Utamakanlah Aspek Etika Berbahasa dalam Media Baharu

Oleh Zaidi Ismail

Pengguna media baharu perlulah mengutamakan aspek etika berbahasa dalam media itu. Pemantau bebas daripada kalangan pembekal perkhidmatan media baharu perlu diberi kuasa untuk mengingatkan pengguna media baharu supaya berbahasa dengan betul dan santun.

Kini, media yang paling popular ialah internet. Di dalamnya ada pelbagai bentuk media baharu, seperti media sosial, blog, laman web serta akhbar dan majalah dalam talian. Sejauh manakah bahasa Melayu diutamakan dalam media ini? Untuk mengetahuinya, baru-baru ini, editor Dewan Bahasa berkesempatan menemu bual dua orang Munsyi Dewan, Mohamad Musip dan Nik Nor Ahmarizam Nik Ahmad, untuk mendapatkan pandangannya tentang bahasa dalam media baharu.


“Bagi saya, kedua-dua media itu perlu menggunakan bahasa yang betul dan santun. Media lama lebih menuntut ketepatan dan kesantunan bahasa kerana hanya itulah kuasa yang ada untuk mempengaruhi pembaca supaya menyukai tulisan penulis. Bagi media baharu, khususnya Facebook, saya sudah membuat aku janji kepada diri sendiri bahawa media baharu itu merupakan alat untuk menampilkan suri teladan dalam berbahasa. Hal ini saya rasakan wajar kerana saya sebagai pendidik bahasa semestinya menunjukkan keterampilan berbahasa, apatah lagi tulisan akan terpapar kepada khalayak secara merentas sempadan geografi, selagi bahasanya difahami. Tegasnya, media baharu sesuai sekali berfungsi sebagai media dakwah bahasa, selain dakwah kerohanian.”

Mohamad Musip


“Penggunaan bahasa melalui media baharu pula, seperti Facebook atau Twitter, pada hakikatnya belum mencapai tahap penggunaan bahasa baku secara maksimum. Sukar untuk seseorang guru bahasa Melayu atau pakar bahasa membaiki kesalahan bahasa melalui laman sosial tersebut kerana penggunanya teramat banyak. Walau bagaimanapun, sebagai pencinta bahasa, kita sememangnya bertanggungjawab untuk bersama-sama menegur seseorang secara maya dan berhemah betapa perlunya seseorang pengguna laman sosial itu menggunakan bahasa Melayu baku dalam Facebook atau Twitter.”

Nik Nor Ahmarizam Nik Ahmad

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.

Menzahirkan 26 Ribu Judul Buku Setahun

Oleh Zaidi Ismail

Semasa merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2011 pada 24 April tahun lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran, menyatakan bahawa kerajaan akan menggembleng tenaga untuk menzahirkan penerbitan 26 ribu judul buku setahun. Selain Kementerian Pelajaran, usaha tersebut juga memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuklah institusi pengajian tinggi, persatuan penulis dan penerbit buku.

Untuk turut menyokong hasrat tersebut, pada 24 April yang lalu, Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya telah mengadakan Syarahan Umum, “Menzahirkan 26 Ribu Judul Buku Setahun”. Syarahan telah disampaikan oleh Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Dalam syarahan tersebut, Abdullah menyatakan bahawa negara kita sekarang menghasilkan 16 ribu judul buku setahun dan berada pada kedudukan ke-23 di dunia. Untuk mencapai jumlah 26 ribu judul itu, kita boleh belajar daripada Taiwan yang negaranya berpenduduk 26 juta jiwa dan sebesar Malaysia. Industri perbukuannya bernilai AS$ bilion dan warganya berbelanja AS$400 setiap orang setahun.

Katanya lagi, “ Tradisi penerbitan perlu diteruskan dengan membina lebih banyak lagi buku agama, falsafah, dan perundangan. Penerbitan buku sains dan teknologi juga perlu ditingkatkan dan ini merupakan cabaran kepada 1700 orang profesor yang ada di negara kita. Buku tersebut, selain ditulis dalam bentuk karya asli, boleh juga diterjemahkan daripada bahasa lain.”

