Facebook: Berbahasalah dengan Baik dan Santun

“Secara umumnya, saya melihat memang ada dua bentuk gaya bahasa dalam Facebook. Pertama, yang menjaga dengan cermat sekali bahasanya, dan kedua, yang meminggirkan soal tatabahasa dan melebihkan kepada isinya sahaja. Walhal, isi dan bahasa, sama pentingnya.” – Nizam Abdul Jalil.

Nizam Abdul Jalil merupakan guru Bahasa Melayu yang berpengalaman mengajarkan Bahasa Melayu selama 21 tahun sejak tahun 1991. Beliau aktif menggunakan Facebook sejak tahun 2009 dan selalu berinteraksi untuk memperkatakan hal yang berkaitan isu dan masalah penggunaan bahasa. Baru-baru ini, editor Dewan Bahasa telah berkesempatan menemu bual beliau untuk mendapatkan pandangannya tentang penggunaan bahasa Melayu dalam Facebook.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012

Manifestasi Transformasi Perjuangan Mendepani Arus Globalisasi

Oleh Ahmad Zaidi Nordin

“Bahasa sebagai jiwa bangsa dan negara turut menjadi salah satu dasar negara, melalui ketetapan Dasar Bahasa Kebangsaan dan disokong juga oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan mempunyai kaitan yang rapat dengan Dasar Bahasa Kebangsaan dari segi ketetapan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara dan segala urusan rasmi kerajaan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan pula, yang teras pertamanya ialah “kebudayaan rantau ini”, yang merujuk kebudayaan Melayu, ialah dasar yang menitikberatkan jati diri dan citra kebangsaan. Untuk menzahirkan jati diri dan citra kebangsaan, bahasa Melayu memainkan peranan. Dengan latar belakang tersebut, seyogialah sekalian warganegara, khususnya penggerak dan pelaksana dasar negara, meningkatkan penghayatan dan iltizam untuk menjayakannya, termasuk dasar yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan, iaitu Dasar Bahasa Kebangsaan, merujuk Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan”.

Begitulah bunyi petikan ucap utama yang bertajuk “Dasar Bahasa Kebangsaan: Tuntutan Iltizam kepada Seluruh Warga Negara” yang disampaikan oleh Dr. Haji Awang Sariyan, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Sambutan Hari Pejuang Bahasa 152 Peringkat Negeri Sarawak pada 15 Februari 2012 di DBP Cawangan Sarawak. Petikan itu boleh dijadikan sebagai pencetus semangat perjuangan mengangkat martabat bahasa Melayu selaras dengan peruntukan Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan, yang dengan sah menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak kedudukan bahasa lain untuk digunakan bersama.

Awang menyentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Menurutnya, tokoh pemikir klasik Yunani, seperti Socrates, Plato dan Aristotle, menjadikan bahasa Yunani sebagai salah satu tumpuan perhatian dalam kajian, pembicaraan dan penggunaannya dalam pelbagai ranah tamadun Yunani, seperti politik dan pentadbiran, undang-undang, metafizik, retorik, dan sastera. Tunjang kekuatan tamadun Yunani ialah keampuhan bahasa Yunani itu sendiri. Hakikat yang amat rapat hubungannya dengan hal itu ialah bahasa sebagai asas pembinaan tamadun bangsa tidak terbatas pada aspek pembinaan lahiriah semata-mata.

Awang menambah, sejarah bahasa Melayu sebagai asas pembinaan tamadun bangsa bermula sejak zaman Melayu kuno abad ketujuh hingga ke-13 Masihi di Campa, Langkasuka dan Sriwijaya. Menurut catatan Yi Jing, iaitu pendeta Buddha yang singgah di Fo-Syih, ibu negara Sriwijaya di Palembang, terdapat pusat pengajian agama Buddha dalam bahasa Melayu kuno. Perkembangan kebangkitan bahasa Melayu dapat dirasakan ketika kebangkitan kerajaan Melayu dalam bentuk sistem kesultanan. Contoh yang ketara ialah kegemilangan bahasa Melayu ketika zaman kesultanan Melayu Melaka.

Menurut Awang lagi, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan bahawa kedatangan Islam telah membentuk bahasa Melayu baharu. Dengan perkataan lain, Islam telah memperkenalkan dan memasukkan sekian banyak kosa kata yang mewakili tasawur dan pandangan sarwa Islam dalam sistem kepercayaan dan segala aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam zaman pascamerdaka, bahasa Melayu mengalami peluasan peranan, bukan sahaja sebagai asas pembinaan tamadun bangsa Melayu tetapi juga sebagai asas pembinaan tamadun bangsa Malaysia. Dengan hal yang demikian, konsep “pembinaan negara bangsa” yang menjadi cita-cita utama kerajaan bererti pembinaan negara yang berasaskan semua ras atau bangsa bertunjangkan Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baharu, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Usaha “memartabatkan bahasa Melayu” amat relevan dengan usaha membina negara bangsa dalam konsep gagasan 1Malaysia.

