Anda sedang membuat semakan seimbas dalam arkib Darihal Bahasa.

Kita Dan Bahasa (Bahagian Kedua)

Darihal Bahasa

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

Berfikir tanpa bahasa

Namun begitu, perlu dilihat pula kes yang lain. Jikalau dikatakan manusia berfikir dengan bahasa yang melibatkan pembentukan huruf-huruf dalam akal budi bagi mewakili konsep-konsep, maka bagaimanakah pula dengan manusia autisme? Bagaimanakah manusia seperti ini berfikir? Pertanyaan ini mengingatkan penulis kepada watak utama dalam filem Biola Tak Berdawai, iaitu Dewa.

           Dewa ialah seorang kanak-kanak autisme yang beruntung hidup. Dirinya memperlihatkan kemahuan kuat untuk mengerti denai hidup. Keupayaan Dewa, walaupun sekadar watak ciptaan pengarang dan pengarahnya, walaupun sekadar hidup dalam deretan kata sebuah novel dan dalam ruang visual, menyebabkan kenyataan manusia berfikir dengan bahasa, mulai tercabar. Dengan Dewa, dan bayi-bayi lainnya, kita berupaya memperbaharu kenyataan di atas. Manusia tidak semutlaknya berfikir dengan bahasa. Manusia juga berupaya berfikir tanpa bahasa.

           Akan tetapi, benarkah berfikir tanpa bahasa hanya sebatas bayi? Bayi memang berfikir tanpa bahasa disebabkan tahap penguasaan bahasanya masih sifar. Bagaimana pula halnya dengan orang dewasa yang sudah pun menguasai bahasa? Apakah mereka juga dapat berfikir tanpa bahasa berlambang? Untuk menelusuri persoalan ini, perlu berpangkal pada tabii bahasa.

          Bahasa, memang fungsi asasinya untuk menzahirkan pemikiran penuturnya. Dalam melaksanakan fungsi asasi ini, bahasa ada batasannya, iaitu ketidakupayaannya bagi menzahirkan pemikiran sepersis yang terdapat dalam akal budi. Mudahnya, fikir tidak serupa cakap; yang maujud sebagai A diungkapkan dengan A2; rasa manis, rasa nescafe tarik; rasa nyaman ditiup bayu laut yang mengerbangkan rambut ikal mayang; rasa merdu alunan suara dan irama lagu Mustika, oleh M. Nasir, atau Nyanyian Serambi, oleh Ramli Sarip, tidak dapat diungkapkan dengan bahasa sepersis rasa sebenar yang dialami oleh orang yang mengalaminya. Jikalaupun diungkap, diceritakan kepada orang lain, tetap juga tidak menepati seperti yang dialami. Sekali lagi Steiner ada membawakan isu ini dengan panjang lebar. Barangkali, elok juga mendalami pendapatnya.

Kita Dan Bahasa (Bahagian Pertama)

Darihal Bahasa

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

 Manusia merupakan “haiwan yang berkata-kata”. Dengan berkata-kata, manusia unik, lantas menjarakkan mereka daripada mahkluk lain. Benar, makhluk lain juga boleh “berkata-kata”, namun haiwan berkata-kata dalam bahasanya sendiri. Bagaimanakah rupa bahasanya, tiadalah kita pasti.

        Memang ada percubaan bagi merungkai bahasa lebah, ikan lumba-lumba, atau cimpanzi. Akan tetapi, walau segagah mana pun keringat dicurahkan, ternyata usaha tersebut tetap menemui jalan buntu. Hal ini demikian kerana walaupun dikatakan bahawa haiwan tersebut “berbahasa”, namun, realiti psikologi dan wahana keupayaan berbahasanya masih belum diketahui secara tuntas. Sehingga kini, kita tidak mengetahui apakah yang muncul dalam otak lebah ketika “berbahasa”. Kita juga tidak tahu sama ada bahasa lebah merupakan bahasa berlambang sebagaimana bahasa manusia.

        Keunikan manusia berkata-kata telah banyak dikemukakan oleh ahli falsafah dan ahli bahasa. Jadi, pemaparan satu bukti sahaja pun sudah mencukupi. Barangkali bukti ini agak terkenal, terutamanya dalam tradisi Cartesian, iaitu, kata-kata manusia dijana melalui “keterhinggaan” perkataan yang berupaya menjana ayat yang tidak terhingga.

