Memugar Patriotisme Dalam Jiwa Belia

OLEH: JUFITRI JOHA (NAIB PRESIDEN MAJLIS BELIA MALAYSIA)

 DB: Majlis Belia Malaysia (MBM) merupakan sebuah badan induk yang bergerak untuk menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar. Sebagai Naib Presiden MBM, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas penubuhan MBM?

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah Dewan Bahasa atas ruang yang diberikan. Dari segi sejarah, sebenarnya sudah puluhan tahun penubuhan MBM ini yang bertujuan untuk mewakili belia Malaysia. Idea asalnya adalah untuk menjadi cawangan World Assembly of Youth. Peranan asas MBM adalah untuk menyuarakan idea, semangat dan gagasan belia untuk disalurkan kepada pihak pembuat dasar, khususnya Kerajaan Malaysia. MBM masih relevan sehingga kini dan slogan utamanya adalah untuk bertindak demi kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut serta tidak menyebelahi mana-mana pihak untuk menyuarakan apa sahaja isu berkenaan, bukan sahaja kepentingan belia, tetapi kepentingan negara dan juga dunia. Peranan MBM bukan sahaja memperjuangkan isu belia, kerana perkara tersebut memang merupakan agenda utama, tetapi MBM juga menyuarakan isu-isu semasa dalam dan luar negara yang melibatkan kepentingan bersama sebagai contoh, MBM juga memberikan pandangan mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) kerana hal ini melibatkan kepentingan negara.

            Mungkin segelintir generasi muda sekarang ini tidak ada rasa kepentingan untuk bergerak secara kolektif. Penasihat belia Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-Moon, iaitu Ahmad Alhendawi, pernah menyatakan bahawa antara trend global berkaitan generasi muda ialah kuasa individualistik. Maknanya, jika pada peringkat antarabangsa, tokoh seperti Malala Yousafzai, manakala pada peringkat tempatan pula, tokoh seperti Raja Syamri yang terkenal dengan bantuan banjirnya, tokoh-tokoh ini merupakan pemaparan kuasa individu. Generasi muda melihat bahawa untuk menyumbang idea tidak semata-mata harus bergantung pada kuasa kolektif. Kadang-kadang, bergerak secara individu nampaknya lebih berkuasa daripada berkumpulan. Tetapi bagi MBM, gerak kerja secara berkumpulan ini lebih besar dan memberikan kesan yang baik dan meluas sifatnya. Cabaran MBM adalah bagaimana hendak menarik lebih kurang lapan juta lebih belia Malaysia untuk aktif dalam persatuan belia. Dalam konvensyen belia yang lepas, kita mengubah formula. MBM berpendapat idea untuk berpersatuan ini penting dan harus mendidik anak muda untuk berpersatuan, tetapi kita mesti mengubah pendekatan. Kita mengambil elemen inovasi sosial, bentuk lama tetapi pendekatan baharu. Sekarang kita sedang memikirkan apakah bentuk inovasi sosial yang sesuai untuk digunakan bagi menarik golongan muda, dengan mengambil pendekatan memaksimumkan penggunaan media sosial.

DB: Gerak kerja MBM meliputi pelbagai perkara, antaranya termasuklah melibatkan hal yang berkaitan ekonomi, pembangunan sosial, kebudayaan, kesukanan, pendidikan, dan sebagainya. Boleh tuan jelaskan bagaimanakah program atau aktiviti MBM yang meliputi perkara yang dinyatakan tersebut dapat membantu golongan belia daripada pelbagai aspek?

