Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Bual Bahasa.

Memugar Patriotisme Dalam Jiwa Belia

Bual Bahasa

OLEH: JUFITRI JOHA (NAIB PRESIDEN MAJLIS BELIA MALAYSIA)

 DB: Majlis Belia Malaysia (MBM) merupakan sebuah badan induk yang bergerak untuk menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar. Sebagai Naib Presiden MBM, boleh tuan jelaskan secara ringkas asas penubuhan MBM?

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majalah Dewan Bahasa atas ruang yang diberikan. Dari segi sejarah, sebenarnya sudah puluhan tahun penubuhan MBM ini yang bertujuan untuk mewakili belia Malaysia. Idea asalnya adalah untuk menjadi cawangan World Assembly of Youth. Peranan asas MBM adalah untuk menyuarakan idea, semangat dan gagasan belia untuk disalurkan kepada pihak pembuat dasar, khususnya Kerajaan Malaysia. MBM masih relevan sehingga kini dan slogan utamanya adalah untuk bertindak demi kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut serta tidak menyebelahi mana-mana pihak untuk menyuarakan apa sahaja isu berkenaan, bukan sahaja kepentingan belia, tetapi kepentingan negara dan juga dunia. Peranan MBM bukan sahaja memperjuangkan isu belia, kerana perkara tersebut memang merupakan agenda utama, tetapi MBM juga menyuarakan isu-isu semasa dalam dan luar negara yang melibatkan kepentingan bersama sebagai contoh, MBM juga memberikan pandangan mengenai Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) kerana hal ini melibatkan kepentingan negara.

            Mungkin segelintir generasi muda sekarang ini tidak ada rasa kepentingan untuk bergerak secara kolektif. Penasihat belia Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Ban Ki-Moon, iaitu Ahmad Alhendawi, pernah menyatakan bahawa antara trend global berkaitan generasi muda ialah kuasa individualistik. Maknanya, jika pada peringkat antarabangsa, tokoh seperti Malala Yousafzai, manakala pada peringkat tempatan pula, tokoh seperti Raja Syamri yang terkenal dengan bantuan banjirnya, tokoh-tokoh ini merupakan pemaparan kuasa individu. Generasi muda melihat bahawa untuk menyumbang idea tidak semata-mata harus bergantung pada kuasa kolektif. Kadang-kadang, bergerak secara individu nampaknya lebih berkuasa daripada berkumpulan. Tetapi bagi MBM, gerak kerja secara berkumpulan ini lebih besar dan memberikan kesan yang baik dan meluas sifatnya. Cabaran MBM adalah bagaimana hendak menarik lebih kurang lapan juta lebih belia Malaysia untuk aktif dalam persatuan belia. Dalam konvensyen belia yang lepas, kita mengubah formula. MBM berpendapat idea untuk berpersatuan ini penting dan harus mendidik anak muda untuk berpersatuan, tetapi kita mesti mengubah pendekatan. Kita mengambil elemen inovasi sosial, bentuk lama tetapi pendekatan baharu. Sekarang kita sedang memikirkan apakah bentuk inovasi sosial yang sesuai untuk digunakan bagi menarik golongan muda, dengan mengambil pendekatan memaksimumkan penggunaan media sosial.

DB: Gerak kerja MBM meliputi pelbagai perkara, antaranya termasuklah melibatkan hal yang berkaitan ekonomi, pembangunan sosial, kebudayaan, kesukanan, pendidikan, dan sebagainya. Boleh tuan jelaskan bagaimanakah program atau aktiviti MBM yang meliputi perkara yang dinyatakan tersebut dapat membantu golongan belia daripada pelbagai aspek?

