Nilai Ekonomi Bahasa Melayu

Oleh ZAITUL AZMA ZAINON HAMZAH

Bahasa merupakan identiti penting bagi sesebuah negara bangsa. Bahasa juga memainkan peranan yang penting dalam proses pembangunan negara. Dari segi sejarah, bahasa Melayu terbukti menjadi lingua franca dan bahasa perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Hal ini sekali gus memperlihatkan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa yang pernah memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Melalui peranannya sebagai lingua franca, bahasa Melayu digunakan untuk menggubal undang-undang. Antara undang-undang dalam sejarah peradaban Melayu yang terawal termasuklah Hukum Kanun Melaka (HKM). HKM atau Undang-undang Melaka didapati lebih tua daripada Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Pahang, malah menjadi acuan bagi membuat undang-undang yang lain di negeri-negeri Melayu.

Kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca pada zaman kegemilangannya pada sekitar abad ke-15 telah menampakkan kedudukannya sebagai bahasa yang menonjolkan peradaban bangsa Melayu selain berfungsi sebagai bahasa yang mempunyai nilai ekonomi wang. Pada masa kini tidak dapat dinafikan faktor globalisasi dan kepelbagaian kemajuan sains dan teknologi telah menimbulkan persaingan sehingga kita tiada pilihan lalu terpaksa memilih satu bahasa bertaraf antarabangsa, iaitu bahasa Inggeris dan sekali gus mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu, bahasa perdagangan dan bahasa komunikasi global. Walau bagaimanapun, sekiranya diteliti dan diperhalusi, sebenarnya faktor globalisasi dan kepelbagaian kemajuan sains dan teknologi juga dapat memberi ruang kepada bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa yang mempunyai nilai ekonomi sekiranya dimanfaatkan dalam konteks negara kita, Malaysia dan Asia amnya.

Mengimbau kembali zaman kesultanan Melayu Melaka, para pedagang datang ke Melaka, khususnya dan Asia Tenggara amnya untuk berniaga. Komoditi utama yang menyemarakkan dunia perdagangan ketika itu ialah rempah ratus dari Kepulauan Maluku. Kepesatan perdagangan di Melaka terbukti melalui catatan perdagangan bangsa Portugis, iaitu Tome Pires yang menyatakan “di pelabuhan Melaka biasanya terdapat 84 bahasa yang dituturkan oleh para pedagang yang datang”. Sejajar dengan itu, bahasa Melayu mengambil tempatnya sebagai lingua franca kerana operasi perdagangannya terletak di kawasan geografi bahasa Melayu. Kedatangan para pedagang yang dikatakan pada setiap tahun terdapat sekurang-kurangnya 100 buah kapal yang besar dan kira-kira 30 hingga 40 buah kapal yang kecil ke pelabuhan Melaka adalah disebabkan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah Melaka. Hal ini secara tidak langsung membuktikan faktor geografi dan kuasa pemerintah memainkan peranan penting dalam menentukan nilai ekonomi bahasa Melayu ketika itu.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Februari 2013.

Leave a Reply