Peribahasa dan Amalan Negatif

Oleh IZANI HAJI DAUD

Peribahasa merupakan khazanah Melayu yang amat berharga dan sebati dengan kehidupan masyarakat Melayu sejak zaman-berzaman dan digunakan dengan meluas pada zaman silam. Peribahasa ialah ayat atau urutan kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian yang tertentu. Oleh sebab itu, apabila meneliti sesebuah peribahasa, yang tersirat itu lebih penting daripada yang tersurat.

Dalam kehidupan masyarakat Melayu, peribahasa turut memainkan peranan yang besar kerana berupaya menjelaskan sesuatu keadaan atau perlakuan, baik yang positif mahupun yang negatif. Ada beberapa peribahasa yang digunakan dalam pertuturan yang menunjukkan sikap dan amalan negatif seseorang.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa November 2011.

Leave a Reply