Seterusnya, Awang menjelaskan bahawa meskipun berlaku perkembangan yang ketara dalam pelaksanaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam sektor pentadbiran negara, kajian yang dijalankan oleh DBP pada tahun 2007 memperlihatkan keadaan yang belum cukup memuaskan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Janganlah Perlekehkan Bahasa Sendiri

Oleh Hasan Baseri Budiman

Usaha pihak tertentu untuk menghidupkan kembali dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) memperlihatkan tahap kecintaan dan semangat patriotik golongan ini terhadap bahasa kebangsaan kita yang sangat mengecewakan. Sejak Malaysia mula mengecap kemerdekaannya pada tahun 1957, pelbagai usaha telah dilakukan oleh para pemimpin ketika itu untuk menjamin kesejahteraan Negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat ini terus didaulatkan.

Usaha terbesar yang telah dilaksanakan ke arah pembentukan identiti bangsa Malaysia ini, antaranya termasuklah memperkasakan dasar bahasanya, dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Aspek bahasa ini kemudiannya telah dimaktubkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152 untuk menjamin bahasa Melayu agar terus dipelihara sampai bila-bila.

Serentak dengan itu, bahasa Melayu juga telah dipilih sebagai bahasa pengantar di sekolah, sesuai dengan sifatnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pemersatu negara, seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1956/1961, yang antaranya menyatakan:

Bahawasanya dasar pelajaran yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.

Bahawasanya adalah difikirkan perlu bahawa setakat yang sejajar dengan dasar itu, dengan mengadakan pelajaran yang cekap dan dengan mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak berpatutan, perhatian hendaklah mendidik mengikut kemahuan-kemahuan ibu bapa mereka.

Bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan, termasuklah peruntukan bagi perkembangan yang progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana bahasa kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama.

Setelah sekian lama negara bergerak menyusuri kemerdekaannya, proses untuk merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan berasaskan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960, seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 itu, rupa-rupanya masih terhalang oleh sikap waswas masyarakatnya sendiri. Kelicinan laluan bahasa Melayu ke arah peningkatannya untuk menjadi bahasa yang diterima dan diamalkan oleh semua penduduk negara masih ada ranjaunya.

Selepas hampir 55 tahun Malaysia merdeka, bahasa Melayu terbukti wajar menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Namun, tiba-tiba pada tahun 2003, kedudukannya sebagai bahasa pengantar utama dalam semua sistem pendidikan negara tergugat. Sejak itu, bahasa Melayu terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ditimbulkan pihak yang masih menginginkan bahasa Inggeris terus diberikan kedudukan yang lebih baik.

Memang tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris ialah bahasa ilmu kerana kebanyakan bahan yang bersifat keilmuan tertulis dalam bahasa tersebut. Walau bagaimanapun, kita sepatutnya tidak terlalu cepat melatah kerana mencari ilmu itu tidak semestinya dalam timbunan buku bahasa Inggeris sahaja. Bahasa lain juga banyak digunakan untuk penyebaran ilmu. Sebaiknya, ilmu dalam bahasa Inggeris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebanyak mungkin supaya pelajar di negara ini senang memperolehnya. Orang Barat sendiri pun turut menterjemahkan ilmu daripada al-Quran ke dalam bahasa mereka. Orang Jepun dan Korea pula telah menterjemahkan buku berbahasa Inggeris ke dalam bahasa mereka. Memanglah bukan kerja yang mudah untuk melakukan semua itu, tetapi “kalau hendak seribu daya, kalau tak hendak seribu dalih”.

Apa-apa pun, dalam keakuran kita terhadap keperluan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu, kita tidak semestinya mengangkat bahasa itu sewenang-wenangnya ke puncak dan membenamkan bahasa Melayu yang sudah berpuluh-puluh tahun turut menjadi bahasa ilmu. Usaha pihak tertentu untuk menghidupkan kembali PPSMI harus difikirkan dengan sedalam-dalamnya kerana kita tidak boleh terlalu yakin bahawa masalah pengilmuan di negara kita akan meningkat apabila Sains dan Matematik diajarkan dalam bahasa Inggeris.

