Category Archives: Bicara Bahasa

MBMMBI Bukanlah Mimpi pada Siang Hari

Mulai tahun 2003, kerajaan telah memperkenalkan dasar baharu, iaitu Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). Menurut Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Mohd. Yassin, MBMMBI berfungsi sebagai serampang dua mata, iaitu untuk memartabatkan bahasa kebangsaan dan menekankan aspek penguasaan dan pengukuhan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa antarabangsa.

Langkah tersebut sememangnya disambut baik oleh banyak pihak demi masa depan anak bangsa yang tentunya lebih mudah menimba ilmu dalam bahasa sendiri. Walau bagaimanapun, belum pun setahun dasar itu dilaksanakan, tiba-tiba ada pihak yang cuba mendesak kerajaan agar menghidupkan kembali Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Walaupun didesak, Muhyiddin tetap bertegas tidak akan menghidupkan kembali PPSMI dan meneruskan dasar MBMMBI yang baru dilaksanakan itu. Ketegasan itu tentulah menggembirakan banyak pihak, terutamanya yang mencintai bahasa Melayu dan yang ingin melihat lebih banyak pelajar berjaya dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut.

Teo Kok Seong dalam makalahnya, “Pentingnya Bahasa Peribumi Melayu dalam Pengajian Tinggi” menyatakan bahawa pemansuhan PPSMI merupakan langkah pendidikan dan politik yang bestari kerana penggunaan semula bahasa peribumi Melayu sebagai pengantar utama pada semua peringkat pengajian dalam sistem pendidikan negara, bukan sahaja pemilihan yang tepat, tetapi yang lebih penting lagi ialah bahasa Melayu selaku bahasa peribumi yang dinobatkan sebagai bahasa negara lambang kebangsaan untuk rakyat dan negara.
Oleh itu, dasar MBMMBI merupakan ketetapan yang sangat baik untuk pemupukan negara bangsa dan pembentukan Malaysia itu sendiri, khususnya untuk tujuan jati diri linguistik kebangsaan yang persis sifatnya. Kedudukan dan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara tidak perlu dipersoalkan dan dipertikai oleh mana-mana pihak, lebih-lebih lagi orang Melayu selaku penutur asal melalui beberapa badan bukan kerajaan tertentu.

Demi memandaikan bangsa, bahasa Melayu yang sememangnya diketahui dan difahami setiap warga Malaysia perlulah dikekalkan sebagai bahasa pengantar utama dalam pengajaran dan pembelajaran semua mata pelajaran, termasuklah Sains dan Matematik.

Zaidi Ismail

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2012.

Seni Berbahasa, Bahasa Berseni

Sesuatu yang berseni lazimnya merupakan sesuatu yang indah. Yang dapat menghasilkannya, hanyalah orang yang berjiwa seni dan ada kemahirannya. Seni itu pula ada bermacam-macam, termasuklah seni berbahasa.

Seseorang yang ada seni dalam berbahasa akan dapat menghasilkan bahasa yang berseni, baik dalam tulisan mahupun ucapan. Dalam berbahasa, selain perlu menggunakan bahasa yang betul, kita juga boleh menggunakan bahasa yang berseni dalam karya tertentu, seperti karya sastera. Puisi, simpulan bahasa dan pantun merupakan antara karya sastera yang sangat menekankan unsur seni atau keindahan bahasanya. Melalui karya tersebut, penulis dapat menyampaikan sesuatu secara halus dan bijaksana. Misalnya, amanat, teguran dan jenaka dapat disampaikan secara halus tanpa menyakitkan hati yang membaca atau mendengarnya. Hal ini memperlihatkan betapa masyarakat Melayu begitu mementingkan kesusilaan dalam berbahasa yang menjamin keharmonian hidup bermasyarakat.

