Category Archives: Pilihan Utama

PU4

Pengajian Melayu Mempromosikan Kearifan Peribumi

Profesor Dr. Nor Hashimah Jalaluddin

Beliau berpengalaman luas dalam bidang Semantik dan Pragmatik dan banyak membuat penyelidikan tentang bidang ini melalui pelbagai geran yang diperuntukkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar,Kementerian Pendidikan dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Hasil kajiannya ini dibentangkan dipelbagai forum sama ada di dalam atau luar negara sehingga ada antaranya yang layak diiktiraf sebagai pemenang anugerah kertas kerja terbaik pada peringkat kebangsaan dan dunia. Kejayaan ini telah melayakkan beliau untuk tersenarai sebagai penyelidik cemerlang. Baru-baru ini, beliau dipertanggungjawabkan untuk menerajui Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM, sebuah institusi penyelidikan yang memfokuskan kajian dalam empat bidang tujahan utama, iaitu Arkeologi dan Budaya Visual Melayu, Bahasa, Persuratan Melayudan Linguistik, Pembinaan Teori dan Epistemologi Melayu serta Sains dan Teknologi Alam Melayu.

Untuk itu, Dewan Bahasa baru-baru ini berkesempatan untuk menemu bual beliau bagi mendapatkan pandangan tentang Pengajian Melayu dan potensi bidang pengajian ini dalam era teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk menyelami hasrat dan tekad beliau dalam merangka hala tuju yang bakal dibawa selaku nakhoda baharu ATMA.

Pengajian Melayu salah satu bidang tertua di Malaysia. Pengajian ini lahir bersama-sama dengan penubuhan Universiti Malaya (UM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pada pandangan Prof., adakah bidang pengajian ini diwujudkan bagi melahirkan ilmuwan bahasa, sastera dan budaya sahaja?

Dari sudut sejarah, dahulu di UKM adanya Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM), pada waktu itu belum masuk sains, teknologi dan sebagainya. Gagasan pada tahun 70-an adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu sebab universiti ini (UKM) memang ditubuhkan sebagai universiti yang memartabatkan bahasa Melayu, satu-satunya universiti yang menerima kemasukan pelajar dari sekolah aliran Melayu. Dahulu kita ada sekolah berpengantar bahasa Inggeris dan pengantar bahasa Melayu.

___

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa, Mei 2014.

PU1

Manipulasi Kuasa Bahasa Kreatif

Oleh Nur Fatiha Fadila

Kamus Dewan mentakrifkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi suara yang berfungsi sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bagi melancarkan proses komunikasi, bahasa menjadi elemen penting dalam pelbagai sektor kehidupan. Penggunaan bahasa yang lancar, bersistem dan tepat menghasilkan daya perhubungan yang berkesan. Ketepatan penggunaan bahasa bukan sahaja mewujudkan hubungan yang baik dalam komuniti bahasa, malah menjadikan proses enkod dan dekod berjalan lancar sekali gus mencapai matlamat berbahasa.

Selain berperanan sebagai alat komunikasi manusia, bahasa berperanan besar membentuk pemikiran dan pandangan hidup manusia. Manipulasi bahasa kreatif yang baik memberikan impak kepada daya fikir khalayak penerima bahasa. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, kemasukan tulisan Jawi dan bahasa Arab telah memperkaya bahasa Melayu. Pada masa itu, bahasa Melayu bukan sekadar lingua franca yang berperanan dalam bidang perdagangan antarabangsa atau pentadbiran negeri Melaka, sebaliknya, sebelum zaman itu lagi telah menjadi wadah masyarakat melahirkan gagasan pemikiran berlandaskan kreativiti berbahasa.

Ketika zaman Melayu klasik (1400-1800), bahasa Melayu yang masih dipengaruhi ciri bahasa arkaik serta bahasa Arab telah digunakan sebagai senjata untuk berkarya oleh penglipur lara. Proses penggunaan bahasa secara berseni dan kreatif wujud, baik dalam konteks sastera lisan mahupun sastera tulisan. Komuniti Melayu klasik yang mempunyai pertalian erat dengan unsur alam telah menzahirkan pandangan mereka melalui pelbagai cara. Contohnya, pantun dua kerat yang diperturunkan yang lestari sehingga hari ini terhasil daripada daya cerap masyarakat terhadap alam yang membentuk ungkapan yang sarat dengan penghargaan terhadap budi seseorang tanpa penggunaan bahasa secara langsung:

Pulau pandan jauh ke tengah,
Gunung daik bercabang tiga;
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang juga.

