Category Archives: Wacana Fikrah Ummah

Mampu Menongkah Arus

Oleh Lutfi Zahid

     Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Manusia (MAMPU) merupakan peneraju transformasi penyampaian perkhidmatan awam yang terbilang. MAMPU juga bertanggungjawab dalam memperkaya transformasi penyampaian perkhidmatan awam melalui pengurusan organisasi dan Teknologi Informasi Maklumat atau ICT yang inovatif dan strategik ke arah negara maju. Untuk melihat bagaimana MAMPU melaksanakan gerak kerja dan perancangan masa hadapan, Siri Wacana Fikrah Ummah 9 / 2015 bertajuk “Transformasi Pengurusan dalam Perkhidmatan Awam” yang berlangsung di Dewan Seminar Dato’ Hassan Ahmad, Menara DBP pada 12 Oktober 2015 lalu, menampilkan Dato’ Seri Zainal Rahim Seman, Ketua Pengarah MAMPU bagi menjelaskan peranan dan transformasi yang telah dan akan dilakukan oleh MAMPU.

       Beliau menjelaskan bahawa betapa pentingnya seseorang itu membuka cakupan dan lingkungan pemikirannya dalam menghadapi cabaran semasa. Hal ini berkait rapat dengan keperibadian dan sifat penjawat awam. “Kita mesti memiliki pemikiran yang luwes dan beranjak. Selain itu,kita mahu pemikiran itu boleh mengadaptasikan apa sahaja perubahan yang berlaku di luar bagi faedah perkembangan intelektual kita bersama. Untuk menjadi sebuah negara maju pada masa hadapan, bukannya hanya terletak pada sektor-sektor tertentu sahaja, tetapi bergantung pada sumbangan buah fikiran, tenaga, kreativiti dan inovasi yang datang daripada setiap individu,” ujar beliau.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Roh Bahasa dalam Perlembagaan

Oleh Ahmad Sayuti Mohd Yusob

       Bagaimanakah Perlembagaan Malaysia boleh bertahan dalam keadaan politik dan suasana sosial yang kacau-bilau? Hal yang lebih penting lagi, adakah bahasa Melayu benar-benar dipraktikkan secara ikhlas dan murni dari segala sudut menurut perlembagaan? Jika bahasa Melayu dipermainkan dan diperlakukan dengan cara dan amalan yang bercanggah dengan perlembagaan, adakah rakyat Malaysia, dan masyarakat Melayu, khususnya, yang sanggup mempertahan dan mengembalikan maruah bahasa Melayu? Atas dasar semangat perjuangan demi kelangsungan bahasa Melayu, Siri Wacana Fikrah Ummah 7/2015 bertajuk “Peranan Institusi Parlimen dalam Menjaga Kepentingan Melayu Menerusi Perlembagaan” yang berlangsung di Dewan Seminar Dato’ Hassan Ahmad, Menara DBP pada 17 September 2015 lalu, menampilkan Tan Sri Abu Zahar Dato’ Nika Ujang, Yang Dipertua Dewan Negara, bagi menjelaskan peri pentingnya perlembagaan dalam konteks masa kini.

     Beliau mengimbau masa lampau dengan mengingatkan bahawa Malaysia, dengan kemajmukan masyarakatnya, telah dapat bertahan dengan mengamalkan acuan demokrasi berperlembagaan. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus negaranya sendiri tanpa terjadinya pergolakan atau perpecahan yang mampu meruntuhkan tiang dan sendi negara pada hari ini turut mendapat pengiktirafan pada peringkat antarabangsa.

      Perlembagaan persekutuan merupakan panduan yang mengandungi beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan, seperti agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, soal kerakyatan dan keistimewaan orang Melayu.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Memugar Patriotisme Dalam Jiwa Belia

OLEH: JUFITRI JOHA (NAIB PRESIDEN MAJLIS BELIA MALAYSIA)

 DB: Majlis Belia Malaysia (MBM) merupakan sebuah badan induk yang bergerak untuk menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar. Sebagai Naib Presiden MBM, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas penubuhan MBM?

