Kesalahan Pelbagai Kata dalam Terjemahan Bahasa Cina-Bahasa Melayu

Oleh GOH SANG SEONG

Kamus, sumber rujukan penting untuk penterjemah. Kesalahan tatabahasa yang berlaku dalam terjemahan bahasa Cina−bahasa Melayu berpunca daripada beberapa faktor. Pertama, terdapatnya perbezaan hokum tatabahasa antara bahasa Cina dengan bahasa Melayu yang kurang diketahui oleh penterjemah sehingga penterjemah terikut-ikut dengan hukum tatabahasa bahasa Cina.

Hal ini ternyata menunjukkan bahawa penterjemah bukan sekadar perlu memahami mesej teks sumber, malahan penterjemah perlu menguasai tatabahasa bahasa sumber dan bahasa sasaran agar pemindahan mesej dengan cara yang berkesan ke dalam bahasa sasaran terjamin. Yang pasti, tatabahasa yang tepat dan kemas amat menentukan mutu terjemahan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Januari 2012.

2 thoughts on “Kesalahan Pelbagai Kata dalam Terjemahan Bahasa Cina-Bahasa Melayu”

Leave a Reply