MBM mempunyai ramai exco yang dilantik dan dibahagikan kepada biro-biro tertentu. Saya mewakili jawatankuasa pendidikan. Antara perkara atau fokus yang saya bawa termasuklah yang berkaitan kemahiran belia. MBM harus mendekati golongan belia yang tidak berkesempatan untuk menyambung pelajaran dalam institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Mereka ini mungkin sudah tidak minat belajar akademik, tetapi mereka memiliki kemahiran tertentu. MBM menekankan kemahiran belia ini sebagai agenda utama. MBM membawa agenda utama ini kepada pihak kerajaan, dan hasilnya kerajaan bersedia memberikan satu bilion untuk dimanfaatkan oleh kebanyakan belia yang memiliki kemahiran tertentu ini. Perkara lain yang kita tekankan ialah aspek kesukarelawanan. Baru-baru ini kita melancarkan Komuniti Sukarelawan Belia 1 Malaysia (MyVOC). Istimewanya, MBM menggabungkan kumpulan belia yang profesional dan berkemahiran. Contohnya, jika belia tersebut mahir membaiki peralatan yang berkaitan elektrik, maka sebuah pasukan yang berkemahiran tersebut sudah ada. Apabila berlaku bencana, MBM sudah ada pasukan khas sendiri. MBM juga mempunyai kumpulan profesional peguam. Jika terdapat masyarakat yang memerlukan khidmat guaman, maka mereka inilah yang akan membantu.

           Aspek yang tidak kurang penting ialah kepimpinan. Aspek kepimpinan memang menjadi keutamaan MBM bagi melahirkan ramai pemimpin. Kita wujudkan agenda “MBM in Business”, sebagai salah satu projek penjenamaan semula MBM bagi aspek kepemimpinan.

Permata Bahasa Dalam Jenama

Bual Bahasa

OLEH: Prof. Madya Dr. Ghazali Bin Daimin

DB: Jati diri dan martabat sebuah negara bergantung kepada bahasanya, tidak terkecuali Malaysia. Realitinya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara nampaknya dipandang remeh oleh sesetengah pihak. Tambahan pula penggunaan bahasa Melayu kini semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai seorang ahli akademik yang pernah menerbitkan pelbagai tulisan dan buku ilmiah dalam bahasa Melayu, bagaimanakah tanggapan Dr. terhadap perkara ini?

Permasalahan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat bukanlah is u baru, malah perkara tersebut sudah lama berlaku. Suasana ini berlaku sama ada melalui pertuturan atau penulisan. Bahasa jiwa bangsa bermaksud sesuatu bahasa itu menjadi milik mutlak sesuatu bangsa selain menjadi identiti kebangsaan mereka. Mereka menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan berperanan sebagai alat perpaduan. Dalam isu penggunaan bahasa Melayu yang semakin menguncup dalam kalangan rakyat Malaysia, secara peribadi saya merasakan fenomena tersebut sememangnya kian serius. Contohnya, bagi golongan remaja, kewujudan peralatan komunikasi “gadget” (alatan) yang sememangnya menggunakan bahasa Inggeris telah mempengaruhi golongan tersebut sama ada daripada segi pertuturan atau penulisan.

Secara khususnya, kesalahan ini dapat dikategori kepada tiga, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan tatabahasa dan mengutamakan bahasa asing serta mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing. Contohnya, Sistem Pesanan Ringkas (SMS) banyak menyumbang kepada kesalahan ejaan, perkataan singkatan dan penggunaan simbol semasa perbualan dalam kalangan masyarakat. Perkataan kenapa diringkaskan menjadi “nape”, macam mana diringkaskan menjadi “camne” serta perkataan tidak sekadar ditulis “X”. Selain itu, perkataan campuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti terima kasih cuma ditulis “TQ”. Kesemua perkataan yang dinyatakan tersebut telah menjadi gaya baru dalam perbualan, khususnya dalam kalangan golongan remaja. Selain itu, di pusat pengajian tinggi awam atau swasta, terdapat juga kurikulum akademik yang mewajibkan pensyarah dan pelajar bertutur dalam bahasa Inggeris. Fenomena tersebut menjadi lebih parah apabila terdapat pelajar, malah pensyarah yang kurang mahir berbahasa Inggeris, maka mereka akan mencampuradukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu di dalam kelas.

 

 DB: Dr. telah lama terlibat dalam dunia akademik dan turut sama menyumbang baik secara teori mahupun praktikal mengenai penjenamaan. Boleh Dr. terangkan secara ringkas sejarah penjenamaan negara kita?