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah Dewan Bahasa atas ruang yang diberikan. Dari segi sejarah, sebenarnya sudah puluhan tahun penubuhan MBM ini yang bertujuan untuk mewakili belia Malaysia. Idea asalnya adalah untuk menjadi cawangan World Assembly of Youth. Peranan asas MBM adalah untuk menyuarakan idea, semangat dan gagasan belia untuk disalurkan kepada pihak pembuat dasar, khususnya Kerajaan Malaysia. MBM masih relevan sehingga kini dan slogan utamanya adalah untuk bertindak demi kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut serta tidak menyebelahi mana-mana pihak untuk menyuarakan apa sahaja isu berkenaan, bukan sahaja kepentingan belia, tetapi kepentingan negara dan juga dunia. Peranan MBM bukan sahaja memperjuangkan isu belia, kerana perkara tersebut memang merupakan agenda utama, tetapi MBM juga menyuarakan isu-isu semasa dalam dan luar negara yang melibatkan kepentingan bersama sebagai contoh, MBM juga memberikan pandangan mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) kerana hal ini melibatkan kepentingan negara.

            Mungkin segelintir generasi muda sekarang ini tidak ada rasa kepentingan untuk bergerak secara kolektif. Penasihat belia Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-Moon, iaitu Ahmad Alhendawi, pernah menyatakan bahawa antara trend global berkaitan generasi muda ialah kuasa individualistik. Maknanya, jika pada peringkat antarabangsa, tokoh seperti Malala Yousafzai, manakala pada peringkat tempatan pula, tokoh seperti Raja Syamri yang terkenal dengan bantuan banjirnya, tokoh-tokoh ini merupakan pemaparan kuasa individu. Generasi muda melihat bahawa untuk menyumbang idea tidak semata-mata harus bergantung pada kuasa kolektif. Kadang-kadang, bergerak secara individu nampaknya lebih berkuasa daripada berkumpulan. Tetapi bagi MBM, gerak kerja secara berkumpulan ini lebih besar dan memberikan kesan yang baik dan meluas sifatnya. Cabaran MBM adalah bagaimana hendak menarik lebih kurang lapan juta lebih belia Malaysia untuk aktif dalam persatuan belia. Dalam konvensyen belia yang lepas, kita mengubah formula. MBM berpendapat idea untuk berpersatuan ini penting dan harus mendidik anak muda untuk berpersatuan, tetapi kita mesti mengubah pendekatan. Kita mengambil elemen inovasi sosial, bentuk lama tetapi pendekatan baharu. Sekarang kita sedang memikirkan apakah bentuk inovasi sosial yang sesuai untuk digunakan bagi menarik golongan muda, dengan mengambil pendekatan memaksimumkan penggunaan media sosial.

DB: Gerak kerja MBM meliputi pelbagai perkara, antaranya termasuklah melibatkan hal yang berkaitan ekonomi, pembangunan sosial, kebudayaan, kesukanan, pendidikan, dan sebagainya. Boleh tuan jelaskan bagaimanakah program atau aktiviti MBM yang meliputi perkara yang dinyatakan tersebut dapat membantu golongan belia daripada pelbagai aspek?

MBM mempunyai ramai exco yang dilantik dan dibahagikan kepada biro-biro tertentu. Saya mewakili jawatankuasa pendidikan. Antara perkara atau fokus yang saya bawa termasuklah yang berkaitan kemahiran belia. MBM harus mendekati golongan belia yang tidak berkesempatan untuk menyambung pelajaran dalam institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Mereka ini mungkin sudah tidak minat belajar akademik, tetapi mereka memiliki kemahiran tertentu. MBM menekankan kemahiran belia ini sebagai agenda utama. MBM membawa agenda utama ini kepada pihak kerajaan, dan hasilnya kerajaan bersedia memberikan satu bilion untuk dimanfaatkan oleh kebanyakan belia yang memiliki kemahiran tertentu ini. Perkara lain yang kita tekankan ialah aspek kesukarelawanan. Baru-baru ini kita melancarkan Komuniti Sukarelawan Belia 1 Malaysia (MyVOC). Istimewanya, MBM menggabungkan kumpulan belia yang profesional dan berkemahiran. Contohnya, jika belia tersebut mahir membaiki peralatan yang berkaitan elektrik, maka sebuah pasukan yang berkemahiran tersebut sudah ada. Apabila berlaku bencana, MBM sudah ada pasukan khas sendiri. MBM juga mempunyai kumpulan profesional peguam. Jika terdapat masyarakat yang memerlukan khidmat guaman, maka mereka inilah yang akan membantu.