Za’ba mendefinisikan peribahasa sebagai susunan kata yang pendek, namun mempunyai makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Pentakrifan peribahasa ini membuktikan bahawa penguasaan terhadap bahasa kreatif mampu mewujudkan laras bahasa tersendiri yang bertujuan memberikan pengajaran secara santun.

Penggunaan bidalan , perumpamaan, pepatah dan petitih, perbilangan, kias ibarat serta tamsil dalam kategori peribahasa sejak zaman dahulu berfungsi menyampaikan sindiran, amanat dan teguran tanpa menyakitkan hati. Hal ini memperlihatkan betapa komuniti Melayu begitu mementingkan kesusilaan dalam berbahasa yang menjamin keharmonian hidup bermasyarakat.

Dalam kebanyakan tamadun, kecekapan sasterawan menggunakan bahasa kreatif yang berseni sering menarik perhatian terutamanya oleh pemerintah. Kisah penyair atau penulis yang menemui ajal di penjara atau di tali gantung bukanlah kisah luar biasa dalam dunia kesusasteraan. Setiap pengkarya mempunyai prinsip tertentu dalam berkarya. Sesetengah sasterawan memilih menggunakan sastera dan bahasa kreatif sebagai sumber perjuangan. Bahasa dan dunia sastera diyakini berupaya menjadi “lidah masyarakat” bagi menyampaikan kritikan terhadap pemerintahan yang bercelaru.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

PU3

Mengungkap “Bahasa Seni” dalam Sajak

Oleh Hasan Baseri Budiman

Sajak merupakan lukisan imaginasi yang terbentuk daripada susunan kata yang digubah dalam bahasa yang indah. Sebagai karya estetika, sajak merupakan karya seni yang memiliki imej keindahan yang mampu memukau jiwa apabila kena dengan gaya gubahannya, termasuklah paduan harmonis seni bahasanya. Bahasa ialah elemen yang menentukan jati diri penyair. Penyair yang kehilangan seni bahasanya akan kehilangan segala-galanya. Salah satu tugas penting seseorang penyair adalah untuk terus memelihara, memperkaya dan mempertahankan bahasanya kerana seni berbahasa ialah perjuangan untuk menegakkan jati diri sajak.

Bahasa yang indah bagi penyair sepatutnya bahasa yang boleh memberikan kebebasan kepadanya untuk mengembangkan dan mengolahnya menjadi media komunikasi yang mudah dan lancar. Selama ini pun, keadaan yang diperlukan oleh penyair untuk menghasilkan sajak yang bagus hanya lahir daripada bahasa yang merdeka, yang bebas, yang lentur, yang tidak terkurung dan tidak terperangkap dalam pelbagai aturan dan tatabahasa yang kaku dan beku. Sajak “Kekasih” karya Usman Awang, misalnya, tidak mungkin lahir sebagai sajak yang puitis kalau penggunaan bahasanya tidak merdeka.

Akan kupintal buih-buih
menjadi tali
mengikatmu

Akan kuanyam gelombang-gelombang
menjadi hamparan
ranjang tidurmu

Akan kujahit bayu gunung
menjadi baju
pakaian malammu

Kemerdekaan bahasa sajak tersebut lahir daripada jiwa syahdu penyair Usman, tentang apa-apa yang dilihat matanya, dirasakan dan dicecap lidah dan kulitnya, yang dicium hidungnya, difikirkan otak dan sesuatu yang disimpan dalam hatinya. Ekspresi jiwa itulah yang telah membolehkan Usman menghadirkan rasa indah dan rasa kagum untuk berkongsi bersama-sama yang sudi menikmatinya. Sajak yang indah seharusnya berkomunikasi secara langsung dengan alam.

