Category Archives: Etimologi

BAHASA INGGERIS: Metodologi dan Sejarah

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Hubungan Inggeris di dunia Melayu dimulai dengan minat hubungan perdagangan. Seawal tahun 1614, hubungan ini disinonimkan dengan penerbitan yang dihasilkan oleh pedagang Inggeris. Penerbitan berbentuk manual praktis ini merupakan penerbitan pertama Inggeris dalam dunia Melayu yang diberi judul Dialogues in the English and Malaiane Languages: or Certaine Common Forms of Speech, First Written in Latin, Malaian, and Madagascar Tongues. Berdasarkan catatan sejarah, pelayaran awal Inggeris ke timur ini sebenarnya sudah bermula lebih awal daripada itu, iaitu sejak tahun 1603. Di sinilah peluang orang Inggeris untuk mempelajari bahasa Melayu.

Minat terhadap dunia Melayu telah mendorong kepada penerbitan seterusnya, iaitu A Brief Vocabulary of The Malayan Tongue pada tahun 1673 dan penerbitan ketiga pula di Oxford pada tahun 1677. Di sinilah bermulanya hubungan awal Oxford dengan dunia Melayu. Hubungan bahasa Melayu dan Inggeris pada awal abad ke-17 lebih kepada bibit pengenalan dunia Nusantara kepada dunia barat. Dunia idaman barat ialah eksotik timur yang penuh dengan imaginasi liar terhadap bayangan timur yang mereka sendiri kurang teroka. Ketika itu, persaingan kuasa imperialis untuk merebut peluang di timur mendorong kepada penerokaan melalui pelayaran, survei, kajian saintifik dan penguasaan secara kekerasan mahupun secara lunak dan halus yang dikenali sebagai hegemoni.

Dalam konteks ini, penerokaan secara survei paling banyak dilakukan, sama ada secara rasmi mahupun sebaliknya. Survei secara rasmi dilakukan oleh pentadbir kolonial, pihak imperialis yang berminat untuk meneliti bagi mendapatkan maklumat berkenaan sesuatu masyarakat tersebut. Bagi pihak imperialis, lebih banyak sumber berkaitan dengan sesuatu masyarakat itu diperoleh, lebih mudah mereka memahami jiwa dan hati nurani masyarakat timur yang mempunyai potensi untuk dijajah. Bukan sahaja Inggeris, malah pihak Belanda, Sepanyol dan Amerika Syarikat turut berminat untuk mengetahui alam timur.

Kajian bahasa dianggap sebagai pusat segala pemikiran, sikap dan sistem nilai kehidupan sesebuah masyarakat. Tanpa pengetahuan berkenaan bahasa masyarakat tersebut, mustahil penerokaan dan kajian dapat dilakukan dengan lebih lengkap. Aspek bahasa sesuatu masyarakat itu merupakan kompleksiti perjalanan hidup mereka. Oleh itu, pengetahuan tentang sejarah bahasa amat penting untuk melihat keaslian, kreativiti, inovasi dan kearifan masyarakat tempatan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Februari 2013.

Etimologi Jepun dalam Khazanah Melayu/Indonesia

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Jepun menjadi negara maju sejak zaman pemodenan Meiji, iaitu pada separuh kedua abad ke-19. Jepun merupakan antara negara Asia yang memahami erti pemodenan sebenar yang dapat memisahkan antara konsep pemodenan dan pembaratan. Negara maju ini masih kekal dengan tradisi budaya tinggi meskipun kemajuan mengatasi negara di Eropah mahupun di Amerika Syarikat. Di sinilah kita dapat melihat “kabuki”, iaitu teater tradisional Jepun yang masih segar dalam kehidupan moden Jepun dan dikembangkan di serata dunia. Kemajuan Jepun juga dikaitkan dengan bahasanya.

Politik Jepun matang sejak sebelum perang dunia pertama lagi apabila negara itu menolak cadangan menggantikan bahasa Jepun dengan bahasa Inggeris yang diusulkan oleh Arinori Mori pada tahun 1872. Rakyat Jepun sudah sedar sejak dahulu lagi bahawa penggunaan bahasa asing akan menggugat kestabilan masyarakat terutamanya dari segi pendidikan, perpaduan rakyat dan budaya ilmu tempatan. Pada masa yang sama, Jepun mengatasi tantangan bahasa Inggeris dengan menggiatkan industri terjemahan daripada bahasa asing ke bahasa Jepun. Kenyataan ini dapat dilihat melalui pasaran industri di Jepun yang dianggarkan bernilai 200 bilion yen pada tahun 2006. Di samping itu, terdapat dua ribu syarikat terlibat dalam industri terjemahan melalui media massa serta mempunyai lebih 30 ribu penterjemah bebas di Jepun.

