BBK Semarakkan Bahasa Kita

Oleh MOHD SYUKRI ANWAR

Sesebuah tamadun hanya akan berkembang menerusi perkembangan bahasanya. Jika runtuh sesuatu bahasa, maka akan runtuhlah tamadun sesebuah bangsa. Jika hal ini berlaku, bukanlah perkara mudah untuk membangunkan semula bahasa yang sudah musnah. Dalam konteks Negara Malaysia, bahasa Melayu tidak akan maju jika rakyatnya tidak bersatu dalam memartabatkan bahasa Melayu.

Berdasarkan kajian, seseorang itu perlu didedahkan secara berkali-kali dan berulang kali supaya apa-apa yang ingin disampaikan mampu diingati dengan berkesan. Maka begitu jugalah halnya dengan bahasa. Setiap rakyat perlu sentiasa diingatkan tentang tanggungjawab mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu serta mengamalkan penggunaannya dalam segenap urusan harian supaya rakyat tidak lupa dan lalai akan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara.

Sehubungan dengan hal itu, maka tepatlah apabila diwujudkan sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) pada bulan Oktober setiap tahun. Sambutan BBK ini dilaksanakan bagi mengingatkan tanggungjawab semua pihak dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan negara. Aktiviti yang menyeluruh di seluruh negeri yang antaranya termasuklah melibatkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan beberapa agensi lain, turut bermatlamat untuk menarik khalayak yang lebih luas supaya sedar akan kepentingan penggunaan bahasa Melayu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2012.

Leave a Reply