Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Peristiwa Bahasa.

Usahakan Pembentukan Leksikografi Elektronik Lengkap

Peristiwa Bahasa

Perkakasan komputer dan alat komunikasi boleh dikatakan bebas budaya dan bahasa. Kandungannya pula merupakan inti pati ketamadunan yang perlu disimpan, diproses dan disebarkan kepada warga komuniti tempatan dan global.

Hikayat Tiga Negara, Karya Historiografi Klasik China

Peristiwa Bahasa

Alam Melayu telah melahirkan karya pensejarahan atau histiriografi yang diakui sebagai karya besar pada peringkat antarabangsa, terutamanya Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang diiktiraf sebagai antara warisan persuratan dunia oleh UNESCO.

Menzahirkan 26 Ribu Judul Buku Setahun

Peristiwa Bahasa

Dari segi jenis buku, kita sememangnya ada banyak buku sastera, terutamanya novel. Walau bagaimanapun, kita masih lagi kekurangan buku kanak-kanak, terutamanya lelaki, buku bergambar dan buku ilmu.

Melestarikan Terbitan Bahasa Melayu

Peristiwa Bahasa

Penulis bukan sekadar merakam ilmu, citra dan cetera yang berlaku dalam masyarakat pada zamannya, tetapi juga dalam masa yang sama mampu membawa mesej berguna untuk diteladani dan diambil pengajaran oleh mereka yang membaca karyanya.

Ilmu Malayonesia: Telah, Lani dan Kelak

Peristiwa Bahasa

Ilmu Malayonesia didapati berbeza daripada ilmu tamadun lain sejak dahulu hingga kini. Ada bukti menunjukkan bahawa banyak ilmu Malayonesia itu “terdampar” atau “terkambus” oleh serangan penjajah pemikiran, sedangkan ternyata ilmu ini relevan untuk dibangunkan sebagai ilmu moden.

Kemala Sasterawan Negara Ke-11

Peristiwa Bahasa

Sastera bukanlah untuk orang sastera atau bahasa semata-mata. Sebaliknya sastera adalah untuk semua kerana sastera ada dalam kehidupan manusia.

Manifestasi Transformasi Perjuangan Mendepani Arus Globalisasi

Peristiwa Bahasa

Oleh Ahmad Zaidi Nordin “Bahasa sebagai jiwa bangsa dan negara turut menjadi salah satu dasar negara, melalui ketetapan Dasar Bahasa Kebangsaan dan disokong juga oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Dasar [...]