HARGA SEBUAH PEMBANGUNAN

Oleh : Zulkifli Salleh

 Isu pemupusan bahasa terus mendapat perhatian. Beberapa faktor telah dikenal pasti, dan didapati ada hubung kaitnya dengan kepupusan habitat atau spesies. David Crystal dalam bukunya, Language Death, mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan sesuatu bahasa itu mati. Dalam pada itu, beliau turut mengakui persoalan kepupusan bahasa ini sebagai suatu perkara yang lumrah. Oleh sebab budaya ada kalanya muncul dan ada kalanya lenyap, maka demikian juga yang berlaku pada bahasa yang terdapat dalam sesuatu budaya yang muncul dan lenyap itu. “Jelas bahawa bahasa mati jika semua orang yang bertutur dalam bahasa itu mati.” Demikian hujah beliau dalam hal ini. “Banyak bahasa terancam, nazak, atau pupus berpunca daripada faktor yang mempunyai kesan dramatik terhadap kesejahteraan fizikal penutur bahasa berkenaan.”  Antara punca yang dikenal pasti oleh beliau termasuklah bencana alam seperti gempa bumi, taufan, tsunami, banjir, dan gunung berapi, di samping kebuluran, kemarau, dan wabak penyakit yang sesetengahnya dibawa masuk oleh penjajah ke sesebuah wilayah yang didiami oleh kaum peribumi.

            “Kesan kebuluran dan wabak penyakit berkaitan rapat dengan faktor ekonomi,” tulis Crystal lagi. “Kini wujud banyak kes yang menyebabkan keselamatan orang ramai terjejas secara langsung akibat eksploitasi ekonomi di kawasan mereka yang dijalankan oleh pihak luar.” Menurut beliau, “penggurunan”, pembasmian hutan, dan amalan pengairan yang tidak terancang, dengan pola cuaca yang berubah juga turut berlaku. Apabila tanah hilang kesuburannya, tanah itu tidak lagi mampu menyokong penduduknya, dan inilah fenomena yang berlaku berulang kali di Afrika pada tahun 1970-an dan 1980-an. Maka, berlakulah penghijrahan yang tidak diduga dan akhirnya komuniti tidak lagi berupaya untuk memulihara identiti, budaya tradisional dan bahasa mereka.

            Apabila sesebuah komuniti dipindahkan, menurut Crystal, banyak penakat tidak bersedia untuk kekal dalam habitat mereka, lalu mereka berpindah ke pusat petempatan. Di sinilah mereka secara perlahan-lahan kehilangan jati diri budaya mereka dalam persekitaran kemiskinan. Untuk terus hidup, mereka mempelajari seberapa banyak mungkin bahasa baharu seperti bahasa Portugis sebagaimana yang berlaku di Brazil.

 

Leave a Reply