Keberkesanan Program Audit Bahasa Melayu Memartabatkan Bahasa Melayu

Oleh Khairol Anuar Hadith Fadzillah

Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan “audit” didefinisikan sebagai pemeriksaan dan pengesahan kira-kira dalam konteks akaun. Perkara yang sentiasa menjadi perhatian untuk diaudit oleh pasukan juruaudit ialah hal yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dalam sesuatu jabatan. Pengauditan menitikberatkan soal integriti dan akauntabiliti sesebuah agensi kerajaan. Tegasnya, kemunculan program “audit bahasa” yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) diharapkan dapat memberikan keberkesanan dalam memartabatkan kedaulatan bahasa Melayu.

Keberkesanan, seperti yang didefinisikan dalam Kamus
Dewan edisi keempat, bermaksud perihal berkesan atau
berkesannnya sesuatu tindakan, perubahan, dan sebagainya.
Justeru, apakah pula maksud keberkesanan dalam konteks
program audit bahasa, khususnya, dan konteks pemartabatan
bahasa amnya. Program Audit Bahasa Melayu (ABM) yang
telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’
Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pendidikan pada ketika itu, bertujuan
untuk meningkatkan dan menggalakkan penggunaan bahasa
Melayu yang betul dalam kalangan penjawat awam di
Malaysia.

Program Audit Bahasa Melayu merupakan inisiatif terbaharu Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah pelan strategik 2011-2015. Di bawah Program Audit Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama dengan agensi kerajaan dan kementerian untuk memastikan bahasa kebangsaan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam urusan rasmi. Oleh hal yang demikian, Program Audit Bahasa Melayu akan meningkatkan lagi keberkesanan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam. Program pengauditan bahasa Melayu ini dimulakan dengan jabatan kerajaan dan kementerian seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Di samping itu, DBP akan terus membantu kementerian perumahan mengaudit papan iklan untuk memastikan ejaan yang terpapar pada papan-papan tanda menggunakan bahasa Melayu yang betul (Khairol Anuar Harith Fadzillah, 2013: 47-48).

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Leave a Reply