Kerjasama DBP – GLC Memperkukuh Bahasa Kebangsaan

Oleh DIARANI MAT ADAM

“Kita tidak mampu mendaulatkan bahasa ibunda seperti negara Rusia, Perancis dan Jepun. Oleh itu, penambahbaikan perlu dibuat dan GLC memerlukan sokongan daripada DBP dan pihak lain untuk mendaulatkan bahasa Melayu. Pihak GLC memerlukan khidmat dan bantuan DBP tentang peranan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu.” Ucap Encik Izani Ashari, Pengarah Eksekutif, Projek Khas, Khazanah Nasional Berhad dalam kata alu-aluannya sempena Dialog Penggunaan Bahasa Kebangsaan antara Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Bawah Jawatankuasa Putrajaya Bagi Prestasi Tinggi (PCG). Dialog tersebut telah berlangsung pada 20 Julai 2012 di Auditorium Tun Dr. Siti Hasmah, Menara SSM@Sentral, Kuala Lumpur.

Izani berkata, GLC ialah medium paling luas untuk meningkatkan bahasa Melayu kerana keterlibatan GLC dalam pelbagai sektor, termasuklah perniagaan pada peringkat negara dan antarabangsa. Cabaran yang dihadapi GLC ialah penggunaan bahasa Inggeris dalam kebanyakan urusan transaksi, sehinggakan kabinet mengeluarkan arahan supaya GLC menggunakan bahasa Melayu.

Kata Izani lagi, GLC menyokong agenda memartabatkan bahasa Melayu dengan harapan usaha ini bukanlah retorik semata-mata. GLC pernah menerima arahan untuk menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi, tetapi realitinya GLC baru sahaja menerima surat daripada pihak yang mengeluarkan arahan itu dalam bahasa Inggeris.

Izani mencadangkan supaya peranan bahasa Melayu dalam agenda nasional dan penggunaannya dalam konteks masyarakat majmuk, seperti pada paparan awam dilihat semula. Beliau berharap pengisian program penggunaan bahasa kebangsaan dan bahan dalam bahasa Melayu diperbanyakan. Bagi memartabatkan bahasa kebangsaan, program mempromosi dan mengembangkan bahasa kebangsaan perlu diadakan secara berterusan.

Selain Izani, turut hadir dalam dialog tersebut ialah Dr. Haji Awang Sariyan, Ketua Pengarah DBP, yang telah menyampaikan taklimat tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu. Dalam sesi soal jawab tentang kuasa DBP dalam penguatkuasaan bahasa kebangsaan, Awang menjelaskan bahawa DBP tidak ada kuasa penguatkuasaan seperti pihak berkuasa tempatan (PBT). DBP bekerjasama dengan PBT, contohnya pengiklan perlu mendapatkan pengesahan bahasa daripada DBP sebelum permohonan lesen iklan diluluskan. Selain itu, DBP melaksanakan audit bahasa dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). JPA meminta DBP membuat pengauditan di JPA dan DBP mengalu-alukan jika ada pihak yang berminat supaya pengauditan dilaksanakan di jabatan atau syarikat mereka untuk tujuan penambahbaikan penggunaan bahasa Melayu.

Menyentuh tentang penggunaan bahasa baku pula, Awang berkata, “Bahasa baku ialah suatu ragam bahasa yang digunakan dalam konteks rasmi. Lebih kurang 500 institusi di seluruh dunia menggunakan bahasa Melayu, oleh itu bahasa Melayu ialah bahasa “supra-Malay” tidak terbatas pada geopolitik. Malaysia perlu bergerak ke arah menyatukan penggunaan bahasa Melayu dan mencari persamaan sebanyak mungkin. Kita ada kerjasama Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia (MABBIM) di peringkat serantau. Dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) ditubuhkan untuk mempromosi serta mengembangkan bahasa Melayu di seluruh dunia. Maka, apakah bentuk bahasa yang perlu digunakan? Baku tidak terbatas pada aspek sebutan sematamata, malah tatabahasa, ejaan dan laras yang digunakan haruslah baku. Proses pengukuhan sedang diusahakan. Sebutan baku dihentikan pada tahun 2000 (bermula pada 1998) tanpa ada alasan yang kukuh. DBP tetap berpegang pada sebutan baku kerana salah satu fungsi DBP ialah membakukan sebutan, ejaan dan istilah. Jika semua bahasa ada sebutan baku, maka bahasa Melayu juga harus ada sebutan baku.”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2012.

Leave a Reply