Selain itu, bahasa yang berseni juga boleh digunakan dalam situasi tertentu, seperti ucapan dan pengacaraan majlis. Misalnya, menyelitkan pantun dan simpulan bahasa yang ada mesejnya berkaitan dengan sesuatu yang ingin disampaikan. Keupayaan mengungkapkan buah fikiran menggunakan gaya bahasa yang halus dan indah dapat menyampaikan maksud dengan cara yang lebih berkesan dan sopan. Bagi karyawan seni pula, bahasa yang berseni ini biasanya digunakan dalam lirik lagu.

Walau bagaimanapun, kini dalam dunia politik, ada pihak tertentu yang kurang memberikan tumpuan terhadap hal ini. Kata dan ungkapan yang bersifat kasar dilontarkan sesuka hati dan boleh menyinggung perasaan golongan tertentu. Hal ini sepatutnya tidak dilakukan oleh masyarakat yang berbudi bahasa dan mengamalkan nilai murni, seperti yang ditekankan oleh pihak kerajaan melalui “Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni”.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

-Zaidi Ismail

Memartabatkan Bahasa Melayu Tinggi

Bahasa Melayu tinggi ialah bahasa yang bukan sahaja betul dari segi ejaan, sebutan dan tatabahasanya, tetapi juga bahasa yang betul dari segi penggunaannya. Penggunaannya pula tidak sahaja terhad dalam situasi rasmi, tetapi juga situasi tidak rasmi, baik dalam penulisan mahupun pertuturan.

Abdullah Hassan, dalam makalahnya Bahasa Melayu Tinggi Wahana Budaya Intelektual dan Tinggi menegaskan bahawa dua aspek yang perlu diberikan perhatian dalam penggunaan bahasa Melayu tinggi, iaitu mematuhi aspek peraturan bahasa dan peraturan tatabudaya. Aspek peraturan bahasa yang perlu dipatuhi dalam bahasa Melayu tinggi meliputi sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan makna secara rapi. Aspek peraturan tatabudaya yang perlu dipatuhi pula adalah seperti penggunaan ganti nama, sistem gelaran dan panggilan sesuai dengan taraf orang yang berkomunikasi, dan pemilihan perkataan yang sesuai dengan konteks.

Apabila penggunaan bahasa Melayu tinggi diamalkan dengan meluas dalam kalangan rakyat Malaysia, maka amalan tersebut akan meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Amalan penggunaan bahasa Melayu rendah, seperti bahasa singkatan mesej singkat (SMS) dan bahasa rojak perlulah dihindarkan agar martabat bahasa Melayu terus terpelihara.

Dalam hal ini, semua pihak yang benar-benar mencintai bahasa Melayu perlulah bersikap positif  untuk menggunakan bahasa Melayu tinggi dalam semua urusan, baik rasmi mahupun tidak rasmi. Tahap kecintaan yang tinggi terhadap bahasa Melayu ini perlu diasuh sejak kanak-kanak lagi. Peranan ibu bapa dan pendidik dituntut sebagai suri teladan mulia untuk menjamin maruah bahasa Melayu tetap terpelihara sepanjang masa.

Zaidi Ismail

Memanfaatkan Bahasa, Ada Imbalannya

Bahasa dapat dijelmakan sebagai industri yang mampu menjanakan pendapatan yang lumayan jika kena dengan caranya. Namun hal ini, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkemahiran tinggi dalam bahasa Melayu. Antara usaha yang dapat mendatangkan hasil, termasuklah bidang penulisan.

Dalam bidang penulisan, terutamanya penulisan buku, ada penulis yang memperoleh pendapatan ratusan ribu ringgit. Pendapatan ini tidak terhad hanya setahun. Sekiranya sesebuah buku itu masih terus dicetak ulang, seseorang penulis akan memperoleh pendapatan lagi pada tahun berikutnya menerusi royalti yang biasanya dibayar pada setiap akhir tahun. Royalti ini pula, bergantung pada jumlah buku yang dihasilkan oleh seseorang penulis.

