Category Archives: Bual Bahasa

Kisah Penjejak Tamadun

 

Di Malaysia tidak terdapat banyak pertubuhan yang sendi dan asasnya berpaksikan keilmuan, apatah lagi yang didasarkan kepada konsep pengembaraan. Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD) merupakan salah sebuah pertubuhan NGO yang meraikan wacana keilmuan dan berfokuskan kegemilangan tamadun lampau dalam meneruskan legasi tamadun tersebut untuk manfaat bersama.”Perigi” sejarah, budaya dan tradisi tamadun lampau digali semula demi mencari”permata ilmu” yang lama terpendam.

      Hasil penemuan ilmu tersebut bukan sahaja menjadi bahan sejarah yang bernilai, malah boleh diambil “madu” faedahnya untuk kelangsungan dan kebaikan masyarakat dan negara. Kumpulan GPTD yang kebanyakan ahlinya merupakan golongan belia bawah umur 40 tahun ini bukan sahaja gigih dalam menjejaki tamadun silam, malah meraikan kepelbagaian pendapat dan pandangan demi sebuah wacana keilmuan yang jitu dan utuh. Untuk itu, Dewan Bahasa mewawancarai Presiden GPTD, Encik Abdul Hakim Shahbuddin, bagi mendapat pandangan dan perspektif beliau mengenai gerak kerja, persoalan bahasa Melayu dan isu yang berlegar dalam kalangan generasi muda.

DB: Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD) merupakan sebuah kumpulan berdaftar yang sering menggerakkan aktiviti keilmuan dan ketamadunan. Sebagai Presiden GPTD, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas, misi, objektif serta perancangan masa hadapan GPTD?

Secara asasnya, GPTD ditubuhkan pada tahun 2001 dan berdaftar secara rasmi pada tahun 2010 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kumpulan ini diasaskan oleh Tuan Haji Ahman Azam. Ketika itu, beliau baru sahaja pulang dari Sepanyol dan melihat satu tamadun yang hebat di Andalusia. Beliau merasakan bahawa di Malaysia patut ada sebuah kumpulan anak muda yang boleh menjejaki dan mencari sejarah serta tamadun yang berada di seluruh dunia. Jadi, beliau mengumpulkan beberapa orang anak muda dan wujudlah GPTD.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Landskap Bahasa dalam Dunia Ilmiah

Profesor Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor
Pengerusi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DB: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan antara watak penting dalam menggerakkan penerbitan ilmiah. Keaktifan Penerbit UKM menjadi bukti bahawa masih ada penerbit buku ilmiah yang masih menerbitkan dan memasarkan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Boleh Prof. jelaskan serba sedikit latar belakang, objektif serta misi Penerbit UKM?

Falsafah Penerbit UKM adalah untuk menerbitkan bahan ilmiah, terutamanya dalam bahasa Melayu, selain memperkaya khazanah ilmu. Saya tidak bersetuju jika ada golongan masyarakat yang berpandangan bahawa penerbitan bahasa Melayu berkemungkinan akan menyebabkan tidak wujudnya capaian terhadap penerbitan tersebut. Penerbit UKM bermula dengan jawatankuasa penerbitan universiti. Jawatankuasa tersebut
ditubuhkan pada tahun 1970. Dari tahun tersebut hinggalah sekarang, berlaku perubahan nama dan sekarang dikenali sebagai penerbit UKM. Boleh dikatakan bahawa usia penerbit UKM hampir sama usianya dengan UKM sendiri. Misi Penerbit UKM jelas, iaitu untuk memperkaya ilmu peribumi Malaysiana serta bahasa Melayu
melalui penerbitan ilmiah.

DB: Ramai yang beranggapan bahawa bahasa Melayu kini bukan lagi sebagai bahasa ilmu yang utama. Mereka, khususnya pensyarah dan mahasiswa, lebih gemar menggunakan bahan bacaan dan rujukan berbahasa Inggeris. Bagaimanakah tanggapan Prof. terhadap perkara ini?

Sebenarnya penggunaan bahasa Melayu dalam penerbitan ilmiah
merupakan satu aset penting, bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi juga untuk dunia. Pihak penerbitan antarabangsa seperti
Thomson Reuters, juga menyedari bahawa banyak ilmu di dunia ini yang perlu kekal diterbitkan dalam bahasa asalnya kerana hanya dengan ini sahaja makna sebenar sesebuah karya itu dapat dikekalkan. Penerbit UKM juga menerbitkan buku dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggeris dan sebagainya.