MBM mempunyai ramai exco yang dilantik dan dibahagikan kepada biro-biro tertentu. Saya mewakili jawatankuasa pendidikan. Antara perkara atau fokus yang saya bawa termasuklah yang berkaitan kemahiran belia. MBM harus mendekati golongan belia yang tidak berkesempatan untuk menyambung pelajaran dalam institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Mereka ini mungkin sudah tidak minat belajar akademik, tetapi mereka memiliki kemahiran tertentu. MBM menekankan kemahiran belia ini sebagai agenda utama. MBM membawa agenda utama ini kepada pihak kerajaan, dan hasilnya kerajaan bersedia memberikan satu bilion untuk dimanfaatkan oleh kebanyakan belia yang memiliki kemahiran tertentu ini. Perkara lain yang kita tekankan ialah aspek kesukarelawanan. Baru-baru ini kita melancarkan Komuniti Sukarelawan Belia 1 Malaysia (MyVOC). Istimewanya, MBM menggabungkan kumpulan belia yang profesional dan berkemahiran. Contohnya, jika belia tersebut mahir membaiki peralatan yang berkaitan elektrik, maka sebuah pasukan yang berkemahiran tersebut sudah ada. Apabila berlaku bencana, MBM sudah ada pasukan khas sendiri. MBM juga mempunyai kumpulan profesional peguam. Jika terdapat masyarakat yang memerlukan khidmat guaman, maka mereka inilah yang akan membantu.

           Aspek yang tidak kurang penting ialah kepimpinan. Aspek kepimpinan memang menjadi keutamaan MBM bagi melahirkan ramai pemimpin. Kita wujudkan agenda “MBM in Business”, sebagai salah satu projek penjenamaan semula MBM bagi aspek kepemimpinan.

Kita Dan Bahasa (Bahagian Kedua)

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

Berfikir tanpa bahasa

Namun begitu, perlu dilihat pula kes yang lain. Jikalau dikatakan manusia berfikir dengan bahasa yang melibatkan pembentukan huruf-huruf dalam akal budi bagi mewakili konsep-konsep, maka bagaimanakah pula dengan manusia autisme? Bagaimanakah manusia seperti ini berfikir? Pertanyaan ini mengingatkan penulis kepada watak utama dalam filem Biola Tak Berdawai, iaitu Dewa.

           Dewa ialah seorang kanak-kanak autisme yang beruntung hidup. Dirinya memperlihatkan kemahuan kuat untuk mengerti denai hidup. Keupayaan Dewa, walaupun sekadar watak ciptaan pengarang dan pengarahnya, walaupun sekadar hidup dalam deretan kata sebuah novel dan dalam ruang visual, menyebabkan kenyataan manusia berfikir dengan bahasa, mulai tercabar. Dengan Dewa, dan bayi-bayi lainnya, kita berupaya memperbaharu kenyataan di atas. Manusia tidak semutlaknya berfikir dengan bahasa. Manusia juga berupaya berfikir tanpa bahasa.

           Akan tetapi, benarkah berfikir tanpa bahasa hanya sebatas bayi? Bayi memang berfikir tanpa bahasa disebabkan tahap penguasaan bahasanya masih sifar. Bagaimana pula halnya dengan orang dewasa yang sudah pun menguasai bahasa? Apakah mereka juga dapat berfikir tanpa bahasa berlambang? Untuk menelusuri persoalan ini, perlu berpangkal pada tabii bahasa.

          Bahasa, memang fungsi asasinya untuk menzahirkan pemikiran penuturnya. Dalam melaksanakan fungsi asasi ini, bahasa ada batasannya, iaitu ketidakupayaannya bagi menzahirkan pemikiran sepersis yang terdapat dalam akal budi. Mudahnya, fikir tidak serupa cakap; yang maujud sebagai A diungkapkan dengan A2; rasa manis, rasa nescafe tarik; rasa nyaman ditiup bayu laut yang mengerbangkan rambut ikal mayang; rasa merdu alunan suara dan irama lagu Mustika, oleh M. Nasir, atau Nyanyian Serambi, oleh Ramli Sarip, tidak dapat diungkapkan dengan bahasa sepersis rasa sebenar yang dialami oleh orang yang mengalaminya. Jikalaupun diungkap, diceritakan kepada orang lain, tetap juga tidak menepati seperti yang dialami. Sekali lagi Steiner ada membawakan isu ini dengan panjang lebar. Barangkali, elok juga mendalami pendapatnya.

