Category Archives: Bicara Bahasa

Apalah Makna Bahasa Kebangsaan Jika Tidak Bermartabat

Keinginan kita untuk melihat bahasa kebangsaan benar-benar dimartabatkan  memang belum menjadi kenyataan. Bahasa kebangsaan masih tidak dihargai sebagaimana sewajarnya. Sebaliknya, sebahagian besar anggota masyarakat menganggap bahawa bahasa Inggeris lebih tinggi martabat atau darjatnya daripada bahasa kebangsaan. Dalam pelbagai acara rasmi, para pemimpin, misalnya, didapati masih cenderung berucap dalam bahasa Inggeris walaupun khalayaknya terdiri daripada bangsa atau kaum sendiri. Kehadiran seorang berdua bangsa asing sering dijadikan alasan untuk mewajarkan penggunaan bahasa Inggeris. Di sektor swasta pula, penggunaan bahasa Inggeris seolah-olah menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan atas alasan perhubungan luar negara dan perdagangan antarabangsa.

Kecenderungan menggunakan bahasa Inggeris dalam acara atau pertemuan rasmi, dalam media massa, atau dalam pelbagai kegiatan bahasa memperlihatkan bahawa anggota masyarakat belum benar-benar menempatkan bahasa kebangsaan di kedudukan yang sewajarnya.

Usaha memartabatkan bahasa Melayu sebenarnya telah dijalankan sekian lama. Selama lebih setengah abad, bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui tiga fungsi, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa ilmu. Melalui pelbagai akta, bahasa Melayu telah diletakkan pada tahap yang tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi. Namun, pengurangan fungsi dan peminggiran bahasa Melayu dalam bidang tertentu akibat perkembangan dan kemajuan kehidupan pada masa ini telah menjejaskan martabat bahasa Melayu. Dalam bidang pendidikan, misalnya, terutama sebagai sarana pemerolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan moden, bahasa Melayu tidak lagi memiliki kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat.

Oleh sebab itu, keyakinan terhadap wibawa bahasa Melayu perlu terus dibina dan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Menurut Dr. Awang Sariyan, peningkatan martabat bahasa Melayu sebagai teras pembinaan bangsa Malaysia memerlukan perencanaan semula dalam beberapa aspek dan pada waktu yang sama memerlukan peneguhan dasar yang berkaitan dengannya. Antara langkah yang perlu diambil termasuklah penegasan dasar bahasa dan penguatkuasaan dasar bahasa secara bersepadu seperti pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi hendaklah ditegaskan semula supaya semua urusan rasmi dan majlis rasmi pada peringkat negara mengutamakan penggunaan bahasa Melayu, selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu memang harus menjadi keutamaan. Jika tidak, apalah maknanya menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara sekiranya dalam pelbagai kegiatan kebahasaan, kita masih tetap mendahulukan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu!

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2012.

Oleh ZUBAIDI ABAS

___

Merealisasikan Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu dikatakan memiliki jumlah penutur yang dianggarkan lebih 300 juta orang. Dengan jumlah itu, bahasa Melayu dikatakan menjadi bahasa keempat dalam turutan bahasa terbesar di dunia selepas bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Kita mungkin boleh berbangga dengan kedudukan bahasa Melayu berdasarkan jumlah penuturnya itu. Namun, jumlah penutur semata-mata bukan jaminan bahawa bahasa Melayu dapat menjadi bahasa komunikasi bersama masyarakat antarabangsa.

Banyak faktor lain yang menjadikan suatu bahasa itu sebagai bahasa utama dunia. Menurut Asmah Haji Omar, jumlah penutur bukanlah satu-satunya faktor yang memberikan kewibawaan sosial kepada suatu bahasa. Walaupun bahasa Cina dan bahasa Rusia mempunyai jumlah penutur yang sangat besar, mempunyai khazanah pustaka ilmu yang baik, dan diberi tempat dalam Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi pengaruhnya dalam kehidupan dunia tidak setaraf dengan pengaruh yang ada pada bahasa Inggeris.

Namun begitu, mungkin tidak sedikit yang memandang hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa itu bagai “angan-angan yang menerawang langit”. Menurut mereka, di tanah air sendiri bahasa Melayu kian terpinggir, apatah lagi untuk berada di pentas dunia. Mungkin ada kebenarannya. Orang kita sendiri lebih menghargai bahasa asing. Mereka berasa begitu bangga berbahasa Inggeris daripada berbahasa Melayu. Dengan berbahasa Inggeris, mereka berasa diri lebih maju, moden, dan hebat. Sikap dan pandangan yang mengagung-agungkan kehebatan dan kelebihan bahasa asing itu tentu sahaja memberikan kesan terhadap usaha mengembangkan bahasa Melayu bukan sahaja di negara sendiri, tetapi juga pada peringkat antarabangsa.