Wawancara ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Memugar Patriotisme Dalam Jiwa Belia

OLEH: JUFITRI JOHA (NAIB PRESIDEN MAJLIS BELIA MALAYSIA)

 DB: Majlis Belia Malaysia (MBM) merupakan sebuah badan induk yang bergerak untuk menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar. Sebagai Naib Presiden MBM, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas penubuhan MBM?

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah Dewan Bahasa atas ruang yang diberikan. Dari segi sejarah, sebenarnya sudah puluhan tahun penubuhan MBM ini yang bertujuan untuk mewakili belia Malaysia. Idea asalnya adalah untuk menjadi cawangan World Assembly of Youth. Peranan asas MBM adalah untuk menyuarakan idea, semangat dan gagasan belia untuk disalurkan kepada pihak pembuat dasar, khususnya Kerajaan Malaysia. MBM masih relevan sehingga kini dan slogan utamanya adalah untuk bertindak demi kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut serta tidak menyebelahi mana-mana pihak untuk menyuarakan apa sahaja isu berkenaan, bukan sahaja kepentingan belia, tetapi kepentingan negara dan juga dunia. Peranan MBM bukan sahaja memperjuangkan isu belia, kerana perkara tersebut memang merupakan agenda utama, tetapi MBM juga menyuarakan isu-isu semasa dalam dan luar negara yang melibatkan kepentingan bersama sebagai contoh, MBM juga memberikan pandangan mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) kerana hal ini melibatkan kepentingan negara.

            Mungkin segelintir generasi muda sekarang ini tidak ada rasa kepentingan untuk bergerak secara kolektif. Penasihat belia Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-Moon, iaitu Ahmad Alhendawi, pernah menyatakan bahawa antara trend global berkaitan generasi muda ialah kuasa individualistik. Maknanya, jika pada peringkat antarabangsa, tokoh seperti Malala Yousafzai, manakala pada peringkat tempatan pula, tokoh seperti Raja Syamri yang terkenal dengan bantuan banjirnya, tokoh-tokoh ini merupakan pemaparan kuasa individu. Generasi muda melihat bahawa untuk menyumbang idea tidak semata-mata harus bergantung pada kuasa kolektif. Kadang-kadang, bergerak secara individu nampaknya lebih berkuasa daripada berkumpulan. Tetapi bagi MBM, gerak kerja secara berkumpulan ini lebih besar dan memberikan kesan yang baik dan meluas sifatnya. Cabaran MBM adalah bagaimana hendak menarik lebih kurang lapan juta lebih belia Malaysia untuk aktif dalam persatuan belia. Dalam konvensyen belia yang lepas, kita mengubah formula. MBM berpendapat idea untuk berpersatuan ini penting dan harus mendidik anak muda untuk berpersatuan, tetapi kita mesti mengubah pendekatan. Kita mengambil elemen inovasi sosial, bentuk lama tetapi pendekatan baharu. Sekarang kita sedang memikirkan apakah bentuk inovasi sosial yang sesuai untuk digunakan bagi menarik golongan muda, dengan mengambil pendekatan memaksimumkan penggunaan media sosial.

DB: Gerak kerja MBM meliputi pelbagai perkara, antaranya termasuklah melibatkan hal yang berkaitan ekonomi, pembangunan sosial, kebudayaan, kesukanan, pendidikan, dan sebagainya. Boleh tuan jelaskan bagaimanakah program atau aktiviti MBM yang meliputi perkara yang dinyatakan tersebut dapat membantu golongan belia daripada pelbagai aspek?

MBM mempunyai ramai exco yang dilantik dan dibahagikan kepada biro-biro tertentu. Saya mewakili jawatankuasa pendidikan. Antara perkara atau fokus yang saya bawa termasuklah yang berkaitan kemahiran belia. MBM harus mendekati golongan belia yang tidak berkesempatan untuk menyambung pelajaran dalam institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Mereka ini mungkin sudah tidak minat belajar akademik, tetapi mereka memiliki kemahiran tertentu. MBM menekankan kemahiran belia ini sebagai agenda utama. MBM membawa agenda utama ini kepada pihak kerajaan, dan hasilnya kerajaan bersedia memberikan satu bilion untuk dimanfaatkan oleh kebanyakan belia yang memiliki kemahiran tertentu ini. Perkara lain yang kita tekankan ialah aspek kesukarelawanan. Baru-baru ini kita melancarkan Komuniti Sukarelawan Belia 1 Malaysia (MyVOC). Istimewanya, MBM menggabungkan kumpulan belia yang profesional dan berkemahiran. Contohnya, jika belia tersebut mahir membaiki peralatan yang berkaitan elektrik, maka sebuah pasukan yang berkemahiran tersebut sudah ada. Apabila berlaku bencana, MBM sudah ada pasukan khas sendiri. MBM juga mempunyai kumpulan profesional peguam. Jika terdapat masyarakat yang memerlukan khidmat guaman, maka mereka inilah yang akan membantu.

