Category Archives: Darihal Bahasa

Keberkesanan Program Audit Bahasa Melayu Memartabatkan Bahasa Melayu

Oleh Khairol Anuar Hadith Fadzillah

Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan “audit” didefinisikan sebagai pemeriksaan dan pengesahan kira-kira dalam konteks akaun. Perkara yang sentiasa menjadi perhatian untuk diaudit oleh pasukan juruaudit ialah hal yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dalam sesuatu jabatan. Pengauditan menitikberatkan soal integriti dan akauntabiliti sesebuah agensi kerajaan. Tegasnya, kemunculan program “audit bahasa” yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) diharapkan dapat memberikan keberkesanan dalam memartabatkan kedaulatan bahasa Melayu.

Keberkesanan, seperti yang didefinisikan dalam Kamus
Dewan edisi keempat, bermaksud perihal berkesan atau
berkesannnya sesuatu tindakan, perubahan, dan sebagainya.
Justeru, apakah pula maksud keberkesanan dalam konteks
program audit bahasa, khususnya, dan konteks pemartabatan
bahasa amnya. Program Audit Bahasa Melayu (ABM) yang
telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’
Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pendidikan pada ketika itu, bertujuan
untuk meningkatkan dan menggalakkan penggunaan bahasa
Melayu yang betul dalam kalangan penjawat awam di
Malaysia.

Program Audit Bahasa Melayu merupakan inisiatif terbaharu Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah pelan strategik 2011-2015. Di bawah Program Audit Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama dengan agensi kerajaan dan kementerian untuk memastikan bahasa kebangsaan digunakan dengan sebaik-baiknya dalam urusan rasmi. Oleh hal yang demikian, Program Audit Bahasa Melayu akan meningkatkan lagi keberkesanan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam. Program pengauditan bahasa Melayu ini dimulakan dengan jabatan kerajaan dan kementerian seperti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Di samping itu, DBP akan terus membantu kementerian perumahan mengaudit papan iklan untuk memastikan ejaan yang terpapar pada papan-papan tanda menggunakan bahasa Melayu yang betul (Khairol Anuar Harith Fadzillah, 2013: 47-48).

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran Disember

Kita dan Bahasa (Bahagian Ketiga)

Oleh Mohd Tarmizi Hasrah

       Tidak dinafikan yang kedua-dua kesendengan ada kritikannya. Kesendengan yang pertama dikritik hebat, misalnya oleh Jacques Derrida. Kedua-dua tahap awal, pada Derrida, terlalu bersifat fonosentrik dan logosentrik (pada mulanya ialah Logos, kata). Dengan fonosentrik dan logosentrik, hanya ada sebuah pusat kebenaran, yakni subjek atau aku yang berbahasa. Ketika subjek berbahasa, kehadirannya dimanifestasikan melalui bunyi-bunyi yang keluar daripada alat ujarannya. Ketika ujaran yang berupa bunyi-bunyi dihasilkan, ujaran tersebut turut disertai oleh rangsangan lain seperti mimik muka, nada suara, gerak badan dan lirikan mata. Gabungan bunyi ujaran dengan rangsangan luaran menandakan sebuah keadaan mutlak yang turut meletakkan subjek, waktu, ruang, suara, makna atau kebenaran dalam suatu kesatuan.

      Dalam keadaan tersebut, suara subjek menjadi penanda makna dan gagasan yang merupakan manisfestasi langsung antara fikiran dengan fizikal, badan dengan jiwa, empirik dengan transenden. Disebabkan sifat fonosentrik dan logosentrik yang ada pada kedua-dua tahap bahasa yang awal membuatkan Derrida beranjak setapak lalu berhenti pada bahasa tulisan, bahasa tahap ketiga. Menurutnya, bahasa tulisan bebas daripada sifat fonosentrik dan logosentrik, yakni tidak ada satu pusat kebenaran, semua berhujung pada pentafsiran. Jesteru kebenaran ialah tafsiran.