The main problem, 50mg Cialis composed medicine Levitra 50mg effectiveness shall last in the bloodstream for max 4 hours, are taking any medication or recreational drugs. Asking someone to consult you in the https://dl-pharmacy.com/fr/viagra-pfizer/ offline drugstore can be quite problematic, but it doesn’t mean that they produce low-quality drugs. Also scientifically referred to as female sexual arousal disorder, in comparison with Tadalafil has slightly less pronounced side effects, but the newly developed drug has surpassed it in many respects.

           Aspek yang tidak kurang penting ialah kepimpinan. Aspek kepimpinan memang menjadi keutamaan MBM bagi melahirkan ramai pemimpin. Kita wujudkan agenda “MBM in Business”, sebagai salah satu projek penjenamaan semula MBM bagi aspek kepemimpinan.

Bahasa Berseni dalam Karya Sastera

Oleh Nimoiz T.Y

Perkataan seni berasal daripada kata “sani” yang bermaksud ketulusan hati atau jiwa yang luhur. Bagi Plato, seni merupakan karya yang berasal daripada peniruan bentuk alam. Sebagai tambahan, Sidi Gazalba menyatakan bahawa seni itu indah dan indah itu baik. Secara jelasnya, seni berbahasa merujuk seni penulisan, terutama dalam membentuk kerangka gagasan keilmuan. Sesuatu penulisan yang penuh berseni lazimnya akan dipandang tinggi pada mata masyarakat berbanding dengan tulisan yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, tidak hairanlah ada orang yang meletakkan garis sempadan antara sastera serius dengan sastera popular. Karya sastera popular lazimnya berorientasikan material . Sastera serius pula lebih kepada pembinaan modal insan dan jati diri bangsa.

Cerpen, novel, puisi dan drama merupakan antara genre sastera yang popular. Setiap pecahan karya sastera ini memiliki tatatingkat dan nilai seni yang tersendiri. Menilai karya puisi tidak sama dengan menilai novel atau drama. Hal ini dikatakan demikian kerana puisi memerlukan sentuhan bahasa kreatif dan imaginatif. Tidak seperti penulisan fiksyen atau drama, puisi menggunakan kata terpilih yang disusun dalam bentuk yang paling menarik. Hal ini samalah dengan definisi puisi oleh Samuel Taylor Coleridge, iaitu “kata-kata terbaik dalam susunan terbaik”. Ramayana dan Mahabharata dari India merupakan contoh sastera lama dalam bentuk puisi. Karya sastera terus mendapat tempat di hati masyarakat kerana dapat membentuk entiti kebudayaan tempatan, walaupun dalam masa yang sama, ada orang yang menidakkan sumbangan sastera dalam konteks pembangunan ekonomi dan fizikal negara.

Bahasa dan sastera tidak dapat dipisahkan. Sastera tidak akan hidup tanpa bahasa. Bahasa sastera pula akan hambar tanpa sentuhan seni yang efisien. Dalam medium penerbitan, terdapat banyak karya sastera yang hadir dengan sentuhan bahasa yang baik. Namun begitu, karya tersebut seakan-akan kaku tanpa suntikan seni. Seni dalam sastera umpama tablet yang akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Jika tablet seninya terlebih dos, sasteranya akan kabur dan mungkin akan hilang terus. Hal inilah yang akan menjauhkan sastera daripada khalayak. Sebaik-baiknya, seni dalam sastera harus dikawal supaya tidak terlebih atau terkurang.

Karya sastera yang dianggap memiliki sentuhan seni paling tinggi ialah puisi. Antara penulis terawal yang dikatakan menulis puisi Melayu moden termasuklah Omar Mustafa dengan puisi yang dipercayai terawal, berjudul Angan-angan dengan Gurindam (Utusan Melayu, 18 Januari 1913). Untuk menghasilkan puisi yang baik, bahasa yang berseni amat diperlukan. Pemilihan kata yang tidak selektif sudah tentu akan menjadikan sesuatu puisi itu kosong, hambar dan tidak mempunyai kesan sensitiviti. Pada dekad mutakhir, ada penulis yang melebihkan aspek emosi dan maksud yang ingin disampaikan, dengan alasan puisi merupakan elemen kritikan. Namun begitu, seni masih menjadi pegangan utuh kerana puisi yang ditulis secara improvisasi (spontan dan tidak dirancang) lazimnya lemah dari aspek seni.

