Category Archives: Agenda Bahasa

Tabu dalam Bahasa Melayu

Oleh ROZALI RAJAB

tabu

Bahasa berfungsi untuk menyatakan maksud. Bahasa dapat dimanipulasikan mengikut keperluan dan fungsi dalam komunikasi sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa wujud larangan tertentu terhadap penggunaan bahasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Larangan ini biasanya merujuk amalan, perbuatan, pakaian dan lain-lain.

       Dalam hal ini, kata atau ungkapan yang merujuk hal yang kurang sopan, yang mempunyai konotasi negatif, akan dielakkan untuk digunakan dalam komunikasi seharian. Larangan tertentu dalam penggunaan bahasa dikenali sebagai tabu. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tabu ialah sesuatu yang dilarang, pantang larang, pemali; iaitu yang terlarang, yang diharamkan atau ditegah daripada. Sementara S. Nathesan dalam buku beliau, Makna dalam Bahasa Melayu mentakrifkan tabu sebagai larangan.

      Dalam rencana ini, penulis akan membincangkan asal usul tabu, sebab kata tabu diperkenalkan dalam masyarakat dan kesan penggunaan kata tabu dalam kehidupan masyarakat. Penulis akan menumpukan konsep tabu dalam bahasa dan pemikiran Melayu. Bagi tujuan ini, penulis merujuk beberapa buah buku, jurnal, artikel, dan maklumat yang diperoleh secara dalam talian. Segala bahan yang diperoleh daripada pelbagai sumber ini dianalisis dan disusun atur mengikut kesusaian.

     Hakikatnya, terdapat pelbagai pendapat dan pandangan berkenaan asal usul kata “tabu”. Jika dikaji secara mendalam, hampir keseluruhan kata tabu mempunyai perssamaan. S. Nathesan dalam buku beliau, Makna dalam Bahasa Melayu menjelaskan kata “tabu” berasal daripada Polinesia, kata “tabu” dikenali sebagai tapu. Tapu ialah sesuatu yang dilarang untuk digunakan, dan sesuatu yang kudus.

     Menurut Stephen Ullamann dalam Semantics: An introduction to the science of meaning, kata tapu digunakan oleh Kapten Cook setelah beliau mengenal kata tersebut yang digunakan oleh orang Polinesia di Kepulauan Polinesia. Kata tapu kemudiannya tersebar luas dan meresap masuk ke dalam bahasa Eropah, Gamcare dan bahasa lain hingga masuk ke dalam bahasa Melayu. Kata “tabu” menjadi sebahagian daripada perkataan dalam bahasa Melayu dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat di negara ini.

Petikan ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa Mei

Bahasa Kentaq dan Pelestariannya

Oleh Noor Saadah Salleh dan Mohd Sharifudin Yusop

asli

       Istilah “bahasa ibunda” yang digunakan untuk menggambarkan bahasa utama seseorang penutur menunjukkan bahawa bahasa ibu ialah bahasa warisan utama kepada anak-anak. Pertembungan bahasa telah membuka ruang kepada kewujudan pemilihan bahasa yang disebabkan oleh keadaan atau situasi penggunaan sesuatu bahasa. Perbezaan latar belakang bahasa menyebabkan ada antara bahasa yang menjadi pilihan utama dan ada bahasa yang disishkan. Hal ini berkaitan rapat dengan sikap penutur bahasa.

     Menurut Noriah Mohamed dalam “Pelestarian Turunan, Penelusuran Moyang: Pengadunan Sosiolinguistik dan Linguistik Peribumi”, persekitaran mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhi tanggapan penuturnya terhadap persekitaran. Oleh hal yang demikian, kemusnahan ekologi, sama ada linguitik ataupun bukan linguistik merupakan bencana yang membawa kemusnahan kepada sistem linguistik itu.

    Pertembungan bahasa atau kontak bahasa telah mencetuskan situasi dwibahasa atau pelbagai bahasa dalam sesebuagh masyarakat. Bagi dwibahasa atau berbilang bahasa, domain merupakan penanda aras penting dalam menilai tingkah laku seseorang penutur. David Crystal dalam Language Death telah menghuraikan berkaitan kematian dan kelestarian bahasa.

     Menurut beliau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kematian kelestarian sesuatu bahasa. Bahasa boleh mati disebakan kematian penutur bahasa yang disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya termasuklah bencana alam, penyakit, peperangan kerana perbezaan etnik atau fahaman.

Petikan ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa terbitan April

Teknologi Bahasa Data Raya Bahasa Melayu

Oleh NORHAFIZAH MOHAMED HUSIN

1

      Internet yang lahir pada 30 Ogos 1969 dengan nama asalnya ARPANET, menyediakan satu dunia baharu untuk manusia. Internet merupakan rangkaian yang menghubungkan semua komputer yang ada di dunia. Perangkaian ini dapat menyalurkan pelbagai maklumat antara komputer dengan komputer yang lain.

     Dengan adanya kemudahan ini, manusia meletakkan pelbagai data yang dipaparkan dalam bentuk teks, gambar, bunyi, dan video yang kesemuanya menggunakan bahasa tabii atau bahasa yang digunakan sehari-hari oleh manusia, yang boleh dicapai dari seluruh dunia menggunakan bahasa yang khusus.

