Telur Sebiji, Ruih Sekampung

      Disember memendamkan resah dan gusar dalam perjuangan memartabatkan dan memasyarakatkan bahasa Melayu di bumi bertuah. Keringat pencetus pejuang bahasa yang mengusung keranda 152 sejat sudah di bawah bahang kerancuan pemikiran pendesak dan pelobi yang memperlekehkan kedudukan dan mempersoalkan keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Suara-suara pejuang bahasa Melayu semakin sirna ditelan gema lantang serta gerak kerja terancang golongan pendesak yang memperjuangkan agar bahasa kedua, bahasa Inggeris ditingkatkan penguasaannya bagi membolehkan generasi baharu mampu bersaing dalam
pasaran kerja pada peringkat tempatan dan global. Biarpun jelas Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara, namun, golongan yang bersumpah setia untuk menegakkan Keluhuran Perlembagaan seperti yang termaktub dalam Rukun Negara tetap berkeras dengan pendirian mereka.

      Agenda pemerkasaan bahasa Inggeris seakan-akan mendapat liputan meluas dalam beberapa akhbar berbahasa Inggeris arus perdana sejak akhir-akhir ini. Malah, dengan megah, anak watan mendakwa bahawa pemansuhan PPSMI merupakan langkah kurang bijak dalam usaha melahirkan generasi muda yang berdaya saing. Individu yang diwawancarai tanpa segan silu mengutarakan pendapat, tanpa data sahih, akan peningkatan dalam pemahaman para pelajar yang diajarkan dalam medium bahasa Inggeris. Usaha untuk memperkasakan bahasa Inggeris sememangnya baik, namun, dalam menzahirkan matlamat berkenaan, usah perlekehkan wibawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan perpaduan.

    Pemerkasakan bahasa Inggeris memerlukan sistem pengajaran yang terancang dan mantap di samping tenaga pengajar yang mahir. Andai kata pendekatan yang betul dipraktikkan, penguasaan bahasa Inggeris mampu dipertingkatkan. Kerjasama antara golongan yang memperjuangkan kepentingan bahasa Inggeris dengan golongan pejuang bahasa Melayu perlu digerakkan dalam mencari kaedah menang-menang dalam agenda “sorong-tarik” yang tidak akan membawa keuntungan kepada mana-mana pihak, malah, mencalarkan keutuhan perpaduan yang sekian lama terbina.

Mohidin Haji Malek

Bahasa Melayu di IPTS: Antara Akta dan Fakta

Oleh Dilah Tuah

      Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) di Malaysia telah berkembang dengan pesatnya sejak pelaksanaan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555). Merujuk statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia (JPT) pada 31 Januari 2015, terdapat 41 buah IPTS bertaraf universiti, 28 buah bertaraf kolej universiti, lapan buah kampus cawangan universiti luar negara dan sebanyak 406 buah IPTS bertaraf kolej. Jumlah keseluruhan yang direkodkan adalah sebanyak 510 buah IPTS di seluruh negara. Jumlah yang besar ini membuktikan bahawa sektor pendidikan tinggi di Malaysia telah berkembang maju seiring dengan keperluan tenaga pakar negara. Malah, kewujudan IPTS telah membuka lebih banyak ruang dan peluang pendidikan tinggi kepada lepasan sekolah yang tidak berjaya mendapat tempat di universiti awam.

      Perkembangan yang positif ini sudah tentu memberikan impak yang besar kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kemajuan sesebuah negara turut diukur dari aspek pembangunan modal insan yang berketrampilan dan berpengetahuan tinggi. Di samping itu, pembukaan kampus IPTS cawangan universiti luar negara turut memberikan manfaat kepada pelajar Malaysia, khususnya dari sudut penjimatan kos pengajian dan kos sara hidup yang sudah tentu lebih rendah jika dibandingkan di United Kingdom, Australia dan Amerika Syarikat. Dalam konteks perkembangan bahasa Melayu di IPTS, Akta 555 yang diguna pakai sejak 20 tahun yang lalu secara jelas mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Hal ini dapat dilihat dalam Seksyen 41 (1) yang jelas menyatakan bahawa semua Institusi Pendidikan Tinggi Swasta hendaklah mengendalikan kursus pengajiannya dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Roh Bahasa dalam Perlembagaan

Oleh Ahmad Sayuti Mohd Yusob

       Bagaimanakah Perlembagaan Malaysia boleh bertahan dalam keadaan politik dan suasana sosial yang kacau-bilau? Hal yang lebih penting lagi, adakah bahasa Melayu benar-benar dipraktikkan secara ikhlas dan murni dari segala sudut menurut perlembagaan? Jika bahasa Melayu dipermainkan dan diperlakukan dengan cara dan amalan yang bercanggah dengan perlembagaan, adakah rakyat Malaysia, dan masyarakat Melayu, khususnya, yang sanggup mempertahan dan mengembalikan maruah bahasa Melayu? Atas dasar semangat perjuangan demi kelangsungan bahasa Melayu, Siri Wacana Fikrah Ummah 7/2015 bertajuk “Peranan Institusi Parlimen dalam Menjaga Kepentingan Melayu Menerusi Perlembagaan” yang berlangsung di Dewan Seminar Dato’ Hassan Ahmad, Menara DBP pada 17 September 2015 lalu, menampilkan Tan Sri Abu Zahar Dato’ Nika Ujang, Yang Dipertua Dewan Negara, bagi menjelaskan peri pentingnya perlembagaan dalam konteks masa kini.

