Kempen Bahasa

Dunia Bahasa

Oleh: Zulkifli Salleh

Semasa pilihan raya umum di United Kingdom pada Mei lalu, seperti lazim, parti-parti yang bertanding memperkenalkan manifesto masing-masing. Parti Konservatif yang berjaya membentuk kerajaan pada tahun 2010, di bawah pimpinan David Cameron, tertumpu pada kesihatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, penjagaan kanak-kanak, cukai, pencen, imigresen, budaya, Kesatuan Eropah, dan keselamatan negara. Parti Buruh pimpinan Ed Miliband tertumpu pada ekonomi, kesihatan dan pendidikan, keluarga dan komuniti, pembaharuan kerajaan, dan kepentingan Britain di dunia. Parti Demokrat Liberal pimpinan Nick Clegg, yang menubuhkan kerajaan pakatan dengan Parti Konservatif sejak lima tahun lalu, tertumpu pada ekonomi, alam sekitar, pengangkutan, cukai, penjagaan kanak-kanak, faedah, pekerjaan, kebebasan maklumat, pendidikan, kesihatan, perumahan, hak sama, dan demokrasi. Tidak ketinggalan parti kecil, seperti Parti Bebas United Kingdom (UKIP) dan Parti Hijau

            Ketika kempen rancak dengan pelbagai isu dan janji, tidak ketinggalan tinjauan pendapat yang meramalkan parti yang akan menang, bahasa walaupun tidak dinyatakan secara khusus dalam manifesto, turut mendapat perhatian. Dalam usaha untuk menunjukkan bahawa ketegasan Parti Buruh terhadap imigresen menjelang pilihan raya, Ed Miliband dipetik sebagai berkata, “Semua kaum pendatang baharu ke Britain sepatutnya mampu bertutur dalam bahasa Inggeris.” Beliau juga berkata bahawa penting, terutamanya bagi doktor, jururawat, dan paramedik yang berkhidmat dalam Perkhidmatan Kesihatan Negara (NHS) mampu berkomunikasi secara betul dengan pesakit.

            “Kerajaan Buruh masa depan akan meluluskan undang-undang untuk memastikan semua pekerja kesihatan bertutur dalam bahasa Inggeris dengan sebaik-baiknya untuk menjaga pesakit sebelum mereka mula bekerja,” tegas Miliband, “dan pengawal selia akan diberikan kuasa untuk menguatkuasakan peraturan itu.”

Kekuatan Bahasa Figuratif Dalam Memanifestasikan Amalan Hidup

Agenda Bahasa

Oleh:  Sara Beden

           Awg Kasmurie Awg Kitot

Figuratif dalam Kamus Dewan Edisi Keempat merujuk kepada penggunaan kata, frasa dan ayat yang lebih abstrak dan imaginatif daripada makna biasa dan bersifat kiasan atau lambang.Bahasa figuratif termasuklah penggunaan metafora, peribahasa, ironi, simile dan personifikasi serta ungkapan-ungkapan yang menyimpang daripada makna literal atau harfiah. Penggunaan bahasa figuratif atau bahasa kiasan dapat menimbulkan efek rasa dan jiwa apabila digunakan dalam persuratan, kewartawanan, konteks formal atau tidak formal. Zurinah Hassan dalam makalah yang bertajuk Bahasa Figuratif dalam Tulisan Kewartawanan,Dewan Sastera keluaran Oktober 2011 berpandangan bahawa bahasa figuratif sentiasa diperlukan untuk menyampaikan maksud dengan lebih berkesan.

             Bahasa figuratif biasanya diasosiasikan dengan puisi tradisional dan moden, meluas penggunaannya dalam bidang persuratan. Walau bagaimanapun, didapati penggunaan bahasa ini juga dapat memanifestasikan amalan hidup yang menjadi kepercayaan sesebuah masyarakat.Masyarakat Melayu pada zaman tradisi amat memaknakan penggunaan bahasa figuratif apabila menasihat dan mengkritik kerana penggunaan bahasa ini lebih sopan dan lebih bersifat halus.Bahasa kiasan ini juga digunakan untuk mencerminkan amalan yang menjadi budaya sesebuah masyarakat kerana sifat relevannya yang dapat mencitrakan corak kehidupan masyarakat.Penggunaan bahasa kiasan yang dihasilkan oleh nenek moyang orang Melayu pada zaman dahulu sangat indah dan puitis kerana idea yang hendak diekspresikan itu disalurkan secara tidak berterus terang ekoran daripada sikap orang Melayu yang sangat mementingkan maruah orang lain dan kaedah berbicara yang halus. Bahasa ini amat signifikan dan selaras dengan arus zaman sebagai suatu mekanisme untuk mengungkapkan pemikiran dan idea sesuatu bangsa yang dapat mencitrakan amalan dalam kehidupan selain memperlihatkan keluhuran sistem nilainya.

