BAHASA MELAYU ORANG SIAM KELANTAN

Oleh PHAOSAN JEHWAE

Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang kaum, agama dan suku bangsa. Kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Malaysia juga merupakan tanah air bagi beberapa kaum etnik yang lain, antaranya termasuklah kaum Siam yang jumlah penduduknya tidak mencapai satu peratus daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Kaum Siam terdapat di beberapa buah negeri yang bersempadan dengan Thailand, seperti Kedah dan Kelantan.

Kelantan dibangunkan atas dasar kerjasama pelbagai kaum. Kepelbagaian kaum, agama dan suku bangsa bukan menjadi penghalang dalam pembangunan negeri Kelantan. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu, iaitu bahasa rasmi negara Malaysia, memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Disember 2011.

Leave a Reply