketua Satu GAPENA (Gabungan Penulis Nasional), dalam Ucap Utamanya, “Cabaran Terhadap Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam Pentadbiran dan Sistem Pendidikan Kebangsaan” pula berkata, “Walaupun Malaysia sudah 55 tahun merdeka dan mempunyai dasar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, namun negara kita masih tidak menonjol sebagai negara yang dihormati mendaulatkan bahasa kebangsaan di persada dunia antarabangsa seperti Jepun, China, Jerman, Korea dan Perancis. Bahasa asing masih berleluasa dan dominan penggunaannya serta masih lagi digunakan di tempat-tempat awam, pusat pengajian tinggi awam dan swasta, dan pemimpin-pemimpin kita lebih berbangga bertutur dalam bahasa asing apabila berdepan dengan rakyat Malaysia. Mereka seolah-olah malu menggunakan bahasa Melayu dan tidak rasa bersalah apabila menggunakan bahasa asing.”

Beliau selanjutnya menyatakan bahawa disebabkan oleh segolongan rakyat kita yang tidak menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, para pejuang bahasa dan nasionalis yang mempunyai semangat patriotisme cinta kepada negara Malaysia yang bermaruah dan berdaulat, bangkit menegur dan mengkritik golongan yang tidak patriotik ini. Malangnya, yang berjiwa patriotik dan berusaha membina negara bangsa Malaysia yang bersatu itu dituduh pula sebagai tidak mengikut perkembangan zaman dan perkembangan globalisasi, rasis dan sebagainya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012

Za’ba Pemikir Ulung

Oleh ZAIDI ISMAIL

“Program-program yang melibatkan pembicaraan mengenai sumbangan seseorang tokoh yang diakui member ikan manfaat besar perlulah dilihat secara proaktif. Idea-idea yang dibawa oleh Za’ba masih lagi segar, walaupun usia buah fikirannya telah menjamah satu abad berlalu.” Kata Dato’ Seri Utama Mohamad Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian dalam ucap utama Kolokium Za’ba, “Za’ba Pemikir Ulung: Semangat dalam Pembinaan Negara Bangsa”.

Selanjutnya, Dato’ Seri Utama Mohamad menyarankan agar dimulakan usaha untuk membangunkan modul khas yang berasaskan pemikiran Za’ba. Sehubungan dengan itu, sebuah institusi yang berfungsi menyediakan ruang latihan dan penyerapan idea Za’ba perlu juga diwujudkan agar usaha untuk memanfaatkan khazanah peninggalan Za’ba dapat dijayakan. Cadangan untuk mewujudkan Akademi Pendeta Za’ba perlu disambut baik oleh semua pihak untuk melahirkan anak bangsa Malaysia yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan sahsiah, ilmu pengetahuan dan sentiasa peka terhadap kehidupan masyarakat di sekeliling mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Usahakan Pembentukan Leksikografi Elektronik Lengkap

Oleh ZAIDI ISMAIL

Pada 25 Jun 2012, di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, telah diadakan Syarahan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM), “Penyebaran Ilmu dan Penerusan Tamadun Peribumi melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi”. Syarahan tersebut telah disampaikan oleh Prof. Dr. Tengku Mohd. Tengku Sembok, Profesor Sains Komputer dari Kulliyyah Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

Dalam syarahan tersebut, Tengku Mohd. menyatakan bahawa komputer dan rangkaian komunikasi merupakan prasarana yang penting dalam penjanaan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Perkakasan komputer dan alat komunikasi boleh dikatakan bebas budaya dan bahasa. Kandungannya pula merupakan inti pati ketamadunan yang perlu disimpan, diproses dan disebarkan kepada warga komuniti tempatan dan global. Jika kandungannya disimpan dalam bahasa Melayu untuk menyebar ilmu dan melatari tamadun, maka teknologi pemprosesan bahasa Melayu perlu diwujudkan.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Hikayat Tiga Negara, Karya Historiografi Klasik China

Oleh Zaidi Ismail

Alam Melayu telah melahirkan karya pensejarahan atau historiografi yang diakui sebagai karya besar pada peringkat antarabangsa, terutamanya Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang diiktiraf sebagai antara warisan persuratan dunia oleh UNESCO. Demikian juga Hikayat Hang Tuah yang sarat dengan nilai-nilai moral, keagamaan, adat-istiadat Melayu, serta kesultanan dan ketuanan Melayu yang masyhur. Nilai-nilai kesetiaan kepada raja dan negara yang diolah dalam karya klasik Melayu dan China, seperti Hikayat Tiga Negara merupakan nilai luhur yang seharusnya dipertahankan sebagai nilai dan amalan yang abadi untuk kestabilan masyarakat dan negara.

