Landskap Bahasa dalam Dunia Ilmiah

Profesor Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor
Pengerusi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DB: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan antara watak penting dalam menggerakkan penerbitan ilmiah. Keaktifan Penerbit UKM menjadi bukti bahawa masih ada penerbit buku ilmiah yang masih menerbitkan dan memasarkan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Boleh Prof. jelaskan serba sedikit latar belakang, objektif serta misi Penerbit UKM?

Falsafah Penerbit UKM adalah untuk menerbitkan bahan ilmiah, terutamanya dalam bahasa Melayu, selain memperkaya khazanah ilmu. Saya tidak bersetuju jika ada golongan masyarakat yang berpandangan bahawa penerbitan bahasa Melayu berkemungkinan akan menyebabkan tidak wujudnya capaian terhadap penerbitan tersebut. Penerbit UKM bermula dengan jawatankuasa penerbitan universiti. Jawatankuasa tersebut
ditubuhkan pada tahun 1970. Dari tahun tersebut hinggalah sekarang, berlaku perubahan nama dan sekarang dikenali sebagai penerbit UKM. Boleh dikatakan bahawa usia penerbit UKM hampir sama usianya dengan UKM sendiri. Misi Penerbit UKM jelas, iaitu untuk memperkaya ilmu peribumi Malaysiana serta bahasa Melayu
melalui penerbitan ilmiah.

DB: Ramai yang beranggapan bahawa bahasa Melayu kini bukan lagi sebagai bahasa ilmu yang utama. Mereka, khususnya pensyarah dan mahasiswa, lebih gemar menggunakan bahan bacaan dan rujukan berbahasa Inggeris. Bagaimanakah tanggapan Prof. terhadap perkara ini?

Sebenarnya penggunaan bahasa Melayu dalam penerbitan ilmiah
merupakan satu aset penting, bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi juga untuk dunia. Pihak penerbitan antarabangsa seperti
Thomson Reuters, juga menyedari bahawa banyak ilmu di dunia ini yang perlu kekal diterbitkan dalam bahasa asalnya kerana hanya dengan ini sahaja makna sebenar sesebuah karya itu dapat dikekalkan. Penerbit UKM juga menerbitkan buku dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggeris dan sebagainya.

Wawancara ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Leave a Reply