           Aspek yang tidak kurang penting ialah kepimpinan. Aspek kepimpinan memang menjadi keutamaan MBM bagi melahirkan ramai pemimpin. Kita wujudkan agenda “MBM in Business”, sebagai salah satu projek penjenamaan semula MBM bagi aspek kepemimpinan.

Permata Bahasa Dalam Jenama

OLEH: Prof. Madya Dr. Ghazali Bin Daimin

DB: Jati diri dan martabat sebuah negara bergantung kepada bahasanya, tidak terkecuali Malaysia. Realitinya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara nampaknya dipandang remeh oleh sesetengah pihak. Tambahan pula penggunaan bahasa Melayu kini semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai seorang ahli akademik yang pernah menerbitkan pelbagai tulisan dan buku ilmiah dalam bahasa Melayu, bagaimanakah tanggapan Dr. terhadap perkara ini?

Permasalahan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat bukanlah is u baru, malah perkara tersebut sudah lama berlaku. Suasana ini berlaku sama ada melalui pertuturan atau penulisan. Bahasa jiwa bangsa bermaksud sesuatu bahasa itu menjadi milik mutlak sesuatu bangsa selain menjadi identiti kebangsaan mereka. Mereka menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan berperanan sebagai alat perpaduan. Dalam isu penggunaan bahasa Melayu yang semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia, secara peribadi saya merasakan fenomena tersebut sememangnya kian serius. Contohnya, bagi golongan remaja, kewujudan peralatan komunikasi “gadget” (alatan) yang sememangnya menggunakan bahasa Inggeris telah mempengaruhi golongan tersebut sama ada daripada segi pertuturan atau penulisan.

Secara khususnya, kesalahan ini dapat dikategori kepada tiga, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan tatabahasa dan mengutamakan bahasa asing serta mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing. Contohnya, Sistem Pesanan Ringkas (SMS) banyak menyumbang kepada kesalahan ejaan, perkataan singkatan dan penggunaan simbol semasa perbualan dalam kalangan masyarakat. Perkataan kenapa diringkaskan menjadi “nape”, macam mana diringkaskan menjadi “camne” serta perkataan tidak sekadar ditulis “X”. Selain itu, perkataan campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti terima kasih cuma ditulis “TQ”. Kesemua perkataan yang dinyatakan tersebut telah menjadi gaya baru dalam perbualan, khususnya dalam kalangan golongan remaja. Selain itu, di pusat pengajian tinggi awam atau swasta, terdapat juga kurikulum akademik yang mewajibkan pensyarah dan pelajar bertutur dalam bahasa Inggeris. Fenomena tersebut menjadi lebih parah apabila terdapat pelajar, malah pensyarah yang kurang mahir berbahasa Inggeris, maka mereka akan mencampuradukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu di dalam kelas.

 

 DB: Dr. telah lama terlibat dalam dunia akademik dan turut sama menyumbang baik secara teori mahupun praktikal mengenai penjenamaan. Boleh Dr. terangkan secara ringkas sejarah penjenamaan negara kita?

Sejarah penjenamaan di sesebuah negara sebenarnya amat berkait rapat dengan industri periklanan. Industri periklanan bermula apabila wujudnya revolusi perindustrian yang menghasilkan banyak barangan oleh pengusaha untuk dipasarkan. Sememangnya di negara-negara baratlah bermulanya jenama, penjenamaan atau penjenamaan semula kerana mereka memerlukan nama, identiti produk atau barangan mereka dikenali dalam pasaran. Sebagai contoh, pada era 60-an, “Nike” muncul sebagai satu jenama kasut sukan larian dan jenama tersebut telah berjaya mendapat tempat di serata dunia sehingga ke hari ini. Namun begitu, di Malaysia, sejarah penjenamaan sebenarnya masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara Eropah.

