Category Archives: Bual Bahasa

“Bahasa Inggeris Tidak Menyumbang kepada Sains dan Teknologi.”

2

Profesor Dato’ IR. Dr. Wan Ramli bin Daud diiktirafkan “Minda Saintifik Paling Berpengaruh di Dunia 2015“. Beliau merupakan mantan Pengarah Pengasas Institut Sel Fuel, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2007-2014. Kini, beliau merupakan Profesor Kejuruteraan Kimia di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM dan Felo Penyelidikan (Lantikan Bersama) di Institut Sel Fuel, UKM.

     Baru-baru ini, Editor Dewan Bahasa (DB) Ritah Yahaya dan Penolong Editor, Siti Nur Hidayah Othman Bakar berpeluang menemu bual beliau mengenai bahasa Melayu dalam sains dan teknologi.

DB: Bolehkah Profesor Dato’ ceritakan secara belakang pendidikan Profesor Dato’?

PDW: Saya dilahirkan di Kampung Tanah Liat, Bukit Mertajam, Pulau Pinang pada tahun 1955. Bapa saya merupakan seorang anggota polis, ibu saya pula seorang suri rumah. Saya anak ketiga daripada tujuh orang adik-beradik. Sebagai keluarga polis pada Zaman Darurat, kami kerap berpindah-randah dari Gurun, Kedah, Ipoh dan Taiping, Perak.

      Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Connolly, Ipoh (1961-1965). Kemudian, saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taiping (1966-1967). Pada tahun 1967, saya menduduki peperiksaan untuk ke sekolah berasrama penuh beraliran Inggeris, dan saya terpilih melanjutkan pelajaran di Sekolah Dato’ Abdul Razak (SDAR) di Tanjung Malim, Perak (1968-1971), dan di SDAR, Seremban (1972-1973).

DB: Apakah faktor yang menarik minat Profesor Dato’ terhadap sains kejuruteraan?

PDW: Saya mula berminat dengan bidang sains ketika di sekolah menengah, iaitu di SDAR. Minat awal saya dalam sains bermula di Perpustakaan SDAR. Saya menghabiskan kelas persiapan petang dan malam saya di situ.

     Selain novel sains fiksyen klasik karya Jules Verne dan Edgar Rice Burrough, Siri McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology dan Siri Science Time -Life telah membuka sebuah dunia baharu telah membuka sebuah dunia baharu sains yang mengagunkan. Saya juga aktif dalam Persatuan Sains SDAR (1972-1973), dan menjadi presiden persatuan tersebut pada tahun 1972.

     Saya sangat tertarik dengan teknologi roket selepas membaca risalah NASA mengenai misi angkasa lepas Amerika Syarikat yang dibekalkan oleh Lincoln Centre di Kuala Lumpur. Wira sains saya ketika itu ialah Dr. Werner von Braun, ahli sains roket Jerman yang membina roket, Saturn V. Roket tersebut membantu pendaratan angkasawan Amerika Syarikat yang pertama di bulan dalam projek Apolla. Saya cuba membina beberapa batang roket kecil daripada mercun di rumah, tetapi kurang berjaya dan nyaris membakar rumah.

    Saya juga berminat dengan teknologi sel fuel (bahan api fosil) yang menghasilkan tenaga elektrik daripada hidrogen yang pertama kali digunakan dalam kapsul angkasa lepas Amerika Syarikat, Gemini yang kini menjadi bidang utama penyelidikan saintifik saya.

Temu bual ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa bulan Mac

“Bahasa Melayu sebagai Kebanggaan Budaya.”

Baru-baru ini Editor Dewan Bahasa (DB) berpeluang menemu bual Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, pensyarah di Jabatan Sosiobudaya dan Kesenian, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya tentang ilmu tempatan (local knowledge), kepandaian tempatan (local genius), ilmu asli (indigenous knowledge), ilmu tradisi (traditional knowledge), dan ilmu ekologi (ecological knowledge). Ikuti temu bual Penolong Editor DB, Siti Nur Hidayah Othman Bakar dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi.

DB: Boleh Dr. definisikan kearifan tempatan atau local wisdom? Bolehkah Dr. berikan contoh?