HUBUNGAN BAHASA MELAYU-BAHASA KHMER SUATU KEBETULAN?

Darihal Bahasa

Oleh: AB RASAT MOHD ALI

Menurut Mak Phouen (1995) masyarakat Khmer telah mengenali dan bergaul dengan masyarakat Melayu sejak abad ke-14 lagi. Orang Melayu dikenali sebagai Jva Krabei, Jva Iyava, dan Jva Melayu. Orang Melayu dari pelbagai pelosok Nusantara seperti Sumatera, negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, dan daerah yang lain di Kepulauan Melayu memasuki Kemboja dan seterusnya bermastautin di sana. Penghijrahan tersebut disebabkan oleh kegiatan perdagangan, dan penyebaran agama Islam, selain akibat ribut taufan yang membawa kapal nelayan Melayu ke pantai Kemboja. Mungkinkah hubungan ini turut meninggalkan kesan yang besar terhadap pembentukan kosa kata dalam bahasa Khmer yang kini menjadi bahasa utama di Kemboja?

              Dalam Dictionnaire Cambodgien (1967-1968), perkataan jvie bermaksud “nama bagi pulau dalam bahagian Asia, termasuk penduduknya”. Mereka ada yang tinggal di Kampuchea sejak sekian lama tetapi bahasa mereka tidak setulen bahasa bangsa mereka yang tinggal di negara asal mereka. Masyarakat Kemboja yang menuturkan bahasa Khmer ini bertemu dengan pelbagai kelompok masyarakat Melayu yang menuturkan bahasa Melayu sejak sekian lama.

 Rumpun Bahasa Melayu dan Bahasa Khmer

 Rumpun bahasa yang terdapat di dunia ialah rumpun Austroasia, Austronesia dan Indo-Eropah. Istilah Austroasia bermaksud “Asia Selatan” yang terdiri daripada bahasa Cham dan Mon-Khmer yang terdapat di bahagian selatan daratan Asia. Bahasa Khmer juga tergolong dalam rumpun Austroasia. Istilah Austronesia pula bererti “pulau-pulau selatan”. Walaupun Semenanjung Tanah Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu digolongkan sebagai bahasa Austronesia. Raja Masittah Raja Ariffin (1996) menyatakan bahawa keluarga bahasa Austronesia turut meliputi beberapa bahasa lain yang ada di Vietnam dan Kemboja. Asmah Hj. Omar (1991) pula menyatakan bahawa terdapat perkaitan antara bahasa orang bukit di Kampuchea (Kemboja) dengan bahasa orang Asli di Malaysia, kecuali bahasa Jakun dan Temuan. Sehubungan dengan hal ini, Asmah Hj. Omar memberikan contoh nama Gunung Benom yang boleh dikaitkan dengan Phnom Penh, kerana Phnom dalam bahasa Kampuchea bermaksud “gunung”.

Memartabatkan Bahasa Melayu melalui Penterjemahan Sari Kata

Darihal Bahasa

Oleh Che Wan Ida Rahimah Che Wan Ibrahim

Usaha penterjemahan sari kata di Malaysia pasti menyumbang kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu di peringkat nasional, serantau dan global. Selari dengan kemajuan bidang penyiaran negara masa kini, perkembangan aktiviti penyarikataan negara mengangkat bahasa Melayu bagi mendukung pelbagai disiplin ilmu termasuklah undang-undang, perubatan, teknologi maklumat serta pelbagai bidang ilmiah penting yang menunjangi kemajuan bahasa di pentas global. Hakikatnya, menonton filem berlainan bahasa melibatkan pelbagai aksi yang berlainan, iaitu kita mendengar dalam bahasa yang lain dan pada masa yang sama, kita membaca (sari kata) dalam bahasa sendiri. Secara konsepnya, penterjemahan sari kata melibatkan terjemahan dialog serta maklumat lain dalam bentuk satu atau dua baris tulisan secara sinkroni dengan ujaran sumber dan lazimnya dipaparkan di bahagian bawah skrin televisyen (TV).