     Beliau mengimbau masa lampau dengan mengingatkan bahawa Malaysia, dengan kemajmukan masyarakatnya, telah dapat bertahan dengan mengamalkan acuan demokrasi berperlembagaan. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus negaranya sendiri tanpa terjadinya pergolakan atau perpecahan yang mampu meruntuhkan tiang dan sendi negara pada hari ini turut mendapat pengiktirafan pada peringkat antarabangsa.

      Perlembagaan persekutuan merupakan panduan yang mengandungi beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan, seperti agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, soal kerakyatan dan keistimewaan orang Melayu.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Kita dan Bahasa (Bahagian Ketiga)

Oleh Mohd Tarmizi Hasrah

       Tidak dinafikan yang kedua-dua kesendengan ada kritikannya. Kesendengan yang pertama dikritik hebat, misalnya oleh Jacques Derrida. Kedua-dua tahap awal, pada Derrida, terlalu bersifat fonosentrik dan logosentrik (pada mulanya ialah Logos, kata). Dengan fonosentrik dan logosentrik, hanya ada sebuah pusat kebenaran, yakni subjek atau aku yang berbahasa. Ketika subjek berbahasa, kehadirannya dimanifestasikan melalui bunyi-bunyi yang keluar daripada alat ujarannya. Ketika ujaran yang berupa bunyi-bunyi dihasilkan, ujaran tersebut turut disertai oleh rangsangan lain seperti mimik muka, nada suara, gerak badan dan lirikan mata. Gabungan bunyi ujaran dengan rangsangan luaran menandakan sebuah keadaan mutlak yang turut meletakkan subjek, waktu, ruang, suara, makna atau kebenaran dalam suatu kesatuan.

      Dalam keadaan tersebut, suara subjek menjadi penanda makna dan gagasan yang merupakan manisfestasi langsung antara fikiran dengan fizikal, badan dengan jiwa, empirik dengan transenden. Disebabkan sifat fonosentrik dan logosentrik yang ada pada kedua-dua tahap bahasa yang awal membuatkan Derrida beranjak setapak lalu berhenti pada bahasa tulisan, bahasa tahap ketiga. Menurutnya, bahasa tulisan bebas daripada sifat fonosentrik dan logosentrik, yakni tidak ada satu pusat kebenaran, semua berhujung pada pentafsiran. Jesteru kebenaran ialah tafsiran.

       Manusia, walaupun berupa entiti yang tidak terpisah dengan bahasa, adakalanya tersesat dalam bahasa lisan, dan lebih-lebih lagi bahasa tulisan iaitu tersesat dalam aksara. Kita seringkali meminta orang yang berkata-kata sesuatu kepada kita agar mengulangi semula kata-katanya. Pengulangan tiada tujuan lain, melainkan menginginkan ketepatan dalam memahami makna yang cuba disampaikannya.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Landskap Bahasa dalam Dunia Ilmiah

Profesor Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor
Pengerusi Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

DB: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan antara watak penting dalam menggerakkan penerbitan ilmiah. Keaktifan Penerbit UKM menjadi bukti bahawa masih ada penerbit buku ilmiah yang masih menerbitkan dan memasarkan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Boleh Prof. jelaskan serba sedikit latar belakang, objektif serta misi Penerbit UKM?

Falsafah Penerbit UKM adalah untuk menerbitkan bahan ilmiah, terutamanya dalam bahasa Melayu, selain memperkaya khazanah ilmu. Saya tidak bersetuju jika ada golongan masyarakat yang berpandangan bahawa penerbitan bahasa Melayu berkemungkinan akan menyebabkan tidak wujudnya capaian terhadap penerbitan tersebut. Penerbit UKM bermula dengan jawatankuasa penerbitan universiti. Jawatankuasa tersebut
ditubuhkan pada tahun 1970. Dari tahun tersebut hinggalah sekarang, berlaku perubahan nama dan sekarang dikenali sebagai penerbit UKM. Boleh dikatakan bahawa usia penerbit UKM hampir sama usianya dengan UKM sendiri. Misi Penerbit UKM jelas, iaitu untuk memperkaya ilmu peribumi Malaysiana serta bahasa Melayu
melalui penerbitan ilmiah.

DB: Ramai yang beranggapan bahawa bahasa Melayu kini bukan lagi sebagai bahasa ilmu yang utama. Mereka, khususnya pensyarah dan mahasiswa, lebih gemar menggunakan bahan bacaan dan rujukan berbahasa Inggeris. Bagaimanakah tanggapan Prof. terhadap perkara ini?