DAA: Kearifan tempatan merujuk kombinasi pengetahuan dan tradisi masyarakat yang spesifik seperti kebijaksanaan cerdik pandai dalam lingkungan setempat sama ada peringkat kampung, daerah mahupun kawasan yang luas seperti negeri atau sejagat. Kebijaksanaan ini dapat dilihat dalam usaha memenuhi keperluan hidup bermasyarakat di samping kepentingan kelangsungan bersama. Hasilnya dapat dilihat dalam ilmu-ilmu setempat yang dibangunkan oleh golongan cerdik pandai. Contohnya makanan kesihatan seperti herba, ulam dan sayur untuk mencegah penyakit kencing manis dengan menggunakan peria katak yang direbus mampu mengurangkan kadar gula dalam badan.

       Selain itu juga, pengetahuan dan tradisi dikembangkan dalam konteks yang lebih moden seperti contoh sayur peria itu dibuat dalam bentuk kapsul, air jus, dan serbuk. Produk makanan yang menggunakan ulam-ulaman sebagai bahan dalam coklat merupakan hasil inovasi sekumpulan pelajar dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, UiTM Shah Alam.

….

DB: Kearifan tempatan secara individu dan sosial memunculkan watak dan sikap. Kearifan temapatn diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam pembinaan watak masayrakat (character building). Bolehkah Dr. jelaskan?

DAA: Kearifan tempatan ini bersifat sejagat dan boleh dikongsi bersama-sama, misalnya sukan American Football yang merupakan gabungan sukan bole sepak dan ragbi. American Football yang menjadi sukan kebanggaan rakyat Amerika Syarikat, dimainkan pada musim luruh. Peraturan kaedah bermain American Football disejagatkan walaupun bola sepak bermula di United Kingdom. American Football dikembangkan ke serata dunia melalui penganjuran Internatinal American Football.

….

DB: Kearifan tempatan, termasuk ritual, muzik, sastera, bahasa, seni, pertukangan, dan sebagainya, membentuk imej, identiti dan nilai masyarakat. Bolehkah Dr. huraikan?

DAA: Dalam masyarakat Melayu, terdapat pelbagai bentuk kearifan tempatan yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Di samping kearifan yang bersifat fizikal seperti teknologi, seni makan, ukir dan pertukangan Melayu, terdapat juga kearifan yang bukan bersifat kebendaan, antaranya termasuklah seni mempertahankan diri, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seumpamanya. Secara mudahnya, identiti dan nilai masyarakat membentuk pengetahuan asas yang diperoleh daripada pengalman hidup dan hasil berinteraksi dengan alam semula jadi. Hal ini juga berkait rapat memahami keadaan lingkungan alam sekitar, yang kemudiannya melakukan adaptasi terhadap keadaan sedia da. Kearifan tempatan boleh wujud dalam bentuk konkrit dan abstrak, tetapi ciri yang penting ialah diperoleh hasil daripada kebijaksanaan masayarakat setempat melalui pengalaman kehidupan.

Temu bual ini dipetik dari majalah Dewan Bahasa bulan Februari

Kisah Penjejak Tamadun

 

Di Malaysia tidak terdapat banyak pertubuhan yang sendi dan asasnya berpaksikan keilmuan, apatah lagi yang didasarkan kepada konsep pengembaraan. Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD) merupakan salah sebuah pertubuhan NGO yang meraikan wacana keilmuan dan berfokuskan kegemilangan tamadun lampau dalam meneruskan legasi tamadun tersebut untuk manfaat bersama.”Perigi” sejarah, budaya dan tradisi tamadun lampau digali semula demi mencari”permata ilmu” yang lama terpendam.

      Hasil penemuan ilmu tersebut bukan sahaja menjadi bahan sejarah yang bernilai, malah boleh diambil “madu” faedahnya untuk kelangsungan dan kebaikan masyarakat dan negara. Kumpulan GPTD yang kebanyakan ahlinya merupakan golongan belia bawah umur 40 tahun ini bukan sahaja gigih dalam menjejaki tamadun silam, malah meraikan kepelbagaian pendapat dan pandangan demi sebuah wacana keilmuan yang jitu dan utuh. Untuk itu, Dewan Bahasa mewawancarai Presiden GPTD, Encik Abdul Hakim Shahbuddin, bagi mendapat pandangan dan perspektif beliau mengenai gerak kerja, persoalan bahasa Melayu dan isu yang berlegar dalam kalangan generasi muda.