            Masyarakat Melayu Sarawak juga sinonim dengan masyarakat Melayu di kawasan yang lain kerana turut menggunakan bahasa figuratif dalam menjalani kehidupan seharian sehingga menjadi dogma yang mengikat corak dan cara mereka berfikir tentang kehidupan. Fenomena inilah yang dikritik oleh Abang Yusuf Puteh, iaitu seorang tokoh nasionalis negeri Sarawak dalam karya beliau yang bertajuk The Malay Mind (1996).Berdasarkan pemerhatian dan pengamatan beliau yang tajam, sekitar tahun 1985-1995, didapati orang Melayu Sarawak khususnya yang menghuni kawasan persisiran daerah Kalaka, Saratok terlalu taksub dengan penggunaan bahasa figuratif ini sehingga mereka mengalah, pasrah dan menyerah nasib kepada takdir. Kehidupan mereka yang serba daif dan kekurangan dalam pelbagai aspek kehidupan menyebabkan corak pemikiran mereka menjadi jumud apabila bahasa figuratif yang sebati dengan jiwa mereka didogmakan dalam kehidupan.

Mentafsir Yang Tersirat

Agenda Bahasa

Oleh: Mohd. Dzulkifli Fathi

Promosi merupakan salah satu elemen utama dalam pemasaran yang bertindak sebagai komunikasi dua hala antara pengeluar dan pengguna. Bagi sesebuah syarikat, Pengurus Pemasaran berperanan penting dalam membuat keputusan berhubung strategi komunikasi pemasaran yang berkesan. Hal ini melibatkan proses mengenal pasti pengguna, cara perhubungan dan bentuk mesej berkesan yang harus disampaikan untuk menarik pengguna. Dalam konteks ini penerapan kaedah berkesan yang melibatkan pensegmenan, sasaran, penarafan dan penyampaian, mampu memastikan keberkesanan promosi yang dilakukan.

            Pensegmenan melibatkan pembahagian khalayak sasar kepada kumpulan dengan mengambil kira aspek-aspek seperti tabiat, harapan, keutamaan, pendapatan, kuasa belanja dan sebagainya. Hal ini penting bagi memastikan kebolehpasaran sesuatu produk. Sasaran pula melibatkan proses memastikan kumpulan mana yang harus dihubungi dan kaedah perhubungan yang sesuai dipraktikkan. Hal ini berkait rapat dengan kesesuaian kaedah promosi yang akan diterapkan. Penarafan pula bertujuan untuk menyemai persepsi yang positif terhadap produk yang dipasarkan manakala penyampaian pula berupa penyampaian mesej yang berkesan bagi mempengaruhi khalayak sasar.

            Kejayaan memasarkan produk yang dihasilkan banyak bergantung kepada strategi pemasaran yang berkesan. Kaedah yang paling berkesan untuk memujuk dan mempengaruhi pengguna adalah melalui pengiklanan. Strategi pengiklanan merupakan kempen untuk menyampaikan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kepada bakal pelanggan dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk membeli produk atau melanggan perkhidmatan yang disediakan. Strategi ini, sekiranya dilaksanakan secara rational dan bijak, akan mengambil kira pertimbangan perniagaan lain termasuk perbelanjaan dan pengiktirafan jenama, serta objektif (peningkatan imej syarikat dan pertumbuhan pasaran saham). Alexander Hiam dan Charles D. Shewe, penulis buku Portable MBA in Marketing menyatakan bahawa strategi pengiklanan sesuatu perniagaan menentukan imej syarikat pada mata pengguna. Masa kini, kebanyakan strategi pengiklanan memberi tumpuan untuk mencapai tiga matlamat iaitu membangkitkan kesedaran dalam khalayak pengguna tentang bentuk jenis perniagaaan dan produk yang dihasilkan, merangsang jualan dan menarik pelanggan syarikat pesaing, dan mewujudkan atau mengubah imej perniagaan. Dengan kata lain, pengiklanan bertujuan untuk memberitahu, memujuk dan mengingatkan pengguna tentang sesuatu produk atau perkhidmatan.