Ketebalan rasa “tinggi darjat” apabila dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik telah memaksa golongan tertentu terus mengutamakan bahasa Inggeris, terutamanya dalam dunia korporat dan komersial. Keadaan ini akan menjadi bertambah buruk apabila semakin banyak orang yang terikut-ikut cara mereka.

Sedikit sebanyak permasalahan itu berpunca daripada kesan psikologi penjajahan yang elitis sifatnya serta pengaruh daripada latar belakang pendidikan yang diterima daripada pelbagai aliran yang berdasarkan ras masyarakat setempat. Bahasa Melayu yang cuba membina kedudukannya sebagai bahasa ilmu masih dalam proses perkembangan dan pemantapan melalui Dasar Pelajaran Kebangsaan 1957 yang menetapkan penggunaan bahasa kebangsaan dengan sepenuhnya dilaksanakan sejak tahun 1970.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Kerancuan Penggunaan Bahasa dalam Media

Oleh Abang Patdeli Abang Muhi

Media, cetak mahupun elektronik memainkan peranan yang cukup penting sebagai wahana penyebaran penggunaan bahasa yang baik, indah dan persis. Tambahan pula, media dengan keupayaan, kepantasan, kesegeraan dan keluasan liputannya serta integritinya dalam penyampaian serta penyebaran pelbagai bentuk maklumat, berita dan peristiwa berwahanakan bahasa amat mempengaruhi gaya berbahasa dan berkomunikasi dalam kalangan masyarakat.

Oleh itu, media seperti televisyen dan filem bukan sahaja harus mementingkan aspek makluman, hiburan dan bujukan dalam melaksanakan agenda media masing-masing, malah memainkan tanggungjawab moral dan sosialnya untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik, indah dan persis. Masalah kerancuan bahasa perlulah dihindarkan.

Pelbagai penggunaan bahasa yang rancu bukan sahaja boleh merencatkan usaha pemerkasaan dan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengucapan budaya tinggi yang berwibawa, bahkan boleh menimbulkan tanggapan bahawa itulah bentuk dan gaya bahasa yang betul, baik, indah dan persis. Kerancuan penggunaan bahasa dalam media elektronik berlaku dalam dua aspek, iaitu aspek ejaan dan kecenderungan mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, khususnya dalam pemaparan judul drama atau filem yang ditayangkan di stesen televisyen kerajaan dan swasta. Dalam konteks ini tentu sahaja para pembikin filem atau drama serta penerbit rancangan yang berkenaan juga ikut bertanggungjawab merancukan penggunaan bahasa kerana merekalah yang menciptakan dan menetapkan judul drama dan filem itu.

Judul filem dan drama harus menarik dan mampu menambat hati penonton, tetapi tidak mewajarkan kepersisan dan keindahan bahasa itu dirancukan dan dimanipulasikan secara semberono. Harus ada pertimbangan, keprihatinan dan rasa kebertanggungjawaban bersama untuk memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini dengan membiasakan penggunaan bahasa yang betul, khususnya oleh pengamal media.

Dari aspek ejaan, terdapat beberapa kesilapan pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, selain penterjemahan yang salah dari segi semantiknya. Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris perlu mengutamakan aspek visualnya, bukan mengikut nilai sebutan perkataan tersebut. Kata “legenda” yang berasal daripada kata legend selalu disalah eja menjadi “lagenda”. Contohnya dalam judul drama Lagenda Budak Setan.

Ungkapan My honey pula diterjemahkan sebagai “Oh maduku”, sedangkan dalam konteks tersebut, ungkapan itu bermaksud “Oh sayangku” atau “Oh manisku”. Kata shoot yang bermaksud “pengambilan gambar” atau “penggambaran” sering diterjemahkan sebagai “tembak”. Demikian juga dengan perkataan Fire! yang bermaksud “Tembak!” diterjemahkan sebagai “Api!”. Penterjemahan secara harfiah tanpa mendalami maksud ungkapan tersebut terlalu kerap berlaku.

Wujud juga penggunaan perkataan yang lewah dan penterjemahan kata majmuk yang tidak tepat. Contohnya, kata majmuk “Bual Bicara” untuk Talk Show dan “Guna pakai” bagi adopted. “Talk Show” boleh diterjemahkan sebagai “Bicarawara”, dan ungkapan “terima pakai” untuk adopted.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Perkataan dan Pembentukannya

Oleh S. Nathesan

Adakah semua perkataan wujud sekali gus dalam bahasa pada satu – satu masanya? Tentunya tidak kerana bahasa yang bersifat dinamik sentiasa berevolusi dan berkembang untuk menjamin jangka hayatnya.