Sejarah penjenamaan di sesebuah negara sebenarnya amat berkait rapat dengan industri periklanan. Industri periklanan bermula apabila wujudnya revolusi perindustrian yang menghasilkan banyak barangan oleh pengusaha untuk dipasarkan. Sememangnya di negara-negara baratlah bermulanya jenama, penjenamaan atau penjenamaan semula kerana mereka memerlukan nama, identiti produk atau barangan mereka dikenali dalam pasaran. Sebagai contoh, pada era 60-an, “Nike” muncul sebagai satu jenama kasut sukan larian dan jenama tersebut telah berjaya mendapat tempat di serata dunia sehingga ke hari ini. Namun begitu, di Malaysia, sejarah penjenamaan sebenarnya masih baru jika dibandingkan dengan negara-negara Eropah.

Menaksir Kecekapan Berbahasa Warga Asing

Bual Bahasa

Dr. Jamil Adimin

Kebanjiran warga asing di negara ini sama ada yang datang atas tiket sebagai pekerja atau pelajar mengundang pelbagai masalah termasuklah dari segi bahasa ketika berkomunikasi. Hal ini mungkin boleh mencetuskan konflik dan menimbulkan tingkah laku yang melanggar nilai dan norma budaya tempatan. Bagi membendung masalah ini daripada berterusan, satu langkah proaktif digerakkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Majlis Peperiksaan Malaysia bagi menggubal Ujian Kecekapan Bahasa Melayu untuk Warga Asing dan kursus yang berkaitan. Oleh itu, satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara kedua-dua badan berkanun ini baru-baru ini. Kertas cadangan mengenai Sijil Kecekapan Bahasa Melayu Untuk Warga Asing (SKBMWA) akan dikemukakan kepada pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan untuk dibawa ke Kabinet. Tempoh perintis selama satu hingga dua tahun akan dilaksanakan untuk pengenalan ujian itu sebelum dijadikan prasyarat kepada pelajar asing yang melanjutkan pengajian di Malaysia pada masa hadapan.

              Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan Dr. Jamil Adimin yang merupakan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia bagi mendapatkan penerangan lanjut tentang ujian yang bakal diperkenalkan ini. Wawancara ini juga ingin mendapatkan pandangan beliau tentang sejauh manakah ujian ini sesuai untuk diperluas kepada pekerja asing yang jumlahnya kini hampir menjangkau dua juta orang meskipun pada peringkat awal ujian ini hanya dikhususkan untuk menguji tahap kecekapan berbahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan.

DB:     Melihat negara seperti Jerman dan Perancis yang menegaskan supaya golongan imigran yang terdapat dalam negara mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asal Jerman dan Perancis, bagaimanakah tuan melihat situasi tersebut dalam negara kita? Adakah Malaysia perlu mencontohi tindakan kedua-dua negara maju tersebut?

Ya, benar. Saya setuju dengan kenyataan tersebut. Situasi tersebut bukan sahaja berlaku di Jerman dan Perancis, malah di Singapura juga. Warga asing yang berada dalam negara itu perlu mempelajari bahasa rasmi negara tersebut. Bahasa rasmi negara perlu dipelajari. Bukan sahaja untuk memartabatkan bahasa tersebut, walaupun memartabatkan itu suatu tuntutan, tetapi untuk membolehkan perhubungan menjadi mudah supaya tidak ada masalah komunikasi dan tidak akan wujud salah faham antara individu.

              Contohnya, terdapat suatu kejadian di Singapura yang diceritakan oleh sepupu saya yang mempunyai kaitannya dengan persoalan yang dibincangkan ini. Pelayan restoran di Singapura yang merupakan warga asing dari negara China tidak dapat memahami pesanan sepupu saya yang bercakap dalam bahasa Inggeris kerana pelayan tersebut tidak memahaminya. Jadi situasi tersebut sama seperti yang terjadi di Malaysia. Saya sendiri pernah berada dalam situasi yang sama. Saya pernah memesan makanan dan pelayan tersebut menulisnya berkali-kali tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang ditulisnya. Perkara tersebut dapat menimbulkan akibat yang besar,

Membentuk Acuan Bahasa Warganegara

Bual Bahasa

Profesor Dato’ Dr. Teo Kok Seong

Beliau sememangnya berani mengemukakan pandangan. Baru-baru ini pendedahan yang dibuat oleh beliau tentang kegagalan sejumlah pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) menguasai bahasa Melayu mampu membuka mata banyak pihak. Pendedahan berani ini telah mendapat reaksi yang pelbagai daripada pihak-pihak yang terbabit. Sejauh manakah seriusnya isu yang dibangkitkan ini? Adakah gejala yang muncul ini menandakan adanya kepincangan dalam usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara?