Dari segi jenis buku pula, kita sememangnya ada banyak buku sastera, terutamanya novel. Walau bagaimanapun, kita masih lagi kekurangan buku kanak-kanak, terutamanya lelaki, buku bergambar dan buku ilmu. Kita tidak perlu risau perihal dana. P e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i k i n i sememangnya memihak kepada kita. Akhir sekali, Abdullah mencadangkan agar kita menggunakan teknologi “awan mega” yang melibatkan buku elektronik dan pemasaran melalui internet kerana kos produksi dan pasarannya sangat rendah.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Melestarikan Terbitan Bahasa Melayu

Oleh Diarani Mat Adam

Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur, pada 16 April 2012 telah berlangsung majlis “Wacana Penulisan dan Penerbitan Bahasa Melayu di Malaysia”. Dalam ucapan perasmian wacana ini, Ketua Pengarah PNM, Dato’ Raslin Abu Bakar berkata, bagi memastikan bahasa Melayu terus unggul sebagai bahasa utama negara, PNM turut memainkan p e r a n a n p e n t i n g d a l a m menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu selaras dengan fungsinya yang termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara 1972 (Akta 80), iaitu “bekerjasama dengan agensi yang berkaitan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan dan perkembangan bahasa Malaysia.”

Kata Raslin lagi, wacana ini merupakan antara 15 program utama pembudayaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi yang dirancang oleh PNM pada tahun ini. PNM mengadakan program tersebut untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pendedahan kepada masyarakat tentang penulisan dan penerbitan, sekali gus sebagai usaha ke arah meningkatkan penerbitan buku dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Sehingga Mac 2012, PNM telah menerima sebanyak 60 885 judul buku dalam bahasa Melayu yang diserahkan oleh penerbit sesuai dengan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986. Akta ini merupakan satu daripada strategi yang dijalankan oleh PNM bagi meningkatkan jumlah penerbitan negara.

Raslin menambah, “Dalam pada kita mengejar sasaran dari segi kuantiti, aspek kualiti bahan bacaan, khususnya dari segi isi kandungannya, tidak harus kita abaikan. Penulis bukan sekadar merakamkan ilmu, citra dan cetera yang berlaku dalam masyarakat pada zamannya, tetapi juga dalam masa yang sama, mampu membawa mesej berguna untuk diteladani dan diambil pengajaran oleh mereka yang membaca karyanya.”

Wacana sehari diisi dengan dua sesi bual bicara. Pada sebelah pagi, diadakan sesi “Bual Bicara Senario Penerbitan Ilmiah Bahasa Melayu di Malaysia”, yang menampilkan Dr. Roosfa Hashim, ahli akademik dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang banyak terlibat dalam penulisan dan penerbitan ilmiah. Beliau telah membicarakan perkembangan penerbitan buku ilmiah di Malaysia.

Pada sebelah petangnya pula, sesi “Bual Bicara Bersama Novelis Popular” dijayakan oleh tiga orang novelis popular tanah air, iaitu Norzailina Md. Nordin, Nurul Azalila Ahmad Sahimi (Areila Sahimi) dan Abdul Halim Toha (Pingu Toha). Para penulis novel ini telah berkongsi pengalaman tentang liku serta keistimewaan kerjaya sebagai penulis dan penerbit. Mereka juga memberikan panduan berguna untuk berjaya sebagai penulis novel.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Ilmu Malayonesia: Telah, Lani dan Kelak

WACANA KETERLESTARIAN ILMU

Oleh Diarani Mat Adam

Pada 29 Mac 2012, di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, t e l a h berlangsung Wacana Kelestarian Ilmu, “Ilmu Malayonesia: Telah, Lani dan Kelak”. Wacana kali ini disampaikan oleh Profesor Dr. Shaharir Mohamad Zain, Felow Penyelidik Kanan, Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya.

Dalam wacana tersebut, Shaharir menghuraikan bukti bahawa tamadun Malayonesia, terutamanya yang menggunakan bahasa Melayu, telah “melahirkan” sains dan matematiknya sendiri, yang sesetengahnya mendahului tamadun lain yang sezaman dengannya. Ilmu Malayonesia didapati berbeza daripada ilmu tamadun lain sejak dahulu hingga kini. Ada bukti menunjukkan bahawa banyak ilmu Malayonesia itu “terdampar” atau “terkambus” oleh serangan penjajah pemikiran, sedangkan ternyata ilmu ini relevan untuk dibangunkan sebagai ilmu moden. Yang menariknya, ilmu ini mampu memberikan dimensi baharu kepada ilmu kini dan berpotensi menjadi penyumbang ilmu dunia yang tersendiri, bukan sekadar penyambung lidah ilmuwan tamadun lain.