Sebenarnya, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh keyakinan untuk menjadikan hal itu suatu kenyataan. Kita harus mengusahakan agar bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa utama dunia. Penubuhan beberapa pusat pengajian Melayu di luar negara yang bertujuan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat antarabangsa dan pembentukan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) yang bertanggungjawab menyelaraskan kegiatan pengembangan bahasa Melayu di luar negara, misalnya, merupakan usaha yang menjurus kepada matlamat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan luas pada peringkat antarabangsa. Usaha yang dilakukan itu bakal meletakkan bahasa Melayu sebagai salah sebuah bahasa yang penting di dunia.

Oleh ZUBAIDI ABAS

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012.

Merdeka Bahasa, Merdeka Minda

Oleh Zaidi Ismail

Pada 31 Ogos, genaplah 55 tahun negara kita mencapai kemerdekaannya. Dari awal kemerdekaannya hingga kini, bahasa Melayu terus memainkan peranannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.

Bahasa inilah yang sepatutnya digunakan dan diutamakan, baik dalam lisan mahupun tulisan, terutamanya dalam situasi rasmi. Bahasa yang digunakan itu pula perlulah bahasa yang betul bukannya bahasa yang bercampur aduk dengan bahasa asing atau disebut juga sebagai “bahasa rojak”. Bahasa yang dianggap “sekerat belut, sekerat ular” ini sepatutnya tidak digunakan sama sekali. Penggunaannya menggambarkan kita seolah-olah miskin kosa kata sehingga terpaksa mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing dalam satu-satu ungkapan.

Begitu juga dalam hal penamaan, seperti nama produk, tempat dan perkhidmatan, bahasa Melayulah yang perlu diutamakan bukannya bahasa asing. Kita wajib menonjolkan nama indah yang berteraskan bahasa Melayu bercitra tempatan. Penggunaan nama yang indah dan berkesan merupakan lambang jati diri atau citra bagi sesuatu yang dinamai keberkesanannya akan membantu menarik perhatian khalayak.

Berbanggalah kita dengan citra bangsa kita kerana kalau tidak kita, siapa lagi yang akan berbangga dengannya. Jika bangsa Jepun berbangga dengan produk berjenama Jepun, tidak ada sebab kita tidak boleh berbangga dengan produk berjenama kemelayuan atau kemalaysiaan untuk memperkenalkan bangsa dan negara yang menghasilkannya.

Sekiranya kita masih tidak mengutamakan bahasa Melayu atau masih menggunakan bahasa yang bercampur aduk, secara tidak langsung hal ini menggambarkan seolah-olah bahasa kita “belum merdeka”. Walhal, kita telah pun 55 tahun mengecap nikmat kemerdekaan ini. Merdekakanlah minda kita daripada ketidakpercayaan dan ketidakyakinan kepada bahasa kita sendiri.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Bahasa Jenama:Biarlah Indah dan “Menyegarkan”

Apalah ada pada nama. Ungkapan tersebut sering diungkapkan oleh orang yang tidak mengambil kisah tentang nama. Walhal, nama merupakan lambang jati diri ataupun citra bagi sesuatu yang dinamai.

Oleh sebab itulah, setiap ibu bapa akan memilih nama yang baik-baik untuk anak mereka. Selain orang, nama juga digunakan untuk hal yang lain, seperti nama produk dan perkhidmatan, syarikat dan bangunan. Dahulu, pada peringkat awal kereta nasional Malaysia muncul di pasaran, kereta tersebut dinamai dengan nama yang bercitra kebangsaan, bermula dengan Saga, Iswara, Wira, Waja dan Perdana. Namun demikian, nama seperti itu seolah-olah kurang memberikan nilai komersialnya dan tidak dapat menembusi pasaran antarabangsa sehingga perlu dinamai dengan “gaya bahasa baharu”, seperti Preve.

Dalam hal nama dan penamaan ini, bahasa Melayu yang indah dan berkesan serta berkualiti sepatutnya tidak “dilepas pandang” kerana nama dalam bahasa Melayu yang berteraskan budaya tempatan juga setanding dengan nama asing sekiranya diperkenalkan secara bersungguh-sungguh. Penggunaan nama yang indah dan berkesan merupakan lambang jati diri ataupun citra bagi sesuatu yang dinamai. Keberkesanannya, akan membantu menarik perhatian khalayak terhadap sesuatu yang dinamai.