       Manusia, walaupun berupa entiti yang tidak terpisah dengan bahasa, adakalanya tersesat dalam bahasa lisan, dan lebih-lebih lagi bahasa tulisan iaitu tersesat dalam aksara. Kita seringkali meminta orang yang berkata-kata sesuatu kepada kita agar mengulangi semula kata-katanya. Pengulangan tiada tujuan lain, melainkan menginginkan ketepatan dalam memahami makna yang cuba disampaikannya.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Kita Dan Bahasa (Bahagian Kedua)

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

Berfikir tanpa bahasa

Namun begitu, perlu dilihat pula kes yang lain. Jikalau dikatakan manusia berfikir dengan bahasa yang melibatkan pembentukan huruf-huruf dalam akal budi bagi mewakili konsep-konsep, maka bagaimanakah pula dengan manusia autisme? Bagaimanakah manusia seperti ini berfikir? Pertanyaan ini mengingatkan penulis kepada watak utama dalam filem Biola Tak Berdawai, iaitu Dewa.

           Dewa ialah seorang kanak-kanak autisme yang beruntung hidup. Dirinya memperlihatkan kemahuan kuat untuk mengerti denai hidup. Keupayaan Dewa, walaupun sekadar watak ciptaan pengarang dan pengarahnya, walaupun sekadar hidup dalam deretan kata sebuah novel dan dalam ruang visual, menyebabkan kenyataan manusia berfikir dengan bahasa, mulai tercabar. Dengan Dewa, dan bayi-bayi lainnya, kita berupaya memperbaharu kenyataan di atas. Manusia tidak semutlaknya berfikir dengan bahasa. Manusia juga berupaya berfikir tanpa bahasa.

           Akan tetapi, benarkah berfikir tanpa bahasa hanya sebatas bayi? Bayi memang berfikir tanpa bahasa disebabkan tahap penguasaan bahasanya masih sifar. Bagaimana pula halnya dengan orang dewasa yang sudah pun menguasai bahasa? Apakah mereka juga dapat berfikir tanpa bahasa berlambang? Untuk menelusuri persoalan ini, perlu berpangkal pada tabii bahasa.

          Bahasa, memang fungsi asasinya untuk menzahirkan pemikiran penuturnya. Dalam melaksanakan fungsi asasi ini, bahasa ada batasannya, iaitu ketidakupayaannya bagi menzahirkan pemikiran sepersis yang terdapat dalam akal budi. Mudahnya, fikir tidak serupa cakap; yang maujud sebagai A diungkapkan dengan A2; rasa manis, rasa nescafe tarik; rasa nyaman ditiup bayu laut yang mengerbangkan rambut ikal mayang; rasa merdu alunan suara dan irama lagu Mustika, oleh M. Nasir, atau Nyanyian Serambi, oleh Ramli Sarip, tidak dapat diungkapkan dengan bahasa sepersis rasa sebenar yang dialami oleh orang yang mengalaminya. Jikalaupun diungkap, diceritakan kepada orang lain, tetap juga tidak menepati seperti yang dialami. Sekali lagi Steiner ada membawakan isu ini dengan panjang lebar. Barangkali, elok juga mendalami pendapatnya.

Kita Dan Bahasa (Bahagian Pertama)

OLEH: MOHD TARMIZI HASRAH

 Manusia merupakan “haiwan yang berkata-kata”. Dengan berkata-kata, manusia unik, lantas menjarakkan mereka daripada mahkluk lain. Benar, makhluk lain juga boleh “berkata-kata”, namun haiwan berkata-kata dalam bahasanya sendiri. Bagaimanakah rupa bahasanya, tiadalah kita pasti.

        Memang ada percubaan bagi merungkai bahasa lebah, ikan lumba-lumba, atau cimpanzi. Akan tetapi, walau segagah mana pun keringat dicurahkan, ternyata usaha tersebut tetap menemui jalan buntu. Hal ini demikian kerana walaupun dikatakan bahawa haiwan tersebut “berbahasa”, namun, realiti psikologi dan wahana keupayaan berbahasanya masih belum diketahui secara tuntas. Sehingga kini, kita tidak mengetahui apakah yang muncul dalam otak lebah ketika “berbahasa”. Kita juga tidak tahu sama ada bahasa lebah merupakan bahasa berlambang sebagaimana bahasa manusia.

