Ejaan Nama Arab: Versi Inggeris dan Versi Melayu

Oleh MUNIF ZARIRRUDDIN FIKRI NORDIN

Dunia hari ini ialah dunia maklumat. Melalui maklumat, kuasa, hegemoni dan kebenaran ditonjolkan semaksimum mungkin. Sejajar dengan itu, nilai maklumat bukan sekadar terletak pada kandungan maklumat dan pihak yang menyalurkan maklumat, tetapi juga terletak pada bahasa yang digunakan dalam penyaluran maklumat berkenaan.

Maklumat dalam bahasa yang mewakili kuasa dan hegemoni dunia sangat tinggi nilainya sehingga memaksa pihak lain mengakui akan kebenaran kandungan maklumat berkenaan. Dalam konteks ini, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang menguasai dan mengawal dunia maklumat. Dengan bersumberkan maklumat dalam bahasa Inggeris, maklumat kemudiannya diterjemahkan dan disebarkan ke dalam bahasa lain yang berbeza-beza latar belakang agama dan budaya, termasuk bahasa Melayu.

Sebagai penerima dan pembeli maklumat, bahasa Melayu menerima dan membelikan pelbagai berita dan peristiwa seluruh pelosok dunia daripada bahasa Inggeris. Satu perkara yang menarik dalam penerimaan, penterjemahan dan penyebaran maklumat daripada bahasa Inggeris ialah ejaan nama Arab. Dari sudut sejarah dan budayanya, ejaan nama Arab mempunyai hubungan linguistik yang jauh lebih awal dengan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggeris.

Pada keseluruhannya, tidak semua ejaan nama Arab berbeza dalam kedua-dua versi Inggeris dan Melayu. Yang menjadi fokus makalah ini ialah ejaan nama Arab versi Inggeris yang berbeza daripada versi Melayu. Perbezaan ini boleh menimbulkan kekeliruan dan kekhilafan linguistik bagi ejaan nama Arab dalam bahasa Melayu di Malaysia. Perbezaan ini juga boleh memberikan implikasi, khususnya terhadap kewibawaan bahasa Melayu yang sejak sekian lama memiliki sistem korpus ejaan nama daripada huruf Arab kepada huruf Rumi yang sistematik.

Satu daripada contoh mutakhir perbezaan ejaan nama Arab dalam kedua-dua versi berkenaan ialah nama Presiden Mesir yang baharu dipilih oleh rakyat negara itu dan majlis beliau mengangkat sumpah sebagai Presiden Mesir yang kelima pada 30 Jun 2012. Pada 1 Julai 2012, majlis tersebut telah mendapat liputan akhbar, termasuk akhbar dalam talian. Laporan yang dibuat oleh tiga buah akhbar, iaitu akhbar harian versi bahasa Inggeris antarabangsa, akhbar Mesir dan akhbar harian versi Melayu, didapati nama presiden itu dieja berbeza-beza.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, November 2012.

Leave a Reply