Bahasa Melayu Sirat Perpaduan

Oleh Mohidin Haji Malek

“Tindakan ialah kemahiran berbahasa”. (Action is eloquence). Demikian antara petikan kata sasterawan terkemuka British, William Shakespeare (1564 – 1616) yang telah menghasilkan beberapa karya yang menjadi tatapan dan bicara umum. Antara karya beliau yang popular termasuklah Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, dan The Merchant of Venice. Untuk mentafsir petikan kata-kata Shakespeare tidak semudah apa yang difikirkan. Shakespeare memiliki pandangan yang amat tajam dan kata-katanya menyirat seribu makna. Namun, kita hanya mampu mentafsirkan kata-kata beliau berdasarkan pemahaman kita tentang konteks, makna, dan kias setiap patah perkataan. Sememangnya andai difikirkan secara rasional, setiap tindakan manusia berdasarkan kata-kata yang terucap. Kebolehan atau kepetahan seseorang meluahkan pandangan, pendapat, kehendak, atau kemahuan, mampu menerbitkan tindak balas atau respons dalam bentuk tindakan, tidak kira positif atau negatif sifatnya. Pun demikian, melihat dan menautkan dengan konteks perkataan eloquence, terserlah unsur kesatuan, kelancaran, kesinambungan, kesempurnaan serta keindahan yang mampu menghasilkan keharmonian dan kedamaian. Seandainya tindakan yang dilakukan lancar dan serlah kesepaduannya, secara empirik kita memaparkan rasa hormat dan kebanggaan kita terhadap mereka yang berada di sekeliling kita serta produk, perkhidmatan dan penyelesaian yang kita tawarkan. Secara tidak langsung kita memperkukuh hubungan, membina kepercayaan, dan hal yang lebih penting, kita merangsang konsep kerja berpasukan.

Apabila menaakul kata-kata Willaim Shakespeare,
erlintas dalam fikiran penulis tentang tautannya dengan bahasa sebagai sirat atau jambatan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, khususnya Sarawak, di samping berperanan sebagai medium perhubungan dan bahasa ilmu dalam pelbagai ranah. Hal ini terkait rapat apabila ranah siasah yang berhubung dengan penyatuan dan kesepaduan tindakan dan keputusan dicakup dalam aspek perbincangan.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran September

Leave a Reply