Dalam proses evolusinya, banyak perkataan bertambah dalam bahasa. Menurut Robert Stockwell dan Donka Minkova dalam English Words: History and Structure (2001), terdapat dua cara perkataan ditambah dalam bahasa, iaitu melalui peminjaman dan pembentukan kata baharu.

Howard Jackson dalam Lexiography: An Introduction (2002) menjelaskan bahawa pada asasnya, terdapat dua kaedah untuk menambahkan kosa kata bahasa. Yang pertama, membentuk perkataan dengan morfem yang sedia ada dalam bahasa tersebut, dan yang kedua dengan mengimport perkataan daripada bahasa lain, iaitu proses yang disebut sebagai peminjaman atau penyerapan. Banyak perkataan diterima masuk daripada sesuatu bahasa ke dalam sesuatu bahasa lain kerana pertembungan bahasa. Kata yang dipinjam itu disebut kata pinjaman atau serapan.

Selain meminjam perkataan daripada bahasa lain, puluhan perkataan baharu dibentuk atau dicipta saban hari dalam bahasa dengan sumber yang sedia ada. Sekiranya sesuatu bahasa tidak mengembangkan kosa kata khususnya, sama ada dengan membentuk perkataan baharu ataupun dengan meminjamnya, sudah tentu bahasa tersebut akan mengakhiri hayatnya atau mati tidak lama kemudiannya.

Leksikologi sebagai cabang linguistik turut memberikan perhatian kepada cara perkataan dibentuk dalam bahasa, seperti bidang morfologi yang mengkaji pembentukan perkataan. R.K.K. Hartman dan Gregory James dalam Dictionary of Lexicography (1998) menerangkan leksikologi sebagai cabang linguistik mengkaji pembentukan, struktur dan makna perkataan. Dengan demikian, pembentukan perkataan menjadi salah satu aspek penting dalam kajian leksikologi.

Walaupun bidang morfologi mengkaji pembentukan perkataan, dalam bidang leksikologi, pendekatannya berbeza daripada pendekatan morfologi. Hartmann dalam Solving Language Problems (1996) menjelaskan bahawa apabila fokus kajian adalah pada analisis kosa kata, bidangnya ialah leksikologi. Jika fokusnya adalah terhadap perkataan sebagai unit nahu, maka bidangnya ialah morfologi. N.M. Shanskii dalam Russian Lexicology (1969) menerangkan bahawa dalam bidang leksikologi, perkataan dikaji untuk memahami perkataan itu sendiri dan komposisi perbendaharaan kata yang terdapat dalam bahasa tersebut.

David Crystal dalam The Cambridge Encyclopediaof the English Language (1998) menerangkan bahawa pembentukan perkataan s e b a g a i s u s u n a n s e c a r a berurutan perkataan dalam bahasa. Howard Jackson dalam Key Terms in Linguistics (2007) pula menjelaskan bahawa proses pembentukan sebagai proses membentuk perkataan baharu dalam bahasa.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Persepsi Negatif terhadap Bahasa Melayu

Oleh Hamdan Azmi Abd. Aziz dan Noor Rohana Mansor

Kebimbangan pejuang bahasa dalam isu permasalahan sikap masyarakat, khususnya orang Melayu terhadap bahasa Melayu memang ada asasnya. Pejuang bahasa menganggap persepsi negatif orang Melayu terhadap bahasanya sendiri merupakan halangan utama dalam usaha memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Allahyarham Dato’ Hassan Ahmad, mantan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), sering menyentuh isu sikap masyarakat, khususnya orang Melayu terhadap bahasanya sendiri dalam makalah dan kertas kerjanya. Menurutnya orang Melayu tidak mementingkan mutu penggunaan bahasa, seperti menggunakan bahasa Melayu bercampur dengan Inggeris dalam pertuturan seharian. Sesetengah orang Melayu beranggapan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul tidak begitu penting bagi kemajuan mereka.

Persepsi sedemikian sebenarnya akan membantutkan perkembangan bahasa Melayu untuk lebih maju ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan budaya tinggi tidak dapat dicetuskan melalui bahasa yang salah, bahasa ragam rendah, bahasa pasar, dialek setempat dan sebagainya. Oleh itu, masalah ini dapat diatasi melalui pendidikan dengan menjadikan ilmu bahasa itu sebagai sistem budaya dan pemikiran. Dengan kata lain, bahasa Melayu sebenarnya bukan menghadapi masalah bahasa, tetapi masalah luar daripada bahasa itu sendiri, iaitu permasalahan yang berkaitan dengan sikap atau persepsi tidak yakin terhadap kemampuan bahasa tersebut.