Di Malaysia, terdapat tiga matlamat utama penyarikataan. Pertama, sari kata disediakan agar rancangan TV dan filem berbahasa asing yang ditayangkan boleh ditonton dan difahami oleh segenap lapisan masyarakat, terutamanya yang tidak memahami bahasa sumber atau yang kurang fasih dengan bahasa asalnya. Aktiviti penterjemahan telah berkembang pesat untuk beberapa dekad lamanya di negara yang tidak menuturkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama termasuklah Malaysia. Malah, di Malaysia lebih daripada 60 peratus rancangan TV merupakan rancangan yang diimport dari negara asing dan pastinya dihasilkan dalam pelbagai bahasa. Pada mulanya, kurang daripada 50 peratus daripada rancangan berkenaan diterjemahkan, namun peratusan berkenaan semakin meningkat tahun demi tahun. Hal ini disebabkan oleh permintaan dan desakan majoriti khalayak tempatan yang sukar memahami bahasa asing. Apabila berlaku masalah komunikasi antara budaya disebabkan perbezaan bahasa, penterjemahan sari kata pasti menjadi alternatif yang signifikan.

Adityawarman Ahli Bahasa?

Darihal Bahasa

Oleh MOHAMMAD ALINOR ABDUL KADIR

Tatabahasa bahasa Sanskrit sememangnya dibincangkan di Alam Melayu. Namun begitu, bagi menyatakan bahawa tatabahasa bahasa Sanskrit mempengaruhi tatabahasa bahasa Melayu Kuno atau tatabahasa Melayu Kuno wujud sebelum kedatangan tatabahasa bahasa Sanskrit, kedua-duanya masih memerlukan maklumat dan bukti lanjut. Yang pasti, tatabahasa bahasa Sanskrit wujud dalam kebudayaan Funan-Chenla. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat dua bukti yang terpahat pada Prasasti Raja Yasovarman (810-840SM/888- 918M).

Menerusi buku yang dikarang oleh Panini sekitar tahun 450- 350M, terdapat perkataan Astadhyayi Panini. Selepas itu terdapat perkataan Mahabhasya Patanjali dalam buku yang ditulis oleh Patanjali sekitar kurun ke-2. Buku ini mengulas buku yang diusahakan oleh Panini. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih belum terjawab cara kedua-dua buku ini berfungsi dalam kajian ketatabahasaan bahasa Sanskrit serta pengaruhnya terhadap ketatabahasaan bahasa Funan-Chenla (Kun-Lun) dan bahasa Khmer Purba.

Menerusi “kajian pengelasan pengetahuan” yang dilakukan pada awalnya oleh Majumdar dan Finot terhadap sejumlah 210 prasasti Campa, mereka telah menyenaraikan tatabahasa Panini dan buku ulasan tentang Panini, iaitu Kashikavrtti, yang dikarang oleh Jayaditya dan Vamana sekitar kurun ke-7. Kajian tentang tatabahasa bahasa Campa merupakan kajian yang agak popular. Mungkin suatu masa nanti kita dapat mengesahkan sama ada tatabahasa bahasa Sanskrit mempengaruhi tatabahasa bahasa Campa ataupun mungkin tiada pengaruh langsung.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2013.

Bahasa dan Kekuasaan: daripada Magis kepada Retorik

Darihal Bahasa

Oleh AWANG AZMAN AWANG PAWI

Ketika Confucius ditanyakan soalan berkenaan langkah pertama yang dilakukannya jika diberikan peluang untuk memimpin negara, jawapan beliau adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa. Hal ini demikian kerana beliau percaya bahawa negara akan rosak sekiranya bahasa di negara tersebut tidak dipelihara dan dihormati. Oleh itu, kita mendapati bahawa masyarakat Cina amat mencintai akan bahasa ibunda mereka.

Bahasa merupakan wahana untuk menjadikan manusia lebih berkuasa dan berpengaruh serta mempunyai daya penarik kepada khalayaknya. Tidak akan lahir penutur, pemidato atau ahli politik yang hebat tanpa penguasaan bahasa yang baik. Bahasa ialah alat yang berkesan untuk memberikan kesan kepada aspek ritual dan intelektual. Pada era tradisional sebelum wujudnya tradisi tulisan, bahasa lisan digunakan sepenuhnya dan secara berleluasa. Oleh sebab fokus kepada bahasa lisan, maka tradisi pengucapan pada masa itu menjadi segar dan mempunyai aura.