Penjenamaan Karya Tempatan

Penterjemahan

Oleh: Wan Halizawati Wan Mahmood

Terjemahan merupakan suatu aktiviti memindahkan atau menyalin teks daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, kegiatan terjemahan dalam sesebuah negara berfungsi sebagai jambatan atau penghubung antara penulis asal dengan kelompok pembacanya. Usaha memacu dan mempergiat terjemahan karya bertulis berunsur falsafah dan budaya, serta filem dan animasi tempatan ke dalam bahasa asing bukanlah sekadar retorik untuk memperkenalkan negara Malaysia ke pentas dunia semata-mata.

              Sesebuah negara akan dikenali jika budaya tempatannya dapat menarik minat dan perhatian negara luar. Sebagai contoh, nasi lemak telah dipilih sebagai ikon makanan dalam usaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia memperkenalkan Malaysia di pasaran Jepun. Kempen ‘Sudah Makan?’ (Have you eaten?) yang dilancarkan pada bulan September 2014 di Tokyo bertujuan mengangkat jenama dan identitI Malaysia pada peringkat antarabangsa. Selain itu, syarikat penerbangan tambang murah Malaysia, Air Asia juga turut melakukan hal yang sama dengan memperkenalkan nasi lemak Pak Nasser, roti canai, kari ayam, sate ayam dan teh tarik dalam setiap penerbangan mereka kepada para penumpang.

              Justeru, hasil karya terjemahan juga tidak mustahil dapat mengangkat budaya tempatan. Usaha penterjemahan bukan saja membolehkan karya berkualiti sampai kepada lebih ramai pembaca, bahkan dapat membantu para pengkarya berkongsi idea dan pemikiran dengan khalayak yang lebih luas termasuk di luar negara. Lihat sahaja penulis novel Korea Selatan, Kyung-sook Shin melalui karyanya Please Look After Mom yang berjaya diterjemahkan dan dipasarkan ke 19 buah negara selepas mencatat jualan sebanyak 1.93 juta naskhah dalam negaranya sendiri. Sebuah lagi karya beliau iaitu A Lone Room juga telah diterjemahkan ke bahasa Perancis.

Terbina Bangsa Dalam Bahasa

Dunia Bahasa

Oleh: Zulkifli Salleh

Buku terbaru Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy, mengandungi satu bab yang diberi tajuk “Lingua Francas”. Dengan tajuknya yang kelihatan ringkas, pastinya terdapat segelintir pembaca tertanya-tanya apakah yang ingin diperkatakan dan dibahaskan oleh Fukuyama dalam konteks orde dan kemerosotan politik. Dalam bab tersebut, beliau bermula dengan premis bahawa bagaimana jati diri nasional penting serta boleh juga menjadi suatu masalah dalam negara membangun. Persoalan bagaimana Indonesia dan Tanzania berjaya dalam mewujudkan jati diri nasional, manakala Nigeria dan Kenya gagal serta sama ada jati diri nasional lebih baik diwujudkan dalam keadaan demokrasi ataupun autoritarian menjadi intisari perbincangan dalam bab tersebut.

               Setelah membincangkan kegagalan Nigeria membentuk jati diri nasional dan terjebak dalam perang saudara, Fukuyama beralih ke Indonesia, yang menurut pandangan beliau, “Indonesia dan Nigeria mempunyai banyak persamaan pada awalnya, tetapi berkembang maju secara sangat berbeza pada tahun-tahun berikutnya. Menjelang abad ke-20, negara Indonesia tidak wujud.” Daripada wilayah yang mengandungi beribu-ribu buah pulau, pelbagai kesultanan, pusat perdagangan, dan kumpulan etnik yang bertutur dalam beratus-ratus bahasa yang berbeza, segala-galanya berubah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 apabila Belanda memperluas kawalan politik dan rangkaian perdagangan melampaui Batavia (Jakarta).

               Pada dekad ketiga abad ke- 20, wujud banyak konsep jati diri koloni yang dapat ditakrifkan, iaitu Islam, revolusi kelas (komunis), dan jati diri wilayah dan tempatan, khususnya di kepulauan besar Jawa dan Sumatera. Walau bagaimanapun, Kongres Belia Indonesia kedua pada Oktober 1928 menerima lagu kebangsaan, “Indonesia Raya” dan mengisytiharkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan.

Dasar Bahasa Kebangsaan Tuntutan Iltizam Kepada Penjawat Awam

Uncategorized

Oleh: Datuk Dr. Awang Sariyan

Negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 (pada waktu itu dengan nama Persekutuan Tanah Melayu) melalui proses pembinaan negara (nation building) dengan berasaskan dasar-dasar kenegaraan yang tertentu. Dasar-dasar itu meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara, iaitu politik dan pentadbiran, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, undang-undang, dasar luar dan tidak terkecuali bahasa.