     Bahasa khusus yang dikenali sebagai “protokol” ini membolehkan data dipindahkan melalui rangkaian Internet. Data tersebut akan diformatkan dalam bentuk paparan laman web dan membentuk jalinan maklumat yang embina World Wide Web (www/web), sesuai dengan sifatnya, languange is the fabrics of the web.

iHerb offers a selection of all-natural products ranging from vitamins as well as supplements to grocery stores, family pet care, individual treatment, dental treatment, and also much more. Whether you’re a new client buying your first purchase from iHerb or positioning your initial order with iHerb,  offers a range of iHerb discount codes as well as iHerb voucher codes such as iHerb promotion codes for $5, iHerb free shipping, as well as much more.

     Seiring dengan kemunculan web, timbul konsep K-Ekonomi atau Knowledge Economy yang dipopularkan oleh Peter Drucker pada tahun 1969. K-ekonomi merupakan satu konsep yang menggunakan data laman web, yang dipaparkan dan dipindahkan melalui Internet untuk membantu manusia membuat pelbagai keputusan yang memberikan nilai ekonomi. Semakin banyak data bernilai ekonomi kepada sesuatu pihak, maka semakin berkuasalah pihak tersebut dalam mendominasi kemajuan material.

     Teknologi berasaskan maklumat yang semakin giat, memerlukan kaedah pemindahan data yang lebih sifat menyeluruh. Oleh hal yang demikian, lahirlah bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang dipopularkan pada tahun 1997.

Petikan ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa bulan Mac

Bahasa Melayu dan Rekayasa Warisan Maritim Melayu

Maritime Museum MelakaOleh ROZITA CHE RODI dan HASHIM MUSA

“Kearifan tempatan atau local wisdom merujuk definisi yang berteraskan ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya tempatan, berkembang dari semasa ke semasa dan kemudiannya diserap masuk ke dalam masyarakat yang merupakan sejumlah ilmu yang disimpulkan daripada pengalaman sebenar yang dialami dalam tempoh yang sangat panjang berakarkan budaya tempatan di Malaysia atau Nusantara apatah lagi di dunia. Maka, kita sebenarnya kembali kepada jati diri dan ingin meletakkan khazanah dan kekayaan yang tersimpul dalam sesuatu masayarakat dengan memberikan pengiktirafan yang sewajarnya.

       Itulah keistimewaan kearifan tempatan yang ada, yang seharusnya dipelajari, disesuaikan dengan keadaan semasa dan masa hadapan atau mungkin pula sesetengahnya amat wajar dikembalikan dalam usaha untuk menjulang kelestarian dan kelangsungan hidup umat manusia pada masa hadapan.”

-Mantan Naib Canselor Universiti Sains Malaysia Profesor Dato’ Dr. Omar Osman dalam ucapan perasmian Persidangan Serantau Kearifan Tempatan Ketiga, 6-7 Oktober 2013, Merang, Terengganu.

Peradaban Melayu tradisional merupakan peradaban maritim. Hal ini berdasarkan kedudukannya di perairan dan kepulauan Asia Tenggara. Lokasi penempatannya dan pemerintahannya di kepulauan Melayu berpusat di beberapa buah bandar pelabuhan utama.

      Kedudukan bandar pelabuhan utama yang strategik di persimpangan jalan perdagangan laut antara dunia Barat dengan dunia Timur mencetuskan kegiatan perdagangan maritim yang pesat. Hal ini dibantu pula oleh tiupan angin monsun dari barat ke timur pada musim panas dan dari arah barat ke timur pada musim panas dan dari arah timur ke barat pada musim sejuk, membawa kapal layar daripada arah yang berbeza pada musim yang berbeza. Semasa ketiadaan angin di antara dua musim itu, pedagang terpaksa berlabuh di pelabuhan.

Petikan diambil dari majalah Dewan Bahasa terbitan Februari

Pemimpin Politik Suri Teladan Bahasa Melayu

Oleh JENIRI AMIR

“Sila duduk. Ini adalah dewan di mana kita gunakan perbahasan secara intelektual. Beri kesempatan kepada menteri untuk menjawab.”

      Kenyataan tersebut merupakan rayuan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat pada satu sesi perbahasan baru-baru ini. Beberapa orang ahli Parlimen PAS dan UMNO mencelah dengan teriakan dan tepukan di meja oleh ahli Parlimen yang lain.

      “Ini menteri baliklah. Rasis. Rasis”, kata seorang lagi ahli Parlimen pembangkang. Terpinga-pinga dan terdiam menteri kerana serangan bertubi-tubi ahli pembangkang. Akhirnya, menteri tidak dapat memberikan sebarang penjelasan hingga masa tamat.

      Petikan dialog ini hanyalah cebisan perbahasan hangat yang kadangkala berlaku di Dewan Rakyat.

     Dalam hal ini, terdapat segelintir ahli Parlimen yang menggunakan bahasa kesat, kasar dan karut. M isalnya, “kepala bana kau” yang bukan sahaja boleh menyinggung perasaan orang lain, tetapi memperlihatkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dalam kalangan Yang Berhormat.

