f-nama-DB1

Evolusi Penterjemahan

Oleh : Wan Halizawati Wan Mahmood

 Terjemahan merupakan suatu aktiviti kuno yang telah lama bertapak dalam sistem peradaban manusia dan menjadi suatu cara komunikasi untuk mencapai sesuatu maksud. Melalui penterjemahan, bentuk komunikasi asal dipindahkan ke persekitaran atau latar yang berbeza supaya kandungan bentuk tersebut dapat dipersembahkan dalam cara yang mencapai maksud asal dengan menjadikan penterjemah sebagai mekanisme perantara. Pada awal kewujudannya, amalan penterjemahan ini dianggap sebagai suatu cara untuk mempelajari bahasa asing atau membaca teks bahasa asing.

             Dalam beberapa dekad yang lampau, bidang penterjemahan melalui fasa perkembangan dan mengalami perubahan yang begitu radikal. Perubahan ini bertitik tolak daripada situasi dunia kini yang dianggap sebagai sebuah perkampungan global. Cara komunikasi manusia kini berlaku dengan pantas dalam pelbagai sektor seperti media, perundangan, politik, pelancongan, kewangan dan ekonomi. Perkembangan skop komunikasi ini telah melahirkan beberapa lagi mod, bentuk, media, dan saluran komunikasi untuk menyampaikan maklumat dan maksud kepada orang ramai.

Leave a Reply