Semasa melancarkan Hikayat Tiga Negara pada 17 Mei lalu, di Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur, Tan Sri Dato’ Muhyiddin Haji Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran Malaysia berkata, “Sinergi dan perkongsian pintar dalam bidang penerbitan buku, termasuklah bidang penterjemahan karya sastera dan sejarah, seperti karya agung Hikayat Tiga Negara merupakan suatu manifestasi kecintaan kita terhadap budaya ilmu, terutamanya dalam konteks buku sebagai wadah ilmu pengetahuan yang malar segar.”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012

Menzahirkan 26 Ribu Judul Buku Setahun

Oleh Zaidi Ismail

Semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 pada 24 April tahun lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran, menyatakan bahawa kerajaan akan menggembleng tenaga untuk menzahirkan penerbitan 26 ribu judul buku setahun. Selain Kementerian Pelajaran, usaha tersebut juga memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuklah institusi pengajian tinggi, persatuan penulis dan penerbit buku.

Untuk turut menyokong hasrat tersebut, pada 24 April yang lalu, Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya telah mengadakan Syarahan Umum, “Menzahirkan 26 Ribu Judul Buku Setahun”. Syarahan telah disampaikan oleh Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Dalam syarahan tersebut, Abdullah menyatakan bahawa negara kita sekarang menghasilkan 16 ribu judul buku setahun dan berada pada kedudukan ke-23 di dunia. Untuk mencapai jumlah 26 ribu judul itu, kita boleh belajar daripada Taiwan yang negaranya berpenduduk 26 juta jiwa dan sebesar Malaysia. Industri perbukuannya bernilai AS$ bilion dan warganya berbelanja AS$400 setiap orang setahun.

Katanya lagi, “ Tradisi penerbitan perlu diteruskan dengan membina lebih banyak lagi buku agama, falsafah, dan perundangan. Penerbitan buku sains dan teknologi juga perlu ditingkatkan dan ini merupakan cabaran kepada 1700 orang profesor yang ada di negara kita. Buku tersebut, selain ditulis dalam bentuk karya asli, boleh juga diterjemahkan daripada bahasa lain.”

Dari segi jenis buku pula, kita sememangnya ada banyak buku sastera, terutamanya novel. Walau bagaimanapun, kita masih lagi kekurangan buku kanak-kanak, terutamanya lelaki, buku bergambar dan buku ilmu. Kita tidak perlu risau perihal dana. P e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i k i n i sememangnya memihak kepada kita. Akhir sekali, Abdullah mencadangkan agar kita menggunakan teknologi “awan mega” yang melibatkan buku elektronik dan pemasaran melalui internet kerana kos produksi dan pasarannya sangat rendah.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Melestarikan Terbitan Bahasa Melayu

Oleh Diarani Mat Adam

Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur, pada 16 April 2012 telah berlangsung majlis “Wacana Penulisan dan Penerbitan Bahasa Melayu di Malaysia”. Dalam ucapan perasmian wacana ini, Ketua Pengarah PNM, Dato’ Raslin Abu Bakar berkata, bagi memastikan bahasa Melayu terus unggul sebagai bahasa utama negara, PNM turut memainkan p e r a n a n p e n t i n g d a l a m menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu selaras dengan fungsinya yang termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80), iaitu “bekerjasama dengan agensi yang berkaitan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan dan perkembangan bahasa Malaysia.”

Kata Raslin lagi, wacana ini merupakan antara 15 program utama pembudayaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi yang dirancang oleh PNM pada tahun ini. PNM mengadakan program tersebut untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pendedahan kepada masyarakat tentang penulisan dan penerbitan, sekali gus sebagai usaha ke arah meningkatkan penerbitan buku dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Sehingga Mac 2012, PNM telah menerima sebanyak 60 885 judul buku dalam bahasa Melayu yang diserahkan oleh penerbit sesuai dengan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Akta ini merupakan satu daripada strategi yang dijalankan oleh PNM bagi meningkatkan jumlah penerbitan negara.

