Apabila Dua Huruf Alif Bertemu

OLEH: MUNSYI JAWI

Secara amnya, kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum, termasuk rangkai kata khusus dan kata majmuk, ditulis terpisah. Hal ini dapat dilihat pada contoh perkataan seperti “terima kasih” dan “tengah hari”. Begitu juga halnya dengan perkataan seperti “ibu bapa” dan “miskin kaya” yang dikategorikan sebagai rangkai kata setara. Kedua-dua perkataan ini ditulis terpisah sebagaimana perkataan yang membentuk simpulan bahasa. Antara contoh kata-kata yang membentuk simpulan bahasa ini termasuklah “makan angin” dan “pilih kasih”. Bagaimanakah pula halnya dengan kata-kata yang dieja serangkai sebagai bentuk yang telah mantap seperti “antarabangsa” dan “setiausaha”? Inilah antara persoalan yang bakal dibincangkan dalam keluaran ini dengan tumpuan kepada kes yang melibatkan pertemuan dua huruf alif.

Pembentukan kata menerusi proses pemajmukan pada dasarnya tidak mengubah ejaan perkataan asal yang membentuknya. Contohnya, perkataan “tengah hari” dieja ta-nga-ha ha-alif-ra-ya dan perkataan “ibu bapa” dieja alif-ya-ba-wau ba-alif-pa. Demikianlah juga dengan perkataan “antarabangsa” yang dieja alif-nun-ta-alif-ra-alif-ba-nga-sin-alif biarpun perkataan ini dieja serangkai.

Leave a Reply