Bangsa Melayu perlu mengambil iktibar daripada sejarah kemajuan tamadun Jepun, Korea dan China. Negara itu mencipta kemajuan sains dan teknologi dalam bahasanya sendiri. Mereka tidak menafikan kepentingan bahasa Inggeris dalam proses pengembangan ilmu. Walau bagaimanapun, bagi mereka bahasa Inggeris bukanlah segala-galanya. Ilmu yang diperoleh dari negara Barat telah melalui proses penjepunan, pengkoreaan atau pencinaan di negara mereka. Dengan cara ini, bahasa Jepun, Korea dan China akan terus berkembang selari dengan kemajuan bidang sains dan teknologi di negara mereka.

Alangkah baiknya jika proses seperti ini turut berlaku di negara kita. Hakikatnya, kemajuan sains dan teknologi bukan hanya dicipta oleh orang Inggeris. Orang Inggeris sendiri pun belajar daripada bangsa lain. Oleh itu, orang Melayu perlu berfikiran positif terhadap kemampuan bahasanya sendiri. Bahasa Melayu mampu berkembang maju sebagai bahasa ilmu seperti bahasa-bahasa lain sekiranya masyarakat di negara kita menyokong penuh dasar memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium utama pada semua peringkat pendidikan. Perubahan dasar bahasa sering dikaitkan dengan usaha untuk mempercepat kemajuan dalam bidang sains dan teknologi negara. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa bahasa Melayu tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai bahasa pengantar dalam bidang tersebut. Golongan elit Melayu merasakan bahawa dasar bahasa yang sedia ada ini perlu diubah untuk disesuaikan dengan keadaan semasa. Oleh itu, penentu kemajuan negara ini telah diberikan kepada bahasa asing untuk menjalankan tanggungjawab sebagai bahasa pengantar ilmu utama dalam sistem pendidikan negara.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Bahasa Cinta dalam Lagu Melayu

Oleh Wan Robiah Meor Osman

Bagaimana kan kumula,

dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan?

Tiap wajah berkisah,

tiap madah bererti manakah ilhamku?

Cahaya di matamu,

senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan.

Mungkinkah kau jua, dalam kerinduan,

di saat begini, aku merindukan ….

(Suatu Masa, M. Nasir).

Kuasa bahasa terserlah dalam pelbagai medium komunikasi, antaranya termasuklah dalam lirik lagu Melayu. Hal ini memperlihatkan bahawa lagu Melayu yang liriknya puitis menjadi santapan halwa tel inga serta tarikan dalam meraih populariti tanpa mempertikaikan kepentingan melodi yang turut memainkan peranan penting.

Kuasa bahasa amat tinggi dan dapat memukau cita rasa khalayak yang menghargai dan memahami bahasa tersebut. Apabila lirik yang tersusun indah selari dengan melodinya, maka keindahan bahasa dalam sesebuah lagu akan jelas terpancar dalam gaya bahasa yang tersendiri.

Saban hari, kita disajikan dengan pelbagai lagu melalui pelbagai media elektronik. Oleh hal yang demikian, selain mendengar, ada juga yang turut menilai dan menghargai lagu yang diperdengarkan. Lagu yang popular akan turut menjadi siulan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung turut menonjolkan kepuitisan dan keindahan bahasa Melayu dalam lirik lagu yang juga ada mesejnya yang tersendiri.

Lagu Melayu yang berteraskan cinta amat digemari oleh masyarakat. Cinta itu pula tidak terhad setakat cinta sesama manusia tetapi turut melibatkan cinta kepada Ilahi. Bahasa yang digunakan juga indah. Kemahiran berbahasa yang indah dan puitis yang dimiliki seseorang pencipta lagu menjadi senjata utamanya dalam mengangkat populariti sesebuah lagu yang dicipta.

Sesebuah lagu yang mempunyai lirik yang puitis selalu menjadi malar segar dan didengari masyarakat tanpa jemu.

Dalam lagu Melayu yang bersifat ketuhanan, citra cinta dilukis indah berdasarkan gaya yang tersendiri oleh penciptanya. Misalnya, lagu Doa dan Kepada-Mu Kekasih mempunyai lirik yang sarat dengan cinta dan keagungan Ilahi.

Mesejnya yang jelas dan puitis menyebabkan lagu ini digemari sepanjang zaman dan sentiasa diulang-ulang nyanyiannya tanpa jemu. Antara lirik lagu Doa termasuklah “Tuhanku, dalam termangu, kusebut nama-Mu, biar susah sungguh, mengingati Kau, penuh seluruh, Tuhanku cahaya-Mu panas suci, bagai kerdip lilin, di kelam sunyi …” memperlihatkan mesej cinta yang penuh dengan keinsafan dalam mencari keredaan Ilahi.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.