Terjemahan Humor : Tak Kelakarlah

OLEH: WAN HALIZAWATI WAN MAHMOOD

Humor atau jenaka merupakan sebahagian daripada bentuk komunikasi harian yang penting. Elemen ini juga membentuk komponen utama dalam hasil kesusasteraan komik, perfileman dan teater, serta kesenian, amnya. Hal ini berakarumbikan konteks budaya dan linguistik tertentu serta sebahagian daripada komunikasi antara budaya dan hiburan massa yang penting. Media dan televisyen hari ini juga banyak menawarkan pelbagai bentuk pilihan program hiburan santai yang berkonsepkan humor, selain bahan bertulis seperti komik, buku cerita kanak-kanak, satira politik sehinggalah papan tanda di sesuatu tempat atau lokasi. Amnya, humor dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu:

• humor atau jenaka universal,

• humor atau jenaka budaya, dan

• humor atau jenaka bahasa.

 

Raphaelson-West (1989:130) telah mengkategorikan humor atau jenaka ini kepada 3 jenis, iaitu:

• jenaka linguistik [misalnya permainan kata (puns)],

• jenaka budaya (misalnya humor sesama kaum,

bangsa, etnik), dan

• jenaka sejagat (misalnya humor yang tidak dijangka).

Humor juga boleh berlaku dalam banyak bentuk seperti slapstick fizikal, humor visual, jenaka gerak isyarat atau bunyi, aforisme, teka-teki, dan cerita-cerita pendek.

Ciri dan kategori humor ini telah menimbulkan keinginan sesuatu kelompok masyarakat itu untuk mengetahui dan menerokai keindahan jenaka sesuatu kelompok etnik yang lain sebagai suatu bentuk perkongsian budaya dan ungkapan pemikiran dan pengalaman yang berbeza. Artikel ini mengupas terjemahan humor yang perlu dimaknakan sebaik mungkin, agar konsep jenaka dalam bahasa sumber dapat diungkapkan dalam bentuk kesamaan yang paling hampir dalam bahasa sasaran. Dengan kata mudah, sesuatu yang kelakar itu seharusnya ‘dikelakarkan’ juga, sekalipun telah dipindahkan ke bahasa dan budaya yang berbeza.

 

Lambang Pembentukan Malaysia

OLEH: ZULKIFLI SALLEH

Pada 17 September 1963, Yang di-Pertuan Agong menerangkan tujuh lambang yang berkaitan dengan pembentukan Malaysia, iaitu sewaktu baginda bertitah dalam Perhimpunan Hari Kanak-kanak. Baginda menyeru agar seluruh kanak-kanak menyatakan sekali lagi keyakinan dan kesetiaan mereka kepada negara Malaysia yang baharu.

            Baginda, seperti yang dicatatkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra dalam bukunya, Pandang Balik, menerangkan lambang tersebut, iaitu bangunan Parlimen tersergam sebagai lambang keyakinan kita terhadap sistem demokrasi berparlimen berdasarkan pemilihan oleh rakyat; Masjid Negara sebagai lambang kebebasan beragama kerana rakyat daripada semua kaum dan agama turut memberikan sumbangan bagi pembinaannya, di samping wang yang diberikan oleh kerajaan; maktab-maktab, universiti dan institusi ilmu pelajaran lain melambangkan keyakinan kita terhadap pendidikan dan penerangan bagi rakyat; Stadium Merdeka dan Stadium Negara melambangkan kepercayaan akan pepatah tentang otak yang cergas terdapat pada tubuh yang sihat dan bagi menggalakkan persahabatan melalui sukan; Tugu Negara, mengarah ke Taman Bunga, melambangkan semangat untuk berkorban bagi mempertahankan negara kita; Dewan Bahasa dan Pustaka menjadi lambang tentang warisan yang kaya dan kedudukan istimewa bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa rasmi Malaysia; dan Muzium Negara bertindak sebagai pusat tumpuan bagi perkembangan kebudayaan kebangsaan. (Huruf condong oleh Tunku sendiri.)