Menaksir Kecekapan Berbahasa Warga Asing

Dr. Jamil Adimin

Kebanjiran warga asing di negara ini sama ada yang datang atas tiket sebagai pekerja atau pelajar mengundang pelbagai masalah termasuklah dari segi bahasa ketika berkomunikasi. Hal ini mungkin boleh mencetuskan konflik dan menimbulkan tingkah laku yang melanggar nilai dan norma budaya tempatan. Bagi membendung masalah ini daripada berterusan, satu langkah proaktif digerakkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Majlis Peperiksaan Malaysia bagi menggubal Ujian Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warga Asing dan kursus yang berkaitan. Oleh itu, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara kedua-dua badan berkanun ini baru-baru ini. Kertas cadangan mengenai Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Untuk Warga Asing (SKBMWA) akan dikemukakan kepada pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan untuk dibawa ke Kabinet. Tempoh perintis selama satu hingga dua tahun akan dilaksanakan untuk pengenalan ujian itu sebelum dijadikan prasyarat kepada pelajar asing yang melanjutkan pengajian di Malaysia pada masa hadapan.

              Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan Dr. Jamil Adimin yang merupakan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia bagi mendapatkan penerangan lanjut tentang ujian yang bakal diperkenalkan ini. Wawancara ini juga ingin mendapatkan pandangan beliau tentang sejauh manakah ujian ini sesuai untuk diperluas kepada pekerja asing yang jumlahnya kini hampir menjangkau dua juta orang meskipun pada peringkat awal ujian ini hanya dikhususkan untuk menguji tahap kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan.

DB:     Melihat negara seperti Jerman dan Perancis yang menegaskan supaya golongan imigran yang terdapat dalam negara mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asal Jerman dan Perancis, bagaimanakah tuan melihat situasi tersebut dalam negara kita? Adakah Malaysia perlu mencontohi tindakan kedua-dua negara maju tersebut?

Ya, benar. Saya setuju dengan kenyataan tersebut. Situasi tersebut bukan sahaja berlaku di Jerman dan Perancis, malah di Singapura juga. Warga asing yang berada dalam negara itu perlu mempelajari bahasa rasmi negara tersebut. Bahasa rasmi negara perlu dipelajari. Bukan sahaja untuk memartabatkan bahasa tersebut, walaupun memartabatkan itu suatu tuntutan, tetapi untuk membolehkan perhubungan menjadi mudah supaya tidak ada masalah komunikasi dan tidak akan wujud salah faham antara individu.

              Contohnya, terdapat suatu kejadian di Singapura yang diceritakan oleh sepupu saya yang mempunyai kaitannya dengan persoalan yang dibincangkan ini. Pelayan restoran di Singapura yang merupakan warga asing dari negara China tidak dapat memahami pesanan sepupu saya yang bercakap dalam bahasa Inggeris kerana pelayan tersebut tidak memahaminya. Jadi situasi tersebut sama seperti yang terjadi di Malaysia. Saya sendiri pernah berada dalam situasi yang sama. Saya pernah memesan makanan dan pelayan tersebut menulisnya berkali-kali tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang ditulisnya. Perkara tersebut dapat menimbulkan akibat yang besar,

Membentuk Acuan Bahasa Warganegara

Profesor Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Beliau sememangnya berani mengemukakan pandangan. Baru-baru ini pendedahan yang dibuat oleh beliau tentang kegagalan sejumlah pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) menguasai bahasa Melayu mampu membuka mata banyak pihak. Pendedahan berani ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada pihak-pihak yang terbabit. Sejauh manakah seriusnya isu yang dibangkitkan ini? Adakah gejala yang muncul ini menandakan adanya kepincangan dalam usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara?

                Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan beliau bagi mendapatkan penerangan yang lebih jelas terhadap isu yang dibangkitkan. Wawancara ini diharapkan dapat menjawab pelbagai persoalan yang timbul hasil daripada pendedahan beliau itu dan sekali gus menjelaskan kedudukan sebenar situasi yang berlaku terutama yang berkaitan dengan mutu penguasaan bahasa Melayu lepasan aliran sekolah jenis kebangsaan.

DB:     Bahasa Melayu suatu ketika dahulu pernah mencapai statusnya sebagai lingua franca. Bagaimanakah Profesor melihat keadaan bahasa Melayu sekarang?

Ya, memang betul bahawa pada abad ke-16 bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca. Di sini bermaksud pentingnya bahasa Melayu sepertimana bahasa Latin di Eropah pada ketika itu. Di Eropah, jika seseorang itu tidak ada kecekapan dan pengetahuan dalam bahasa Latin, maka akan berlaku kesulitan pada dirinya. Begitu juga keadaannya di Asia Tenggara pada ketika itu. Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan dan tidak cekap berbahasa Melayu, maka susah bagi dirinya untuk berkomunikasi dan bergerak. Selain itu, maksud lingua franca ini sebenarnya ialah bahasa perhubungan untuk kegiatan kebudayaan rendah. Contohnya, dua orang yang tidak mempunyai bahasa yang dapat dikongsi bersama, maka digunakanlah bahasa Melayu untuk tujuan perhubungan dan komunikasi. Kini, statusnya sebagai lingua franca sudah tidak wujud dalam kalangan negara Asia Tenggara. Sekarang, konteks lingua franca tersebut sudah berubah.