               Sebagai contoh, dari segi politik dan pentadbiran, dasar yang dijadikan landasan ialah sistem demokrasi berparlimen dengan paduan sistem raja berperlembagaan dan semangat serta amalan perkongsian kuasa antara pelbagai keturunan yang menjadi rakyat negara ini. Dari segi ekonomi, Dasar Ekonomi Baharu yang diasaskan pada tahun 1970 (walaupun kemudian bertukar nama dan pengubahsuaian strategi seperti Dasar Pembangunan Nasional dan sejak 2011 Model Ekonomi Baharu) menjadi cerminan dasar ekonomi negara dengan berlandaskan perkongsian nikmat ekonomi yang adil antara pelbagai keturunan dan lapisan rakyat.

              Bahasa sebagai jiwa bangsa (dan negara) turut menjadi salah satu dasar negara, melalui ketetapan Dasar Bahasa Kebangsaan dan disokong juga oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan mempunyai kaitan yang rapat dengan Dasar Bahasa Kebangsaan dari segi ketetapan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan negara. Dasar Kebudayaan Kebangsaan pula yang teras pertamanya ialah “kebudayaan asal rantau ini” (yang merujuk kepada kebudayaan Melayu) ialah dasar yang menitikberatkan jati diri dan citra kebangsaan yang salah satunya berkaitan dengan peranan bahasa Melayu untuk menzahirkan jati diri dan citra kebangsaan.

Mendaulat Warisan Ketuanan Melayu

Agenda Bahasa

Oleh: Shahir Aiman

Isu bahasa merupakan satu isu yang rapat pertaliannya dengan orang Melayu. Dalam membicarakan nasib orang Melayu, komponen ini sering tidak diberikan penekanan. Soal bahasa dianggap soal yang remeh dan tidak perlu digembar-gemburkan. Hal yang gagal diterjemahkan oleh golongan tertentu yang menidakkan peranan bahasa Melayu ialah bahasa Melayu merupakan jiwa orang Melayu. Nasib bahasa Melayu terumbang-ambing dan sedikit demi sedikit tidak lagi mendapat tempat sewajarnya dalam agenda tadbir negara sedangkan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas digariskan bahawa: Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang ditentukan dengan undang-undang oleh Parlimen.

             Bagaimanapun, komponen yang menjadi jiwa bangsa tidak lagi dilihat sebagai relevan dalam era dunia tanpa sempadan. Bahasa Melayu didakwa tidak mampu berfungsi sebagai bahasa ilmu sedangkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu merupakan lingua franca rantau ini dan dituturkan oleh pedagang-pedagang luar. Lebih menjengkelkan, golongan yang mempersoalkan kewibawaan bahasa Melayu serta merendahkan martabat bahasa Melayu terdiri daripada golongan elit Melayu.

             Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang dipertanggungjawabkan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan (bahasa Melayu) dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi melalui Akta DBP (semakan 1978, pindaan dan peluasan 1995), didakwa tidak lagi relevan. Pun ada juga yang mendakwa bahawa DBP mengalami kemandulan minda. Lantaran perjuangan untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa intelektual dan bahasa perpaduan dalam mendukung rangkaian Dasar Nasional dalam pembinaan bangsa yang menjadi misi DBP tidak mungkin akan dapat dicapai sekiranya golongan yang mempersoalkan kewibawaan bahasa Melayu ialah orang Melayu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa dalam menongkah arus kemajuan yang melanda, penguasaan bahasa Inggeris amat perlu. Akan tetapi, jangan sampai bahasa ibunda kita sendiri digadai. Bahasa Inggeris dikuasai, martabat bahasa Melayu dipertahankan. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan bukanlah hambatan yang boleh melumpuhkan jentera pentadbiran serta ekonomi negara. Penggunaan bahasa Inggeris pun bukanlah jaminan bahawa sistem pentadbiran negara akan berjalan dengan lancar serta pertumbuhan ekonomi dalam negara akan meningkat berlipat kali ganda. Perlu dimaklumi bahawa wujud negara-negara maju di dunia ini yang mempertahankan bahasa ibunda mereka dalam sistem pentadbiran negara. Andaian bahawa faktor bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi utama dunia dijadikan alasan bahawa kita perlu menguasainya, apa akan terjadi andai kata dalam masa terdekat, bahasa Korea pula menjadi bahasa pertuturan dunia? Perlukah kita mencanangkan ke seluruh pelosok tanah air agar kita perlu menguasai bahasa Korea agar dapat bersaing pada peringkat antarabangsa? Hal sebegini bukanlah satu kemustahilan.