      “Perkataan tidak senonoh dan tidak sesuai dengan kemuliaan dewan perlu ditarik balik. Orang berbudi kita berbahasa,” kata Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dalam satu lagi sesi.

       Sesi persidangan dan perbahasan di Dewan Rakyat biasanya tenang. Namun begitu, sekali-sekala ketenangan di Dewan Rakyat yang mulia ini berkocak dengan hujah dan perbahasan wakil rakyat Perbahasan kadangkala mengundang serangan balas dan wacana tandingan hingga menjadi hangat dan menggemparkan. Kadangkala jika keadaan terlalu tegang dan ahli Parlimen ingkar perintah, Yang di-Pertua Dewan Rakyat akan mengarahkan ahli Parlimen terbabit dikeluarkan atau digantung daripada mengikuti persidangan.

Petikan ini diambil dari majalah Dewan Bahasa terbitan Januari

Iltizam dan Tekad Bahasa Kebangsaan

Oleh SARJIT S. GILL

Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia sebagaimana yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan  Persekutuan. Keperibadian warga Malaysia adalah berasaskan bahasa Melayu sebagai “Bahasa Jiwa Bangsa”.

       Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa ilmu, komunikasi, pentadbiran, perpaduan dan perniagaan. Kedudukan bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi semakin tercabar dengan pengaruh globalisasi yang lazimnya memberikan keutamaan kepada bahasa inggeris.

       Pelbagai persoalan timbul mengenai kedudukan dan masa depan bahasa Melayu di Malaysia. Sejauh manakah masyarakat Malaysia menghormati dan memandang tinggi kedudukan bahasa Melayu? Bagaimanakah pula peranan ahli politik sebagai penggubal dasar memartabatkan bahasa Melayu, khususnya di Parlimen? Apakah mereka masih gemar “menanam tebu di bibir” dalam usaha memartabatkan kedaulatan bahasa Melayu? Apakah kedudukan Bahasa Melayu pada tahun 2050 kelak? Apakah bahasa Melayu akan bertahan dalam konteks masyarakat Malaysia yang meraikan superdiversity dengan kemasukan imigran baharu yang pelbagai latar budaya?

      Sejak merdeka hingga kini, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rami berdepan dengan pelbagai cabaran dan pasang surutnya. Usaha memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu bukan hanya memfokuskan peranan orang Melayu sahaja, tetapi juga meliputi segenap lapisan masyarakat Malaysia.

Petikan dari majalah Dewan Bahasa keluaran Disember

Merungkaikan Akronim Polemik

Oleh NIK NOR AHMARIZAM NIK AHMAD

Dalam meniti arus modenisasi yang kian rencam ini, masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa, dan agama, seyogia mempunyai minda yang berfikiran terbuka dan tidak jumud serta bersiap siaga untuk bersaing dengan masyarakat di negara maju dalam apa-apa jua bidang yang diceburi kini.

                Pada masa yang sama, jiwa nan luhur setiap rakyat Malaysia senantiasa dituntut untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dengan sebaik-baiknya dalam sebarang disiplin ilmu. Hal ini bertepatan dengan pandangan Profesor Dato’ Dr. Mohd Yusof Haji Othman, iaitu kepentingan memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya untuk mendepani Revolusi Industri Keempat, bahkan untuk memastikan sahsiah, keperibadian, jati diri, dan nilai masyarakat penuturnya dimantapkan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi.

               Menurut Rusmadi Baharudin pula, sebagai pengguna bahasa, kita haruslah ada rasa tanggungjawab untuk tidak menggunakan bahasa itu secara semberono dan sewenang-wenang; bahawa bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan maklumat. Oleh hal yang demikian, kenyataan bahawa ketepatan dan aturan dalam bahasa tidak penting dan asal sahaja maklumat yang disampaikan itu dapat difahami, adalah tidak tepat dari segi perkembangan, pemantapan dan pembakuan bahasa itu.

           Kemantapan dan kebakuan sesuatu bahasa tidak akan wujud seandainya pengguna bahasa terus-menerus menggunakan bahasa yang rancu dan tidak mempedulikan kaedah dan aturan bahasa itu. Sikap sesetengah pengguna bahasa yang secara terang-terangan mengubah bentuk ungkapan atau perkataan hingga menjadi bentuk yang lain dan merosakkan aturan dan kaedah bahasa itu akan menghambat proses pemantapan bahasa.

     Bicara ilmiah pada kali ini akan memfokuskan polemik penggunaan kata nama akronim dalam kalangan pengguna bahasa Melayu yang sohor kini ditularkan lewat media massa tempatan, antaranya termasuklah akronim “certot”. Sudah terang lagi bersuluh, ibarat kalau gajah hendaklah dipandang gadingnya, kalau harimau hendaklah dipandang belangnya. Pengguna bahasa Melayu, terutamanya pejuang bahasa Melayu dan orang perseorangan telah menzahirkan pelbagai komentar dan pandangan melalui laman sosial masing-masing berhubung dengan pengenalan akronim “certot” itu.