“SYAHBANDAR” DAN PENGARUH PARSI DALAM DUNIA PERDAGANGAN MELAYU

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Perkataan “syahbandar” bukanlah berasal daripada bahasa Melayu, sebaliknya daripada bahasa Parsi. Perkataan “syah” bermaksud raja, manakala “bandar” bermaksud pelabuhan. Sekiranya diterjemahkan secara langsung, “syahbandar” bermaksud “raja pelabuhan”.

Dalam konteks ini perkataan tersebut wujud kerana mereka bertanggungjawab dan berkuasa atas segala aktiviti perdagangan di pelabuhan. Kelompok inilah yang menjadi penyambung dunia perdagangan tempatan dan luar yang diberi kuasa oleh pemerintah bagi menguruskan segala hal yang berkaitan dengan perdagangan di pelabuhan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

Kongsi Artikel
  • Print
  • Facebook
  • PDF
  • Twitter
  • Yahoo! Bookmarks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>