Kesalahan Imbuhan dalam Terjemahan Bahasa Cina

Oleh Goh Sang Seong

Imbuhan mendukung fungsi nahu yang membawa makna. Dengan kata lain, sekiranya imbuhan yang digunakan dalam teks terjemahan salah, maka makna asal teks sumber yang ingin disampaikan juga akan turut terjejas.

Terdapat empat bentuk kesalahan imbuhan yang dikenal pasti dalam teks terjemahan bahasa Cina, iaitu perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu, perkataan berimbuhan yang disalahejakan, imbuhan yang salah daripada aspek fungsi sehingga menjejaskan maknanya, dan imbuhan yang salah kerana posisinya dalam kolokasi.

Kesalahan perkataan berimbuhan yang sedia tidak wujud.

Terdapat penggunaan perkataan berimbuhan yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Contohnya:

1. “Pakcik Lim katakan mereka orang Melayu!” tiba-tiba Xiao Ling pula bersampuk.

2. Beransur-ansurlah Song Jiang dan bala tenteranya menyeberang ke tebing utara Sungai Huanghe. Lalu Li Jun sekalian diarahkan mengetua kapal-kapal perang untuk berkumpul di Sungai Wei, Weizhou, di hadapan.

3. Proses penerbitan bermula dari awal proses percetakan, penjalanan mesin cetak hingga penerbitan dihasilkan.

Dalam ayat (1) hingga (3), kesemua kata dasar yang digunakan sebagai padanan dalam teks sasaran tepat maknanya. Namun, mutu terjemahan dari aspek kekemasan tatabahasa kurang diyakini. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam ayat (1), perkataan “bersampuk” tidak tepat. Imbuhan yang menandakan kata kerja “sampuk” sebagai kata kerja tak transitif adalah “meN-“ dan bukan “beR-“. Dalam ayat (2) pula, penerbitan kata nama “ketua” menjadi kata kerja transitif yang diikuti objek “kapal-kapal perang” sepatutnya diberikan apitan dan menjadi “mengetuai”, bukannya “mengetua” yang tidak wujud dalam kosa kata bahasa Melayu. Perkataan “penjalanan” dalam ayat (3) pula tidak tepat kerana yang hendak dimaksudkan ialah mesin itu berjalan. Jadi, padanan yang lebih sesuai ialah “perjalanan”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Leave a Reply