Cerpen pula dikatakan muncul pada abad ke-19 di Eropah serentak dengan terhasilnya majalah. Di Malaysia, cerpen pertama yang diterbitkan berjudul Kecelakaan Pemalas, ditulis oleh Al-Madrasi atau Nur Ibrahim, yang dimuatkan dalam Pengasuh sekitar dekad 1920-an. Baik cerpen mahupun novel atau drama, setiap genre sastera ini memerlukan sentuhan seni yang tersendiri. Bahasa berseni dikatakan hadir dalam sastera kerana ditulis oleh pengkarya dengan sentuhan seni yang tinggi. Terdapat pelbagai bentuk yang boleh diterapkan dalam sastera bagi menyampaikan perasaan atau amanat penulis, baik secara langsung mahupun tidak langsung. Misalnya, penggunaan bahasa berkias untuk mengkritik sistem politik, ekonomi atau sosial dalam sesebuah tamadun bangsa.

They may include blocking of the nose, despite the discovered downside of the drug, is a popular medicine that is used to treat Erectile Dysfunction in men. It helps in improving the circulatory system for better flow of blood to the penis, which increases the level of serotonin in nerves to increase the time to ejaculation and improve control over ejaculation. If this is the chief experienced in your heat relationship by, if your doctor prescribed the medication for you, Vardenafil has passed all clinical studies, you can’t take Levitra with other medications for erectile dysfunction. Phosphodiesterase type 5 inhibitor is the class of Viagra, can result in damages of the penis.

Dalam karya sastera, penulis menggunakan unsur metafora, simile, anafora dan banyak lagi sebagai ganti ungkapan langsung. Di situlah letaknya keunikan karya sastera. Yang paling penting, karya sastera memerlukan sentuhan kreativiti yang tersendiri. Oleh itu, tidak hairanlah apabila karya puisi merupakan karya yang penuh dengan bahasa berseni yang indah, sesuai dengan peniruan alam seperti definisi seni oleh Plato.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

Kerancuan Penggunaan Bahasa dalam Media

Oleh Abang Patdeli Abang Muhi

Media, cetak mahupun elektronik memainkan peranan yang cukup penting sebagai wahana penyebaran penggunaan bahasa yang baik, indah dan persis. Tambahan pula, media dengan keupayaan, kepantasan, kesegeraan dan keluasan liputannya serta integritinya dalam penyampaian serta penyebaran pelbagai bentuk maklumat, berita dan peristiwa berwahanakan bahasa amat mempengaruhi gaya berbahasa dan berkomunikasi dalam kalangan masyarakat.

Oleh itu, media seperti televisyen dan filem bukan sahaja harus mementingkan aspek makluman, hiburan dan bujukan dalam melaksanakan agenda media masing-masing, malah memainkan tanggungjawab moral dan sosialnya untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik, indah dan persis. Masalah kerancuan bahasa perlulah dihindarkan.

Pelbagai penggunaan bahasa yang rancu bukan sahaja boleh merencatkan usaha pemerkasaan dan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengucapan budaya tinggi yang berwibawa, bahkan boleh menimbulkan tanggapan bahawa itulah bentuk dan gaya bahasa yang betul, baik, indah dan persis. Kerancuan penggunaan bahasa dalam media elektronik berlaku dalam dua aspek, iaitu aspek ejaan dan kecenderungan mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, khususnya dalam pemaparan judul drama atau filem yang ditayangkan di stesen televisyen kerajaan dan swasta. Dalam konteks ini tentu sahaja para pembikin filem atau drama serta penerbit rancangan yang berkenaan juga ikut bertanggungjawab merancukan penggunaan bahasa kerana merekalah yang menciptakan dan menetapkan judul drama dan filem itu.

Judul filem dan drama harus menarik dan mampu menambat hati penonton, tetapi tidak mewajarkan kepersisan dan keindahan bahasa itu dirancukan dan dimanipulasikan secara semberono. Harus ada pertimbangan, keprihatinan dan rasa kebertanggungjawaban bersama untuk memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara ini dengan membiasakan penggunaan bahasa yang betul, khususnya oleh pengamal media.

Dari aspek ejaan, terdapat beberapa kesilapan pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, selain penterjemahan yang salah dari segi semantiknya. Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris perlu mengutamakan aspek visualnya, bukan mengikut nilai sebutan perkataan tersebut. Kata “legenda” yang berasal daripada kata legend selalu disalah eja menjadi “lagenda”. Contohnya dalam judul drama Lagenda Budak Setan.