DB: Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD) merupakan sebuah kumpulan berdaftar yang sering menggerakkan aktiviti keilmuan dan ketamadunan. Sebagai Presiden GPTD, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas, misi, objektif serta perancangan masa hadapan GPTD?

Secara asasnya, GPTD ditubuhkan pada tahun 2001 dan berdaftar secara rasmi pada tahun 2010 di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kumpulan ini diasaskan oleh Tuan Haji Ahman Azam. Ketika itu, beliau baru sahaja pulang dari Sepanyol dan melihat satu tamadun yang hebat di Andalusia. Beliau merasakan bahawa di Malaysia patut ada sebuah kumpulan anak muda yang boleh menjejaki dan mencari sejarah serta tamadun yang berada di seluruh dunia. Jadi, beliau mengumpulkan beberapa orang anak muda dan wujudlah GPTD.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Landskap Bahasa dalam Dunia Ilmiah

Profesor Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor
Pengerusi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DB: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan antara watak penting dalam menggerakkan penerbitan ilmiah. Keaktifan Penerbit UKM menjadi bukti bahawa masih ada penerbit buku ilmiah yang masih menerbitkan dan memasarkan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Boleh Prof. jelaskan serba sedikit latar belakang, objektif serta misi Penerbit UKM?

Falsafah Penerbit UKM adalah untuk menerbitkan bahan ilmiah, terutamanya dalam bahasa Melayu, selain memperkaya khazanah ilmu. Saya tidak bersetuju jika ada golongan masyarakat yang berpandangan bahawa penerbitan bahasa Melayu berkemungkinan akan menyebabkan tidak wujudnya capaian terhadap penerbitan tersebut. Penerbit UKM bermula dengan jawatankuasa penerbitan universiti. Jawatankuasa tersebut
ditubuhkan pada tahun 1970. Dari tahun tersebut hinggalah sekarang, berlaku perubahan nama dan sekarang dikenali sebagai penerbit UKM. Boleh dikatakan bahawa usia penerbit UKM hampir sama usianya dengan UKM sendiri. Misi Penerbit UKM jelas, iaitu untuk memperkaya ilmu peribumi Malaysiana serta bahasa Melayu
melalui penerbitan ilmiah.

DB: Ramai yang beranggapan bahawa bahasa Melayu kini bukan lagi sebagai bahasa ilmu yang utama. Mereka, khususnya pensyarah dan mahasiswa, lebih gemar menggunakan bahan bacaan dan rujukan berbahasa Inggeris. Bagaimanakah tanggapan Prof. terhadap perkara ini?

Sebenarnya penggunaan bahasa Melayu dalam penerbitan ilmiah
merupakan satu aset penting, bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi juga untuk dunia. Pihak penerbitan antarabangsa seperti
Thomson Reuters, juga menyedari bahawa banyak ilmu di dunia ini yang perlu kekal diterbitkan dalam bahasa asalnya kerana hanya dengan ini sahaja makna sebenar sesebuah karya itu dapat dikekalkan. Penerbit UKM juga menerbitkan buku dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggeris dan sebagainya.

Wawancara ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Permata Bahasa Dalam Jenama

OLEH: Prof. Madya Dr. Ghazali Bin Daimin

DB: Jati diri dan martabat sebuah negara bergantung kepada bahasanya, tidak terkecuali Malaysia. Realitinya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara nampaknya dipandang remeh oleh sesetengah pihak. Tambahan pula penggunaan bahasa Melayu kini semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai seorang ahli akademik yang pernah menerbitkan pelbagai tulisan dan buku ilmiah dalam bahasa Melayu, bagaimanakah tanggapan Dr. terhadap perkara ini?

Permasalahan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat bukanlah is u baru, malah perkara tersebut sudah lama berlaku. Suasana ini berlaku sama ada melalui pertuturan atau penulisan. Bahasa jiwa bangsa bermaksud sesuatu bahasa itu menjadi milik mutlak sesuatu bangsa selain menjadi identiti kebangsaan mereka. Mereka menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan berperanan sebagai alat perpaduan. Dalam isu penggunaan bahasa Melayu yang semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia, secara peribadi saya merasakan fenomena tersebut sememangnya kian serius. Contohnya, bagi golongan remaja, kewujudan peralatan komunikasi “gadget” (alatan) yang sememangnya menggunakan bahasa Inggeris telah mempengaruhi golongan tersebut sama ada daripada segi pertuturan atau penulisan.