Jika bangsa Jepun berbangga dengan jenama Honda, Toyota dan Nissan, dan bangsa Korea berbangga dengan jenama Kia dan Hyundai, kenapa kita tidak boleh berbangga dengan jenama seperti Wira, Waja dan Perdana? Selain mengutamakan aspek kualiti sesuatu produk, apalah salahnya kita turut mengutamakan aspek jenama yang bercitra bahasa dan budaya tempatan untuk memperkenalkan bangsa dan negara yang menghasilkannya?

Untuk membantu pihak yang terlibat dalam hal penamaan ini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan beberapa buah buku panduan, seperti Garis Panduan Menamai Syarikat, Bangunan, Kawasan Perumahan, Tempat Awam dan Jalan, Nama Khas dan Iklan dan Nama Indah (Siri Lembar Bahasa). Semua buku ini bolehlah dirujuk untuk dijadikan panduan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012.

Bahasa Melayu dalam Media Baharu: Sejauh Manakah Diutamakan?

Oleh Zaidi Ismail

Kini, media yang paling popular ialah media internet. Di dalamnya ada pelbagai bentuk media yang dianggap sebagai media baharu, seperti laman web, majalah dan akhbar dalam talian, blog, dan laman sosial.

Media tersebut secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu media rasmi dan media peribadi. Media rasmi, seperti laman web, biasanya dibina oleh sesebuah organisasi atau pertubuhan untuk memperkenalkan organisasi berkenaan kepada khalayak yang lebih luas. Bagi organisasi yang menyediakan sesuatu perkhidmatan pula, media ini juga dapat digunakan oleh khalayak untuk mendapatkan perkhidmatan secara dalam talian. Akhbar dan majalah dalam talian juga termasuk dalam media rasmi. Blog dan laman sosial, seperti Facebook, Myspace dan Twitter, pula merupakan media baharu yang lebih bersifat peribadi. Media ini biasanya dibina oleh seseorang untuk tujuan peribadi.

Sejauh manakah bahasa Melayu diutamakan dalam media tersebut? Indirawati Zahid dalam makalahnya, “Bahasa Melayu Terpinggir dalam Media Baharu?”, menyatakan bahawa jenis bahasa yang digunakan dan kualitinya akan ditentukan oleh pembina media itu sendiri. Oleh itu, pengguna bahasa mempunyai kuasa yang besar dalam menentukan kualiti bahasa yang akan digunakan dan diterima pakai.

Persoalan peminggiran bahasa Melayu secara menyeluruh sebenarnya tidak berlaku kerana rata-rata pembina atau pengasas media baharu masih tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai medium utamanya. Yang agak terpinggirnya adalah kualiti bahasa Melayu yang digunakan untuk berinteraksi dalam laman sosial dan blog peribadi, seperti pengguna bahasa rojak, bahasa pasar dan slanga serta singkatan kata sesuka hati.

Penggunaan bahasa dalam media ini sukar dikawal kerana tiada peraturan bahasa yang “mengikatnya”. Kualiti penggunaan bahasa dalam media ini banyak bergantung pada kesedaran dan tahap pengetahuan bahasa penggunanya. Sebagai langkah awal, penggunaan bahasa dalam media baharu itu perlulah dipantau sebagaimana yang dilakukan terhadap kandungan bahan atau tulisan yang disiarkan dalam media tersebut. Sekiranya tiada pemantauan dan teguran dilakukan, masalah kecelaruan penggunaan bahasa dalam media ini akan semakin parah.

Kesannya nanti, bahasa Melayu mungkin tidak akan dipandang tinggi lagi oleh masyarakat dan sukarlah untuk menjadikannya sebagai salah satu bahasa utama dunia yang berwibawa. Hal ini turut menjejaskan kewibawaan bangsa yang menuturkannya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

PRPM Wahana Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

Oleh Zaidi Ismail

Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau ringkasnya PRPM merupakan kemudahan yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk pengguna internet membuat rujukan yang berkaitan dengan bahasa Melayu.

Dengan menggunakan enjin carian PRPM, pengguna boleh mencari maklumat secara holistik yang merentasi semua pangkalan data DBP, laman DBP, laman bahasa dan laman persuratan Melayu di mana-mana sahaja dalam masa yang singkat asalkan ada kemudahan internet. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang berkaitan dengan pencarian bahan dan maklumat persuratan Melayu yang terbatas dari segi ruang dan masa dapat diatasi.