           Apabila mantan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra menyebut tujuh lambang tersebut dalam “Bab Enam Belas: Kekacauan dari Singapura,” sedikit banyak menimbul persoalan tentang pentingnya atau signifikannya semua lambang itu dalam mengharungi pergolakan dengan Singapura yang menyertai Malaysia antara tahun 1963 hingga 1965. Selama tempoh negara kota dalam Malaysia bersama-sama Sabah dan Sarawak, Perdana Menteri Lee Kuan Yew boleh diibaratkan “duri dalam daging” yang boleh menggugat kestabilan dan keharmonian; tambahan pula, Indonesia melancarkan konfrontasi dan Filipina mengemukakan tuntutan terhadap Sabah. Tindak-tanduk Lee itu mengeruhkan dan meruncingkan lagi suasana kerana beliau mula menentang hak-hak orang Melayu yang dijamin oleh Perlembagaan.

Penyampaian Ilmu Saintifik Dalam Wacana Penulisan Akbar Tempatan

OLEH: ZARINA OTHMAN

Makalah ini memaparkan satu tinjauan awal terhadap analisis wacana penulisan akhbar tempatan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Analisis terhadap sebuah akhbar tempatan dalam bahasa Melayu, iaitu Utusan Melayu telah dipilih dan pemilihan rencana penulisan yang dijalankan analisis awalan ini berfokus kepada rencana penulisan dalam ruangan sains. Terdapat tiga kategori subtopik penulisan ilmu sains iaitu Sains dan Teknologi, Kesihatan dan Impak Alam. Beberapa contoh wacana penulisan bagi setiap topik secara rawak telah dipilih bagi tujuan tinjauan awal ini menggunakan analisis tekstual. Dalam tinjauan analisis awal ini, terdapat beberapa fitur wacana dalam penggunaan istilah saintifik dalam penulisan akhbar ini bagi tujuan menyampaikan ilmu sains. Antaranya termasuklah penggunaan:

 • Istilah bahasa Inggeris

• Istilah bahasa Melayu (baharu)

• Istilah atau frasa bahasa Inggeris

• Kedua-dua istilah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

 Istilah Pinjaman Bahasa Inggeris

Dalam wacana penulisan akhbar ini, penggunaan frasa kata yang menggabungkan penggunaan perkataan bahasa Melayu dan pinjaman istilah perkataan daripada bahasa Inggeris menjadi gaya penulisan wacana dalam bacaan akhbar umum (Jadual 1). Mungkin akan timbul pertanyaan, adakah perlu dipinjam istilah bahasa Inggeris? Penggunaan istilah bahasa Inggeris sebagai istilah bahasa Melayu telah diterima selaras dengan dasar memartabatkan bahasa Melayu yang ditegaskan dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan (Perkara 152), iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Dalam Penyata Razak (1956) serta Akta Pendidikan (1996), bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa perantara pada peringkat sekolah rendah hingga peringkat Universiti (Kamal Shukri, 2007).

Sinergi Tonggak Pemartabatan Bahasa Melayu

OLEH: AZIZUL HAJI ISMAIL / VIJAYALETCHUMY A/P SUBRAMANIAM

Sejarah membuktikan negara dan bangsa di dunia ini memerlukan kerjasama dengan melaksanakan dasar bersahabat demi meneruskan kelangsungan ketamadunan negara dan bangsa tersebut. Hal ini telah berlaku terhadap bangsa-bangsa besar di dunia seperti China, Jepun, Burma dan Thailand (Siam), sebelum abad ke-19 yang telah melaksanakan dasar isolasi bagi memelihara keagungan dan kesucian negara dan bangsa mereka. Isolasi membawa maksud memencilkan diri (negara) dengan tidak membenarkan hubungan dengan kuasa asing, khususnya negara-negara Barat bagi memastikan kedaulatan negara dan kekayaan ekonomi negara mereka tidak terjejas disebabkan kerakusan kuasa-kuasa tersebut untuk menjarah hasil bumi negara tersebut. Namun, negara-negara tersebut akhirnya mengamalkan dasar pintu terbuka kepada pihak luar, sama ada secara sukarela, seperti negara Thailand oleh Raja Mongkut, ataupun secara paksa seperti yang berlaku terhadap negara China akibat daripada konspirasi Perang Candu Pertama (1839-1842) dan Perang Candu Kedua (1856-1860) oleh kuasa-kuasa Barat. Negara-negara tersebut mahu tidak mahu telah membuka pintu negara mereka bagi meneruskan kelangsungan dan kemerdekaan bangsa dan negara tersebut agar tidak terus diratah oleh kuasa-kuasa besar pada masa itu yang mengamalkan dasar siapa kuat dialah raja.