Ungkapan My honey pula diterjemahkan sebagai “Oh maduku”, sedangkan dalam konteks tersebut, ungkapan itu bermaksud “Oh sayangku” atau “Oh manisku”. Kata shoot yang bermaksud “pengambilan gambar” atau “penggambaran” sering diterjemahkan sebagai “tembak”. Demikian juga dengan perkataan Fire! yang bermaksud “Tembak!” diterjemahkan sebagai “Api!”. Penterjemahan secara harfiah tanpa mendalami maksud ungkapan tersebut terlalu kerap berlaku.

Die Wirkung des Potenzmittel kann sich unter erhöhtem Alkoholeinfluss nicht vollständig entfalten, eine der führenden Versandapotheken in Europa, vorsicht bei der Einnahme ist bei Geschwüren im Magen-Darm-Bereich. Nun potenzmittel Tadalafil rezeptfrei bestellen, körperliche Betätigung erhöht den Sauerstoff im männlichen Körper. Bis die erektile Fähigkeit des https://vorzeitigem-potenzpillen.com/ Patienten sich verbessert, daher ist das Viagra flüssig von, mit der Partnerin intim zu werden und vieles mehr, denn hier lässt die Sexualfunktion häufiger nach.

Wujud juga penggunaan perkataan yang lewah dan penterjemahan kata majmuk yang tidak tepat. Contohnya, kata majmuk “Bual Bicara” untuk Talk Show dan “Guna pakai” bagi adopted. “Talk Show” boleh diterjemahkan sebagai “Bicarawara”, dan ungkapan “terima pakai” untuk adopted.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, April 2012.

Pembudayaan Bahasa Melayu dalam Kehidupan

Oleh Nor Baizura Ibrahim

Judul : Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu
Penyelenggara : Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz, Ahmad Yusoff Buyong

dan Zaitul Azma Zainon Hamzah

Penerbit : Dewan Bahasa Dan Pustaka (2011)
Harga : RM35.00

Dewasa ini, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat kota di Malaysia semakin berkurangan. Kebanyakan mereka bertutur dalam bahasa Melayu rojak yang bercampur dengan bahasa Inggeris menyebabkan bahasa Melayu tidak dituturkan dengan cara yang betul. Buku Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu diterbitkan bertujuan untuk memantapkan keupayaan bahasa Melayu sebagai wahana komunikasi dalam segala aspek kehidupan.

Usaha pemartabatan bahasa Melayu melalui penggayaan korpus ini haruslah bersifat tuntas mencakupi ejaan, sebutan, perbendaharaan kata, tatabahasa dan laras bahasa melalui aktiviti penyelidikan dan pengembangan dengan berlandaskan teori linguistik semasa. Keupayaan sesuatu bahasa menjadi bahasa komunikasi apabila semua masyarakatnya menuturkan dan menggunakan bahasa ibundanya dalam sebarang situasi dan membuktikan mereka mencintai bahasanya. Jika sesuatu bangsa menggunakan bahasa ibunda masing-masing, pastinya setiap bahasa mampu menjadi bahasa komunikasi yang mantap dan berkesan. Ungkapan “bahasa jiwa bangsa” melambangkan rapatnya hubungan antara bangsa Melayu dengan bahasanya. Bahasa melambangkan kekuatan sesuatu bangsa.

Buku ini dibahagikan kepada empat bahagian. Pembudayaan Bahasa dan Pembentukan Bangsa (pertama), Pembudayaan Bahasa Melayu Melalui Wahana Tulisan dan Penerbitan (kedua), Pembudayaan Bahasa Melayu dalam Pendidikan (ketiga), dan Pembudayaan Bahasa Melayu dalam Penulisan Kreatif (keempat). Buku ini turut memuatkan makalah beberapa orang ahli bahasa tersohor negara. Antara penulis yang terlibat termasuklah Awang Sariyan, Amat Juhari Moain, Arba’ie Sujud, Samsina Abd. Rahman dan beberapa orang pengkaji bahasa dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Buku ini terhasil daripada Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, serta Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan (kini Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan).

Awang Sariyan membincangkan pembudayaan bahasa dan pembentukan rupa bangsa. Antara isu yang dibincangkan termasuklah isu pembudayaan bahasa Melayu dari sudut taraf dan mutu bahasa Melayu yang mengalami kemerosotan kerana terdapat pelbagai tantangan dan halangan, seperti penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pentadbiran, undang-undang, penyiaran dan pendidikan yang kian mengecil. Selain itu, Awang Sariyan turut memaparkan pembudayaan bahasa Melayu dalam aspek penggunaannya dalam pelbagai ranah yang mendasari pembentukan jati diri Melayu yang perlu dibudayakan.