Abang Patdeli Abang Muhi dalam makalahnya “PRPM: Suatu Inovasi Capaian Maklumat Persuratan Melayu” menyatakan bahawa PRPM merupakan antara program transformasi dan inovasi berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) yang telah diusahakan oleh DBP. Kemudahan dalam internet ini menyediakan pelbagai maklumat dan rujukan yang berkaitan dengan persuratan Melayu. Segala maklumat persuratan Melayu yang dibekalkan melalui PRPM itu pula boleh dicapai secara percuma.

Maklumat tersebut dikategorikan berdasarkan domain tertentu yang ditetapkan oleh DBP. Sebanyak 11 domain terdapat dalam PRPM, iaitu Kamus dan Istilah, Panduan, Perkhidmatan, Artikel, Karyawan, Puisi, Tesaurus, Karya, Ensiklopedia, Buku dan Khidmat Nasihat. Domain Kamus dan Istilah merupakan domain yang paling menjadi tumpuan pengguna PRPM. Melalui domain ini, pengguna akan memperoleh makna sesuatu kata yang bersumberkan Kamus Dewan Edisi Keempat, Kamus Pelajar Edisi Kedua, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Sains, Kamus Teknologi Maklumat dan Daftar Istilah MABBIM.

Selain berfungsi sebagai enjin carian yang mudah, cepat dan tepat, PRPM turut memperbanyak dan memperluas maklumat dalam bahasa Melayu, sekali gus membolehkan para pengguna dari seantero dunia untuk mencari dan memperoleh maklumat tentang persuratan Melayu yang absah daripada sumber pembekal maklumat yang sahih dan berwibawa. PRPM ini juga dapatlah dianggap sebagai salah satu wahana pengantarabangsaan bahasa Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mei 2012.

Gunakanlah Facebook secara Berhemah

Oleh Zaidi Ismail

Facebook yang diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004 merupakan laman sosial yang paling popular kini. Sehingga kini, pengguna Facebok di seluruh dunia telah melebihi 845 juta akaun dengan separuh daripadanya (483 juta) mengepos pernyataan setiap hari.

Amerika Syarikat (152 juta), India (43.4 juta) dan Indonesia (43.1 juta) merupakan tiga negara berpengguna Facebook tertinggi di dunia. Di negara kita pula, berdasarkan statistik semasa yang dikeluarkan oleh Socialbakers, penggunanya sudah melebihi 10 juta orang. Jumlah ini menggambarkan Facebook menjadi tumpuan penggunaan di seluruh dunia. Oleh sebab kekuatan kepenggunaannya itulah, Mark Zuckerberg selaku pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif mampu menerima gaji asas AS$500.000 (RM1.5 juta) setahun pada tahun lalu.

Dari segi penggunaan bahasanya pula, khususnya di negara kita, secara umumnya ada empat bentuk penggunaan bahasa, iaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah (seperti bahasa rojak), bahasa Inggeris dan bahasa daerah atau dialek. Penggunaan bentuk bahasa tersebut banyak bergantung pada latar belakang penggunanya.

Pengguna yang berkecimpung dalam bidang bahasa dan pencinta bahasa Melayu akan menggunakan bahasa Melayu tinggi walaupun Facebook dianggap sebagai media sosial dan tidak rasmi. Antara tokoh bahasa yang turut menggunakan Facebook sebagai media komunikasi dan penyebaran bahasa termasuklah Dr. Awang Sariyan (Kembara Bahasa) dan Prof. Emeritus Abdullah Hassan (ProfAbdullah Hassan).

Sebenarnya, dalam media apa-apa pun, baik elektronik mahupun cetak, tahap atau kualiti penggunaan bahasanya bergantung pada kesedaran pengguna itu sendiri. Sekiranya yang ingin ditonjolkan melalui sesuatu media itu bentuk penggunaan bahasa yang baik, maka bahasa yang baiklah yang akan digunakannya. Jadi, sekiranya banyak yang dipaparkan dalam media itu bentuk penggunaan bahasa yang salah, hal itu bermakna penggunanya sememangnya tidak berminat untuk menggunakan bahasa yang baik. Dengan hal yang demikian, yang salahnya bukanlah media tetapi penggunanya.

Untuk menjadikan media sosial, khususnya Facebook sebagai salah satu wahana pengantarabangsaan bahasa Melayu, penggunanya perlulah menggunakan bahasa Melayu yang berkualiti walaupun dalam situasi tidak rasmi. Melalui cara tersebut, kita dapat memaparkan citra dan jati diri kita sebagai pengguna bahasa yang berhemah.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.