POTENSI PENERBITAN ILMIAH BERBAHASA MELAYU

Oleh: NIMOIZ T.Y

Laman sesawang Majlis Profesor Negara (MPN) melaporkan bahawa terdapat sebanyak 1747 orang pensyarah berjawatan profesor (VK7, VK6 dan VK5). Bilangan ini mewakili 6.3 peratus daripada jumlah keseluruhan staf akademik di 20 institusi pengajian tinggi Awam (IPTA) yang berjumlah lebih kurang 22,500 orang. Jika empat orang profesor menghasilkan sebuah buku ilmiah, maka sudah pasti akan terhasil lebih 400 judul buku. Namun begitu, bilangan buku ilmiah yang diterbitkan oleh pusat penyelidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, dan penerbit universiti yang menganggotai Majlis Penerbitan Buku Ilmiah Malaysia (MAPIM) secara relatifnya masih rendah berbanding dengan buku sastera atau novel popular.

            Sememangnya, tanggungjawab menulis buku ilmiah tidak seharusnya dibebankan di bahu pensyarah yang berstatus profesor semata-mata. Setiap ahli akademik di institusi pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta, politeknik, kolej komuniti, IKBN, CIAST dan lain-lain sepatutnya menghasilkan sekurang-kurangnya sebuah buku ilmiah sepanjang perkhidmatan mereka. Situasi ini dilihat agak ketinggalan jika dibandingkan dengan negara maju lain yang berlumba-lumba menerbitkan buku ilmiah terutama dalam bidang profesional. Jika buku sastera diterbitkan untuk pembangunan spiritual, buku ilmiah pula diperlukan untuk pembangunan fizikal. Keseimbangan pembangunan spiritual dan fizikal penting untuk menjadikan bangsa Malaysia setanding dengan bangsa lain di dunia. Pada masa ini, penulisan ilmiah dalam bahasa Melayu hanya berlegar dalam ruang lingkup institusi pengajian tinggi sahaja, sama ada melalui penghasilan kertas projek untuk memenuhi keperluan penganugerahan diploma dan sarjana muda, atau penulisan tesis sarjana dan doktor falsafah serta penulisan jurnal.

Leave a Reply