Secara khususnya, kesalahan ini dapat dikategori kepada tiga, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan tatabahasa dan mengutamakan bahasa asing serta mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing. Contohnya, Sistem Pesanan Ringkas (SMS) banyak menyumbang kepada kesalahan ejaan, perkataan singkatan dan penggunaan simbol semasa perbualan dalam kalangan masyarakat. Perkataan kenapa diringkaskan menjadi “nape”, macam mana diringkaskan menjadi “camne” serta perkataan tidak sekadar ditulis “X”. Selain itu, perkataan campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti terima kasih cuma ditulis “TQ”. Kesemua perkataan yang dinyatakan tersebut telah menjadi gaya baru dalam perbualan, khususnya dalam kalangan golongan remaja. Selain itu, di pusat pengajian tinggi awam atau swasta, terdapat juga kurikulum akademik yang mewajibkan pensyarah dan pelajar bertutur dalam bahasa Inggeris. Fenomena tersebut menjadi lebih parah apabila terdapat pelajar, malah pensyarah yang kurang mahir berbahasa Inggeris, maka mereka akan mencampuradukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu di dalam kelas.

 

 DB: Dr. telah lama terlibat dalam dunia akademik dan turut sama menyumbang baik secara teori mahupun praktikal mengenai penjenamaan. Boleh Dr. terangkan secara ringkas sejarah penjenamaan negara kita?

Sejarah penjenamaan di sesebuah negara sebenarnya amat berkait rapat dengan industri periklanan. Industri periklanan bermula apabila wujudnya revolusi perindustrian yang menghasilkan banyak barangan oleh pengusaha untuk dipasarkan. Sememangnya di negara-negara baratlah bermulanya jenama, penjenamaan atau penjenamaan semula kerana mereka memerlukan nama, identiti produk atau barangan mereka dikenali dalam pasaran. Sebagai contoh, pada era 60-an, “Nike” muncul sebagai satu jenama kasut sukan larian dan jenama tersebut telah berjaya mendapat tempat di serata dunia sehingga ke hari ini. Namun begitu, di Malaysia, sejarah penjenamaan sebenarnya masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara Eropah.

Menaksir Kecekapan Berbahasa Warga Asing

Dr. Jamil Adimin

Kebanjiran warga asing di negara ini sama ada yang datang atas tiket sebagai pekerja atau pelajar mengundang pelbagai masalah termasuklah dari segi bahasa ketika berkomunikasi. Hal ini mungkin boleh mencetuskan konflik dan menimbulkan tingkah laku yang melanggar nilai dan norma budaya tempatan. Bagi membendung masalah ini daripada berterusan, satu langkah proaktif digerakkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Majlis Peperiksaan Malaysia bagi menggubal Ujian Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warga Asing dan kursus yang berkaitan. Oleh itu, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara kedua-dua badan berkanun ini baru-baru ini. Kertas cadangan mengenai Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Untuk Warga Asing (SKBMWA) akan dikemukakan kepada pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan untuk dibawa ke Kabinet. Tempoh perintis selama satu hingga dua tahun akan dilaksanakan untuk pengenalan ujian itu sebelum dijadikan prasyarat kepada pelajar asing yang melanjutkan pengajian di Malaysia pada masa hadapan.

              Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan Dr. Jamil Adimin yang merupakan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia bagi mendapatkan penerangan lanjut tentang ujian yang bakal diperkenalkan ini. Wawancara ini juga ingin mendapatkan pandangan beliau tentang sejauh manakah ujian ini sesuai untuk diperluas kepada pekerja asing yang jumlahnya kini hampir menjangkau dua juta orang meskipun pada peringkat awal ujian ini hanya dikhususkan untuk menguji tahap kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan.

DB:     Melihat negara seperti Jerman dan Perancis yang menegaskan supaya golongan imigran yang terdapat dalam negara mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asal Jerman dan Perancis, bagaimanakah tuan melihat situasi tersebut dalam negara kita? Adakah Malaysia perlu mencontohi tindakan kedua-dua negara maju tersebut?