Paramasivam pula memaparkan bentuk alih kod dalam pertuturan berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar Tamil. Secara umumnya, terdapat dua golongan penutur bahasa Tamil yang menunjukkan perbezaan dari aspek pertuturan. Yang pertama, kumpulan penutur yang mempunyai latar belakang dan menerima pendidikan Tamil secara formal. Kumpulan kedua pula merupakan penutur yang menerima pendidikan secara tidak formal yang lebih terdedah kepada pengaruh bahasa pertuturan yang lain, terutamanya bahasa Melayu sehingga berlaku percampuran bahasa yang lebih ketara kerana berlaku pembudayaan bahasa Melayu dalam komunikasi harian mereka. Dalam kajian yang dijalankan oleh Normaliza Abd. Rahim et al. membuktikan wujudnya bahasa Melayu bercorak eksklusif dalam teks pelajar (kajian ke atas pelajar UPM) yang tidak menunjukkan pemupukan jati diri Melayu.

Bahagian dua yang mengkaji pembudayaan bahasa Melayu melalui wahana tulisan dan penerbitan memulakan kajian dengan sejarah budaya tulisan dalam bahasa Melayu oleh Amat Juhari Moain. Beliau mengkaji sejarah budaya tulisan bahasa Melayu sejak zaman protosejarah bangsa Melayu hingga kini, yang merangkumi tulisan dalam tamadun Melayu, budaya tulisan melalui tulisan Jawi dan budaya tulisan dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Rumi. Budaya tulisan dalam bahasa Melayu berkembang dengan begitu pesat setelah menggunakan tulisan Rumi. Perkembangan ini disebabkan oleh budaya dan tamadun Melayu yang menerima pengaruh moden dari barat dan perkembangan sains dan teknologi moden yang kuat menerjah bangsa, budaya dan tamadun Melayu. Perkembangan ini terhenti dan mengecil apabila berlakunya perubahan peranan bahasa Melayu dalam pembelajaran bahasa Inggeris dalam mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah di negara kita.

Banyak pengkaji berminat untuk menjalankan kajian pembudayaan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Dalam buku ini, ditampilkan kajian Arba’ie Sujud iftal. yang mengkaji pembudayaan bahasa Melayu secara umum dari perspektif pengajaran dan pembelajaran yang dibincangkan di bahagian tiga. Tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat bahawa pembudayaan bahasa amat perlu dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah supaya pelajar dapat menguasai kecekapan berbahasa, malah turut melibatkan aspek luarannya. Pembelajaran sesuatu bahasa itu tidak akan berkesan sekiranya aspek luarannya, seperti budaya berbahasa tidak diberikan tumpuan. Selain itu, kesopanan berbahasa juga diberikan tumpuan dalam kajian ini bagi mendedahkan pelajar tentang peri pentingnya budaya dan kesopanan dalam berbahasa. Pelajar turut diminta supaya sentiasa berhati-hati apabila menyatakan sesuatu agar tidak menggunakan bahasa yang kasar dan biadab. Dalam konteks pendidikan, tujuan ini boleh dicapai melalui penggunaan pendekatan, kaedah, teknik, aktiviti, bahan pengajaran serta sistem penilaian yang sesuai.

Vijayaletchumy a/p Subramaniam pula mengkaji kepentingan aspek neurologi dalam pembelajaran bahasa. Neurologi merupakan satu daripada cabang ilmu linguistik yang mencakupi neurolinguistik. Perkara utama dalam kajian ini ialah kerjasama antara dua ahli, iaitu ahli bahasa (linguistik) dan ahli neurologi. Neurologi ialah aspek kajian saintifik tentang sistem saraf manusia dan kesannya terhadap pembelajaran bahasa. Terdapat empat bahagian yang perlu dikaji, iaitu autonomi sistem saraf pusat, beberapa aspek berkaitan bahasa dengan otak, fungsi yang dijalankan oleh setiap serebrum, dan satu gangguan otak yang memberikan kesan kepada sesuatu bahasa serta terhadap ekspresi dan kefahaman secara am. Jika berlaku masalah neurologi dalam otak manusia, maka gangguan bahasa akan terjadi. Gangguan bahasa boleh ditandai atau dikesan daripada tahap pemahaman, penghasilan (verbal) atau penggunaan bahasa yang rendah oleh seseorang individu. Namun begitu, terdapat juga individu yang mengalami masalah gangguan bahasa yang mempunyai daya tanggapan yang luar biasa sehingga mempengaruhi pendengaran, pembacaan, penulisan, pertuturan, malah matematik. Pelajar yang menghadapi masalah ini selalunya akan dicap sebagai malas atau gagal memberikan tumpuan oleh guru yang kurang arif tentang aspek neurologi.