                 Masyarakat India dan Cina berpendidikan rendah yang tidak ada pengetahuan dan tidak mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris masih menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi lingua franca ini merupakan istilah linguistik yang bermaksud bahasa perhubungan yang digunakan untuk tahap rendah seperti perbualan harian biasa sahaja. Kita mahu bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan luas serta digunakan dalam perkara yang lebih rasmi. Contohnya seperti bahasa Inggeris yang digunakan dalam hal-hal rasmi dan formal serta terlibat dalam kegiatan kebudayaan tinggi. Tetapi masih ramai yang tidak faham makna sebenar lingua franca. Lingua franca lebih sering dikaitkan dengan kegiatan budaya rendah yang penggunaannya hanya dalam bidang yang remeh dan kecil. Jadi kita tidak mahu keadaan bahasa Melayu seperti itu. Kita mahu penggunaan bahasa Melayu itu dalam skop yang pelbagai dan digunakan dalam bidang yang rasmi dan formal.

ANUGERAH PENYUNTIK SEMANGAT UNTUK LEBIH GIAT

Prof. Madya Dr. Mat Rofa Ismail

Perwatakannya sederhana tetapi ilmunya penuh di dada. Dunianya bukan sekadar nombor dan angka sebagaimana ahli matematik yang lain. Suatu perkara menarik yang terdapat pada tokoh yang diwawancara kali ini ialah beliau mampu mengungkapkan bidang kepakarannya itu daripada perspektif tempatan. Minatnya meneliti kitab warisan ulama silam bukanlah sebagaimana pemerhatian seorang ahli agama. Uniknya, pemerhatian terhadap sumber warisan itu dibuat dari kaca mata seorang ahli matematik. Beliau yang dimaksudkan merupakan pemenang Hadiah Karya Ilmiah 2014. Bukunya yang berjudul Mantik dan Etnomantik, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka telah melayakkan beliau untuk merangkul anugerah yang disampaikan oleh Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin sempena majlis pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 Peringkat Kebangsaan pada 14 Oktober yang lalu. Dalam majlis gilang-gemilang yang berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) itu, beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM 20,000.00 dan sijil penghargaan yang merupakan hadiah tertinggi negara yang pernah ditawarkan untuk penulisan ilmiah berbahasa Melayu.

S1 : Sudah lebih setengah abad bahasa kebangsaan disebarkan menerusi pendidikan. Pada pandangan Dr., sejauh manakah pendekatan yang dilaksanakan ini berkesan dalam usaha membangkitkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan bahasa kebangsaan?

Persoalan bahasa bukan persoalan individu. Bahasa jiwa bangsa. Bangsa pula identiti negara. Negara bertanggungjawab menjaga warisan termasuk bahasa. Sistem pendidikan selepas merdeka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Selepas bahasa Melayu berjaya dimartabatkan dalam sistem pendidikan kita, dengan jayanya, maka dasar ini diubah dengan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam Matematik dan Sains. Memang benar, bahasa Inggeris perlu dipelajari, begitu juga bahasa lain termasuk bahasa Arab, Jerman, Sepanyol dan lain-lain, tetapi bukan dalam Matematik dan Sains, tetapi perlulah bahasa asing diajar dalam subjek bahasa moden. Tiada siapa yang menafikan penguasaan bahasa asing yang pelbagai, tetapi bahasa ibunda ialah bahasa anugerah Ilahi kepada bangsa tersebut yang perlu dipupuk dan dijaga sebagai nikmat Ilahi kepada mereka, serta dimartabatkan oleh bangsa tersebut.

             Masyarakat berbelah bahagi dalam isu pelaksanaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Ada yang berhujah bahawa penggunaan bahasa Inggeris menggantikan bahasa ibunda merupakan keperluan semasa ke arah negara maju yang bersifat global. Mereka barangkali gagal melihat bahawa tiada bangsa yang maju di dunia dengan menggunakan bahasa asing. Ada banyak negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan telah muncul sebagai antara negara termundur di dunia. Bukan bahasa asing penentu kemajuan tetapi jati diri bangsa itu sendiri.