Raslin menambah, “Dalam pada kita mengejar sasaran dari segi kuantiti, aspek kualiti bahan bacaan, khususnya dari segi isi kandungannya, tidak harus kita abaikan. Penulis bukan sekadar merakamkan ilmu, citra dan cetera yang berlaku dalam masyarakat pada zamannya, tetapi juga dalam masa yang sama, mampu membawa mesej berguna untuk diteladani dan diambil pengajaran oleh mereka yang membaca karyanya.”

Wacana sehari diisi dengan dua sesi bual bicara. Pada sebelah pagi, diadakan sesi “Bual Bicara Senario Penerbitan Ilmiah Bahasa Melayu di Malaysia”, yang menampilkan Dr. Roosfa Hashim, ahli akademik dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang banyak terlibat dalam penulisan dan penerbitan ilmiah. Beliau telah membicarakan perkembangan penerbitan buku ilmiah di Malaysia.

Pada sebelah petangnya pula, sesi “Bual Bicara Bersama Novelis Popular” dijayakan oleh tiga orang novelis popular tanah air, iaitu Norzailina Md. Nordin, Nurul Azalila Ahmad Sahimi (Areila Sahimi) dan Abdul Halim Toha (Pingu Toha). Para penulis novel ini telah berkongsi pengalaman tentang liku serta keistimewaan kerjaya sebagai penulis dan penerbit. Mereka juga memberikan panduan berguna untuk berjaya sebagai penulis novel.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Ilmu Malayonesia: Telah, Lani dan Kelak

WACANA KETERLESTARIAN ILMU

Oleh Diarani Mat Adam

Pada 29 Mac 2012, di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, t e l a h berlangsung Wacana Kelestarian Ilmu, “Ilmu Malayonesia: Telah, Lani dan Kelak”. Wacana kali ini disampaikan oleh Profesor Dr. Shaharir Mohamad Zain, Felow Penyelidik Kanan, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya.

Dalam wacana tersebut, Shaharir menghuraikan bukti bahawa tamadun Malayonesia, terutamanya yang menggunakan bahasa Melayu, telah “melahirkan” sains dan matematiknya sendiri, yang sesetengahnya mendahului tamadun lain yang sezaman dengannya. Ilmu Malayonesia didapati berbeza daripada ilmu tamadun lain sejak dahulu hingga kini. Ada bukti menunjukkan bahawa banyak ilmu Malayonesia itu “terdampar” atau “terkambus” oleh serangan penjajah pemikiran, sedangkan ternyata ilmu ini relevan untuk dibangunkan sebagai ilmu moden. Yang menariknya, ilmu ini mampu memberikan dimensi baharu kepada ilmu kini dan berpotensi menjadi penyumbang ilmu dunia yang tersendiri, bukan sekadar penyambung lidah ilmuwan tamadun lain.

Menurut Shaharir, ilmu Malayonesia ialah ilmu yang ditulis, sama ada hasil terjemahan ataupun karya asli, dalam bahasa Melayu atau rumpunnya, seperti Campa dan Jawa. Ilmu Malayonesia yang dibuktikan wujud sejak zaman pra-Islam itu terbahagi kepada tiga kategori, iaitu ilmu Malayonesia pra-Islam (sebelum abad ke-13 Masihi), Islam (abad ke-13 Masihi hingga ke-19 Masihi) dan moden (abad ke-20 hingga kini). Pengelasan ilmu Malayonesia ini dikatakan berlaku lebih awal daripada pengelasan ilmu yang wujud di Eropah.

Shaharir dapat membuktikan bahawa mantik burhan warisan tamadun Islam diketahui oleh ahli mantik Malayonesia sejak abad ke-17 lagi dan manuskrip mantik Malayonesia Islam yang tertua setakat ini dipercayai ditulis oleh al-Ranyry. Ahli astronomi dan kosmologi Malayonesia juga telah mengenali bulan, bintang dan planet. Walaupun tidak mempunyai teori tertentu, dapat dihipotesiskan bahawa adanya bintang yang telah ditemukan oleh ahli astronomi Malayonesia pra-Islam, seperti bintang Dara dan Wethu.

Kajian ilmu Malayonesia pada prasasti dan manuskrip membuahkan cabaran kepada ahli sains hayat untuk memberikan nama sains kepada ratusan flora dan fauna yang belum dikenali pada zaman ini. Kajian ilmu Malayonesia juga membuahkan kajian yang ampuh tentang hipotesis “bahasa kalbu ilmu” atau “bahasa penemu ilmu” dalam setiap bidang kontemporari.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012