        Keunikan manusia berkata-kata telah banyak dikemukakan oleh ahli falsafah dan ahli bahasa. Jadi, pemaparan satu bukti sahaja pun sudah mencukupi. Barangkali bukti ini agak terkenal, terutamanya dalam tradisi Cartesian, iaitu, kata-kata manusia dijana melalui “keterhinggaan” perkataan yang berupaya menjana ayat yang tidak terhingga.

HUBUNGAN BAHASA MELAYU-BAHASA KHMER SUATU KEBETULAN?

Oleh: AB RASAT MOHD ALI

Menurut Mak Phouen (1995) masyarakat Khmer telah mengenali dan bergaul dengan masyarakat Melayu sejak abad ke-14 lagi. Orang Melayu dikenali sebagai Jva Krabei, Jva Iyava, dan Jva Melayu. Orang Melayu dari pelbagai pelosok Nusantara seperti Sumatera, negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, dan daerah yang lain di Kepulauan Melayu memasuki Kemboja dan seterusnya bermastautin di sana. Penghijrahan tersebut disebabkan oleh kegiatan perdagangan, dan penyebaran agama Islam, selain akibat ribut taufan yang membawa kapal nelayan Melayu ke pantai Kemboja. Mungkinkah hubungan ini turut meninggalkan kesan yang besar terhadap pembentukan kosa kata dalam bahasa Khmer yang kini menjadi bahasa utama di Kemboja?

              Dalam Dictionnaire Cambodgien (1967-1968), perkataan jvie bermaksud “nama bagi pulau dalam bahagian Asia, termasuk penduduknya”. Mereka ada yang tinggal di Kampuchea sejak sekian lama tetapi bahasa mereka tidak setulen bahasa bangsa mereka yang tinggal di negara asal mereka. Masyarakat Kemboja yang menuturkan bahasa Khmer ini bertemu dengan pelbagai kelompok masyarakat Melayu yang menuturkan bahasa Melayu sejak sekian lama.

 Rumpun Bahasa Melayu dan Bahasa Khmer

 Rumpun bahasa yang terdapat di dunia ialah rumpun Austroasia, Austronesia dan Indo-Eropah. Istilah Austroasia bermaksud “Asia Selatan” yang terdiri daripada bahasa Cham dan Mon-Khmer yang terdapat di bahagian selatan daratan Asia. Bahasa Khmer juga tergolong dalam rumpun Austroasia. Istilah Austronesia pula bererti “pulau-pulau selatan”. Walaupun Semenanjung Tanah Melayu bukan sebuah pulau tetapi bahasa Melayu digolongkan sebagai bahasa Austronesia. Raja Masittah Raja Ariffin (1996) menyatakan bahawa keluarga bahasa Austronesia turut meliputi beberapa bahasa lain yang ada di Vietnam dan Kemboja. Asmah Hj. Omar (1991) pula menyatakan bahawa terdapat perkaitan antara bahasa orang bukit di Kampuchea (Kemboja) dengan bahasa orang Asli di Malaysia, kecuali bahasa Jakun dan Temuan. Sehubungan dengan hal ini, Asmah Hj. Omar memberikan contoh nama Gunung Benom yang boleh dikaitkan dengan Phnom Penh, kerana Phnom dalam bahasa Kampuchea bermaksud “gunung”.