                Untuk itu, satu wawancara khas diadakan bersama-sama dengan beliau bagi mendapatkan penerangan yang lebih jelas terhadap isu yang dibangkitkan. Wawancara ini diharapkan dapat menjawab pelbagai persoalan yang timbul hasil daripada pendedahan beliau itu dan sekali gus menjelaskan kedudukan sebenar situasi yang berlaku terutama yang berkaitan dengan mutu penguasaan bahasa Melayu lepasan aliran sekolah jenis kebangsaan.

DB:     Bahasa Melayu suatu ketika dahulu pernah mencapai statusnya sebagai lingua franca. Bagaimanakah Profesor melihat keadaan bahasa Melayu sekarang?

Ya, memang betul bahawa pada abad ke-16 bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca. Di sini bermaksud pentingnya bahasa Melayu sepertimana bahasa Latin di Eropah pada ketika itu. Di Eropah, jika seseorang itu tidak ada kecekapan dan pengetahuan dalam bahasa Latin, maka akan berlaku kesulitan pada dirinya. Begitu juga keadaannya di Asia Tenggara pada ketika itu. Jika seseorang tidak mempunyai pengetahuan dan tidak cekap berbahasa Melayu, maka susah bagi dirinya untuk berkomunikasi dan bergerak. Selain itu, maksud lingua franca ini sebenarnya ialah bahasa perhubungan untuk kegiatan kebudayaan rendah. Contohnya, dua orang yang tidak mempunyai bahasa yang dapat dikongsi bersama, maka digunakanlah bahasa Melayu untuk tujuan perhubungan dan komunikasi. Kini, statusnya sebagai lingua franca sudah tidak wujud dalam kalangan negara Asia Tenggara. Sekarang, konteks lingua franca tersebut sudah berubah.

                 Masyarakat India dan Cina berpendidikan rendah yang tidak ada pengetahuan dan tidak mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris masih menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi lingua franca ini merupakan istilah linguistik yang bermaksud bahasa perhubungan yang digunakan untuk tahap rendah seperti perbualan harian biasa sahaja. Kita mahu bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan luas serta digunakan dalam perkara yang lebih rasmi. Contohnya seperti bahasa Inggeris yang digunakan dalam hal-hal rasmi dan formal serta terlibat dalam kegiatan kebudayaan tinggi. Tetapi masih ramai yang tidak faham makna sebenar lingua franca. Lingua franca lebih sering dikaitkan dengan kegiatan budaya rendah yang penggunaannya hanya dalam bidang yang remeh dan kecil. Jadi kita tidak mahu keadaan bahasa Melayu seperti itu. Kita mahu penggunaan bahasa Melayu itu dalam skop yang pelbagai dan digunakan dalam bidang yang rasmi dan formal.

ANUGERAH PENYUNTIK SEMANGAT UNTUK LEBIH GIAT

Bual Bahasa

Prof. Madya Dr. Mat Rofa Ismail

Perwatakannya sederhana tetapi ilmunya penuh di dada. Dunianya bukan sekadar nombor dan angka sebagaimana ahli matematik yang lain. Suatu perkara menarik yang terdapat pada tokoh yang diwawancara kali ini ialah beliau mampu mengungkapkan bidang kepakarannya itu daripada perspektif tempatan. Minatnya meneliti kitab warisan ulama silam bukanlah sebagaimana pemerhatian seorang ahli agama. Uniknya, pemerhatian terhadap sumber warisan itu dibuat dari kaca mata seorang ahli matematik. Beliau yang dimaksudkan merupakan pemenang Hadiah Karya Ilmiah 2014. Bukunya yang berjudul Mantik dan Etnomantik, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka telah melayakkan beliau untuk merangkul anugerah yang disampaikan oleh Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin sempena majlis pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan 2014 Peringkat Kebangsaan pada 14 Oktober yang lalu. Dalam majlis gilang-gemilang yang berlangsung di Dewan Plenari, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) itu, beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM 20,000.00 dan sijil penghargaan yang merupakan hadiah tertinggi negara yang pernah ditawarkan untuk penulisan ilmiah berbahasa Melayu.