Jika banyak buku yang dihasilkan oleh seseorang penulis itu laris di pasaran, maka banyaklah royalti yang diperolehnya. Misalnya, Ain Maisarah memperoleh pendapatan royalti melebihi RM100 ribu setahun (2010); Dr. Danial Zainal Abidin, RM80 ribu setahun (2008); Dr. Tengku Asmadi, RM20 ribu setahun (2008); manakala Ramlee Awang Murshid, lebih daripada RM500 ribu dalam tempoh lapan tahun. Hal ini pula tentulah turut berkait dengan pendapatan pihak penerbit.

Dalam bidang penulisan iklan pula, Haji Yusof Osman, penulis iklan bebas pernah menyatakan dalam Bual Bahasa November 2010 bahawa untuk mendapat gaji pengarah urusan, tidak semestinya perlu menjadi pengarah urusan. Beliau berkata sedemikian kerana kerja penulisan iklan juga dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. Cuma, masih banyak yang belum mengetahui rahsia penghasilan di sebalik kerja tersebut.

Selain bidang penulisan buku dan iklan, bidang penulisan lain yang juga dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan, termasuklah penulisan lirik lagu dan skrip filem atau drama. Begitu juga penyuntingan, penterjemahan dan penganjuran kursus yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Industri yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu sememangnya berpotensi untuk menghasilkan wang sekiranya kena dengan caranya.

-Zaidi Ismail

Setiap Insan Ada Bahasanya

Bahasa merupakan wahana komunikasi yang amat penting untuk setiap insan, baik yang sempurna fizikalnya, mahupun golongan istimewa. Setiap insan menggunakan bahasa untuk bekerjasama dan berhubungan sesama mereka.

Bagi golongan istimewa, ada antara mereka tidak dapat menggunakan bahasa sebagaimana orang biasa. Oleh sebab itu, mereka perlu menggunakan bahasa khusus, seperti bahasa isyarat. Dari segi fungsinya, bahasa isyarat sama dengan bahasa lisan dan bahasa tulisan, iaitu untuk komunikasi. Bahasa ini merupakan jambatan yang menghubungkan komunikasi sesama mereka dan juga dengan orang biasa.

Walau bagaimanapun, untuk memastikan kelancaran komunikasi, kedua-dua pihak, terutamanya orang biasa, perlu memahami bahasa isyarat. Bahasa ini tidak sama seperti gerak isyarat biasa, misalnya isyarat polis di jalan raya semasa mengawal lalu lintas. Dalam bahasa ini, aspek pergerakan anggota badan tertentu, seperti gerak bibir dan mulut serta tangan memainkan peranan yang amat penting.

Bagi golongan kurang upaya penglihatan pula mereka menggunakan tulisan khusus, iaitu tulisan Braille. Kini, tulisan yang diciptakan di Perancis pada awal kurun ke-18 ini telah mengalami pelbagai inovasi. Tulisan ini tidak hanya digunakan untuk menulis teks rumi, tetapi juga teks Arab apabila al-Quran turut ditulis dalam tulisan Braille bagi keperluan golongan kurang upaya penglihatan.

Di negara kita pula, untuk membantu golongan istimewa meningkatkan pemahaman bahasa Melayu dan membantu menyelesaikan masalah bahasa, khususnya dari segi pemahaman makna sesuatu kata, Kamus Dewan turut dipindahkan ke dalam bentuk tulisan Braille. Dalam bentuk tulisan ini, kamus yang ditulis secara depan-belakang dijadikan 65 jilid. Pada tahun 1980-an pula, pernah ada usaha menulis pindah majalah Dewan Masyarakat.

Dengan hal yang demikian, jelaslah bahawa golongan istimewa turut diberi perhatian dalam aspek pengembangan dan pemantapan bahasa Melayu. Mereka juga berperanan dalam penyebaran dan pemerkasaan bahasa Melayu di negara kita.

Pada kesempatan ini juga, kami merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Dato’ Dr. Hassan Ahmad yang telah kembali ke rahmatullah pada 31 Ogos lalu. Allahyarham merupakan mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (1976 – 1988) dan pejuang bahasa yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan dan pemerkasaan bahasa kebangsaan. Al-Fatihah.
Selamat Hari Malaysia.
-Zaidi Ismail