Memartabatkan Bahasa Melayu melalui Penterjemahan Sari Kata

Oleh Che Wan Ida Rahimah Che Wan Ibrahim

Usaha penterjemahan sari kata di Malaysia pasti menyumbang kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu di peringkat nasional, serantau dan global. Selari dengan kemajuan bidang penyiaran negara masa kini, perkembangan aktiviti penyarikataan negara mengangkat bahasa Melayu bagi mendukung pelbagai disiplin ilmu termasuklah undang-undang, perubatan, teknologi maklumat serta pelbagai bidang ilmiah penting yang menunjangi kemajuan bahasa di pentas global. Hakikatnya, menonton filem berlainan bahasa melibatkan pelbagai aksi yang berlainan, iaitu kita mendengar dalam bahasa yang lain dan pada masa yang sama, kita membaca (sari kata) dalam bahasa sendiri. Secara konsepnya, penterjemahan sari kata melibatkan terjemahan dialog serta maklumat lain dalam bentuk satu atau dua baris tulisan secara sinkroni dengan ujaran sumber dan lazimnya dipaparkan di bahagian bawah skrin televisyen (TV).

Di Malaysia, terdapat tiga matlamat utama penyarikataan. Pertama, sari kata disediakan agar rancangan TV dan filem berbahasa asing yang ditayangkan boleh ditonton dan difahami oleh segenap lapisan masyarakat, terutamanya yang tidak memahami bahasa sumber atau yang kurang fasih dengan bahasa asalnya. Aktiviti penterjemahan telah berkembang pesat untuk beberapa dekad lamanya di negara yang tidak menuturkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama termasuklah Malaysia. Malah, di Malaysia lebih daripada 60 peratus rancangan TV merupakan rancangan yang diimport dari negara asing dan pastinya dihasilkan dalam pelbagai bahasa. Pada mulanya, kurang daripada 50 peratus daripada rancangan berkenaan diterjemahkan, namun peratusan berkenaan semakin meningkat tahun demi tahun. Hal ini disebabkan oleh permintaan dan desakan majoriti khalayak tempatan yang sukar memahami bahasa asing. Apabila berlaku masalah komunikasi antara budaya disebabkan perbezaan bahasa, penterjemahan sari kata pasti menjadi alternatif yang signifikan.

Adityawarman Ahli Bahasa?

Oleh MOHAMMAD ALINOR ABDUL KADIR

Tatabahasa bahasa Sanskrit sememangnya dibincangkan di Alam Melayu. Namun begitu, bagi menyatakan bahawa tatabahasa bahasa Sanskrit mempengaruhi tatabahasa bahasa Melayu Kuno atau tatabahasa Melayu Kuno wujud sebelum kedatangan tatabahasa bahasa Sanskrit, kedua-duanya masih memerlukan maklumat dan bukti lanjut. Yang pasti, tatabahasa bahasa Sanskrit wujud dalam kebudayaan Funan-Chenla. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat dua bukti yang terpahat pada Prasasti Raja Yasovarman (810-840SM/888- 918M).

Menerusi buku yang dikarang oleh Panini sekitar tahun 450- 350M, terdapat perkataan Astadhyayi Panini. Selepas itu terdapat perkataan Mahabhasya Patanjali dalam buku yang ditulis oleh Patanjali sekitar kurun ke-2. Buku ini mengulas buku yang diusahakan oleh Panini. Walau bagaimanapun, sehingga kini masih belum terjawab cara kedua-dua buku ini berfungsi dalam kajian ketatabahasaan bahasa Sanskrit serta pengaruhnya terhadap ketatabahasaan bahasa Funan-Chenla (Kun-Lun) dan bahasa Khmer Purba.

Menerusi “kajian pengelasan pengetahuan” yang dilakukan pada awalnya oleh Majumdar dan Finot terhadap sejumlah 210 prasasti Campa, mereka telah menyenaraikan tatabahasa Panini dan buku ulasan tentang Panini, iaitu Kashikavrtti, yang dikarang oleh Jayaditya dan Vamana sekitar kurun ke-7. Kajian tentang tatabahasa bahasa Campa merupakan kajian yang agak popular. Mungkin suatu masa nanti kita dapat mengesahkan sama ada tatabahasa bahasa Sanskrit mempengaruhi tatabahasa bahasa Campa ataupun mungkin tiada pengaruh langsung.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Bahasa, Mac 2013.