Menurut Shaharir, ilmu Malayonesia ialah ilmu yang ditulis, sama ada hasil terjemahan ataupun karya asli, dalam bahasa Melayu atau rumpunnya, seperti Campa dan Jawa. Ilmu Malayonesia yang dibuktikan wujud sejak zaman pra-Islam itu terbahagi kepada tiga kategori, iaitu ilmu Malayonesia pra-Islam (sebelum abad ke-13 Masihi), Islam (abad ke-13 Masihi hingga ke-19 Masihi) dan moden (abad ke-20 hingga kini). Pengelasan ilmu Malayonesia ini dikatakan berlaku lebih awal daripada pengelasan ilmu yang wujud di Eropah.

Shaharir dapat membuktikan bahawa mantik burhan warisan tamadun Islam diketahui oleh ahli mantik Malayonesia sejak abad ke-17 lagi dan manuskrip mantik Malayonesia Islam yang tertua setakat ini dipercayai ditulis oleh al-Ranyry. Ahli astronomi dan kosmologi Malayonesia juga telah mengenali bulan, bintang dan planet. Walaupun tidak mempunyai teori tertentu, dapat dihipotesiskan bahawa adanya bintang yang telah ditemukan oleh ahli astronomi Malayonesia pra-Islam, seperti bintang Dara dan Wethu.

Kajian ilmu Malayonesia pada prasasti dan manuskrip membuahkan cabaran kepada ahli sains hayat untuk memberikan nama sains kepada ratusan flora dan fauna yang belum dikenali pada zaman ini. Kajian ilmu Malayonesia juga membuahkan kajian yang ampuh tentang hipotesis “bahasa kalbu ilmu” atau “bahasa penemu ilmu” dalam setiap bidang kontemporari.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Bahasa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi: Terpinggir atau Dipinggirkan?

Oleh HAMDAN AZMI ABD. AZIZ dan NOOR ROHANA MANSOR

Taraf dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Pendidikan 1996. Yang membimbangkan kita ialah taraf dan peranan tersebut kini semakin didominasi oleh bahasa Inggeris, terutamanya di institusi pengajian tinggi (IPT), baik awam mahupun swasta. Jika tidak dibendung, bahasa Melayu akan menjadi seperti “melukut di tepi gantang”.

Benarkah bahasa Melayu tidak mampu menggalas fungsi sebagai bahasa ilmu pada peringkat pengajian tinggi? Kedudukan bahasa Melayu sekarang berbeza jika dibandingkan dengan zaman awal pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan pada 1980-an dahulu. Pada waktu itu, bahasa Melayu telah menjadi bahasa utama di IPT. Taraf bahasa Melayu berada di puncak kegemilangan apabila semua kursus peringkat ijazah sarjana muda di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diajarkan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama pada tahun 1987. Kejayaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan IPTA lain dalam melahirkan cerdik pandai yang berjiwa kebangsaan telah mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Kini, para pejuang bahasa berganding bahu untuk kembali memperkasakan bahasa Melayu. Alasan untuk mempercepat kemajuan sains dan teknologi negara melalui pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris telah meninggalkan kesan kepada kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, seperti yang telah digariskan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hal ini berlaku kerana kesangsian golongan tertentu terhadap keupayaan bahasa Melayu sehingga sanggup memilih bahasa Inggeris sebagai bahasa utama pengajian di IPT.

Sesetengah pihak berpendapat, untuk mempercepat kemajuan negara, kita perlu mengubah penggunaan bahasa dalam proses pemerolehan ilmu. Kelemahan menguasai bahasa Inggeris akan mengakibatkan usaha untuk menjadi negara maju menjelang 2020 tidak akan tercapai. Ada yang beranggapan, Dasar Pendidikan Kebangsaan yang dijalankan sebelum ini tidak mampu melahirkan graduan yang berkualiti.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Seni Penyimpangan Bahasa dalam Stilistik

Oleh Nur Fatiha Fadila

Nils Erik Enkvist mendefinisikan gaya sebagai penyimpangan daripada norma. Mana Sikana turut bersetuju dan menyatakan bahawa “menyalahi norma” itu sebagai deviasi terhadap tatabahasa dan sistem bahasa itu sendiri.