Ya, benar. Saya setuju dengan kenyataan tersebut. Situasi tersebut bukan sahaja berlaku di Jerman dan Perancis, malah di Singapura juga. Warga asing yang berada dalam negara itu perlu mempelajari bahasa rasmi negara tersebut. Bahasa rasmi negara perlu dipelajari. Bukan sahaja untuk memartabatkan bahasa tersebut, walaupun memartabatkan itu suatu tuntutan, tetapi untuk membolehkan perhubungan menjadi mudah supaya tidak ada masalah komunikasi dan tidak akan wujud salah faham antara individu.

              Contohnya, terdapat suatu kejadian di Singapura yang diceritakan oleh sepupu saya yang mempunyai kaitannya dengan persoalan yang dibincangkan ini. Pelayan restoran di Singapura yang merupakan warga asing dari negara China tidak dapat memahami pesanan sepupu saya yang bercakap dalam bahasa Inggeris kerana pelayan tersebut tidak memahaminya. Jadi situasi tersebut sama seperti yang terjadi di Malaysia. Saya sendiri pernah berada dalam situasi yang sama. Saya pernah memesan makanan dan pelayan tersebut menulisnya berkali-kali tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang ditulisnya. Perkara tersebut dapat menimbulkan akibat yang besar,

Membentuk Acuan Bahasa Warganegara

Profesor Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Beliau sememangnya berani mengemukakan pandangan. Baru-baru ini pendedahan yang dibuat oleh beliau tentang kegagalan sejumlah pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) menguasai bahasa Melayu mampu membuka mata banyak pihak. Pendedahan berani ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada pihak-pihak yang terbabit. Sejauh manakah seriusnya isu yang dibangkitkan ini? Adakah gejala yang muncul ini menandakan adanya kepincangan dalam usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara?

                Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan beliau bagi mendapatkan penerangan yang lebih jelas terhadap isu yang dibangkitkan. Wawancara ini diharapkan dapat menjawab pelbagai persoalan yang timbul hasil daripada pendedahan beliau itu dan sekali gus menjelaskan kedudukan sebenar situasi yang berlaku terutama yang berkaitan dengan mutu penguasaan bahasa Melayu lepasan aliran sekolah jenis kebangsaan.

DB:     Bahasa Melayu suatu ketika dahulu pernah mencapai statusnya sebagai lingua franca. Bagaimanakah Profesor melihat keadaan bahasa Melayu sekarang?

Ya, memang betul bahawa pada abad ke-16 bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca. Di sini bermaksud pentingnya bahasa Melayu sepertimana bahasa Latin di Eropah pada ketika itu. Di Eropah, jika seseorang itu tidak ada kecekapan dan pengetahuan dalam bahasa Latin, maka akan berlaku kesulitan pada dirinya. Begitu juga keadaannya di Asia Tenggara pada ketika itu. Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan dan tidak cekap berbahasa Melayu, maka susah bagi dirinya untuk berkomunikasi dan bergerak. Selain itu, maksud lingua franca ini sebenarnya ialah bahasa perhubungan untuk kegiatan kebudayaan rendah. Contohnya, dua orang yang tidak mempunyai bahasa yang dapat dikongsi bersama, maka digunakanlah bahasa Melayu untuk tujuan perhubungan dan komunikasi. Kini, statusnya sebagai lingua franca sudah tidak wujud dalam kalangan negara Asia Tenggara. Sekarang, konteks lingua franca tersebut sudah berubah.

                 Masyarakat India dan Cina berpendidikan rendah yang tidak ada pengetahuan dan tidak mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris masih menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi lingua franca ini merupakan istilah linguistik yang bermaksud bahasa perhubungan yang digunakan untuk tahap rendah seperti perbualan harian biasa sahaja. Kita mahu bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan luas serta digunakan dalam perkara yang lebih rasmi. Contohnya seperti bahasa Inggeris yang digunakan dalam hal-hal rasmi dan formal serta terlibat dalam kegiatan kebudayaan tinggi. Tetapi masih ramai yang tidak faham makna sebenar lingua franca. Lingua franca lebih sering dikaitkan dengan kegiatan budaya rendah yang penggunaannya hanya dalam bidang yang remeh dan kecil. Jadi kita tidak mahu keadaan bahasa Melayu seperti itu. Kita mahu penggunaan bahasa Melayu itu dalam skop yang pelbagai dan digunakan dalam bidang yang rasmi dan formal.