S1 : Sudah lebih setengah abad bahasa kebangsaan disebarkan menerusi pendidikan. Pada pandangan Dr., sejauh manakah pendekatan yang dilaksanakan ini berkesan dalam usaha membangkitkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan bahasa kebangsaan?

Persoalan bahasa bukan persoalan individu. Bahasa jiwa bangsa. Bangsa pula identiti negara. Negara bertanggungjawab menjaga warisan termasuk bahasa. Sistem pendidikan selepas merdeka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan. Selepas bahasa Melayu berjaya dimartabatkan dalam sistem pendidikan kita, dengan jayanya, maka dasar ini diubah dengan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam Matematik dan Sains. Memang benar, bahasa Inggeris perlu dipelajari, begitu juga bahasa lain termasuk bahasa Arab, Jerman, Sepanyol dan lain-lain, tetapi bukan dalam Matematik dan Sains, tetapi perlulah bahasa asing diajar dalam subjek bahasa moden. Tiada siapa yang menafikan penguasaan bahasa asing yang pelbagai, tetapi bahasa ibunda ialah bahasa anugerah Ilahi kepada bangsa tersebut yang perlu dipupuk dan dijaga sebagai nikmat Ilahi kepada mereka, serta dimartabatkan oleh bangsa tersebut.

             Masyarakat berbelah bahagi dalam isu pelaksanaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Ada yang berhujah bahawa penggunaan bahasa Inggeris menggantikan bahasa ibunda merupakan keperluan semasa ke arah negara maju yang bersifat global. Mereka barangkali gagal melihat bahawa tiada bangsa yang maju di dunia dengan menggunakan bahasa asing. Ada banyak negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan telah muncul sebagai antara negara termundur di dunia. Bukan bahasa asing penentu kemajuan tetapi jati diri bangsa itu sendiri.

TEKNOLOGI DAN BAHASA BERGERAK SEIRING

Bual Bahasa

Chiew Ruoh Peng

Orangnya masih muda. Tiada siapa yang menyangka bahawa beliau merupakan tulang belakang kepada syarikat The Name Technology Sendirian Berhad, pengeluar Dewan Eja Pro, perisian penyemak ejaan dan tatabahasa bahasa Melayu yang pertama. Setelah lebih 12 tahun perisian tersebut berada di pasaran, syarikat beliau terus berusaha menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna bahasa.

             Seiring dengan perkembangan teknologi, perisian ini tampil dengan pelbagai versi dan yang terkini lahirlah Dewan Eja Pro 8 yang memiliki beberapa ciri tambahan seperti penyemak tatabahasa bahasa Melayu, penyemak ejaan bahasa Melayu dan antara muka terjemahan dan kamus berwibawa termasuklah Kamus Dewan Edisi Keempat dan Kamus Inggeris Melayu Dewan. Kemunculan aplikasi Kamus Pro 2012 secara percuma di Google Play Store pula membolehkan pengguna merujuk kamus bahasa Melayu dan bahasa Inggeris hanya melalui penggunaan telefon bimbit.

           Komitmen yang ditunjukkan ini berlandaskan misi yang satu, iaitu membantu pengguna menulis dalam bahasa Melayu dengan betul. Hal ini membuktikan bahawa bidang perniagaan yang berkaitan dengan bahasa menjanjikan potensi yang cukup besar selain memperluas penggunaan teknologi sebagai alat pengembangan bahasa kebangsaan.

S1:  Apakah faktor yang mendorong syarikat tuan untuk meneroka bidang perniagaan yang berkaitan dengan bahasa yang selama ini jarang diceburi oleh syarikat lain? Apakah produk pertama yang berjaya dikeluarkan?