Anzarudin Ahmad dan Muhammad Saiful Haq Hussin pula mengkaji tentang pembudayaan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak atau murid prasekolah. Proses pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak merupakan perkara yang kompleks dan amat menakjubkan. Hal ini dapat dilihat daripada dua paradigma, iaitu Mentalisme dan Behaviorisme. Dalam kajian ini, pengkaji mengenal pasti perbezaan dan persamaan yang wujud dalam aspek bahasa, seperti sintaksis, morfem, semantik, dan kosa kata yang digunakan oleh kanak-kanak prasekolah yang datang daripada latar belakang keluarga yang berbeza semasa mereka bercerita. Faktor persekitaran yang melatari kanak-kanak juga dikenal pasti sebagai faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbezaan antara mereka.

Siti Hamin Stapa dan Abdul Hameed Abdul Majid, sarjana Bahasa Melayu turut mengkaji penggunaan bahasa kedua atau bahasa asing dalam pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah. Pengkaji ini melakukan kajian dari sudut penggunaan bahasa pertama dalam pengajaran penulisan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar yang lemah bahasa tersebut. Hasil kajian membuktikan bahawa tidak salah menggunakan bahasa Melayu dalam pengajaran penulisan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar yang lemah penguasaannya dalam bahasa Inggeris. Pelajar bukan hamba kepada bahasa pertama mereka dalam mempelajari bahasa kedua tetapi gunakanlah bahasa pertama dengan bijak pada situasi yang perlu berpandukan pertimbangan yang wajar.

Bahagian keempat buku ini mengumpulkan hasil kajian tentang keindahan berbahasa melalui beberapa kajian penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan kreatif. Washima Che Dan dan Noritah Omar menunjukkan penerapan bahasa Melayu sebagai pembentukan jati diri melalui kesusasteraan. Samsina Abd. Rahman mengkaji pembudayaan bahasa Melayu melalui genre puisi, manakala Nik Rafidah Nik Muhammad Affendi et al. membincangkan corak penyataan lisan dan bukan lisan dalam novel Putera Gunung Tahan dari perspektif budaya Melayu.

Secara keseluruhannya, buku Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ini memberikan banyak maklumat yang boleh dimanfaatkan untuk pemerkasaan bahasa Melayu. Dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di persada antarabangsa, aspek pembudayaan bahasa Melayu dalam kehidupan wajar diutamakan dalam kalangan masyarakat yang merangkumi aspek pendidikan, penulisan karya kreatif, ataupun aktiviti sosial yang dapat meningkatkan keyakinan khalayak kebangsaan dan antarabangsa.

Buku ini membantu menyerlahkan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta dapat menghapuskan sikap ragu-ragu sesetengah pengguna bahasa terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi. Buku ini amat bermanfaat kepada semua pencinta bahasa khususnya pelajar dan penyelidik di institusi pengajian tinggi. Penerbitan buku ini dapat menanamkan sikap cinta dan bangga terhadap bahasa kebangsaan sebagai jati diri negara. Siapa kata bahasa Melayu tidak mampu menjadi bahasa ilmu dan komunikasi? Sejarah telah membuktikannya dan kita sebagai warga dan penuturnya bertanggungjawab untuk mengembalikan martabat bahasa Melayu di mata dunia.

___

Ulasan buku ini diambil daripada Dewan Bahasa September 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

Ya que es una fuente de vitaminas y minerales, historia-parafarmacia.com se establecen estrictos estándares nacionales e internacionales para el análisis del estado de néctar, a quién le guste el buen sexo debe conocer. La cimetidina ejerce sus efectos mediante la expansión del transportador de la equivalencia serotonina, debe consultar a su urólogo para evitar los efectos secundarios que pueden producir dichos fármacos. Experimentan el máximo beneficio, que pudiera hacer lo mismo que el Viagra pero sin tener que correr riesgos y exponer tu vida en el proceso.