Sebenarnya penggunaan bahasa Melayu dalam penerbitan ilmiah
merupakan satu aset penting, bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi juga untuk dunia. Pihak penerbitan antarabangsa seperti
Thomson Reuters, juga menyedari bahawa banyak ilmu di dunia ini yang perlu kekal diterbitkan dalam bahasa asalnya kerana hanya dengan ini sahaja makna sebenar sesebuah karya itu dapat dikekalkan. Penerbit UKM juga menerbitkan buku dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggeris dan sebagainya.

Wawancara ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Tiada Hari Tanpa Menulis

Oleh Jeniri Amir

      Larry Brown pernah menulis dalam Publishers Weekly, bahawa tidak ada penulis yang dikatakan born writer. Penulis tidak dilahirkan. Penulis perlu dipupuk dan dilatih. Penulis perlu sentiasa mempertajam kemahiran dan memperkaya pengalamannya dalam bidang penulisan. Bakat semata-mata, tanpa digilap, tidak akan membawa penulis tersebut ke tahap yang lebih tinggi. Menulis memerlukan kemahiran yang perlu dipelajari, sebagaimana seseorang belajar menyusun bata dan menjadi tukang kayu. Anda perlu menulis beberapa perkataan sebelum dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diterbitkan. Siapakah penulis atau pengarang? Penulis merupakan mereka yang menyusun gagasan, dan kemudiannya, dengan bantuan penerbit, menyebarkannya, sama ada dalam bentuk rencana, artikel ilmiah atau buku. Dari segi teori, apabila perjanjian atau kontrak ditandatangani atau karya berkenaan sudah diserahkan kepada editor, seperti dalam kes rencana untuk akhbar atau majalah, bermakna penulis telahmenyerahkan karya dan hak menerbitkan karya itu kepada penerbit.

      Buku yang laris jualannya di pasaran, atau penulis yang karyanya diminati pembaca akhbar, pasti membantu melonjakkan jualan buku atau akhbar terbitan organisasi media terbabit. Jika hal ini berlaku, maka hal ini menguntungkan penerbit, dan secara tidak langsung, turut memberikan sumbangan dari segi pendapatan kepada syarikat atau organisasi media yang terbabit. Dalam hubungan ini, penulis perlu mempunyai idea yang menarik dan terkini. Idea yang menarik wujud hasil kreativiti berfikir, sumbang saran, perbincangan dengan rakanrakan, menghadiri seminar, forum dan sebagainya. Idea juga tercetus hasil pembacaan yang luas tentang pelbagai isu dan bidang. Segala ilmu dan pengalaman terbabit diadunkan dan dicanaikan, tanpa kita ketahui bila ilmu itu bakal digunakan. Suatu ketika, pasti ilmu dan pengalaman tersebut dicanaikan dalam karya.

Rencana ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

Glosari Dialek Memperkayakan Khazanah Warisan Bangsa

Oleh Junawati Ab Hamid

Judul                   : Siri Glosari Dialek Melayu Semenanjung: Glosari Dialek Pulau Pinang

Penyelidik          : Abdul Jalil Anuar, Mohaini Saffar, Anuar Ahmad, Ahmad Salleh, Ahmad Zaki Md Taha, Ariffin Abdul Rahman dan Mohd Rosli Ismail

Penerbit             : Dewan Bahasa dan Pustaka

Tahun Terbitan  : 2015

Harga                 : RM 25.00

     Dialek atau nama lainnya loghat atau bahasa daerah merupakan kelainan dalam sesuatu bahasa yang menjadi ciri golongan tertentu dalam kalangan penutur sesuatu bahasa. Di Semenanjung Malaysia, terdapat pelbagai dialek yang dinamakan mengikut negeri.

      Walaupun penamaan dialek tersebut tidak mengikut amalan linguistik umum, namun, penamaan tersebut adalah untuk memudahkan semua pihak. Kini, terdapat pelbagai dialek yang dikenali umum, seperti dialek Kelantan, dialek Terengganu, dialek Pahang, dialek Johor, dialek Melaka, dialek Negeri Sembilan, dialek Perak, dialek Kedah dan dialek Pulau Pinang. Setiap dialek
mempunyai ciri sistem bunyi (fonologi) dan perbendaharaan kata (leksikal) yang tersendiri. Kewujudan dialek ini memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu dan menambah khazanah persuratan Melayu.

     Dialek yang pelbagai tersebut merupakan khazanah bahasa Melayu yang amat bernilai dan perlu dipelihara. Petanda pelupusan dialek ini dapat dilihat dengan berkurangnya penggunaan dialek dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Penghasilan buku Glosari Dialek Pulau Pinang merupakan usaha yang dilakukan untuk mengumpul dan mendokumentasikan kosa kata dialek yang terdapat di Semenanjung Malaysia supaya dapat dijadikan rujukan oleh pengguna bahasa Melayu, khususnya pengkaji bahasa dan budaya Melayu.

Ulasan ini dipetik dari Dewan Bahasa keluaran November

MEMPERKAYA WAWASAN PEMBACA