Penyebaran bahasa Jepun berlaku secara lebih jelas selepas perang dunia kedua. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat hanya 65 penduduk Amerika yang boleh membaca dan menulis dalam bahasa tersebut sebelum perang dunia kedua. Di kepulauan Melayu, penyebaran bahasa Jepun dapat dikesan apabila berlakunya pendudukan Jepun. Sebelum itu, pengaruh bahasa Jepun sukar ditemui. Menurut Masanori Sato, daripada sejumlah 40 buah kamus dalam dunia Melayu, hanya lima kata pinjaman daripada bahasa Jepun ditemui sehinggalah perang dunia kedua. Profesor dari Kyoto Sangyo University ini mempunyai kepakaran dalam kajian pinjaman perkataan bahasa Melayu/Indonesia daripada bahasa Jepun. Daripada penelitian beliau terhadap 300 buah kamus Indonesia, didapati hanya 180 perkataan dalam bahasa Indonesia yang dipinjam daripada bahasa Jepun. Kajian beliau terhadap 50 buah buku teks pula, terdapat sebanyak 320 kata pinjaman daripada bahasa Jepun manakala dalam kajian karya sastera Indonesia, terdapat 200 perkataan. Kebanyakan perkataan tersebut sudah sebati atau diterima oleh kelompok pengguna perkataan atau frasa bahasa Jepun.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Januari 2013.

Etimologi Sambal, Gratis, Korting, dan Tempe

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Beberapa anak muda kelihatan sibuk melayan pengunjung di sebuah gerai makanan. Seorang perempuan kelihatan mengipas sate manakala seorang lagi membungkus sate yang dipesan. Suasana ini bukanlah berlaku di kedai Haji Samuri di Kajang ataupun Sate Khas Senayan di Jakarta. Sebaliknya, suasana ini dilihat di sekitar jalan Niewe Beestenmarkt, Leiden, Belanda, ribuan kilometer jauhnya dari Asia Tenggara. Apabila didekati gerai makan tersebut, terpapar frasa “Kip Sate” pada lekatan kertas di depan gerai tersebut. Gerai tersebut bersifat sementara bagi meraikan kemenangan penduduk Leiden pada 3 Oktober 1754 yang dikenali sebagai Hari Pembebasan Leiden. Pada hari tersebut, berlakunya pengunduran kolonial Sepanyol secara memalukan sebagai akibat kegigihan penentangan oleh penduduk Leiden setelah 80 tahun berlakunya peperangan.

Di mana-mana sahaja di negara yang dikenali sebagai negara Kincir Angin ini, terdapat restoran yang menjual pelbagai jenis sate seperti sate ayam, kambing ataupun daging. Dari tempat seperti Restoran Surakarta, Noordeinde di Leiden, Den Haag, Utrecht, hingga Amsterdam, sate mudah didapati. Sate sering disinonimkan sebagai berasal dari Indonesia pada awal abad ke-19. Namun sejarah sate dapat dikesan daripada pedagang Arab yang datang ke kepulauan Melayu yang turut mempengaruhi pedagang India Muslim pada awal kedatangan pada era tersebut. Istilah sate berasal daripada variasi sebutan Arab dan India Muslim yang disesuaikan dengan teras sebutan Jawa. Cara membuat sate juga disesuaikan daripada berunsur Arab pada awal kedatangan Arab kepada cita rasa tempatan.

Sejarah sate di Afrika pula dapat dikaitkan dengan sejarah penempatan Belanda yang bermula pada tahun 1647. Sejak tahun 1660, mereka mulai membawa buruh luar masuk ke Afrika. Sebelum itu, pada tahun 1652, Cape Town diasaskan untuk perdagangan Eropah dan Asia. Di sinilah bermula migrasi penduduk dari kepulauan Melayu, termasuk Jawa, sama ada sebagai pedagang ataupun buruh atau hamba. Di sinilah sate diperkenalkan di Afrika Selatan hingga kini dikenali sebagai “sosatie”. Walaupun pada tahun 1794, Syarikat Hindia Timur Belanda bankrap dan Afrika Selatan diambil alih oleh Inggeris, sate atau “sosatie” sebagai makanan pengaruh Indonesia di Afrika masih wujud.

