PU4

Ciri Bahasa Melayu Tinggi

Oleh Choo Hung Fei

Menurut Nik Safiah Karim dalam kertas kerjanya, “Ke Arah Penguasaan dan Penghayatan Bahasa Melayu Tinggi: Matlamat Pengajaran Bahasa dan Sastera Melayu”, yang dibentangkan dalam Seminar Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan ke-2, bahasa Melayu tinggi ialah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang teknikal serta berfungsi sebagai sarana budaya tinggi. Terdapat dua perkara yang diutamakan untuk memastikan kita mencapai penggunaan dan seterusnya penguasaan bahasa Melayu tinggi, iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa.

Dalam hal ini, seseorang perlu menyampaikan fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan serta pemikiran yang logik. Keintelektualan bahasa dicapai melalui perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. Keintelektualan perbendaharaan kata boleh dicapai melalui pengembangan perbendaharaan kata dengan cara menambahkan istilah baharu. Penggunaan istilah ini bersifat khusus dan mungkin tidak difahami oleh kebanyakan orang.

Selain itu, keintelektualan bahasa juga dicapai melalui penukaran bentuk dan corak perbendaharaan kata dengan memberikan pengertian tertentu atau khusus bagi bidang tertentu kepada perkataan biasa dalam bahasa itu. Oleh itu, kata yang baharu ini bersifat tepat, spesifik dan abstrak. Penulis mengemukakan dua contoh petikan bagi menggambarkan penggunaan bahasa Melayu tinggi melalui kebijaksanaan penggunaan perkataan. Contoh pertama dipetik daripada Dewan Ekonomi, Januari 2000, halaman 23, seperti yang berikut:

Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) akan disenaraikan kembali ke dalam indeks MCSI pada bulan Januari. Indeks MCSI digunakan oleh pelabur antarabangsa dalam aktiviti pelaburan. Memandangkan kemasukan semula ini semakin hampir, BSKL kini mula diperhatikan oleh pelabur asing.

Dalam petikan tersebut, terdapat perkataan khusus bagi laras berkenaan, iaitu laras ekonomi dalam perniagaan saham, seperti Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), indeks MSSI dan pelabur. Istilah ini hanya difahami oleh orang yang terlibat dalam aktiviti ekonomi, terutamanya perniagaan saham. Masyarakat yang tidak berlatarbelakangkan ilmu ekonomi akan sukar untuk memahami petikan tersebut:

Sejauh mana barah serviks merebak boleh dikesan secara pemeriksaan klinikal, iaitu ketika pemeriksaan faraj di klinik atau bilik bedah. Pentingnya mengetahui ke mana arah barah itu merebak membolehkan doktor mengkategorikan peringkat seriusnya barah serviks.

Dalam petikan artikel “Wanita Sihat” yang ditulis oleh Dr. Suhaimi Isa dalam Berita Harian, 18 Disember 2000. Dalam petikan tersebut, terdapat penggunaan kata khusus dalam laras sains, iaitu bidang perubatan, seperti barah serviks, pemeriksaan klinikal, bilik bedah dan doktor.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

One thought on “Ciri Bahasa Melayu Tinggi”

Leave a Reply