         Sejarah ini telah membawa pengajaran dan sewajarnya menjadi panduan yang amat bermakna terhadap usaha pemartabatan bahasa Melayu, sama ada pada peringkat kebangsaan, ataupun peringkat antarabangsa. Usaha tersebut tidak boleh dilaksanakan secara bersendirian dan terpencil untuk dilaksanakan oleh badan kerajaan, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perancangan bahasa dalam negara. Malahan, tugas dan usaha tersebut juga tidak wajar diserahkan secara eksklusif kepada tokoh-tokoh bahasa untuk melaksanakan tugas dan amanah tersebut. Sewajarnya tugasan tersebut perlu dilaksanakan secara sinergi ataupun melalui kerjasama pintar dengan pelbagai pihak. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah, supaya manusia sentiasa bekerjasama dan tolong-menolong sesama manusia dalam hal yang berkaitan kebaikan dan kebajikan seperti yang terkandung dalam Surah al- Ma’idah ayat kedua. Oleh hal yang demikian, sinergi melalui kerjasama bahasa pada peringkat antarabangsa, kerjasama bahasa dengan badan kerajaan, pihak swasta, dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO), perlu diteruskan dan dimantapkan demi pemerkasaan dan pemartabatan bahasa Melayu di dalam dan di luar negara. Selain itu, DBP juga perlu lebih bernafsu untuk mencari kerabat kerja di dalam dan luar negara bagi memacu kelangsungan dan pemerkasaan bahasa Melayu pada masa kini.

Bahasa Melayu Selepas 58 Tahun Merdeka

OLEH: AMINUDIN MANSOR

Penggunaan bahasa yang baik, betul dan tepat mencerminkan bangsa yang melahirkan bahasa tersebut. Justeru, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang dipertuturkan oleh rakyat yang pelbagai kaum ini sebenarnya mencerminkan identiti bangsa Malaysia yang mahu dilahirkan oleh negara kita. Konsep “di sini lahirnya sebuah cinta”, sepatutnya juga meliputi kecintaan bahasa iaitu bahasa Melayu. Tanpa rasa cinta dan sayang akan bahasa, setelah negara mencapai kemerdekaan 58 tahun, sesuatu bangsa itu tidak akan maju. Sejarah dan perkembangan bahasa Melayu sebelum dan sesudah merdeka amat panjang. Kini bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan yang berkesan.

          Jejak sejarah bahasa Melayu bermula dengan aspek-aspek asal usul bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden dan unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu hinggalah perkembangannya sampai hari ini. Sejarah membuktikan bahawa sebelum dan selepas merdeka, semua aspek ini dihuraikan dan terdapat bahan bukti kukuh, tokoh, dan institusi yang terlibat dalam memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan bahasa Melayu.

        Sejarah membuktikan bahawa, selepas tahun 1970, bahasa Melayu dimantapkan penggunaannya terutama di sekolah rendah dan menengah. Mulai tahun 1983 pula, semua kursus tahun pertama peringkat universiti turut diajar dalam bahasa kebangsaan berbanding penggunaan bahasa Inggeris sebelum ini. Pada masa kini bahasa Melayu digunakan sepenuhnya di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang sepatutnya menjadi ikutan universiti awam dan swasta yang lain.