Oleh itu, seni bahasa sajak yang mengapresiasi unsur alam secara puitis tidak harus disalahtafsirkan jika ada waktunya disusun dalam sebaris kata yang agak janggal. Hal ini dikatakan demikian kerana seni bahasa sajak sebenarnya sudah dibekalkan dengan kebebasan penyair, iaitu lesen atau izin tidak tertulis yang diberikan kepada penyair untuk bebas memanipulasikan kata demi menimbulkan kesan tertentu dalam karyanya, walaupun terpaksa menyimpang daripada kaedah dasar bahasa yang mungkin melibatkan makna kosa kata, bunyi bahasa, makna atau tatakalimat.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

PU4

Ciri Bahasa Melayu Tinggi

Oleh Choo Hung Fei

Menurut Nik Safiah Karim dalam kertas kerjanya, “Ke Arah Penguasaan dan Penghayatan Bahasa Melayu Tinggi: Matlamat Pengajaran Bahasa dan Sastera Melayu”, yang dibentangkan dalam Seminar Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan ke-2, bahasa Melayu tinggi ialah bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang teknikal serta berfungsi sebagai sarana budaya tinggi. Terdapat dua perkara yang diutamakan untuk memastikan kita mencapai penggunaan dan seterusnya penguasaan bahasa Melayu tinggi, iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa.

Dalam hal ini, seseorang perlu menyampaikan fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan serta pemikiran yang logik. Keintelektualan bahasa dicapai melalui perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. Keintelektualan perbendaharaan kata boleh dicapai melalui pengembangan perbendaharaan kata dengan cara menambahkan istilah baharu. Penggunaan istilah ini bersifat khusus dan mungkin tidak difahami oleh kebanyakan orang.

Selain itu, keintelektualan bahasa juga dicapai melalui penukaran bentuk dan corak perbendaharaan kata dengan memberikan pengertian tertentu atau khusus bagi bidang tertentu kepada perkataan biasa dalam bahasa itu. Oleh itu, kata yang baharu ini bersifat tepat, spesifik dan abstrak. Penulis mengemukakan dua contoh petikan bagi menggambarkan penggunaan bahasa Melayu tinggi melalui kebijaksanaan penggunaan perkataan. Contoh pertama dipetik daripada Dewan Ekonomi, Januari 2000, halaman 23, seperti yang berikut:

Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) akan disenaraikan kembali ke dalam indeks MCSI pada bulan Januari. Indeks MCSI digunakan oleh pelabur antarabangsa dalam aktiviti pelaburan. Memandangkan kemasukan semula ini semakin hampir, BSKL kini mula diperhatikan oleh pelabur asing.

Dalam petikan tersebut, terdapat perkataan khusus bagi laras berkenaan, iaitu laras ekonomi dalam perniagaan saham, seperti Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), indeks MSSI dan pelabur. Istilah ini hanya difahami oleh orang yang terlibat dalam aktiviti ekonomi, terutamanya perniagaan saham. Masyarakat yang tidak berlatarbelakangkan ilmu ekonomi akan sukar untuk memahami petikan tersebut:

Sejauh mana barah serviks merebak boleh dikesan secara pemeriksaan klinikal, iaitu ketika pemeriksaan faraj di klinik atau bilik bedah. Pentingnya mengetahui ke mana arah barah itu merebak membolehkan doktor mengkategorikan peringkat seriusnya barah serviks.

Dalam petikan artikel “Wanita Sihat” yang ditulis oleh Dr. Suhaimi Isa dalam Berita Harian, 18 Disember 2000. Dalam petikan tersebut, terdapat penggunaan kata khusus dalam laras sains, iaitu bidang perubatan, seperti barah serviks, pemeriksaan klinikal, bilik bedah dan doktor.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Februari 2012.

PU1

Meraih Pendapatan Melalui Bahasa

Oleh Zamri Mohamad

Sosiologi industri merupakan satu subjek yang membawa bersama pemerhatian terhadap pengaruh interaksi bahasa sebagai satu sistem teras bagi mencetuskan evolusi dalam ekonomi itu sendiri. Dari sudut pandangan ahli sosiologi, perkara yang diangkat dan menjadi keresahan dalam industri merupakan perihal kawalan kos yang efektif dari segi transaksi nilai. Maksudnya, tahap kemampuan jumlah wang yang dilaburkan kepada sumber mentah dapat membawa keuntungan semula dan mengekalkannya bagi satu tempoh masa tertentu.

Kitaran interaksi antara kerajaan, pengamal industri, kumpulan berkepentingan dan individu bergantung pada keupayaan daya sistem yang diperkenalkan. Bahasa menjadi medium pengikat bagi merancakkan interaksi alam industri. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu aspek dalam penentuan kos melepas oleh pembuat keputusan.