Tidak ada makanan di Indonesia seasli tempe sebagai salah satu budaya benda kategori makanan tradisional masyarakat Jawa. Tempe sebagai makanan orang Jawa dapat dikesan daripada manuskrip Serat Centhini yang diselenggarakan oleh Adipati Anom Amengkunegara III dengan tiga pembantu, iaitu Kiai Ngabei Ranggasutrasna, Kiai Ngabei Yasadipura, dan Kiai Ngabei Sastradipura pada Januari 1814 dan siap pada tahun 1823. Manuskrip itu mengandungi ajaran agama, senibina, ilmu hubungan seksual, sufisme dan resipi makanan. Antara lain, manuskrip tersebut menyebut tempe sebagai masakan tempe dengan santan atau dalam bahasa Jawa disebut “jae santen tempe”. Berdasarkan sumber ini, tempe dipercayai berasal dari desa di kepulauan Jawa yang sudah berkembang sebelum abad ke-16.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Disember 2012.

Dampak Kolonialisme Portugis

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Banyak catatan berkenaan Portugis kurang diketahui kerana kurangnya kajian mengenainya oleh sarjana tempatan termasuk sukar diperoleh dan ditulis dalam bahasa Portugis. Terdapat juga sumber yang terhad dan kajian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah lain, namun tidak diterjemahkan dalam bahasa negara di Asia Tenggara. Hakikatnya, bahasa Portugis dituturkan secara meluas di Asia Tenggara dan di India pada abad ke-16 dan ke-18. Menurut W. Giese, penggunaan bahasa Portugis kini hanya terbatas di Macau, Timor Leste dan beberapa bahagian di India. Penelitian tentang Portugis seharusnya dilihat dalam konteks yang luas agar gambaran tersebut mewakili zeitgeist atau “pandangan hidup” era Portugis yang berlangsung di rantau ini.

Sejarah Melaka tidak dapat dipisahkan dengan sejarah pendudukan Portugis. Meskipun sudah lebih lima ratus tahun kedatangan Portugis, kesan pendudukannya di Melaka masih dapat dilihat. Kampung Portugis yang terletak di Ujong Pasir, Melaka merupakan antara kesan peninggalan yang ditemui. Masyarakat di kampung ini didapati masih mengamalkan kebudayaan Portugis dan mempunyai sekitar 1500 orang penduduk daripada hampir 120 buah keluarga. Pesta San Juan dan Pesta San Pedro adalah antara aktiviti popular yang diraikan dan mendapat perhatian daripada pelancong tempatan. Tidak ramai yang mengetahui bahawa perkampungan ini bukan didirikan sejak tahun 1511, sebaliknya, idea untuk mewujudkan perkampungan ini pertama kali dikemukakan oleh Fr. J.P. Francois yang merupakan mubaligh agama dari Perancis dan bukannya Portugis.

Menurut Margaret Sarkissian, idea mewujudkan perkampungan tersebut terhasil bagi membantu orang Portugis yang kebanyakannya ahli gereja, miskin dan hidup di kawasan yang sesak serta bercampur dengan etnik lain di kawasan yang dikenali sebagai Praya Lane. Dalam kalangan orang Melayu, mereka dikenali sebagai orang Serani, Portugis dan Luso-Melayu. Bahasa mereka pula disebut Jenti Kristang.

Dalam sejarah kolonialisme Portugis, mereka menggalakkan tentera tempatan berkahwin dengan orang tempatan dan diberikan bantuan seperti wang perkahwinan dan dijanjikan hak kewarganegaraan. Portugis juga menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda melalui perjanjian perdagangan khususnya lada serta membangunkan gudang dan kubu pertahanan di Sunda Kelapa. Mereka seterusnya melakukan pelayaran perdagangan hingga ke Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah di samping turut singgah di Madura, Bali dan Lombok. Hasil kerjasama dengan orang Jawa, mereka akhirnya tiba di Kepulauan Band, sebelum ke Ternate. Mereka dianggap sebagai orang Eropah pertama menemui Maluku.

