Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Peristiwa Bahasa.

Memartabatkan Bahasa Melayu di Selatan Thailand

Peristiwa Bahasa

Usaha Universiti Islam Yala dan Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan Thailand membuahkan rasa semangat untuk memartabatkan bahasa Melayu di Thailand sebagai bahasa ASEAN dengan menerapkan bahasa dan budaya Melayu dalam setiap aspek kehidupan.

Bahasa Melayu: Hala Tuju Selepas Merdeka

Peristiwa Bahasa

Sejajar perkembangan mutakhir, tiba masanya untuk masyarakat mengamati dan menghayati perubahan, pencapaian dan masa depan bahasa Melayu di bumi tercinta ini. Usaha melihat ke belakang seharusnya dijadikan landasan bagi menjana fikiran dalam usaha menegakkan maruah dan kedaulatan bahasa Melayu agar wahana komunikasi ini dapat digunakan dengan penuh penghayatan dan keyakinan dalam semua bidang.

Martabatkan Bahasa Kebangsaan Kita

Peristiwa Bahasa

Kita memerlukan landasan untuk menyatupadukan sebuah negara yang merdeka. Perlembagaan telah menyatakan teras untuk menyatupadukan antara kaum di Malaysia adalah melalui bahasa dan bahasa kebangsaan merupakan budaya kita.

Kerjasama DBP – GLC Memperkukuh Bahasa Kebangsaan

Peristiwa Bahasa

Cabaran yang dihadapi GLC ialah penggunaan bahasa Inggeris dalam kebanyakan urusan transaksi, sehinggakan cabinet mengeluarkan arahan supaya GLC menggunakan bahasa Melayu.

Semangat Juang Memperkasakan Bahasa Melayu

Peristiwa Bahasa

DBP yang asalnya dikenali sebagai Balai Pustaka, menggalas tugas besar untuk membina, memajukan dan mengembangkan bahasa dan persuratan Melayu melalui penyelidikan dan penerbitan selain mengisi khazanah budaya bangsa.

Bahasa Kebangsaan Memupuk Semangat Perpaduan

Peristiwa Bahasa

Kerajaan sentiasa tegas dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akan memastikan bahasa tersebut menjadi bahasa komunikasi, bahasa ilmu dan bahasa pentadbiran dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dan bersatu padu.

Za’ba Pemikir Ulung

Peristiwa Bahasa

Bagi Za’ba, bahasa merupakan kunci pendidikan. Beliau menguasai bahasa Melayu, belajar bahasa Arab ketika di kampung dan meneruskan pengajiannya dalam bahasa berkenaan ketika berada di London.