BAHASA MELAYU DI CHINA

Jasa dan sumbangan pejuang bahasa luar negara yang turut mengembangkan dan memartabatkan bahasa Melayu di luar negara turut dihargai. Penghargaan tersebut telah “diterjemahkan” melalui Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa Melayu Antarabangsa.

Profesor Wu Zong Yu telah membuktikan kepada dunia bahawa ketokohan dalam keilmuan Pengajian Melayu bukan milik mutlak tokoh berbangsa Melayu atau dari alam Melayu. Beliau merupakan individu yang bertanggungjawab memperkenalkan bahasa Melayu varian Tanah Melayu di China, iaitu dengan menubuhkan Jurusan Bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University (BFSU) seawal tahun 1962.

Selepas 50 tahun mengharungi cabaran, bahasa Melayu telah berkembang mekar bukan sahaja di Beijing, malah hampir seluruh China atas usaha gigihWu Zong Yu. Jasa beliau dalam mengembangkan bahasa Melayu meliputi keterlibatannya dalam program pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di pusat pengajian atau badan akademik, institut penyelidikan bahasa dan budaya antarabangsa, serta mewujudkan kerjasama kebahasaan dan persuratan Melayu di China.

Kejayaan besarnya dalam mengembangkan pengajian Melayu di China begitu memuncak apabila tertubuhnya Kursi Pengajian Melayu di China pada tahun 2008, seterusnya meningkatkan program ilmiah, termasuklah penubuhan program pascasiswazah dalam bidang pengajian Melayu. Malah, pembukaan program bahasa dan pengajian Melayu di beberapa buah universiti lain turut diusahakannya. Sehingga kini, terdapat tujuh buah universiti di China yang menawarkan program bahasa dan pengajian Melayu.

Atas jasa dan sumbangan itulah, Wu Zong Yu ditabalkan sebagai Tokoh Pejuang Bahasa Melayu Antarabangsa. Usaha yang dilakukannya itu seharusnyalah menjadi pendorong kepada warga tempatan untuk ikut serta memantapkan dan menyebarluaskan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa.

Zaidi Ismail

Leave a Reply