Seorang penglipur lara mampu menarik khalayak yang lebih besar bukan untuk satu atau dua jam sahaja, malah hingga beberapa malam tanpa mengurangkan jumlah khalayaknya. Cerita “Awang Sulung Merah Muda” disampaikan dengan begitu dinamik dan intim, dan khalayak dapat merasai pengalaman Awang Sulung sehingga terasa dekat dalam dunia mereka. Hal

ini berlaku kerana penguasaan bahasa yang baik mampu meraih tumpuan khalayak. Pengamal perubatan pada zaman tradisi juga mampu meyakinkan orang yang mengunjunginya, bukan semata-mata kerana kemenyan dan cara penampilan dirinya yang “berwibawa”. “Ayat magis” yang diucapkannya sungguh meyakinkan pengunjung yang ingin mendapatkan bantuan untuk memenangi hati gadis pujaan.

Perhatikan ungkapan mantera pengasih yang dibumbui dengan unsur bahasa segar dan aura perasaan yang ingin diungkapkan oleh jejaka pada dahulu kala;/ Tepuk bantal panggil semangat/ Semangat datang dalam mimpi/ Aku tak menepuk bantal/Aku menepuk jasad dan roh si…./Satu badan dua nyawa/Satu jasad dua nyawa/Rindu kasih dan sayang kasih/Goncangkan jasad dan roh si (nama)/Aku tak melipat tangan/ Aku melipat hati (si…) terbuka padaku/Berkat doa la La Illah ha Ila Allah.

Tanpa ilmu stilistik, manusia dalam alam Melayu tradisional seakan-akan sudah menguasai ilmu berkenaan aspek aliterasi, asonansi, anafora dan epifora dalam pengucapan sedangkan ilmu stilistik secara akademiknya hanya wujud pada awal abad ke-20.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2013.

Bahasa Dalam Komunikasi Politik

Darihal Bahasa

Oleh JENIRI AMIR

Penentu kemenangan atau kekalahan dalam setiap pilihan raya ialah pengundi. Pemilihan dan corak pengundian pengundi banyak ditentukan oleh persepsi terhadap imej calon dan parti. Persepsi parti, pemimpin dan calon pula banyak ditentukan oleh isu dan bagaimana komunikasi politik dilakukan. Komunikasi politik sebahagiannya membabitkan pengolahan bahasa, iaitu bagaimana kata, ungkapan, slogan dan wacana diujarkan. Bagaimanakah bahasa memainkan peranan dalam komunikasi politik? Apakah kesan komunikasi politik dengan menggunakan bahasa memberikan kesan kepada calon, parti dan khalayak yang menjadi sasaran?

Terdapat peribahasa Melayu yang mengingatkan agar kita berhati-hati apabila mengeluarkan kata-kata. Bahasa dan kata menggambarkan fikiran, emosi, watak dan personaliti seseorang. Bagi ahli politik, kata-kata yang digunakan boleh menjulang imej dan namanya; dan boleh juga menjahanamkan dirinya. Oleh itu, pemimpin politik perlu berpegang kepada peribahasa, “cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar”. Sekiranya “terlajak perahu dapat diundurkan, terlajak kata buruk padahnya”. Meskipun seseorang itu boleh memohon maaf selepas itu, namun kredibiliti dan nama baiknya sudah terjejas. Anehnya, masih terdapat ahli politik di negara ini yang seolah-olah tidak tahu akan kesan buruk daripada kata-kata. Mereka bagai tidak berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Mereka “lepas cakap” tanpa mempedulikan kesannya terhadap rakyat.

Dalam sebuah negara berbilang etnik, budaya dan agama seperti Malaysia, ahli politik perlu lebih berhati-hati kerana kata-kata yang salah boleh menyinggung perasaan sesuatu kaum. Kata dan bahasa politik yang tidak sesuai boleh menyebabkan individu terbabit disaman fitnah atau diheret di bawah Akta Hasutan. Yang lebih membimbangkan ialah ada kata-kata yang dapat mencetuskan perasaan permusuhan, ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.

Menjelang pilihan raya umum ke-13, terdapat pemimpin politik yang mengucapkan kenyataan bersifat politik yang sering terjerumus ke dalam kontroversi. Puncanya apabila pemimpin berkenaan tidak belajar daripada mesej dalam peribahasa Melayu yang telah diwarisi sejak turun-temurun yang mengingatkan agar seseorang berwaspada ketika bercakap. Dalam keadaan dunia media semakin canggih, apa-apa yang diucapkan mudah tersebar.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2013.