Ke Arah Mewujudkan Industri Bahasa

Dr. Jeniri Amir merupakan Pensyarah Kanan dan Ketua Jabatan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak. Beliau juga terlibat dalam industri bahasa secara serius lebih daripada 30 tahun dengan menulis teks ucapan pemimpin politik serta rencana dalam akhbar dan majalah. Baru-baru ini, sidang editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau untuk mendapatkan pandangannya tentang industri bahasa.

DB : Apakah pandangan Dr. tentang bahasa Melayu?

JA : Bahasa Melayu telah berkembang dengan pesat tetapi sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran. Sebagai orang yang telah melibatkan diri selama 30 tahun secara serius dalam bidang ini, saya mendapati bahawa bahasa Melayu telah mencapai tahap yang dapat dibanggakan. Bahasa Melayu telah digunakan dengan meluas berbanding dengan 30 tahun lalu meskipun masih banyak ruang untuk terus ditingkatkan penggunaannya. Bahasa Melayu berjaya memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu dan sebagai bahasa pemersatu masyarakat berbilang kaum.

Walau bagaimanapun, saya kesal dengan sikap sesetengah pihak, termasuklah pemimpin politik, yang tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menggunakan dan memartabatkannya. Bahasa Melayu perlu digunakan dengan meluas bukan sahaja dalam sektor awam, tetapi juga dalam sektor swasta. Penggunaan bahasa Melayu boleh dijadikan satu kegiatan dan industri yang dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.

Bahasa Melayu hanya dapat mencapai kemajuan jika semua pihak, tidak mengira kaum, menggunakannya dengan rasa bangga. Bahasa Melayu ialah bahasa kita semua.

___

Temu bual ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Leave a Reply