Kekalahan Portugis kepada Sepanyol menyebabkan Sulawesi Utara diserahkan kepada Sepanyol. Apabila Portugis mengundur diri setelah diusir oleh Belanda melalui VOC, Portugis menguasai Timor pada tahun 1515 dan secara rasmi berada di bawah jajahan pentadbiran Portugis pada tahun 1702. Manakala pada tahun 1860, sebahagian Timor diserahkan kepada Belanda kerana kuasa Belanda merupakan kuasa kolonial yang kuat ketika itu.

Dalam suasana Portugis terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan pada abad ke-17, Belanda telah menyekat Portugis daripada mempunyai hubungan perdagangan rempah secara langsung dengan Kepulauan Maluku. Hanya sebilangan kecil sahaja orang Portugis yang terus tinggal di Maluku dan terlibat dalam perdagangan entrepot di Makassar. Maka, berlakulah perkahwinan campur dan mereka juga sering membawa masuk hamba dari Koromandel dan Afrika Timur. Idea dan teknologi baharu seperti senjata dan calendar diperkenalkan dan berjaya membina jaringan perdagangan antarabangsa seperti di Macau, Canton, Timur dan Bima. Makassar menjadi Melaka kedua bagi orang Portugis dan telah dibenarkan untuk membina tempat ibadat mereka.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Oktober 2012.

Baba dan Peranakan Pembentukan Bahasa dan Kebudayaan

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Dalam kalangan negara yang pernah dijajah, khususnya kepulauan Melayu, kedatangan etnik Cina merupakan antara penyumbang penting kepada pembentukan kebudayaan “baharu ” . Kebudayaan tersebut terhasil daripada usaha etnik Cina yang cuba mengadaptasi kebudayaan asal dengan kebudayaan peribumi di dunia Melayu. Dalam konteks percampuran sosial ini, terbentuklah istilah Baba dan Peranakan yang popular pada zaman kolonial.

Menurut Frank Swettenham, istilah Baba merujuk anak lelaki Negeri-negeri Selat tanpa mengira sama ada anak tersebut Cina, Inggeris, Hindustani mahupun campuran E ro p a h . Baba bermaksud lelaki atau bapa menurut pengertian orang Melayu. Seorang Baba bermakna seorang lelaki yang lazimnya menjadi ketua keluarga. Keturunan Baba bermaksud keturunan campuran Cina di Negeri Selat.

Menurut Tan Chee-Beng, Baba ialah masyarakat Cina yang mengaitkan diri mereka sebagai penutur bahasa Melayu dan beridentitikan budaya Melayu. Beliau percaya kewujudan Baba ini terhasil daripada imigran Cina yang berkahwin dengan wanita tempatan dan mempelajari bahasa Melayu serta menjadikannya sebagai bahasa ibunda mereka. Inilah usaha terawal masyarakat Cina dalam menyesuaikan diri dengan budaya tempatan.

Ada yang mengatakan bahawa istilah Baba berasal dari Indonesia, yang bermaksud “bapak” atau “tuan”, dan digunakan sebagai tanda hormat terhadap status seseorang itu dalam masyarakat. Variasi daripada penggunaan istilah “bapak” bertukar menjadi Baba setelah zaman-berzaman. Hal ini menunjukkan bahawa istilah Baba sudah lama wujud di kepulauan Melayu.

Sebenarnya, Baba merupakan kata pinjaman daripada bahasa Parsi untuk panggilan sapaan sebagai tanda hormat bagi datuk dan nenek. Baba juga merujuk lelaki kelahiran negeri Selat. Istilah ini pada mulanya dipopularkan oleh penutur Hindustani dan kemudian menjadi rujukan khusus kepada kelompok lain. Begitu juga dengan istilah Nyonya yang sangat popular pada zaman kolonial. Nyonya bermaksud wanita atau mevrouw dalam bahasa Belanda. Menurut Joo Ee Khoo, etimologi Nyonya dipercayai daripada ungkapan Jawa sebagai kata hormat. Makna Nyonya dalam masyarakat kolonial Belanda di Indonesia ialah wanita asing yang sudah berkahwin. Masyarakat Jawa pada dahulu kala cenderung menyebut Nyonya terhadap warga asing dan yang menyerupai warga asing. Lazimnya, Nyonya merupakan gelaran wanita kelas tinggi dalam masyarakat kolonial di Indonesia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, September 2012.