Walau bagaimanapun, penyimpangan dari sudut tatabahasa tidaklah bermaksud pengguna bahasa lepas bebas dalam memanipulasikan bahasa. Deviasi dilakukan dengan penuh kesedaran. Hal ini memerlukan penulis mempunyai daya kreatif yang tajam serta berkeupayaan bahasa yang tinggi.

Dharmawijaya menyatakan bahawa penyimpangan atau deviasi bahasa bererti penggunaan bahasa yang memperlihatkan kelainan daripada kebiasaan atau kelaziman sistemnya yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat bahasa itu sendiri. Kerap kali pula kelainan daripada kelaziman itu disebut sebagai penyimpangan daripada norma dan menyalahi tatabahasa.

Persoalan penyimpangan bahasa merupakan satu gaya yang begitu dominan yang didorong oleh faktor dunia pencipta dan dunia sastera itu sendiri.

Menurut Dharmawijaya, terdapat sembilan jenis penyimpangan bahasa yang sering ditemui, iaitu penyimpangan leksikal, semantik, fonologi, morfologi, sintaksis, dialek, register, historis dan grafologi. Namun demikian, tidak semua jenis penyimpangan ini terdapat dalam sesebuah karya. Dharmawijaya, tokoh penyair yang cemerlang dalam membentuk idiosinkrasi dan melakukan penyimpangan bahasa dengan baik menerusi puisinya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012

Sejarah Etimologi Melayu daripada Sumber Nadir Cina

Oleh Awang Azman Awang Pawi

Ketika membelek-belek bahan sumber langka di perpustakaan Leiden, penulis menemukan sumber menarik yang ditulis oleh pengkaji bahasa Melayu yang agak kurang diketahui oleh generasi sekarang, iaitu Gustaaf Schlegel. Beliau tidak termasyhur seperti R.O Winstedt atau Wilkinson tetapi kajiannya setanding dengan tokoh tersebut.

Schlegel merupakan pengkaji sejarah, budaya dan bahasa Cina. Beliau mula mempelajari bahasa Cina sejak berumur sembilan tahun daripada pengkaji J. J. Hofman yang merupakan pengkaji sejarah dan kebudayaan Jepun. Ayahnya Hermann berasal daripada peribumi Saxon, Jerman, terdidik di Vienna sebelum ke Belanda pada tahun 1827. Hermann bekerja di Muzium Leiden dalam lapangan kajian timur dan mempunyai pengalaman berurusan dengan Dutch East Indies dan dilantik sebagai Pengarah Muzium Leiden.

Schlegel pula terlibat dalam kajian alam semula jadi mengikut jejak kerjaya ayahnya meskipun banyak perkara dalam riwayat hidupnya tidak diketahui oleh keluarganya, termasuklah perihal mempelajari bahasa Cina. Beliau pernah bekerja sebagai penterjemah di mahkamah tinggi di pejabat kolonial Batavia. Di situlah beliau menerbitkan monograf ilmiah pada tahun 1866. Minat yang tinggi terhadap masyarakat Cina mendorongnya mendalami masyarakat itu hingga peringkat doktor falsafah dan memperolehnya dari University of Jena pada tahun 1868. Sebenarnya, nama Schlegel sudah lama terkenal melalui penerbitan dan ijazah doktor falsafah.

Beliau terlibat dalam pengajaran bahasa Belanda-Cina dalam kalangan penterjemah di Belanda apabila beliau kembali ke Belanda kerana sakit teruk pada tahun 1872. Beliau diberi cuti sakit selama dua tahun dan di sinilah beliau menaruh minat dalam kajian Timur. Seterusnya, pada tahun 1873, beliau menulis surat kepada menteri yang terlibat khusus dalam kolonial untuk menubuhkan jawatan dalam universiti dan surat tersebut diterima. Schlegel dilantik sebagai “profesor luar biasa” dalam bidang Kajian Cina di Universiti Leiden pada tahun 1875 dan profesor penuh pada tahun 1877. Di sinilah pemantapan kerjaya akademik Schlegel berlangsung.

Puncak kerjaya Schlegel agak tragis kerana penyakit diabetes, menyebabkan beliau menjadi buta dan membawa persaraannya dalam dunia akademik pada tahun 1902. Kamus Belanda-Cina yang diterbitkan dalam empat jilid terbit pada tahun 1882-1891 banyak mendapat pengiktirafan antarabangsa. Penerbit Brill yang ditubuhkan pada tahun 1683 yang terletak di Leiden memainkan peranan dalam menerbitkan karya Schlegel.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Jun 2012.