Sememangnya bidang perniagaan yang melibatkan bahasa jarang diceburi oleh syarikat perniagaan yang lain. Produk yang syarikat kami hasilkan itu ialah perisian penyemak bahasa Melayu. Syarikat ini mula ditubuhkan pada tahun 1996. Ketika itu keluarga saya berbincang hendak mewujudkan sebuah syarikat teknologi yang baharu tetapi masih tidak pasti bidang apa yang perlu kami ceburi. Kami menyedari betapa perlunya mempunyai sebuah perisian yang dapat mengenal pasti kesalahan ejaan dan perkataan tertentu, biarpun dalam bahasa Inggeris perisian yang bersifat begitu sudah lama wujud. Perisian tersebut bukan sahaja untuk rujukan, tetapi dapat membantu penulisan dan mengesan kesilapan ejaan secara automatik.

               Latar belakang pendidikan saya dalam bidang sains komputer. Waktu saya bersama-sama dengan rakan dan keluarga memulakan projek untuk membuat perisian ini, saya masih tidak mengetahui konsep pengurusan perniagaan yang sebenarnya. Saya cuma mengetahui bagaimana hendak membuat perisian komputer. Pada masa itu, bapa saya ada terfikir untuk melakukan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Bapa saya berpendapat bahawa perlu ada individu yang mempunyai kepakaran bahasa dalam syarikat kami. Kredibiliti tersebut mesti ada kerana syarikat ini merupakan syarikat baharu.

BAHASA MELAYU PERLU DISERAP SEBAGAI KOMPONEN PROSPEK

Bual Bahasa

Azih Muda

Perwatakannya sederhana tetapi tegas. Beliau berpengalaman luas dalam pergerakan kesatuan sekerja dan kini memegang jawatan Presiden Kesatuan Kebangsaan Pekerja-pekerja Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia (ANULAE) semenjak tahun 2007. Beliau baru sahaja dipilih sebagai Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) untuk sesi 2014-2017 bagi menggantikan penyandang jawatan sebelum ini, iaitu Datuk Omar Osman yang mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan tersebut. Pengalaman selama 29 tahun dalam gerakan kesatuan sekerja melayakkan beliau untuk dilantik ke jawatan tertinggi itu. Tambahan pula, beliau bukan muka baharu dalam CUEPACS, malah sebelum ini beliau pernah memegang jawatan Timbalan Presiden 1 dalam pergerakan tersebut. Dari segi kerjaya pula, beliau mula berkhidmat dalam sektor awam pada tahun 1978. Kini, beliau bertugas sebagai Penolong Pegawai Tadbir Tertinggi di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu.

 

S1 : Pada 28 Oktober 2011 yang lalu, Pekeliling Bil. 9 2011 berjudul “Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam Perkhidmatan Awam” dilancarkan. Dalam pekeliling ini terkandung penegasan yang lebih jelas tentang keperluan penjawat awam khususnya, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa urusan rasmi. Di manakah letaknya kepentingan program Audit Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bagi memastikan pekeliling ini dipatuhi oleh warga penjawat awam?

Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya hendak menyatakan bahawa perlembagaan kita memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang perlu digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan. Dalam hal ini, kita ada 730 agensi kerajaan di seluruh negara yang akan berinteraksi antara satu sama lain. Pentingnya Audit Bahasa Melayu ini diberi penekanan kerana hari ini kita nampak penggunaan bahasa Melayu tidak menepati 100 peratus seperti yang dikeluarkan oleh DBP, umpamanya dalam surat-menyurat. Keduanya saya lihat penjawat awam ini tidak diberi latihan yang menyeluruh. Selain itu, latihan yang berterusan perlu diberikan kepada penjawat awam supaya mereka menggunakan bahasa Melayu yang betul ketika menulis surat atau laporan seperti yang ditetapkan oleh DBP.

               Pekeliling yang dikemukakan ke peringkat negeri, badan berkanun dan kerajaan tempatan juga mestilah dipatuhi. Tetapi realitinya perkara ini dipatuhi apabila adanya pertandingan sempena Bulan Bahasa atau pertandingan pengiklanan. Penggunaannya dari segi surat-menyurat ini kita nampak masih lagi terdapat penggunaan bahasa yang tidak tepat, tetapi masih juga ditandatangani oleh ketua jabatan. Ertinya, kedua-dua pihak tidak faham. Jadi aspek ini perlu diberi penekanan kepada kedua-dua pihak.