Ungkapan Sanskrit di Alam Nusantara

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Bagi masyarakat penutur bahasa Sanskrit di India, mereka percaya bahawa bahasa Sanskrit dicipta oleh Brahma dan dikenali sebagai Dev Vani yang bermaksud “bahasa tuhan”. Bentuk bahasa terawal ialah Vedic Sanskrit yang wujud pada 1500-200 sebelum Masihi. Bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Indo-Eropah dan banyak mempengaruhi bahasa lain di dunia. Sebagai bahasa yang awal, bahasa Sanskrit merupakan bahasa terpanjang dalam sejarah dan kebudayaan India, seperti kedudukan bahasa Latin dan Greek di Eropah.

Dalam kalangan orientalis, seperti Gaston-Laurent Coeurdoux dan Sir William Jones, mereka percaya bahawa bahasa tersebut mempunyai pertalian dengan Latin, Greek, German dan Rusia. Pengajian Sanskrit di Eropah secara rasmi diasaskan di College de France, Paris, pada tahun 1814 dan diikuti oleh Universiti Bonn pada tahun 1818 di Jerman.

Bahasa Sanskrit yang tersebar di alam Nusantara dipengaruhi oleh hubungan awal antara kerajaan Kutai di bawah pemerintahan Mulavarman yang terletak di Kalimantan Timur dengan India pada tahun 400 Masihi. Hal ini dibuktikan melalui inskripsi yang tertulis bahasa Sanskrit yang dipengaruhi oleh gaya bentuk India Sejak itu, pengaruh budaya India berkembang meliputi Sumatera, Jawa, Bali hinggalah Kedah.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Ogos 2012.

Siam kepada Thailand

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Kerajaan tua Siam yang terkenal dalam sejarah Asia Tenggara ialah Sukhotai dan Ayuthia. Banyak tinggalan sejarah dan tamadun masyarakat tersebut sentiasa dalam ingatan sejarah.

Sukhotai dan Ayuthia mewakili dunia Siam yang besar. Negara yang tidak pernah dijajah ini mempunyai penduduk hampir 70 juta. Banyak peristiwa menarik dalam sejarah Siam, termasuklah Raja Mongkut mengirimkan gajah kepada presiden Amerika tanpa mengetahui keadaan fizikal Amerika ketika itu. Baginda menjalin hubungannya dengan Amerika sebelum perang saudara di Amerika Syarikat. Dengan kata lain, baginda dianggap sebagai raja yang moden di Asia Tenggara.

Selain itu, Anna and the King of Siam merupakan gambaran cerita yang berlatar belakang istana Siam. Cerita tersebut berkisar mengenai guru bahasa Inggeris yang mengajar 58 orang anak dari istana. Kisah anak istana merupakan anak raja sememangnya realiti sejarah kerana Raja Chulalongkorn, misalnya, mempunyai 153 orang isteri dan daripada jumlah itu, 35 orang isterinya melahirkan 76 orang anak. Raja Mongkut pula mempunyai tidak kurang daripada 50 orang isteri dan 35 orang isterinya melahirkan 82 orang anak.

Kalangan penduduk Semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan negara Thailand sering kali merujuk negara itu sebagai Siam berbanding dengan nama Thailand. Nama Thailand agak asing bagi masyarakat di sempadan. Generasi tua di Malaysia juga selesa menyebut Siam berbanding dengan Thailand. Ternyata, nama Siam lebih sebati dengan masyarakat tersebut. Hal ini berlaku kerana beberapa pertimbangan sejarah.

Sebenarnya, nama Thailand merupakan “nama baharu” kepada Siam kerana nama Siam sudah lama wujud sekurang-kurangnya pada abad ke-12. Hal ini bersandarkan rekod sumber Cina pada tahun 1282/3 yang menyatakan kewujudan kerajaan yang dikenali sebagai “Xian” yang disebut juga sebagai “Hsien” atau “Sien”. Hsien dalam bahasa Cina bermakna emas. Hal ini sesuai dengan potensi dan keadaan di situ yang menjanjikan kedudukan yang baik dari segi ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Pada masa yang sama, terdapat sumber sejarah yang mencatatkan bahawa wilayah tersebut merupakan pusat perdagangan emas dan dikaitkan juga dengan patung ritual agama yang diperbuat daripada emas. Menurut Putera Chula Chakrabongse, kerajaan “Xian” ini membuat hubungan baik, lebih-lebih lagi apabila Raja Ram Kamheng berkunjung ke Peking sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1294 dan 1300. Baginda turut membawa pakar dari China bagi menubuhkan kilang membuat pasu di Sukhotai dan di beberapa buah bandar lain.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Julai 2012