Pengambilan pekerja asing dari negara serantau misalnya, tidak sekadar memenuhi keperluan majikan bagi mendapatkan tenaga kerja yang murah berbanding dengan pekerja tempatan, tetapi juga atas pertimbangan kos melatih. Kos ini diambil kira sebagai salah satu penentu pemilihan. Melatih bermaksud mengalihkan kemahiran bertujuan menggandakan proses yang sama.

Kos melepas kepada seorang majikan pula kepada pilihan yang dibuat, sama ada mahu mengambil pekerja tempatan ataupun dari negara jiran. Apabila melihat kos melatih dan tangga gaji yang lebih rendah serta persamaan bahasa yang memudahkan sistem kerja, maka pekerja asing menjadi pilihan dan warga tempatan dilepaskan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU4

Tsunami Bahasa di Malaysia

Oleh Kamal Shukri Abdullah Sani.

Pada 31 Ogos 2011 lalu, genaplah 54 tahun Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada penjajah British. Daripada sebuah negara yang tergolong dalam kumpulan negara dunia ketiga, negara pertanian dengan hasil seperti getah, kelapa bali dan nanas, kini Malaysia telah melangkah laju sebagai negara industri dengan pelbagai hasil eksport berorientasikan teknologi dan pembuatan.

Bertuah dan beruntungnya kita menjadi warganegara Malaysia. Namun, satu perkara yang sepatutnya merunsingkan kita semua ialah isu bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan tegasnya bahasa Melayu. Tentang perkara paling asas, iaitu nama bahasa Melayu sahaja, kita sering berbolak-balik. Sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Malaysia, sekejap bahasa Melayu. Gunakanlah sahaja istilah yang benar, betul dan sah, iaitu “bahasa Melayu” (mengikut Perlembagaan Persekutuan).

Adakah kita berasa benci atau tidak selesa untuk belajar jika namanya bahasa Melayu, dan hanya akan suka dan selesa untuk belajar jika namanya bahasa Malaysia? Mungkin ada yang berkata ini perkara kecil. Jika kecil, mengapakah pula kita “bersusah-susah” untuk memberikan nama lain dan tidak betul pula? Sebenarnya, ada sesuatu pada nama. Nama ialah maruah. Oleh itu semua rakyat Malaysia patut berbangga dengan bahasa Melayu.

Tiada seorang pun rakyat Malaysia yang berhak membenci mana-mana bahasa atau nama bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, ataupun bahasa Inggeris. Lihatlah, di mana-mana pun istilah bahasa Inggeris digunakan. Tidak pernah bahasa Inggeris menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, ataupun bahasa New Zealand. Penguasaan banyak bahasa memang sesuatu yang amat bermanfaat. Di Malaysia, bahasa Melayu mesti dijunjung dan bahasa Inggeris dikendong, dan janganlah dilakukan sebaliknya pula.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.

PU2

Bahasa untuk Imigran

Oleh Zulkifli Salleh

Dafna Linzer dalam The Slate menulis pengalamannya yang sukar untuk memohon kewarganegaraan Amerika Syarikat. Dalam “The Problem with Question 36,” pada Februari lalu, beliau menulis, “Ketika temu duga kewarganegaraan, pemohon disoal secara rawak 10 soalan daripada ujian dan mesti dijawab enam dengan betul. Sebagai tambahan kepada soalan tersebut, diadakan ujian pembacaan dan tulisan untuk kecekapan bahasa Inggeris. Saya menjawab enam soalan berturut-turut dengan betul dan berpindah kepada bahagian peperiksaan.” Seterusnya Dafna, rakyat Kanada, menulis, “Penutur asal bahasa Inggeris tidak dikecualikan daripada bahagian ini dan saya diminta membaca dengan kuat ayat yang berikut, “Columbus Day in October.” Kemudian, saya diminta menulis ayat dalam bahasa Inggeris. Luar biasa, ayat yang sama, “Columbus Day is in October.”

Kebelakangan ini, para pemimpin Eropah semakin memperlihatkan ketegasan terhadap kaum imigran atau pendatang yang menetap di negara mereka, tetapi tidak cuba berintegrasi dengan penduduk asal. Di Jerman, Cancelor Angela Merkel memaklumkan bahawa fahaman pelbagai budaya benar-benar gagal di negara itu. Maka, beliau menggesa kaum imigran, kebanyakannya orang Turki, yang menggunakan bahasa Jerman dan bukan bahasa asal mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa Oktober 2011. Sila dapatkan di pasaran sekarang.